ARCHETYPE NEWS2 (openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v0
ConceptNEWS2
DescriptionStandardisert skåringsverktøy som benyttes for å forbedre påvisning av og respons på klinisk forverring hos en pasient med akutt sykdom. Dette er den andre versjonen av National Early Warning Score, utgitt av the UK Royal College of Physicians i 2017.
UseBrukes for å registrere seks fysiologiske parameter, om pasienten tilføres oksygen, og en sammensatt totalskår for å underbygge: - vurdering av alvorlighetsgrad ved akutt sykdom - påvisning av klinisk forverring - igangsetting av kliniske tiltak.
MisuseSkal ikke brukes for registrering av hver enkelt fysiologisk parameter eller klinisk observasjon. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper for dette formål - OBSERVATION.blood_pressure (Blodtrykk), OBSERVATION.pulse (Puls/ Hjertefrekvens), OBSERVATION.respirations (Åndedrett), OBSERVATION.body_temperature (Kroppstemperatur), OBSERVATION.avpu, CLUSTER.ambient_oxygen (Innåndet oksygen) og OBSERVATION.indirect_oximetry (Pulsoksymetri). Benyttes ikke for barn under 16 år, bruk en egen arketype for dette formålet. Benyttes vanligvis ikke for gravide.
PurposeFor å standardisere vudering av alvorlighetsgrad av akutt sykdom, påvisning av klinisk forverring og igangsetting av tiltak.
ReferencesAvgrenet fra: NEWS2, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-01-15]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3342
Derived from: NEWS2 (UK RCP), Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-02-12]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/#showArchetype_1051.32.707

Royal College of Physicians [Internet]. London: Royal College of Physicians: National Early Warning Score (NEWS) 2; 2017 [cited 2019 02 12]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2.

