ARCHETYPE Boligegenskaper (openEHR-EHR-CLUSTER.dwelling.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.dwelling.v0
ConceptBoligegenskaper
DescriptionEn oversikt over egenskaper til en bygning, eller en separat del av en bygning og tilhørende arealer, der ett eller flere mennesker bor.
UseBrukes for å registrere detaljer om egenskapene til en bolig der et individ bor, spesielt ting som kan ha betydning for individets helse og sikkerhet, eller ha innvirkning på ytelse av helsetjenester. Denne arketypen er utformet for å registrere attributter til et individs hjem, og vil kunne brukes til: - å identifisere hjelpemidler som kan være nyttig i boligen - registrere modifikasjoner og forbedringer for å støtte universell utforming (UU), eller - bidra til offentlige undersøkelser knyttet til sykdomsutbrudd. Denne arketypen er utformet for å brukes i EVALUATION.housing_summary (Boligsammendrag) eller CLUSTER.housing_record (Bolig), men kan også bli brukt i hvilken som helst annen passende ENTRY- eller CLUSTER-arketype. Dersom det er nødvendig med spesifikke detaljer, kan arketyper legges til i elementet "Ytterligere detaljer". Grad av overensstemmelse med designprinsipper for universell utforming (UU) bør registreres i en egen arketype, som kan legges til i SLOT'et "Ytterligere detaljer".
MisuseSkal ikke brukes til å registrere detaljer om de sosiale forholdene individet bor under, bruk CLUSTER.living_arrangement til dette. Skal ikke brukes til å registrere den fysiske adressen der et individ bor, bruk demografiske arketyper for dette, eller CLUSTER.address (Adresse) dersom det er nødvendig å registrere adressen i den medisinske journalen. Skal ikke brukes til å registrere informasjon om boligen som ikke har noe betydning for helse, eller behov for helsetjenester til et individ. For eksempel bør ikke informasjon om dørlåsens kode til bruk for hjemmesykepleietjenesten registreres i denne arketypen. Skal ikke brukes for å registrere grad av overenstemmelse med prinsipper for universell utforming.
PurposeFor å registrere en oversikt og beskrivelse om egenskapene til en bolig der et individ bor.
ReferencesHome Modification Assessment & Planning Tool [Internet]. Australia: SCOPE Access Home Modifications; 2015 [cited 2019 Dec 19]. Available from: http://scopehomeaccess.com.au/wp-content/uploads/2015/07/AWTS.pdf.

Opoko A, Ibem E & Adeyemi E. Housing aspiration in an informal urban settlement: A case study [Internet]. 2015; Urbani Izziv. 26. 10.5379/urbani-izziv-en-2015-26-02-003; [cited 2019 Dec 19] . Available at: https://www.researchgate.net/publication/307851190_Housing_aspiration_in_an_informal_urban_settlement_A_case_study.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Home Modification Assessment & Planning Tool [Internet]. Australia: SCOPE Access Home Modifications; 2015 [cited 2019 Dec 19]. Available from: http://scopehomeaccess.com.au/wp-content/uploads/2015/07/AWTS.pdf. Opoko A, Ibem E & Adeyemi E. Housing aspiration in an informal urban settlement: A case study [Internet]. 2015; Urbani Izziv. 26. 10.5379/urbani-izziv-en-2015-26-02-003; [cited 2019 Dec 19] . Available at: https://www.researchgate.net/publication/307851190_Housing_aspiration_in_an_informal_urban_settlement_A_case_study., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0828CAFB3340B57EC17EDD62F6F7B50A, build_uid=468d2da9-2280-495b-987d-ef89da00525f, revision=0.0.1-alpha}
Keywordstrapper, soverom, bad, tilgjengelighet, enebolig, leilighet, campingvogn, hytte, etasje, rullestol, areal, universell utforming, UU
Lifecyclein_development
UIDf36a2ef0-4aeb-4ed8-9057-83412c9c2eb3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2290
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En oversikt over egenskaper til en bygning, eller en separat del av en bygning og tilhørende arealer, der ett eller flere mennesker bor., archetypeConceptComment=Rammen for arketypen inkluderer, men er ikke begrenset til, en bygning, del av en bygning, hus, leilighet, fengsel, husbåt, campingvogn, bobil. Den kan også inkludere opplysninger om tilhørende arealer, som fellesarealer i et borettslag eller sameie, kjeller og hage., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Marcos Barreto, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brazil
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Ady Angelica Castro Acosta, CIBERES-Hospital 12 de Octubre, Spain
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Heidi Koikkalainen, United Kingdom (openEHR Editor)
