ARCHETYPE Boligforhold (openEHR-EHR-CLUSTER.dwelling.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.dwelling.v0
ConceptBoligforhold
DescriptionEn bygning, eller en separat del av en bygning der ett eller flere mennesker bor.
UseBrukes for å registrere detaljer om forholdene i en bolig der et individ bor, spesielt ting som kan ha betydning for individets helse og sikkerhet, eller ha innvirkning på ytelse av helsetjenester. Denne arketypen er utformet for å registrere attributter til et individs hjem, og vil kunne brukes til: - planlegging for utskriving, eller - bidra til offentlige undersøkelser knyttet til sykdomsutbrudd. Denne arketypen er utformet for å brukes i EVALUATION.housing_summary (Boligsammendrag) eller CLUSTER.housing_record (Bolig), men kan også bli brukt i hvilken som helst annen passende ENTRY- eller CLUSTER-arketype.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere detaljer om de sosiale forholdene individet bor under, bruk CLUSTER.living_arrangement til dette. Skal ikke brukes til å registrere den fysiske adressen der et individ bor, bruk demografiske arketyper for dette, eller CLUSTER.address (Adresse) dersom det er nødvendig å registrere adressen i den medisinske journalen.
PurposeFor å registrere detaljer om forholdene i en bolig der et individ bor.
ReferencesHome Modification Assessment & Planning Tool [Internet]. Australia: SCOPE Access Home Modifications; 2015 [cited 2019 Dec 19]. Available from: http://scopehomeaccess.com.au/wp-content/uploads/2015/07/AWTS.pdf.

Opoko A, Ibem E & Adeyemi E. Housing aspiration in an informal urban settlement: A case study [Internet]. 2015; Urbani Izziv. 26. 10.5379/urbani-izziv-en-2015-26-02-003; [cited 2019 Dec 19] . Available at: https://www.researchgate.net/publication/307851190_Housing_aspiration_in_an_informal_urban_settlement_A_case_study.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Home Modification Assessment & Planning Tool [Internet]. Australia: SCOPE Access Home Modifications; 2015 [cited 2019 Dec 19]. Available from: http://scopehomeaccess.com.au/wp-content/uploads/2015/07/AWTS.pdf. Opoko A, Ibem E & Adeyemi E. Housing aspiration in an informal urban settlement: A case study [Internet]. 2015; Urbani Izziv. 26. 10.5379/urbani-izziv-en-2015-26-02-003; [cited 2019 Dec 19] . Available at: https://www.researchgate.net/publication/307851190_Housing_aspiration_in_an_informal_urban_settlement_A_case_study., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A4B402D963878C7AA6474409AF2E3EC9, build_uid=ac9e5088-ec57-4523-8cc3-dbee8000775c, revision=0.0.1-alpha}
Keywordstrapper, soverom, bad, tilgjengelighet
Lifecyclein_development
UIDf36a2ef0-4aeb-4ed8-9057-83412c9c2eb3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2290
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En bygning, eller en separat del av en bygning der ett eller flere mennesker bor., archetypeConceptComment=For eksempel en bygning, del av en bygning, hus, leilighet, fengsel, husbåt, campingvogn, bobil., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={identities=[], data=[], relationships=[], other_participations=[], events=[], protocol=[], ism_transition=[], content=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Typen bolig individet bor i., comment=Der det er mulig er det anbefalt å koding av typen bolig med en terminologi. Verdisettet for dette dataelementet vil sannsynligvis variere mellom myndighetsområder. Man antar at verdisettet vil defineres i et brukerspesifikt templat, for eksempel: Enebolig, leilighet, campingvogn, hytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Adkomst, description=Fritekstbeskrivelse av boligens adkomst., comment=For eksempel: oppkjørsel, gangsti, gjerder og porter, trappetrinn, rekkverk, frontinngang, kjellerinngang, belysning eller rampe for rullestol., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Inngang, description=Fritekstbeskrivelse av innganger til og i boligen., comment=Multiple forekomster tillater å kunne registrere detaljer for hver inngang, for eksempel type og vekt på dør, dørhåndtak, type åpne-/lukkemekanisme eller dørstokk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Parkering, description=Fritekstbeskrivelse av bilparkering i, eller nær boligen., comment=For eksempel: bredde på parkeringsplass, HC-plass, innendørs-/utendørs, takhøyde eller detaljer om garasjedør., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gang, description=Fritekstbeskrivelse av gang og korridorer i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å registrere detaljer for hver gang/korridor. Eksempel på detaljer er: gulvbelegg/teppe, snublekanter eller bredde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvendige trapper, description=Fritekstbeskrivelse om innvendige trapper i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hver enkelt trapp. For eksempel: antall trinn, tilstand, rekkverk, åpne eller lukkede opptrinn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stue, description=Fritekstbeskrivelse av en stue i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hver enkelt stue eller oppholdsrom. For eksempel adkomst, snusirkel, snublekanter, gulvbelegg/teppe, temperaturregulering eller stolhøyde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kjøkken, description=Fritekstbeskrivelse om et kjøkken i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert kjøkken, om det er flere. For eksempel adkomst, snusirkel, snublekanter, lagringsplass, benkehøyde eller hvitevarer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Soverom, description=Fritekstbeskrivelse om soverom i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert enkelt soverom. For eksempel adkomst, type og størrelse på seng, høyde på