ARCHETYPE Borarrangement (openEHR-EHR-EVALUATION.living_arrangement.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.living_arrangement.v0
ConceptBorarrangement
DescriptionUnder hvilke omstendigheter individet bor - sammen med andre eller alene.
UseFor å registrere om et individ bor alene eller sammen med andre. Denne arketypen er en del av en arketypefamilie som beskriver den sosiale tilknytningen til et individs hjemmemiljø. I denne arketypen er intensjonen med begrepet 'boarrangement' å fange opp informasjon om en gruppe individer (en eller flere) som bor i samme bolig, inkludert å dele måltider, økonomiske ressurser og/eller boareal. En husholdning kan inkludere varianter av blandede familier, delt husholdning, bokollektiv, og et enkeltrom. Samtidig kan en enkelt bolig anses å inneholde flere husholdninger hvis de som bor der verken deler måltider eller økonomiske ressurser, eller har separat boareal.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere overordnet informasjon om et individs nåværende og tidligere bolig- eller bosituasjon. Bruk EVALUATION.housing_summary (Boligsammendrag) til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere detaljer om selve boligen der den enkelte bor - bruk CLUSTER.dwelling (Boligegenskaper) til dette formålet. Skal ikke brukes til å beskrive individets sosiale forbindelser, inkludert identifikasjon av husstandsmedlemmer - bruk EVALUATION.social_network (Sosialt nettverk) til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere detaljer om et individs bolig eller boform for en bestemt tidsperiode. Bruk CLUSTER.housing_record (Bolig) til dette formålet.
PurposeFor å registrere om et et individ bor alene eller sammen med andre.
ReferencesNational Housing and Homelessness Data Dictionary [Internet]. Canberra, Australia: Australian Institute of Health and Welfare (AIHW); 2013 [cited 2018 May 30]. Version 1. Cat. no. HOU 269. Available from: https://www.aihw.gov.au/getmedia/a47d4c86-a8aa-4f00-a889-42edea09cc2f/17841.pdf
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=National Housing and Homelessness Data Dictionary [Internet]. Canberra, Australia: Australian Institute of Health and Welfare (AIHW); 2013 [cited 2018 May 30]. Version 1. Cat. no. HOU 269. Available from: https://www.aihw.gov.au/getmedia/a47d4c86-a8aa-4f00-a889-42edea09cc2f/17841.pdf, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=4426579D87175AB75DA1A050A473F1D5, build_uid=0346d75f-9712-49bb-b541-cbd414e560e7, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsbor alene, familie, bokollektiv, bofellesskap, husholdning, kollektiv, hushold, husstand
Lifecyclein_development
UIDd6cb6d48-f867-42a5-9718-b2aa0a5b91cd
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2286
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Under hvilke omstendigheter individet bor - sammen med andre eller alene., archetypeConceptComment=Denne informasjonen kan gi opplysninger om hvilke nivå av hjelp og støtte, både fysisk og følelsesmessig, et individ har tilgang på i sin husholdning. , otherContributors=John Tore Valand, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=
  • German: Tanja Zeppernick, Medizinische Hochschule Hannover, Zeppernick.Tanja@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT AS, ​Oslo University Hospital, Norway, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
  • Italian:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekst som beskriver boarrangementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Boarrangement, description=Et enkelt ord eller uttrykk som beskriver om et individ vanligvis bor alene eller med andre., comment=Koding av boarrangementet med terminologi foretrekkes der det er mulig. Verdisettene for dette dataelementet vil sannsynligvis variere mellom jurisdiksjoner og det antas at det vil bli brukt brukerspesifikke verdisett. For eksempel: 'bor alene'; "bor med familien"; eller 'lever med andre'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av husholdningen, description=Fritekstbeskrivelse om individene som bor sammen, inkludert dele måltid, økonomiske ressurser og/eller boareal., comment=For eksempel: en kjernefamilie, varianter av blandede familier, et studentkollektiv, en gruppebolig eller en enslig person som bor alene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Husholdningstype, description=Enkelt ord eller setning som beskriver sammensetningen eller strukturen til husholdningen., comment=Koding av husholdningssammensetningen med en terminologi er å foretrekke, der det er mulig. For eksempel: enslig; eneforsørger med barn under 18 år; par; par med barn under 18 år; kjernefamilie; familie med andre ikke-relaterte medlemmer til stede; eller gruppe av ikke-nærstående voksne (bokollektiv)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall medlemmer av husholdningen, description=Antall individer som tilhører husholdningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Husholdningsmedlemmer, description=Navnet til medlemmene av husholdningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Flere detaljer om boarrangementet., comment=Dette SLOTet kan bli brukt til å nøste ytterligere arketyper som beskriver flere detaljer om boarrangement, for eksempel lokale varianter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om boarrangementet som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0002]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen som denne registreringen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0002]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Tilleggsinformasjon som kreves for å utvide modellen med lokalt innhold eller for å samkjøre med andre referansemodeller / formaliteter., comment=For eksempel: lokale informasjonskrav; eller eventuelt ytterligere metadata for å samkjøre med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0002], code=at0002, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0002]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen som denne registreringen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0002]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Tilleggsinformasjon som kreves for å utvide modellen med lokalt innhold eller for å samkjøre med andre referansemodeller / formaliteter., comment=For eksempel: lokale informasjonskrav; eller eventuelt ytterligere metadata for å samkjøre med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]