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Vinicius Tohoru Yoshiura, University of Sao Paulo, Brazil, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type bolig, description=Typen bolig individet bor i., comment=Dersom det er mulig, bør type bolig kodes med en terminologi. Verdisettet for dette elementet vil sannsynligvis variere mellom myndighetsområder, og det er antatt at verdisettet vil bli gitt i et brukerspesifikt templat. For eksempel verdisettet i OID-8709, eller det som måtte passe med brukssituasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse om alle egenskaper til en bolig., comment=For eksempel om alle basale rom og fasiliteter er i samme etasje., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilstand, description=Fritekstlig beskrivelse om boligens fysiske tilstand., comment=For eksempel: Taklekkasje, fuktig kjeller, muggsopp på baderom, dårlig isolasjon, sprukne gulvfliser, hull i veggen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Adkomst, description=Beskrivelse av hvordan forholdene er når man ankommer og forlater boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere adkomstveier. For eksempel informasjon om: Innkjørsel, gangsti, gjerder og porter, utvendige trapper, heis, rekkverk, dørterskler, automatisk døråpner, frontinngang, kjellerinngang, belysning, eller rampe for rullestol., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Inngang, description=Beskrivelse om en inngang til en bolig., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for hver inngang, for eksempel type og vekt på dør, dørhåndtak, type åpne-/lukkemekanisme eller dørstokk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Entré/Gang, description=Beskrivelse av en entré eller gang i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for hver entré/korridor, for eksempel type gulv, bredde, belysning, fare for snubling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall etasjer, description=Hvor mange etasjer boligenheten består av. OBS: Ikke hvilken etasje boenheten er i., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvendige trapper/heis., description=Beskrivelse av innvendig trapp og heis i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for hver trapp eller heis, for eksempel type trapp, antall trappetrinn, tilstand, belysning, rekkverk, åpne eller lukkede opptrinn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stue, description=Fritekstbeskrivelse av en stue eller oppholdsrom i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for hver stue eller oppholdsrom. For eksempel adkomst, snusirkel, terskler, type gulv, vinduer, belysning eller stolhøyde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kjøkken, description=Beskrivelse om et kjøkken i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å kunne registrere detaljer om hvert kjøkken, om det er flere. For eksempel adkomst, snusirkel, terskler, lagringsplass, belysning, (regulerbar) benkehøyde eller hvitevarer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Soverom, description=Beskrivelse av et soverom i boligen., comment=Multiple forekomster vil gjøre det mulig å registrere detaljer om hvert enkelt soverom. For eksempel adkomst, type og størrelse på seng, høyde på seng, snusirkel, snublekanter, terskler, type gulv, lys ved sengen eller telefon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall soverom, description=Antall soverom i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Toalett, description=Beskrivelse av toalettforholdene i boligen., comment=Multiple forekomster vil gjøre det mulig å registrere detaljer om hvert enkelt toalettrom. Selve toalettmøbelet kan være plassert i et eget rom, på et baderom eller et annet sted i boligen eller eiendommen. For eksempel plassering, adkomst, snusirkel, terskler, adkomst i nødstilfelle, høyde på sete og avstand fra vegg, eller håndtak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type toalett, description=Beskrivelse av typen avtrede i eller i tilknytning til boligen., comment=Multiple forekomster vil gjøre det mulig å registrere detaljer for hver enkelt type avtrede. For eksempel vannklosett, utedo eller latrine., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall toalett, description=Antall toalett, i betydning selve toalettmøbelet, i boligen., comment=Toalettmøbelet kan være plassert i et eget rom, et baderom eller lignende. Eksempler: vegghengt toalett, urinal eller latrine., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bad, description=Beskrivelse av et bad i boligen., comment=Multiple forekomster vil gjøre det mulig å registrere detaljer om hvert enkelt baderom. For eksempel plassering, adkomst, snusirkel, fasiliteter - dusj i badekar eller separat dusj og badekar, høyde på badekar og vasker, skjerming, armatur eller håndtak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall baderom, description=Antall baderom i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klesvask, description=Beskrivelse av fasiliteter for klesvask i eller i tilknytning til boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere flere fasiliteter for klesvask. Disse fasilitetene inkluderer både sted og tilgjengelig utstyr, og kan være i et eget vaskerom eller i et annet rom i boligen eller i tilknytning til eiendommen. Eksempler: Adkomst, snusirkel, terskler, plassering av tørkesnorer og høyde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uteområde, description=Beskrivelse av uteområde i tilknytning til boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere utendørsområder. Den tiltenkte bruken av denne arketypen inkluderer, men er ikke begrenset til: Hage, takterrasse, balkong, bislag, garasje eller bod. For eksempel