seng, snusirkel, snublekanter, gulvbelegg/teppe, lys ved sengen eller telefon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Toalett, description=Fritekstbeskrivelse om toalett i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert enkelt toalett. For eksempel plassering, adkomst, snusirkel, adkomst i nødstilfelle, høyde på sete og avstand fra vegg eller håndtak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bad, description=Fritekstbeskrivelse om bad i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert enkelt baderom. For eksempel plassering, adkomst, snusirkel, fasiliteter - dusj/bad/dusj og bad, høyde på badekar, skjerming, armatur eller håndtak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vaskerom, description=Fritekstbeskrivelse av vaskerom i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert vaskerom. For eksempel adkomst, snusirkel, snublekanter, tørkeplass., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hage, description=Fritekstbeskrivelse av hage tilknyttet boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hver hage eller uteplass. For eksempel adkomst, størrelse eller vedlikehold., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Telefon, description=Fritekstbeskrivelse om telefon i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om flere telefoner i boligen. For eksempel plassering eller type., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Røykvarsler, description=Fritekstbeskrivelse av røykvarsler i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om flere røykvarslere. For eksempel aktiv/inaktiv, vedlikehold., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ringeklokke, description=Fritekstbeskrivelse om ringeklokke eller porttelefon i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hver dørklokke., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Belysning, description=Fritekstbeskrivelse om belysning innendørs og utendørs., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Post, description=Fritekstbeskrivelse om levering og henting av post til boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Søppelkasse, description=Fritekstbeskrivelse av søppelkasser og henting av søppel i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Avfallshåndtering, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvordan avfallshåndtering er for boligen., comment=For eksempel privat eller offentlig innsamling, brenning, nedgraving, kasting i naturen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vannkilde, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvilken vannkilde som forsyner boligen., comment=Dette elementet kan brukes til å skille mellom offentlig eller privat vannforsyning, såvel som type vannkilde. For eksempel offentlig vannforsyning, privat brønn, borrehull, innsjø eller elv, regnvann eller kjøpevann., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vanntilførsel, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvordan vannet blir tilført boligen., comment=For eksempel innlagt vann, eller felles/privat utendørs pumpe eller kran., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lagring av vann, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvorvidt, og i så fall hvordan, vann lagres i boligen., comment=For eksempel ingen, vanntank eller tønne., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type toalett, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvilke toalettfasiliteter som finnes i boligen., comment=For eksempel vannklosett, utedo eller latrine., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kloakksystem, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse av kloakksystemet i boligen., comment=For eksempel offentlig kloakkledning, septiktank eller latrinehull., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall beboere, description=Det samlede antall mennesker som bor i boligen, inkludert en eller flere husholdninger., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall bad, description=Antall bad i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall soverom, description=Antall soverom i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om boligen., comment=Dette SLOTet kan brukes til å nøste arketyper som beskriver tilleggdetaljer om boligen som kan være aktuelle for det gjeldende myndighetsområdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om boligen som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], activities=[], state=[], target=[], provider=[], details=[], context=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Typen bolig individet bor i., comment=Der det er mulig er det anbefalt å koding av typen bolig med en terminologi. Verdisettet for dette dataelementet vil sannsynligvis variere mellom myndighetsområder. Man antar at verdisettet vil defineres i et brukerspesifikt templat, for eksempel: Enebolig, leilighet, campingvogn, hytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Adkomst, description=Fritekstbeskrivelse av boligens adkomst., comment=For eksempel: oppkjørsel, gangsti, gjerder og porter, trappetrinn, rekkverk, frontinngang, kjellerinngang, belysning eller rampe for rullestol., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Inngang, description=Fritekstbeskrivelse av innganger til og i boligen., comment=Multiple forekomster tillater å kunne registrere detaljer for hver inngang, for eksempel type og vekt på dør, dørhåndtak, type åpne-/lukkemekanisme eller dørstokk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Parkering, description=Fritekstbeskrivelse av bilparkering i, eller nær boligen., comment=For eksempel: bredde på parkeringsplass, HC-plass, innendørs-/utendørs, takhøyde eller detaljer om garasjedør., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gang, description=Fritekstbeskrivelse