ARCHETYPE Prøvetransportdetaljer (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v0
ConceptPrøvetransportdetaljer
DescriptionDetaljer om transporten av prøven eller prøvebeholderen til, eller mellom laboratorier.
UseBrukes til å registrere detaljer om transport av prøver eller prøvebeholder til eller mellom laboratorier. Denne vil vanligvis settes inn i SLOT'et "Transportdetaljer" i arketypen "Prøvemateriale" (Specimen) eller i arketypen "Prøvebeholder" (Specimen container).
MisuseSkal ikke brukes for å beskrive transport av annet enn laboratorieprøver.
PurposeFor å registrere detaljer om transporten av prøver eller prøvebeholder til eller mellom laboratorier.
References
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-20
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6581A60E23A8BE4B0395E08525E3D886, build_uid=9d6cf836-705f-48ff-ac87-693e22c972ce, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsprøve, transport, prøvemottak, prøvesending.
Lifecyclein_development
UID48d7372c-f5b6-4db6-bc50-37b89b9ab3b9
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2292
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om transporten av prøven eller prøvebeholderen til, eller mellom laboratorier., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Marand d.o.o
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportstatus, description=Statusen til transporten av prøven eller prøvebeholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transport starttid, description=Dato og klokkeslett da transporten av prøven eller prøvebeholderen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transport sluttid, description=Dato og klokkeslett da transporten av prøven eller prøvebeholderen ble avsluttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportør-Id, description=Identifikasjon til personen eller firmaet som er ansvarlig for å transportere prøven eller prøvebeholderen til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportør beskrivelse, description=Mer detaljert beskrivelse av den som transporterer prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hentested, description=Stedet hvor prøven eller prøvebeholderen skal hentes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leveringssted, description=Stedet hvor prøven eller prøvebeholderen skal leveres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transporthåndtering, description=Beskrivelse av hvordan transporten av prøven eller prøvebeholderen ble utført., comment=For eksempel: "Prøven ble oppvevart på is", "Prøven ble transportert i romtemperatur" eller "Prøvebeholderen sto flere timer i solen"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om transporten av prøven eller prøvebeholderen som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], contacts=[], data=[], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[], source=[], other_participations=[], events=[], content=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportstatus, description=Statusen til transporten av prøven eller prøvebeholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transport starttid, description=Dato og klokkeslett da transporten av prøven eller prøvebeholderen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transport sluttid, description=Dato og klokkeslett da transporten av prøven eller prøvebeholderen ble avsluttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportør-Id, description=Identifikasjon til personen eller firmaet som er ansvarlig for å transportere prøven eller prøvebeholderen til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transportør beskrivelse, description=Mer detaljert beskrivelse av den som transporterer prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hentested, description=Stedet hvor prøven eller prøvebeholderen skal hentes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Leveringssted, description=Stedet hvor prøven eller prøvebeholderen skal leveres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transporthåndtering, description=Beskrivelse av hvordan transporten av prøven eller prøvebeholderen ble utført., comment=For eksempel: "Prøven ble oppvevart på is", "Prøven ble transportert i romtemperatur" eller "Prøvebeholderen sto flere timer i solen"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om transporten av prøven eller prøvebeholderen som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]