tilstand, størrelse, adkomst, skrående, underlag, trapper eller vedlikeholdsbehov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Parkering, description=Beskrivelse av parkering i, eller nær boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere parkeringsområder. Den tiltenkte bruken av dette elementet inkluderer, men er ikke begrenset til: bil, scooter, elektrisk rullestol eller andre kjøretøy som trenger dedikert område eller lagring utendørs. For eksempel: Enkel eller dobbel bilparkering, HC-plass, inn- og utlastingsplass, overbygd eller ikke, takhøyde eller detaljer om garasjedør., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oppvarming/kjøling, description=Beskrivelse av hvordan boligen er oppvarmet og/eller kjølet ned., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere kilder og metoder for oppvarming eller kjøling. For eksempel: Sentralfyring, varmepumpe, vedfyring eller air condition., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=1, text=Energiforsyning, description=Beskrivelse av energikilder til boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere energiforsyningskilder. For eksempel: Strømnett, solenergi, gass, generator eller vedfyring., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fasttelefon, description=Beskrivelse av fasttelefon i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere fasttelefoner, uavhengig om måten telefoner er koblet til fastlinjen. For eksempel: Fysisk plassering av fasttelefon eller basestasjon, eller tilstedeværelse av mobile håndsett., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oppkobling, description=Beskrivelse av oppkobling til internett og andre oppkoblingsmuligheter, og kommunikasjon i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere flere oppkoblingsteknologier. For eksempel internettoppkobling, kabel eller fasttelefonlinje., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Brannsikring, description=Beskrivelse av brannsikring i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere brannsikringstiltak. Den tiltenkte bruken av arketypen inkluderer, men er ikke begrenset til: Røyk- eller CO2-varsler, brannslukningsapparat og sprinkeranlegg. For eksempel: Plassering, funksjonell/ikke funksjonell, vedlikeholdsbehov, seriekoblet, eller koblet til sentral., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=1, text=Trygghetstiltak, description=Beskrivelse av trygghetstiltak i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere flere trygghetstiltak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ringeklokke, description=Beskrivelse av ringeklokke eller varslingssystem i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere ringeklokker eller varslingssystemer. For eksempel: Vibrarsjons-, lys- eller lydvarsling, eller lydvolum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Post, description=Beskrivelse om levering og henting av post til boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Søppelhåndtering, description=Beskrivelse av system for hvordan søppel fjernes fra boligen., comment=For eksempel: Offentlig søppeltømming, brenning, nedgraving, kasting i naturen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Søppeloppsamling, description=Beskrivelse av søppelcontainere og annen oppsamling av avfall i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om hver enkel metode for oppsamling av søppel. For eksempel: Plassering av søppelcontainere eller avfallssug, eller type søppelcontainer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kloakksystem, description=Beskrivelse av hvilket kloakksystem det er i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere typer kloakksystem. For eksempel: Septiktank, latrinehull eller offentlig kloakksystem., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vannkilde, description=Beskrivelse av en vannkilde til boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere typer vannkilder. Dette elementet kan brukes til å skille mellom offentlig og privat vannforsyning i tillegg til typen kilde. For eksempel: Offentlig vannforsyning, privat brønn, borrehull, innsjø eller elv, regnvann eller kjøpevann., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vanntilførsel, description=Beskrivelse av hvordan vann blir tilført boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere typer vanntilførsel. For eksempel: Innlagt vann, felles/privat utendørs pumpe eller kran., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lagring av vann, description=Beskrivelse av hvorvidt, og i så fall hvordan vann lagres i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere vannlagringsmetoder. For eksempel: Ingen, vanntank eller tønne., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Kritiske apparater/tjenester), description=Tilgjengelighet på kritiske apparater eller tjenester i boligen. Elementet kan bidra til klinisk beslutningsstøtte., comment=For eksempel: Varmt vann for hygiene, eller kjøleskap for mathygiene og forsvarlig oppbevaring av medikamenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • Kjøleskap [Tilgang til kjøleskap for å lagre mat og medikamenter.]
