ARCHETYPE Transport av et objekt (openEHR-EHR-CLUSTER.item_transport.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.item_transport.v1
ConceptTransport av et objekt
DescriptionDetaljer om transportprosessen til et identifisert objekt mellom to eller flere destinasjoner.
UseBrukes til å registrere detaljer om transportprosessen av et identifisert objekt mellom to eller flere steder, spesielt når dette er relevant for å identifisere problemer, tidsforsinkelser eller andre utfordringer som kan påvirke kvaliteten til det transporterte objektet relatert til kritiske aktiviteter som for eksempel laboratorieanalyse eller vevstransplantasjon. Denne arketypen er ment å nøstes inn i SLOT'et "Transportdetaljer" i alle arketyper der den passer med kontekst og innhold. I tillegg er det mulig å registrere detaljer om alle individuelle transportetapper i en flertrinns transportprosess, ved å nøste arketypen, en instans per transporttrinn, i SLOT'et 'Transportsekvens' i denne arketypen. Eksempler på bruk er, men ikke begrenset til: - INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel) for å beskrive nødvendig transport for en prøve, prøvebeholder eller biologisk materiale, for eksempel et donert organ. - en laboratorierelatert ACTION-arketype for å beskrive hvordan en prøve eller prøvebeholder har blitt transportert, spesielt der dette er relevant for potensielle problemer med kvaliteten på prøven for analyse. - OBSERVATION.laboratory_test_result (Laboratoriresultat) for å registrere et sammendrag av transporten til prøven eller prøvebeholderen.
PurposeFor å registrere detaljer i prosessen med å transportere et objekt mellom to eller flere destinasjoner.
References
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-20
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9AA1FDA7191E73446D9FCCF0E12BF7F0, build_uid=5d4b69b6-e4ba-4347-b1c2-55ac8b7e37ea, revision=1.0.0}
Keywordsprøve, transport, prøvemottak, prøvesending, beholder, prøvebehandling, organ, levering, biologisk materiale
Lifecyclepublished
UIDd25052c0-4648-445e-b520-7966ba7568c8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2292
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om transportprosessen til et identifisert objekt mellom to eller flere destinasjoner., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Michael Anywar, Universitätsklinikum SH, Germany
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Paulo Bandiera-Paiva, Federal University of Sao Paulo, Brazil
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Johan Bjerner, Fürst, Norway
Marand d.o.o
Candice de Lisser, Ministry of Health and Wellness, Jamaica
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Martin Grundberg, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Pramil Liyanage, Ministry of Health, Sri Lanka
Manisha Mantri, C-DAC, India
Cecilia Mascia, CRS4, Italy
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Arunakiry Natarajan, medondo, Germany
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Vanessa Pereira, Luxembourg Institute of Health & Better, Portugal
Lars Retterstøl, OUS, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Saeed Samie, Pars Hospital, Iran
Ole Martin Sand, DIPS ASA, Norway
Frode Stenvik, Helse Sør-Øst, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
  • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Objekt transportert, description=Typen eller navnet på objektet som transporteres., comment=For eksempel: en biologisk prøve, et organ eller en prøvebeholder. Hvis "Objekt transportert" er idendifisert i den foreldrearketypen er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportstatus, description=Statusen i prosessen med å transportere objektet., comment=For eksempel: planlagt, under transport eller fullført,, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportinstruksjon, description=Beskrivelse om den tiltenkte transportprosessen av objektet., comment=For eksempel instruksjon om behov for temperaturregulering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportbeskrivelse, description=Beskrivelse om selve transportprosessen og behandlingen av objektet som transporteres., comment=Registrer kun detaljer som kan påvirke kvaliteten for objektet. For eksempel: 'Organet ble oppbevart på is i en kjøleboks'; 'Prøven ble transportert i romtemperatur'; eller "Prøvebeholderen sto flere timer i solen'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hentested, description=Fritekstbeskrivelse av lokalisasjonen til objektet før transporten startet., comment=For eksempel lokalisasjonen der prøven ble tatt, eller stedet hvor objektet har blitt lagret., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=1, text=Hentedetaljer, description=Strukturerte detaljer om senderen av objektet., comment=For eksempel: navnet til avsenderen, eller en adresse til organisasjonen som sender objektet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transport start, description=Datoen/klokkeslettet da objektet forlot opprinnelsesstedet/hentestedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leveringssted, description=Fritekstbeskrivelse