ARCHETYPE National Early Warning Score 2 (NEWS2) (openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1
ConceptNational Early Warning Score 2 (NEWS2)
DescriptionEn enkel evalueringsskår for å identifisere klinisk forverring hos en pasient.
UseBruk for å registrere hver enkel variabel i NEWS2 skår, og summen av dem. I klinisk praksis kan NEWS2 bli brukt til å identifisere klinisk forverring hos pasienter som er i faresonen, eller å legge til rette for en objektiv vurdering av grad av forverring hos en pasient som er akutt syk. Hvis pasienten har hyperkapnisk respirasjonssvikt, skal man bruke "SpO₂ Skala 2" for å kalkulere skåren. I alle andre situasjoner skal man bruke "SpO₂ Skala 1".
MisuseSkal ikke brukes for registrering av hver enkelt fysiologisk parameter eller klinisk observasjon. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper for dette formål - OBSERVATION.blood_pressure (Blodtrykk), - OBSERVATION.pulse (Puls/ Hjertefrekvens), - OBSERVATION.respirations (Åndedrett), - OBSERVATION.body_temperature (Kroppstemperatur), - OBSERVATION.avpu, CLUSTER.ambient_oxygen (Innåndet oksygen) og - OBSERVATION.indirect_oximetry (Pulsoksymetri). Skal ikke brukes til barn og tenåringer under 16 år, bruk en egen arketype som representerer Pediatric Early Warning Score (PEWS/PEVS) for dette formålet. Skal ikke brukes under svangerskap og postpartum-perioden. Bruk en arketypen spesifikt for bruk under svangerskap, for eksempel ONEWS, for dette formålet.
PurposeFor å registrere hver enkelt variabel i NEWS2 skår, og summen av dem.
ReferencesDerived from: NEWS2 (UK RCP), Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-02-12]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/#showArchetype_1051.32.707

National Early Warning Score (NEWS) 2[Internet]. UK; INTEROPen & NHS Digital [cited: 2019 Feb 20]. Available from: https://nhsconnect.github.io/FHIR-NEWS2/index.html.

Royal College of Physicians [Internet]. London: Royal College of Physicians: National Early Warning Score (NEWS) 2; 2017 [cited 2019 Feb 12]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Pasientsikkerhetsprogrammet [cited 2019 Jan 15]. Norwegian translation. Available at: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand.