  • Innlagt varmt vann [Tilgang til innlagt varmt vann for vask.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Apparat, description=Beskrivelse av apparat eller hvitevare i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere apparater. For eksempel: Kjøleskap, fryser, vannkoker, vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om boligen., comment=Dette SLOT'et kan brukes til å nøste arketyper som beskriver tilleggsdetaljer om boligen og som kan være aktuelle for det gjeldende myndighetsområdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om boligen som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type bolig, description=Typen bolig individet bor i., comment=Dersom det er mulig, bør type bolig kodes med en terminologi. Verdisettet for dette elementet vil sannsynligvis variere mellom myndighetsområder, og det er antatt at verdisettet vil bli gitt i et brukerspesifikt templat. For eksempel verdisettet i OID-8709, eller det som måtte passe med brukssituasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse om alle egenskaper til en bolig., comment=For eksempel om alle basale rom og fasiliteter er i samme etasje., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilstand, description=Fritekstlig beskrivelse om boligens fysiske tilstand., comment=For eksempel: Taklekkasje, fuktig kjeller, muggsopp på baderom, dårlig isolasjon, sprukne gulvfliser, hull i veggen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Adkomst, description=Beskrivelse av hvordan forholdene er når man ankommer og forlater boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere adkomstveier. For eksempel informasjon om: Innkjørsel, gangsti, gjerder og porter, utvendige trapper, heis, rekkverk, dørterskler, automatisk døråpner, frontinngang, kjellerinngang, belysning, eller rampe for rullestol., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Inngang, description=Beskrivelse om en inngang til en bolig., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for hver inngang, for eksempel type og vekt på dør, dørhåndtak, type åpne-/lukkemekanisme eller dørstokk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Entré/Gang, description=Beskrivelse av en entré eller gang i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for hver entré/korridor, for eksempel type gulv, bredde, belysning, fare for snubling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall etasjer, description=Hvor mange etasjer boligenheten består av. OBS: Ikke hvilken etasje boenheten er i., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvendige trapper/heis., description=Beskrivelse av innvendig trapp og heis i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for hver trapp eller heis, for eksempel type trapp, antall trappetrinn, tilstand, belysning, rekkverk, åpne eller lukkede opptrinn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stue, description=Fritekstbeskrivelse av en stue eller oppholdsrom i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for hver stue eller oppholdsrom. For eksempel adkomst, snusirkel, terskler, type gulv, vinduer, belysning eller stolhøyde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kjøkken, description=Beskrivelse om et kjøkken i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å kunne registrere detaljer om hvert kjøkken, om det er flere. For eksempel adkomst, snusirkel, terskler, lagringsplass, belysning, (regulerbar) benkehøyde eller hvitevarer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Soverom, description=Beskrivelse av et soverom i boligen., comment=Multiple forekomster vil gjøre det mulig å registrere detaljer om hvert enkelt soverom. For eksempel adkomst, type og størrelse på seng, høyde på seng, snusirkel, snublekanter, terskler, type gulv, lys ved sengen eller telefon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall soverom, description=Antall soverom i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Toalett, description=Beskrivelse av toalettforholdene i boligen., comment=Multiple forekomster vil gjøre det mulig å registrere detaljer om hvert enkelt toalettrom. Selve toalettmøbelet kan være plassert i et eget rom, på et baderom eller et annet sted i boligen eller eiendommen. For eksempel plassering, adkomst, snusirkel, terskler, adkomst i nødstilfelle, høyde på sete og avstand fra vegg, eller håndtak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type toalett, description=Beskrivelse av typen avtrede i eller i tilknytning til boligen., comment=Multiple forekomster vil gjøre det mulig å registrere detaljer for hver enkelt type avtrede. For eksempel vannklosett, utedo eller latrine., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall toalett, description=Antall toalett, i betydning selve toalettmøbelet, i boligen., comment=Toalettmøbelet kan være plassert i et eget rom, et baderom eller lignende. Eksempler: vegghengt toalett, urinal eller latrine., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bad, description=Beskrivelse av et bad i boligen., comment=Multiple forekomster vil gjøre det mulig å registrere detaljer om hvert enkelt baderom. For eksempel plassering, adkomst, snusirkel, fasiliteter - dusj i badekar eller separat dusj og badekar, høyde på badekar og vasker, skjerming, armatur eller håndtak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall baderom, description=Antall baderom i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klesvask, description=Beskrivelse av fasiliteter for klesvask i eller i tilknytning til boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere flere fasiliteter for klesvask. Disse fasilitetene inkluderer både sted og tilgjengelig utstyr, og kan være i et eget vaskerom eller i et annet rom i boligen eller i tilknytning til eiendommen. Eksempler: Adkomst, snusirkel, terskler, plassering av tørkesnorer og høyde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uteområde, description=Beskrivelse av uteområde i tilknytning til boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere