ARCHETYPE ACVPU skala (openEHR-EHR-OBSERVATION.acvpu.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.acvpu.v1
ConceptACVPU skala
DescriptionEn enkel skala for å vurdere et individs bevissthetsnivå.
UseBrukes for å gjøre en rask og enkel vurdering av et individs bevissthetsnivå, særlig egnet til vurdering i akutte situasjoner. Skalaen er en er forbedring av den originale AVPU skalaen. Den ble oppdatert i 2017 ved å legge til 'C', der C representerer nytt tilfelle av- eller økt forvirring, delirum eller endring i mental tilstand. Skalaen er nå publisert som en del av NEWS 2.
PurposeBrukes for å vurdere et individs bevissthetsnivå.
ReferencesDerived from: ACVPU, Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-03-12]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/#showArchetype_1051.32.706

National Early Warning Score (NEWS) 2 - Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS [Internet]. Royal College of Physicians [cited 2020 Jan 17]. Available at: https://www.rcplondon.ac.uk/file/8636/download

Williams B. The National Early Warning Score and the acutely confused patient. Clin Med (Lond). 2019 Mar;19(2):190-191. doi: 10.7861/clinmedicine.19-2-190. PMID: 30872312; PMCID: PMC6454357.

National Early Warning Score (NEWS) 2. Pasientsikkerhetsprogrammet [cited 2019.03.01]. Norwegian translation. Available at: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand
Copyright© Apperta UK, openEHR Foundation, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Hildegard Franke
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: hildi@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-02-01
Other Details LanguageForfatternavn: Hildegard Franke
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: hildi@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-02-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: ACVPU, Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-03-12]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/#showArchetype_1051.32.706 National Early Warning Score (NEWS) 2 - Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS [Internet]. Royal College of Physicians [cited 2020 Jan 17]. Available at: https://www.rcplondon.ac.uk/file/8636/download Williams B. The National Early Warning Score and the acutely confused patient. Clin Med (Lond). 2019 Mar;19(2):190-191. doi: 10.7861/clinmedicine.19-2-190. PMID: 30872312; PMCID: PMC6454357. National Early Warning Score (NEWS) 2. Pasientsikkerhetsprogrammet [cited 2019.03.01]. Norwegian translation. Available at: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=3D50CF122810F5DB5EEF96E036A6E86A, build_uid=a27d84f6-93b0-44d3-8c90-b821f97912ce, revision=1.0.0}
KeywordsAVPU, alert, voice, pain, unresponsive, våken, tale, smerte, bevisstløs, stemme, bevissthet, verbal, verbalrespons, semikomatøs, bevisst, bevissthetsnivå, komatøs, sløv, barn, nonverbal, stimuli, GCS, glasgow coma scale, news2, uresponsiv, forvirring, tiltale, confusion
Lifecyclepublished
UID3bba452a-2118-4d9e-b960-30776b881625
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2289
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En enkel skala for å vurdere et individs bevissthetsnivå., archetypeConceptComment=ACVPU er en forkortelse for engelsk "Alert", "Confusion", "Voice", "Pain" og "Unresponsive", på norsk "Våken", "Forvirring" "Reagerer på tiltale", "Reagerer ved smertestimulering" og "Reagerer ikke på tale eller smertestimulering"., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
June Susanne Berge, DIPS AS, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Grant Forrest, NHS Scotland, United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Morten Hørthe, DIPS, Norway
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Terje Sagmyr, DIPS AS, Norway
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Arild Stangeland, Helse Bergen, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Marianne Thorbjørnsen, Oslo Universitetssykehus, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ingrid Vange, Helse Bergen, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • German: Antje Wulff, PLRI for Medical Informatics Medical School Hannover and TU Braunschweig, wulff.antje@mh-hannover.de
  • Swedish: Åsa Skagerhult, Region Östergötland, asa.skagerhult@regionostergotland.se
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke; John Tore Valand, Nasjonal IKT HF; Helse Bergen HF, john.tore.valand@helse-bergen.no
  • Portuguese (Brazil): Vladimir Pizzo, Hospital Sirio Libanes, Brazil, vladimir.pizzo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=ACVPU, description=Observasjonen av individets bevissthetsnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Alert [Våken. Øynene åpnes spontant, responderer på tale og har motorikk.]
  • Confusion [Nyoppstått forvirring. Nytt tilfelle eller forverring av forvirring, delirium eller en hvilken som helst endring i mental tilstand.]
  • Voice [Reagerer på tiltale. Hvilken som helst verbal, motorisk eller øye-respons på verbal tiltale.]
  • Pain [Reagerer ved smertestimulering. En hvilken som helst verbal, motorisk eller øye-respons på smertestimuli.]
  • Unresponsive [Reagerer ikke på tale eller smertestimulering.]
, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]