ARCHETYPE ACVPU (openEHR-EHR-OBSERVATION.acvpu.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.acvpu.v0
ConceptACVPU
DescriptionEn enkel skala for å vurdere et individs bevissthetsnivå.
UseBrukes for å gjøre en rask og enkel vurdering av et individs bevissthetsnivå, særlig egnet til vurdering i akutte situasjoner. Denne vurderingen har blitt oppdatert i 2017 som følge av endringer NEWS skåringsverktøyet. Verktøyet er nå publisert som NEWS 2.
PurposeBrukes for å vurdere et individs bevissthetsnivå.
ReferencesAvgrenet fra: ACVPU, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-01-03]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3317
Derived from: ACVPU, Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-03-12]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/#showArchetype_1051.32.706

National Early Warning Score (NEWS) 2. Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Royal College of Pysicians [cited 2018.02.01]. Available at: https://www.rcplondon.ac.uk/file/8636/download

National Early Warning Score (NEWS) 2. Pasientsikkerhetsprogrammet [cited 2019.03.01]. Norwegian translation. Available at: https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%C3%A5der/_attachment/4625?_download=false&_ts=162e2b9889e
Copyright© Apperta UK, openEHR Foundation, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Hildegard Franke
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: hildi@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-02-01
Other Details LanguageForfatternavn: Hildegard Franke
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: hildi@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-02-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: ACVPU, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-01-03]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3317 Derived from: ACVPU, Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-03-12]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/#showArchetype_1051.32.706 National Early Warning Score (NEWS) 2. Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Royal College of Pysicians [cited 2018.02.01]. Available at: https://www.rcplondon.ac.uk/file/8636/download National Early Warning Score (NEWS) 2. Pasientsikkerhetsprogrammet [cited 2019.03.01]. Norwegian translation. Available at: https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%C3%A5der/_attachment/4625?_download=false&_ts=162e2b9889e, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=6A36C55D30FF50FDC7DEDFED34B99C31, build_uid=dbb12881-79f2-4bcf-a401-178f5f5d7132, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsAVPU, alert, voice, pain, unresponsive, våken, tale, smerte, bevisstløs, stemme, bevissthet, verbal, verbalrespons, semikomatøs, bevisst, bevissthetsnivå, komatøs
Lifecyclein_development
UID690a5abf-f1c2-446d-8011-a97032464c7d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2289
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En enkel skala for å vurdere et individs bevissthetsnivå., archetypeConceptComment=ACVPU er en forkortelse for engelsk "Alert", "New Confusion", "Voice", "Pain" og "Unresponsive"., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Swedish: Åsa Skagerhult, Region Östergötland, asa.skagerhult@regionostergotland.se
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke; John Tore Valand, Nasjonal IKT HF; Helse Bergen HF
Portuguese (Brazil): Vladimir Pizzo, Hospital Sirio Libanes, Brazil, vladimir.pizzo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Observasjon, description=Observasjonen av individets bevissthetsnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Alert [Våken. Øynene åpnes spontant, responderer på tale og har motorikk.]
  • New Confusion [Nyoppstått forvirring. Individet kan være våken, men er forvirret eller desorientert.]
  • Voice [Hvilken som helst verbal, motorisk eller øye-respons på verbal tiltale.]
  • Pain [En hvilken som helst verbal, motorisk eller øye-respons på smertestimuli.]
  • Unresponsive [Ingen respons på tale- eller smertestimuli.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om observasjonen som ikke passer inn i andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifikk hendelse., description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertestimuli, description=Beskrivelse av type smertestimuli. Bør kodes ved hjelp av kodeverk eller terminologi., comment=Eksempler: Trykk på neglerot og press mot sternum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], ism_transition=[], content=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], credentials=[], items=[], source=[], activities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekstbeskrivelse av problemer eller faktorer som kan ha påvirkning på observasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], provider=[], details=[], context=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertestimuli, description=Beskrivelse av type smertestimuli. Bør kodes ved hjelp av kodeverk eller terminologi., comment=Eksempler: Trykk på neglerot og press mot sternum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]