ARCHETYPE Puls/Hjertefrekvens (openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.pulse.v2
ConceptPuls/Hjertefrekvens
DescriptionMåling av puls/hjertefrekvens, eller eksplisitt puls eller hjertefrekvens, og beskrivelse av tilhørende egenskaper.
UseBrukes til å registrere tilstedeværelse eller fravær av puls eller hjerteslag. Brukes til å registrere en måling av pulsfrekvensen eller hjertefrekvensen, med tilhørende observasjoner rundt rytmen. Målinger som makspuls over et tidsintervall kan registreres ved å bruke en intervallhendelse med en "maksimum"-funksjon. Andre tidspunkts- eller intervallhendelser kan spesifiseres i en template eller i applikasjonen. I praksis brukes begrepene hjertefrekvens og pulsfrekvens mye om hverandre. Denne arketypen tillater uspesifikke registreringer når målestedet ikke er oppgitt, for å best mulig kunne tilpasses klinikernes preferanser. I noen situasjoner er det imidlertid viktig å skille mellom en pulsfrekvens målt ved en perifer arterie som f.eks. arteria radialis, og den sentralt målte hjertefrekvensen. Denne arketypen tillater svært spesifikke data, inkludert en strukturert differensiering mellom sentral hjertefrekvens og perifer pulsfrekvens. Under utviklingen av denne arketypen har det vært diskusjon rundt representasjon av regelmessighet av puls og hjerteslag. Denne arketypen representerer de relevante informasjonselementer separat; Først ved å etablere regelmessig kontra uregelmessig, og hvis uregelmessig så kan det videre beskrives hvilken form for uregelmessighet, hhv. 'Regelmessig uregelmessig' og 'Uregelmessig uregelmessig'. I praksis kan kliniske systemer tilby en kombinasjon av verdiene fra 'Regelmessig' og 'Type uregelmessighet' - for eksempel, 'Regelmessig, 'Regelmessig uregelmessig' og 'Uregelmessig uregelmessig' bli utledet fra disse to dataelementene. Data kan lagres i begge dataelementene med antakelsen om at hvis en av verdiene i 'Type uregelmessighet' er registrert, vil verdien for 'Uregelmessig' i dataelementet 'Rytme' automatisk bli valgt. Ved å bruke to separate instanser kan arketypen benyttes til å registrere målingene av hjertefrekvens og pulsfrekvens som ligger til grunn for en registrering av pulsdeficit. Selve registreringen av pulsdeficitt gjøres imidlertid i en egen OBSERVATION-arketype.
MisuseBrukes ikke til å registrere R-R-frekvens i sammenheng med en EKG-rapport, til dette brukes "OBSERVATION.ecg"-arketypen. Skal ikke brukes til å registrere andre deler av en full kardiovaskulær undersøkelse eller vurdering. Til dette brukes spesifikke CLUSTER-arketyper for å registrere andre egenskaper som hjertespisstøt, bilyder og auskultatoriske funn. Arketypen er ikke ment til å registrere vurderingen av perifer karsykdom der det er nødvendig å dokumentere tilstedeværelsen og styrken av hver enkelt perifere puls. Til dette brukes en spesifikk CLUSTER-arketype. Skal ikke brukes til å registrere hjertefrekvensen til et foster, dette gjøres ved hjelp av arketypen "OBSERVATION.fetal_heart". Skal ikke brukes til å registrere pulsdeficit - bruk en spesifik OBSERVATION arketype til dette formålet. Hjertefrekvens som et mål for behandling registreres i egne EVALUATION-arketyper relatert til mål og vurdering av trening.
PurposeFor å registrere detaljer om frekvens og tilhørende egenskaper for puls eller hjertefrekvens.
ReferencesDirect communication with clinicians.