av lokalisasjonen til objektet etter at transporten sluttet., comment=Lokalisasjonen hvor objektet skal leveres eller har blitt levert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=1, text=Leveringsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om mottakeren av objektet., comment=For eksempel navnet til mottaker, eller en adresse til organisasjonen som mottok objektet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transport slutt, description=Datoen/klokkeslettet da objektet ankom bestemmelsesstedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportør Id, description=Identifikasjon til personen eller firmaet som er ansvarlig for å transporten av objektet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Transportør detaljer, description=Strukturerte detaljer om transportøren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=CLUSTER, level=1, text=Transportsekvens, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Transportetappe, description=Transportsekvens/trinn nummer., comment=For eksempel: 2 eller etappe 2 av 3. Hvis det kun er én transportetappe/sekvens eller hvis denne forekomsten er et sammendrag av alle transportetappene, så er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=2, text=Transportetappe detaljer, description=Detaljer om en enkelt transportsekvens/etappe i en flertrinns transportprosess., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.item_transport.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om transporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om transporten som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Objekt transportert, description=Typen eller navnet på objektet som transporteres., comment=For eksempel: en biologisk prøve, et organ eller en prøvebeholder. Hvis "Objekt transportert" er idendifisert i den foreldrearketypen er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportstatus, description=Statusen i prosessen med å transportere objektet., comment=For eksempel: planlagt, under transport eller fullført,, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportinstruksjon, description=Beskrivelse om den tiltenkte transportprosessen av objektet., comment=For eksempel instruksjon om behov for temperaturregulering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportbeskrivelse, description=Beskrivelse om selve transportprosessen og behandlingen av objektet som transporteres., comment=Registrer kun detaljer som kan påvirke kvaliteten for objektet. For eksempel: 'Organet ble oppbevart på is i en kjøleboks'; 'Prøven ble transportert i romtemperatur'; eller "Prøvebeholderen sto flere timer i solen'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hentested, description=Fritekstbeskrivelse av lokalisasjonen til objektet før transporten startet., comment=For eksempel lokalisasjonen der prøven ble tatt, eller stedet hvor objektet har blitt lagret., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=1, text=Hentedetaljer, description=Strukturerte detaljer om senderen av objektet., comment=For eksempel: navnet til avsenderen, eller en adresse til organisasjonen som sender objektet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transport start, description=Datoen/klokkeslettet da objektet forlot opprinnelsesstedet/hentestedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leveringssted, description=Fritekstbeskrivelse av lokalisasjonen til objektet etter at transporten sluttet., comment=Lokalisasjonen hvor objektet skal leveres eller har blitt levert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=1, text=Leveringsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om mottakeren av objektet., comment=For eksempel navnet til mottaker, eller en adresse til organisasjonen som mottok objektet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transport slutt, description=Datoen/klokkeslettet da objektet ankom bestemmelsesstedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportør Id, description=Identifikasjon til personen eller firmaet som er ansvarlig for å transporten av objektet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Transportør detaljer, description=Strukturerte detaljer om transportøren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=CLUSTER, level=1, text=Transportsekvens, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Transportetappe, description=Transportsekvens/trinn nummer., comment=For eksempel: 2 eller etappe 2 av 3. Hvis det kun er én transportetappe/sekvens eller hvis denne forekomsten er et sammendrag av alle transportetappene, så er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=2, text=Transportetappe detaljer, description=Detaljer om en enkelt transportsekvens/etappe i en flertrinns transportprosess., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.item_transport.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om transporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om transporten som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]