National Early Warning Score (NEWS) 2. Pasientsikkerhetsprogrammet [cited 2019.15.01]. Norwegian translation. Available at: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand
Copyright© Clinical Models UK, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Hildegard Franke
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
Opprinnelig skrevet dato: 2018-02-01
Other Details LanguageForfatternavn: Hildegard Franke
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
Opprinnelig skrevet dato: 2018-02-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: NEWS2, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-01-15]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3342 Derived from: NEWS2 (UK RCP), Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-02-12]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/#showArchetype_1051.32.707 Royal College of Physicians [Internet]. London: Royal College of Physicians: National Early Warning Score (NEWS) 2; 2017 [cited 2019 02 12]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2. National Early Warning Score (NEWS) 2. Pasientsikkerhetsprogrammet [cited 2019.15.01]. Norwegian translation. Available at: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics,, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=82a300cd4f7dc0878063f18d293f7c38, build_uid=9adc6759-14e5-4025-a733-b14692e2df09, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsvarsling, triage, NEWS, sats, MEWS, TILT, forverring, EWS
Lifecyclein_development
UID32abadc7-7474-428f-8509-e29be688befa
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2294
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Standardisert skåringsverktøy som benyttes for å forbedre påvisning av og respons på klinisk forverring hos en pasient med akutt sykdom. Dette er den andre versjonen av National Early Warning Score, utgitt av the UK Royal College of Physicians i 2017., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Swedish: Åsa Skagerhult, Region Östergötland, asa.skagerhult@regionostergotland.se
Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Intervaller for den målte respirasjonsfrekvensen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤8 [Respirasjonsfrekvensen målt mindre enn eller lik 8 pust per min; skåres som 3 poeng.]
1: 9-11 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 9 til og med 11 pust per min; skåres som 1 poeng.]
0: 12-20 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 12 til og med 20 pust per min; skåres som 0 poeng.]
2: 21-24 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 21 til og med 24 pust per min; skåres som 2 poeng.]
3: ≥25 [Respirasjonsfrekvensen målt større enn eller lik 25 pust per min; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂ Skala 1, description=Intervaller for den målte oksygenmetningen., comment=SpO₂ Skala 1 og SpO₂ Skala 2 er variasjoner av den samme fysiologiske parameteren og skal brukes i ulike kliniske scenarioer. Skala 1 vil benyttes for de fleste pasienter. Skala 1 skal ikke benyttes for pasienter pasienter med forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %, som for eksempel pasienter hyperkapnisk respirasjonssvikt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤91 [Oksygenmetning målt som mindre enn eller lik 91%; skåres som 3 poeng.]
2: 92-93 [Oksygenmetning målt fra og med 92% til og med 93%; skåres som 2 poeng.]
1: 94-95 [Oksygenmetning målt fra og med 94% til og med 95%; skåres som 1 poeng.]
0: ≥96 [Oksygenmetning målt større enn eller lik 96%; skåres som 0 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂ Skala 1, description=Intervaller for den målte oksygenmetningen bare for pasienter med et forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %, som for eksempel pasienter hyperkapnisk respirasjonssvikt., comment=SpO₂ Skala 1 og SpO₂ Skala 2 er variasjoner av den samme fysiologiske parameteren og skal brukes i ulike kliniske scenarioer. Skala 2 vil benyttes på pasienter med kjent hyperkapnisk respirasjonssvikt verifisert med blodgassanalyse, enten ved en tidligere eller nåværende sykehusinnleggelse. Bruk Skala 1 for alle andre pasienter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤83 [Oksygenmetning målt som mindre enn eller lik 83%; skåres som 3 poeng.]
2: 84-85 [Oksygenmetning målt fra og med 84% til og med 85%; skåres som 2 poeng.]
1: 86-87 [Oksygenmetning målt fra og med 86% til og med 87%; skåres som 1 poeng.]
0: 88–92 eller ≥ 93 på luft [Oksygenmetning målt fra og med 88% til og med 92% eller større enn eller lik 93% på luft; skåres som 0 poeng.]
1: 93–94 med oksygentilførsel [Oksygenmetning målt fra og med 93% til og med 94% med oksygentilførsel; skåres som 1 poeng.]
2: 95-96 med oksygentilførsel [Oksygenmetning målt fra og med 95% til og med 96% med oksygentilførsel; skåres som 2 poeng.]
3: ≥97 med oksygentilførsel [Oksygenmetning målt som større enn eller lik 97% med oksygentilførsel; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Luft eller oksygen?, description=Om pasienten puster luft eller tilføres oksygen under vurderingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Luft [Pasienten tilføres ikke oksygen; skåres som 0 poeng.]
2: Oksygen [Pasienten tilføres oksygen; skåres som 2 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Intervaller for det målte systoliske blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤90 [Det systoliske blodtrykket målt mindre enn eller lik 90 mmHg; skåres som 3 poeng.]
2: 91-100 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 91 til og med 100 mmHg; skåres som 2 poeng.]
1: 101-110 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 101 til og med 110 mmHg; skåres som 1 poeng.]
0: 111-219 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 111 til og med 219 mmHg; skåres som 0 poeng.]
3: ≥220 [Det systoliske blodtrykket målt større enn eller lik 220 mmHg; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Puls, description=Intervaller for den målte pulsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤40 [Puls målt som mindre enn eller lik 40 pulsslag per min; skåres som 3 poeng.]
1: 41-50 [Puls målt fra og med 41 til og med 50 pulsslag per min; skåres som 1 poeng.]
0: 51-90 [Puls målt fra og med 51 til og med 90 pulsslag per min; skåres som 0 poeng.]
1: 91-110 [Puls målt fra og med 91 til og med 110 pulsslag per min; skåres som 1 poeng.]
2: 111-130 [Puls målt fra og med 111 til og med 130 pulsslag per min; skåres som 2 poeng.]
3: ≥131 [Puls målt som større enn eller lik 131 pulsslag per min; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bevissthetsnivå, description=Intervaller for ACVPU skalen for vurdering av bevissthetsnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: A [Pasienten er helt våken (Alert); skåres som 0 poeng.]
3: C, V, P eller U [Pasienten har nyoppstått forvirring (New Confusion), reagerer på tiltale (Voice) eller smerte (Pain) eller reagerer ikke på tiltale (Unresponsive); skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Intervaller for den målte kroppstemperaturen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤35.0 [Kroppstemperatur målt mindre enn eller lik 35,0 grader Celcius; skåres som 3 poeng.]
1: 35.1-36.0 [Kroppstemperatur målt fra og med 35,1 til og med 36,0 grader Celsius; skåres til 1 poeng.]
0: 36.1-38.0 [Kroppstemperatur målt fra og med 36,1 til og med 38,0 grader Celsius; skåres til 0 poeng.]
1: 38.1-39.0 [Kroppstemperatur målt fra og med 38,1 til og med 39,0 grader Celsius; skåres til 1 poeng.]
2: ≥39.1 [Kroppstemperatur målt større enn eller lik 39,1 grader Celcius; skåres som 2 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=NEWS 2 totalskår, description=Summen av skår til hvert enkelt NEWS-parameter, samt skår for luft eller oksygen., comment=Totalskår vil normalt beregnes automatisk i en applikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=20

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intervaller for klinisk risiko, description=Overordnede intevaller som representerer hastegrad grad av kliniske respons etter gjennomført skåring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav [Oppfølging på sengepost.]
  • Lav-middels [Hasteoppfølging på sengepost.]
  • Medium [Grenseverdi for rask respons.]
  • Høy [Øyeblikkelig respons.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til NEWS 2-skåringen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=I de fleste situasjonen vil denne hendelsen begrenses til en tidspunktshendelse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], ism_transition=[], content=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], credentials=[], items=[], source=[], activities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0041]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Kommentar til og registrering av problemer eller faktorer som kan ha betydning for NEWS 2-skåren., comment=For eksempel smerter eller graviditet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], provider=[], details=[], context=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0045], code=at0045, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0041], code=at0041, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]