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-26
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Direct communication with clinicians., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=2A395DB69BFC39A2C4FEE4E101800EF0, build_uid=07d84aa5-013e-4aeb-8df0-e4150b1d5a83, revision=2.0.1}
Keywordsfrekvens, rytme, slag, puls, hjerte, pulsslag, hjerteslag, hjertefrekvens
Lifecyclepublished
UIDc8ab5b24-bada-460a-bb03-d4d0b4ceb281
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2293
Revision Number2.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av puls/hjertefrekvens, eller eksplisitt puls eller hjertefrekvens, og beskrivelse av tilhørende egenskaper., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Diakonhjemmet Sykehus, Norway
Tomas Alme, Norway
Magnus Alvestad, Helse Bergen HF, Norway
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Gustavo Bacelar-Silva, Healthcare Designs, Brazil (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Diego Bosca, IBIME group, Spain
Pål Brekke, OUS Rikshospitalet, Norway
Einar Bugge, UNN HF, Fag- og forskningssenteret, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Angela de Zwart, Orion Health, New Zealand
Graham Denyer, Australian Antarctic Division, Australia
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
John George, HSCIC, United Kingdom
Soon Ghee Yap, Singapore General Hospital, Singapore
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Bjørn Grøva, Diretoratet for e-helse, Norway
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Eugene Igras, IRIS Systems, Inc., Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Athanasios Kleontas, Ergobyte Informatics, Greece
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Robert Legan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Rohan Martin, Ambulance Victoria, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Monica Merchat, Hospital Cardiac Electrophysiology, MS Health Informatics Student, former ICU nurse, former Anesthesia Technician, United States
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Arturo Romero, SESCAM, Spain
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Thor-Einar Stemland, Helse Bergen, FOU Seksjon for e-helse, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Jan Inge Sørheim, Helse Bergen, Haukeland uniersitetssjukehus, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, Ramona Wellmann, University of Heidelberg, Central Queensland University, Hannover Medical School
Russian: Vyacheslav Mavrin, JSC Comsoft
Swedish: Erik Sundvall; Åsa Skagerhult, Kirsi Poikela, Region Östergötland, Tieto Sweden AB, asa.skagerhult@regionostergotland.se, ext.kirsi.poikela@tieto.com
Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland, vesa.peltola@tieto.com
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, ., RN
Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
Arabic (Syria): Mona Saleh
Spanish (Spain): Pablo Pazos, CaboLabs - Health Informatics, pablo.pazos@cabolabs.com
Spanish (Colombia): Jose Florez-Arango, MD MS PhD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1005], code=at1005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilstedeværelse, description=Tilstedeværelse av puls eller hjerteslag., comment=Det er spesifisert begrensninger i navn for å gjøre det lettere å eksplisitt merke dette elementet som tilstedeværelse av Puls eller Hjertefrekvens ved behov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Puls eller hjerteslag finnes.]
 • Fraværende [Puls eller hjerteslag kan ikke finnes.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Frekvens, description=Puls- eller hjertefrekvens, målt i støt/slag per minutt., comment=Det er spesifisert begrensninger i navn for å gjøre det lettere å eksplisitt merke dette elementet som Pulsfrekvens eller Hjertefrekvens ved behov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter: 0.0..<1000.0 /min
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rytme, description=Observert regularitet av puls- eller hjerteslag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Regelmessig [Rytmen er regelmessig.]
 • Uregelmessig [Rytmen er uregelmessig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1055], code=at1055, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type uregelmessighet, description=Mer spesifikt mønster for en uregelmessig puls eller hjerteslag., comment=Dette dataelementet er kun relevant dersom "Uregelmessig" er valgt fra dataelementet "Regelmessighet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Regelmessig uregelmessig [Rytmen er uregelmessig på en regelmessig måte.]
 • Uregelemessig uregelmessig [Mønsteret er uregelmessig på en kaotisk og ikkeforutsigbar måte. For eksempel, atrieflimmer.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1030], code=at1030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Karakter, description=Tekstlig beskrivelse av pulsens eller hjerteslag karakter., comment=Koding med en terminologi er en fordel der det er mulig. Flere svar skal kunne registreres. Eksempler: Tydelig, svak, overfladisk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1022], code=at1022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk beskrivelse, description=Tekstlig beskrivelse av puls- eller hjerteslag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1023], code=at1023, itemType=ELEMENT, level=4, text=(Klinisk tolkning), description=Kort beskrivelse av den kliniske betydningen av funnene., comment=Koding med en terminologi er en fordel, hvis mulig. Eksempel: Bradykardi, ekstrasystoler, sinusrytme. Flere registreringer er tillatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Klinisk tolkning [Generisk elementnavn for å tillate øvrige eller alle utsagn om puls og hjerteslag.]
