ARCHETYPE Boarrangement (openEHR-EHR-EVALUATION.living_arrangement.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.living_arrangement.v0
ConceptBoarrangement
DescriptionHvorvidt et individ bor alene eller sammen med andre.
UseFor å registrere om et individ bor alene eller sammen med andre. Intensjonen med denne arketypen er å fortelle noe om hvilke dag-til-dag støtte, både fysisk og følelsesmessig, som er tilgjengelig for et individ i sitt hjemmemiljø. Konseptene rundt bolig, bosted, bo-arrangement og boformer er sammensatte og ofte potensielt overlappende. I denne arketypen er intensjonen med begrepet 'husholdning' å fange opp informasjon om gruppen mennesker (en eller flere) som bor i samme bolig og deler måltider eller oppholdsrom. En enkelt bolig kan anses å inneholde flere husholdninger hvis man verken deler måltider eller boareal. I denne sammenhengen kan husholdninger inkludere varianter av blandede familier, delt husholdning, bokollektiv, pensjonater og et enkeltrom. Denne arketypen er designet for å brukes i EVALUATION.housing_summary (boligsammendrag) arketypen, men kan brukes i enhver annen passende ENTRY- eller CLUSTER-arketype relatert til registrering av en sosial kontekst.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere detaljer om den fysiske strukturen/boligen som en individ bor i - bruk CLUSTER.dwelling (Boligegenskaper) til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere overordnet informasjon om et individs nåværende og tidligere bolig- eller bosituasjon. Bruk EVALUATION.housing_summary (Boligsammendrag) til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere detaljer om et individs bolig eller boform i en spesifisert tidsperiode. Bruk CLUSTER.housing_record (Bolig) til dette formålet.
PurposeFor å registrere om et et individ bor alene eller sammen med andre.
ReferencesDerived from: Household, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager. No longer available.

National Housing and Homelessness Data Dictionary [Internet]. Canberra, Australia: Australian Institute of Health and Welfare (AIHW); 2013 [cited 2018 May 30]. Version 1. Cat. no. HOU 269. Available from: https://www.aihw.gov.au/getmedia/a47d4c86-a8aa-4f00-a889-42edea09cc2f/17841.pdf
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Household, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager. No longer available. National Housing and Homelessness Data Dictionary [Internet]. Canberra, Australia: Australian Institute of Health and Welfare (AIHW); 2013 [cited 2018 May 30]. Version 1. Cat. no. HOU 269. Available from: https://www.aihw.gov.au/getmedia/a47d4c86-a8aa-4f00-a889-42edea09cc2f/17841.pdf, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=DEEA9197EB7ECC44FCF784EC2F2C1FFE, build_uid=f91adda8-73b1-458e-80bb-cf9d44b3c862, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsbor alene, familie, bokollektiv, bofellesskap, husholdning, kollektiv
Lifecyclein_development
UID7badddf7-2954-4f05-9a4b-73219ee1bdf6
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2286
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Hvorvidt et individ bor alene eller sammen med andre., archetypeConceptComment=Denne informasjonen kan gi opplysninger om hvilke nivå av hjelp og støtte, både fysisk og følelsesmessig, et individ har tilgang på i sitt bo-arrangement/bosituasjon. , otherContributors=John Tore Valand, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=German: Tanja Zeppernick, Medizinische Hochschule Hannover, Zeppernick.Tanja@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT AS, ​Oslo University Hospital, Norway, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
Italian:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekst som beskriver boarrangementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Boarrangement, description=Et enkelt ord eller uttrykk som beskriver om et individ vanligvis bor alene eller med andre., comment=Koding av boarrangementet med terminologi foretrekkes der det er mulig. Verdisettene for dette dataelementet vil sannsynligvis variere mellom jurisdiksjoner og det antas at det vil bli brukt brukerspesifikke verdisett. For eksempel: 'bor alene'; "bor med familien"; eller 'lever med andre'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Husholdningssammensetning, description=Enkelt ord eller frase som beskriver forholdet mellom individene som bor sammen., comment=Koding av husholdningssammensetningen med en terminologi er å foretrekke, der det er mulig. For eksempel: singel; enslig forsørger med barn under 16 år; par; par med barn under 16 år; familie; familie med andre ikke-relaterte medlemmer til stede; eller gruppe av ikke-nærstående voksne (bokollektiv)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av husholdningen, description=Fritekstbeskrivelse om forholdet mellom individene som bor sammen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall medlemmer av husholdningen, description=Antall individer som er i husholdningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Flere detaljer om boarrangementet., comment=Dette SLOTet kan bli brukt til å nøste ytterligere arketyper som beskriver flere detaljer om boarrangement, for eksempel lokale varianter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kjæledyr, description=Fritekstbeskrivelse av kjæledyrene som bor hos et individ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om boarrangementet som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], description=[], identities=[], content=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], ism_transition=[], details=[], credentials=[], target=[], items=[], context=[], events=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0002]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen som denne registreringen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0002]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Tilleggsinformasjon som kreves for å utvide modellen med lokalt innhold eller for å samkjøre med andre referansemodeller / formaliteter., comment=For eksempel: lokale informasjonskrav; eller eventuelt ytterligere metadata for å samkjøre med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], provider=[], state=[], contacts=[], source=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0002], code=at0002, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0002]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen som denne registreringen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0002]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Tilleggsinformasjon som kreves for å utvide modellen med lokalt innhold eller for å samkjøre med andre referansemodeller / formaliteter., comment=For eksempel: lokale informasjonskrav; eller eventuelt ytterligere metadata for å samkjøre med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]