av gang og korridorer i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å registrere detaljer for hver gang/korridor. Eksempel på detaljer er: gulvbelegg/teppe, snublekanter eller bredde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvendige trapper, description=Fritekstbeskrivelse om innvendige trapper i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hver enkelt trapp. For eksempel: antall trinn, tilstand, rekkverk, åpne eller lukkede opptrinn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stue, description=Fritekstbeskrivelse av en stue i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hver enkelt stue eller oppholdsrom. For eksempel adkomst, snusirkel, snublekanter, gulvbelegg/teppe, temperaturregulering eller stolhøyde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kjøkken, description=Fritekstbeskrivelse om et kjøkken i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert kjøkken, om det er flere. For eksempel adkomst, snusirkel, snublekanter, lagringsplass, benkehøyde eller hvitevarer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Soverom, description=Fritekstbeskrivelse om soverom i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert enkelt soverom. For eksempel adkomst, type og størrelse på seng, høyde på seng, snusirkel, snublekanter, gulvbelegg/teppe, lys ved sengen eller telefon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Toalett, description=Fritekstbeskrivelse om toalett i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert enkelt toalett. For eksempel plassering, adkomst, snusirkel, adkomst i nødstilfelle, høyde på sete og avstand fra vegg eller håndtak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bad, description=Fritekstbeskrivelse om bad i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert enkelt baderom. For eksempel plassering, adkomst, snusirkel, fasiliteter - dusj/bad/dusj og bad, høyde på badekar, skjerming, armatur eller håndtak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vaskerom, description=Fritekstbeskrivelse av vaskerom i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hvert vaskerom. For eksempel adkomst, snusirkel, snublekanter, tørkeplass., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hage, description=Fritekstbeskrivelse av hage tilknyttet boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hver hage eller uteplass. For eksempel adkomst, størrelse eller vedlikehold., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Telefon, description=Fritekstbeskrivelse om telefon i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om flere telefoner i boligen. For eksempel plassering eller type., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Røykvarsler, description=Fritekstbeskrivelse av røykvarsler i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om flere røykvarslere. For eksempel aktiv/inaktiv, vedlikehold., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ringeklokke, description=Fritekstbeskrivelse om ringeklokke eller porttelefon i boligen., comment=Multiple forekomster vil åpne for å kunne registrere detaljer om hver dørklokke., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Belysning, description=Fritekstbeskrivelse om belysning innendørs og utendørs., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Post, description=Fritekstbeskrivelse om levering og henting av post til boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Søppelkasse, description=Fritekstbeskrivelse av søppelkasser og henting av søppel i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Avfallshåndtering, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvordan avfallshåndtering er for boligen., comment=For eksempel privat eller offentlig innsamling, brenning, nedgraving, kasting i naturen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vannkilde, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvilken vannkilde som forsyner boligen., comment=Dette elementet kan brukes til å skille mellom offentlig eller privat vannforsyning, såvel som type vannkilde. For eksempel offentlig vannforsyning, privat brønn, borrehull, innsjø eller elv, regnvann eller kjøpevann., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vanntilførsel, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvordan vannet blir tilført boligen., comment=For eksempel innlagt vann, eller felles/privat utendørs pumpe eller kran., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lagring av vann, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvorvidt, og i så fall hvordan, vann lagres i boligen., comment=For eksempel ingen, vanntank eller tønne., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type toalett, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse om hvilke toalettfasiliteter som finnes i boligen., comment=For eksempel vannklosett, utedo eller latrine., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kloakksystem, description=Kodet tekst eller kortfattet fritekstbeskrivelse av kloakksystemet i boligen., comment=For eksempel offentlig kloakkledning, septiktank eller latrinehull., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall beboere, description=Det samlede antall mennesker som bor i boligen, inkludert en eller flere husholdninger., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall bad, description=Antall bad i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall soverom, description=Antall soverom i boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om boligen., comment=Dette SLOTet kan brukes til å nøste arketyper som beskriver tilleggdetaljer om boligen som kan være aktuelle for det gjeldende myndighetsområdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om boligen som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]