Avgrenet fra: National Early Warning Score 2 (NEWS2), Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3342
Copyright© Clinical Models UK, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Hildegard Franke
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
Opprinnelig skrevet dato: 2018-02-01
Other Details LanguageForfatternavn: Hildegard Franke
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
Opprinnelig skrevet dato: 2018-02-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: NEWS2 (UK RCP), Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-02-12]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/#showArchetype_1051.32.707 National Early Warning Score (NEWS) 2[Internet]. UK; INTEROPen & NHS Digital [cited: 2019 Feb 20]. Available from: https://nhsconnect.github.io/FHIR-NEWS2/index.html. Royal College of Physicians [Internet]. London: Royal College of Physicians: National Early Warning Score (NEWS) 2; 2017 [cited 2019 Feb 12]. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2. Tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Pasientsikkerhetsprogrammet [cited 2019 Jan 15]. Norwegian translation. Available at: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand. Avgrenet fra: National Early Warning Score 2 (NEWS2), Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3342, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics,, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8D445F218A627845EA7C3C17E1AC29D3, build_uid=1d8d73a1-1670-412a-b118-e7563a2cd9e6, revision=1.0.1}
Keywordsvarsling, triage, NEWS, sats, MEWS, TILT, forverring
Lifecyclepublished
UID5388cc55-10ea-4120-ad68-f1e983f2fe0b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2294
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En enkel evalueringsskår for å identifisere klinisk forverring hos en pasient., archetypeConceptComment=Dette representerer den andre versjonen av National Early Warning Score, utgitt av the UK Royal College of Physicians i 2017., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anders Baalsrud, Oslo University Hospital, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
June Susanne Berge, DIPS AS, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Torsten Eken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Norway
Einar Engtrø, DIPS AS, Norway
Grant Forrest, NHS Scotland, United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristin Grødem, Helse Vest IKT, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Morten Hørthe, DIPS, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
trine stavseth, KPMG, Norway
Roy Støle, OUS, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Marianne Thorbjørnsen, Oslo Universitetssykehus, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • German: Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, rehberg.alina@mh-hannover.de
  • Swedish: Åsa Skagerhult, Region Östergötland, asa.skagerhult@regionostergotland.se
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Oslo University Hospital, Helse Vest IKT AS, varntzen@ous-hf.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Kategori for den målte respirasjonsfrekvensen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤8 [Respirasjonsfrekvensen målt mindre enn eller lik 8 pust per minutt.]
1: 9-11 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 9 til og med 11 pust per minutt.]
0: 12-20 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 12 til og med 20 pust per minutt.]
2: 21-24 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 21 til og med 24 pust per minutt.]
3: ≥25 [Respirasjonsfrekvensen målt større enn eller lik 25 pust per minutt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂ Skala 1, description=Kategori for den målte oksygenmetningen., comment=SpO₂ Skala 1 og SpO₂ Skala 2 er variasjoner av den samme fysiologiske variabelen og skal brukes i ulike kliniske scenarioer. Skala 1 vil benyttes for de fleste pasienter, med unntak av pasienter som har forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %, som for eksempel pasienter hyperkapnisk respirasjonssvikt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤91 [Oksygenmetning målt som mindre enn eller lik 91%.]
2: 92-93 [Oksygenmetning målt fra og med 92% til og med 93%.]
1: 94-95 [Oksygenmetning målt fra og med 94% til og med 95%.]
0: ≥96 [Oksygenmetning målt større enn eller lik 96%.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂ Skala 2, description=Kategori for den målte oksygenmetningen for pasienter med et forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %., comment=SpO₂ Skala 1 og SpO₂ Skala 2 er variasjoner av den samme fysiologiske variabelen og skal brukes i ulike kliniske scenarioer. Skala 2 vil benyttes bare for pasienter med et forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %, som for eksempel pasienter med hyperkapnisk respirasjonssvikt. For alle andre pasienter, bruk Skala 1., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤83 [Oksygenmetning målt som mindre enn eller lik 83%.]
2: 84-85 [Oksygenmetning målt fra og med 84% til og med 85%.]
1: 86-87 [Oksygenmetning målt fra og med 86% til og med 87%.]
0: 88–92 eller ≥ 93 på luft [Oksygenmetning målt fra og med 88% til og med 92% eller større enn eller lik 93%.]
1: 93–94 med oksygentilførsel [Oksygenmetning målt fra og med 93% til og med 94% med oksygentilførsel.]
2: 95-96 med oksygentilførsel [Oksygenmetning målt fra og med 95% til og med 96% med oksygentilførsel.]
3: ≥97 med oksygentilførsel [Oksygenmetning målt som større enn eller lik 97% med oksygentilførsel.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Romluft eller oksygen?, description=Tilføres pasienten oksygen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Romluft [Pasienten puster romluft, får ikke tilført oksygen.]
2: Oksygen [Pasienten tilføres oksygen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Kategori for det målte systoliske blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤90 [Det systoliske blodtrykket målt mindre enn eller lik 90 mmHg.]
2: 91-100 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 91 til og med 100 mmHg.]
1: 101-110 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 101 til og med 110 mmHg.]
0: 111-219 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 111 til og med 219 mmHg.]
3: ≥220 [Det systoliske blodtrykket målt større enn eller lik 220 mmHg.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Puls, description=Kategori for den målte pulsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤40 [Puls målt som mindre enn eller lik 40 pulsslag per minutt.]
1: 41-50 [Puls målt fra og med 41 til og med 50 pulsslag per minutt.]
0: 51-90 [Puls målt fra og med 51 til og med 90 pulsslag per minutt.]
1: 91-110 [Puls målt fra og med 91 til og med 110 pulsslag per minutt.]
2: 111-130 [Puls målt fra og med 111 til og med 130 pulsslag per minutt.]
3: ≥131 [Puls målt som større enn eller lik 131 pulsslag per minutt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bevissthetsnivå, description=Kategori for ACVPU skalen for vurdering av bevissthetsnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: A [Pasienten er helt våken (Alert).]
3: C, V, P eller U [Pasienten har nyoppstått forvirring (C), reagerer kun på tiltale (V) eller smerte (P) eller reagerer ikke på tiltale (U).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Kategori for den målte kroppstemperaturen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: ≤35.0 [Kroppstemperatur målt mindre enn eller lik 35,0 grader Celcius.]
1: 35.1-36.0 [Kroppstemperatur målt fra og med 35,1 til og med 36,0 grader Celsius.]
0: 36.1-38.0 [Kroppstemperatur målt fra og med 36,1 til og med 38,0 grader Celsius.]
1: 38.1-39.0 [Kroppstemperatur målt fra og med 38,1 til og med 39,0 grader Celsius.]
2: ≥39.1 [Kroppstemperatur målt større enn eller lik 39,1 grader Celcius.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Summen av skår av hver enkelt kategori., comment=Totalsummen kan kalkuleres automatisk ved run-time., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=20

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk risiko, description=Overordnet kategori som representerer hastegrad og omfang for klinisk respons, basert på skåringen av de fysiologiske variablene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav [Oppfølging på sengepost.]
  • Lav-middels [Hasteoppfølging på sengepost.]
  • Middels [Rask respons.]
  • Høy [Øyeblikkelig respons.]
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0045], code=at0045, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]