 • Rytme [Spesifik konklusjon om pulsrytme eller hjerteslag, hentet fra en kombinasjon av hjertefrekvens, mønster og andre karakteristika som observeres.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1059], code=at1059, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen som ikke er dekket av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1019], code=at1019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metode brukt for å observere pulsen eller hjerteslagene., comment=For eksempel palpasjon, auskultasjon eller elektronisk monitorering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Palpasjon [Funnene observeres ved at observatøren med fingertuppene kjenner på pulsen eller hjerteslagene til individet.]
 • Auskultasjon [Funnene er observert ved hjelp av et hjelpemiddel som f.eks. et stetoskop.]
 • Automatisk, non-invasivt [Funnene er observert non-invasivt ved hjelp av en maskin, som f.eks. et pulsoksimeter eller et skop.]
 • Automatisk, invasivt [Funnene er observert invasivt ved hjelp av en maskin, som f.eks. et arteriekateter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1037], code=at1037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor pulsen eller hjerteslagene ble observert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Radialisarterien, venstre [Den venstre radialisarterien.]
  • Radialisarterien, høyre [Den høyre radialisarterien.]
  • Hjertet [Hjerteregionen.]
  • Carotisarterien, venstre [Den venstre carotisarterien.]
  • Carotisarterien, høyre [Den høyre carotisarterien.]
  • Femoralisarterien, venstre [Den venstre femoralisarterien.]
  • Femoralisarterien, høyre [Den høyre femoralisarterien.]
  • Brachialisarterien, høyre [Den høyre brachialisarterien.]
  • Brachialisarterien, venstre [Den venstre brachialisarterien.]
  • Finger [En uspesifisert finger.]
  • [En uspesifisert tå.]
  • Øreflipp [Øreflippen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1013], code=at1013, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt for å observere pulsen eller hjerteslagene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1056], code=at1056, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003], code=at0003, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at1036], code=at1036, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Maksimum, description=Maksimumsfrekvens observert i løpet av et intervall med anstrengelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Maximum
, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets stilling ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående [Stående, gående eller løpende ved tidspunktet for målingen.]
 • Sittende [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng med føttene på gulvet) ved tidspunktet for målingen.]
 • Tilbakelent [Sittende tilbakelent ca 45º og med beina hevet til hoftehøyde ved tidspunkt for målingen.]
 • Liggende [Liggende flatt ved tidspunkt for målingen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at1018], code=at1018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Tekstlig beskrivelse av eventuelle andre faktorer som kan påvirke tolkningen av funnene., comment=Eksempel: pacemaker, nervøsitet, smerte, feber, gråt og annen uro, sedativa eller andre medikamenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at1017], code=at1017, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om fysisk aktivitet på tidspunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012], code=at0012, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1019], code=at1019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metode brukt for å observere pulsen eller hjerteslagene., comment=For eksempel palpasjon, auskultasjon eller elektronisk monitorering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Palpasjon [Funnene observeres ved at observatøren med fingertuppene kjenner på pulsen eller hjerteslagene til individet.]
 • Auskultasjon [Funnene er observert ved hjelp av et hjelpemiddel som f.eks. et stetoskop.]
 • Automatisk, non-invasivt [Funnene er observert non-invasivt ved hjelp av en maskin, som f.eks. et pulsoksimeter eller et skop.]
 • Automatisk, invasivt [Funnene er observert invasivt ved hjelp av en maskin, som f.eks. et arteriekateter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1037], code=at1037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor pulsen eller hjerteslagene ble observert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Radialisarterien, venstre [Den venstre radialisarterien.]
  • Radialisarterien, høyre [Den høyre radialisarterien.]
  • Hjertet [Hjerteregionen.]
  • Carotisarterien, venstre [Den venstre carotisarterien.]
  • Carotisarterien, høyre [Den høyre carotisarterien.]
  • Femoralisarterien, venstre [Den venstre femoralisarterien.]
  • Femoralisarterien, høyre [Den høyre femoralisarterien.]
  • Brachialisarterien, høyre [Den høyre brachialisarterien.]
  • Brachialisarterien, venstre [Den venstre brachialisarterien.]
  • Finger [En uspesifisert finger.]
  • [En uspesifisert tå.]
  • Øreflipp [Øreflippen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1013], code=at1013, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt for å observere pulsen eller hjerteslagene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1056], code=at1056, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]