utendørsområder. Den tiltenkte bruken av denne arketypen inkluderer, men er ikke begrenset til: Hage, takterrasse, balkong, bislag, garasje eller bod. For eksempel tilstand, størrelse, adkomst, skrående, underlag, trapper eller vedlikeholdsbehov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Parkering, description=Beskrivelse av parkering i, eller nær boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere parkeringsområder. Den tiltenkte bruken av dette elementet inkluderer, men er ikke begrenset til: bil, scooter, elektrisk rullestol eller andre kjøretøy som trenger dedikert område eller lagring utendørs. For eksempel: Enkel eller dobbel bilparkering, HC-plass, inn- og utlastingsplass, overbygd eller ikke, takhøyde eller detaljer om garasjedør., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oppvarming/kjøling, description=Beskrivelse av hvordan boligen er oppvarmet og/eller kjølet ned., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere kilder og metoder for oppvarming eller kjøling. For eksempel: Sentralfyring, varmepumpe, vedfyring eller air condition., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=1, text=Energiforsyning, description=Beskrivelse av energikilder til boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere energiforsyningskilder. For eksempel: Strømnett, solenergi, gass, generator eller vedfyring., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fasttelefon, description=Beskrivelse av fasttelefon i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere fasttelefoner, uavhengig om måten telefoner er koblet til fastlinjen. For eksempel: Fysisk plassering av fasttelefon eller basestasjon, eller tilstedeværelse av mobile håndsett., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oppkobling, description=Beskrivelse av oppkobling til internett og andre oppkoblingsmuligheter, og kommunikasjon i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere flere oppkoblingsteknologier. For eksempel internettoppkobling, kabel eller fasttelefonlinje., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Brannsikring, description=Beskrivelse av brannsikring i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere brannsikringstiltak. Den tiltenkte bruken av arketypen inkluderer, men er ikke begrenset til: Røyk- eller CO2-varsler, brannslukningsapparat og sprinkeranlegg. For eksempel: Plassering, funksjonell/ikke funksjonell, vedlikeholdsbehov, seriekoblet, eller koblet til sentral., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=1, text=Trygghetstiltak, description=Beskrivelse av trygghetstiltak i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere flere trygghetstiltak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ringeklokke, description=Beskrivelse av ringeklokke eller varslingssystem i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer for flere ringeklokker eller varslingssystemer. For eksempel: Vibrarsjons-, lys- eller lydvarsling, eller lydvolum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Post, description=Beskrivelse om levering og henting av post til boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Søppelhåndtering, description=Beskrivelse av system for hvordan søppel fjernes fra boligen., comment=For eksempel: Offentlig søppeltømming, brenning, nedgraving, kasting i naturen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Søppeloppsamling, description=Beskrivelse av søppelcontainere og annen oppsamling av avfall i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om hver enkel metode for oppsamling av søppel. For eksempel: Plassering av søppelcontainere eller avfallssug, eller type søppelcontainer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kloakksystem, description=Beskrivelse av hvilket kloakksystem det er i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere typer kloakksystem. For eksempel: Septiktank, latrinehull eller offentlig kloakksystem., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vannkilde, description=Beskrivelse av en vannkilde til boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere typer vannkilder. Dette elementet kan brukes til å skille mellom offentlig og privat vannforsyning i tillegg til typen kilde. For eksempel: Offentlig vannforsyning, privat brønn, borrehull, innsjø eller elv, regnvann eller kjøpevann., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vanntilførsel, description=Beskrivelse av hvordan vann blir tilført boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere typer vanntilførsel. For eksempel: Innlagt vann, felles/privat utendørs pumpe eller kran., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lagring av vann, description=Beskrivelse av hvorvidt, og i så fall hvordan vann lagres i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere vannlagringsmetoder. For eksempel: Ingen, vanntank eller tønne., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Kritiske apparater/tjenester), description=Tilgjengelighet på kritiske apparater eller tjenester i boligen. Elementet kan bidra til klinisk beslutningsstøtte., comment=For eksempel: Varmt vann for hygiene, eller kjøleskap for mathygiene og forsvarlig oppbevaring av medikamenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • Kjøleskap [Tilgang til kjøleskap for å lagre mat og medikamenter.]
  • Innlagt varmt vann [Tilgang til innlagt varmt vann for vask.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Apparat, description=Beskrivelse av apparat eller hvitevare i boligen., comment=Multiple forekomster gjør det mulig å registrere detaljer om flere apparater. For eksempel: Kjøleskap, fryser, vannkoker, vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om boligen., comment=Dette SLOT'et kan brukes til å nøste arketyper som beskriver tilleggsdetaljer om boligen og som kan være aktuelle for det gjeldende myndighetsområdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om boligen som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]