ARCHETYPE Åndedrett (openEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v2
ConceptÅndedrett
DescriptionDe observerte karakteristika ved spontant åndedrett til et individ.
UseBrukes til å registrere observerte og målte karakteristika ved spontant åndedrett, inkludert frekvens, dybde og rytme. Registrering av observasjoner av åndedrett er vanligvis en del av vitale målinger.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere undersøkelse av åndedrettssystemet, bruk spesifikke arketyper i gruppen av Undersøkelsesfunn til dette, for eksempel CLUSTER.exam-chest eller CLUSTER.exam-lung. Skal ikke brukes for å registrere andre målinger knyttet til åndedrettet, bruk spesifikke arketyper til dette, for eksempel OBSERVATION-pulse_oximetry (Pulsoksymetri). Skal ikke brukes til å registrere funksjonelle vurderinger av åndedrettet, bruk spesifikke arketyper til dette, for eksempel OBSERVATION.pulmonary_function (Lungefunksjon). Skal ikke brukes til å registrere detaljer knyttet til assistert ventilasjon.
PurposeFor å registrere de observerte karakteristika ved spontant åndedrett.
ReferencesBraun SR. Respiratory Rate and Pattern. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990, Chapter 43 [cited 2019 Sep 26]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK365/.
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@freshEHR.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-07-17
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@freshEHR.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-07-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Braun SR. Respiratory Rate and Pattern. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990, Chapter 43 [cited 2019 Sep 26]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK365/., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0748428E47D758582931B1CD07F1E4CD, build_uid=c9343bd9-fefd-4412-94c9-ecdf7de1fe7e, revision=2.0.1}
Keywordspusting, respirasjon, pust, respirasjoner, frekvens, rytme, vital, tegn, livsfunksjoner, åndedrett, åndedrag, ventilasjon, hyperventilering, hyperventilasjon, hypoventilering, hypoventilasjon, ånde, blåse
Lifecyclepublished
UID8b5be5f8-509a-40f0-bc84-cf929132e264
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2280
Revision Number2.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=De observerte karakteristika ved spontant åndedrett til et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Karin Aarsheim, Helse Førde, Norway
Morten Aas, Diakonhjemmet Sykehus, Norway
Tomas Alme, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Fredrik Borchsenius, Oslo universitetssykehus, Norway
Pål Brekke, OUS Rikshospitalet, Norway
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar/ Code24, Netherlands
Gregory Caulton, PatientOS Inc., United States
Stephen Chu, NeHTA, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Soon Ghee Yap, Singapore Health Services Pte Ltd, Singapore
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Anne Harbison, CPCER, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Omer Hotomaroglu, Turkey
Sundaresan Jagannathan, Scottish NHS, United Kingdom
Andrew James, University of Toronto, Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., UK
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (Editor)
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, Sarah Ballout, Alina Rehberg, University of Heidelberg, Central Queensland University, Medizinische Hochschule Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
Swedish: Kirsi Poikela, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, ext.kirsi.poikela@tieto.com
Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland, vesa.peltola@tieto.com
Spanish (Argentina): Dr. Leonardo Der Jachadurian, Bitios.com, Medical Doctor (Internal Medicine Specialist)
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen / Vebjørn Arntzen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway / Oslo universitetssykehus, Norway, varntzen@ous-hf.no
Portuguese (Brazil): Ana Paula de Andrade, Core Consulting, ana.andrade@coreconsulting.com.br
Arabic (Syria): ?
Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics
Dutch: Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, m.buur-krom@mca.nl
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spontant åndedrett, description=Observasjon av spontant åndedrett., comment=Dette dataelementet kan være nyttig i ekstreme situasjoner hvor en formell måling av åndedrett ikke er mulig. For eksempel: en person er bevisstløs og fjernt fra observatøren, som f.eks. innesperret i en bil eller har falt ned en skrent. Tilstedeværelse av åndedrett kan være underforstått hvis frekvens > 0 åndedrag / min., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Spontant åndedrett kan observeres.]
 • Ikke observert [Spontant åndedrett kan ikke observeres.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Frekvens, description=Åndedrettsfrekvensen målt som åndedrag per minutt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter: 0.0..200.0 /min
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Regelmessighet, description=Regelmessigheten av spontant åndedrett., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Regelmessig [Regelmessig åndedrett.]
 • Uregelmessig [Uregelmessig åndedrett.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dybde, description=Dybden av spontant åndedrett., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Normal [Normal åndedrettsdybde.]
 • Overfladisk [Overfladisk åndedrett.]
 • Dyp [Dype åndedrett.]
 • Varierende [Varierende åndedrettsdybde.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse i fritekst om det spontane åndedrettet til et individ., comment=For eksempel:tegn på åndenød, bruk av støttemuskulatur, uregelmessig apné, karakteristika som stridor, sukking, grynting, stønning eller gisping. Dersom det gjøres en fullstendig undersøkelse av åndedrettsorganene, kan det være mer passende at noen av disse funnene blir registrert som egne undersøkelsesfunn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk fortolkning, description=Et enkelt ord eller en frase som uttrykker den kliniske betydningen av funnene ved åndedrettet., comment=Det anbefales å kode funnene med terminologi dersom det er mulig. For eksempel: Normalt åndedrett, Åndenød, Kussmauls respirasjon, Cheyne-Stokes respirasjon eller apneiske episoder. Flere utsagn er tillatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om åndedrettet som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0057]/items[at0058], code=at0058, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets stilling ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående/Oppreist [Stående, gående eller løpende.]
 • Sittende [Sittende, for eksempel på en stol eller på en seng.]
 • Tilbakelent [Sittende tilbakelent ca 45º og med beina hevet til samme høyde som hoften ved tidspunkt for målingen.]
 • Ryggleie [Liggende på ryggen.]
 • Mageleie [Liggende på magen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Beskrivelse av eventuelle faktorer som kan påvirke den kliniske fortolkningen., comment=For eksempel angst, smerte, mating av spedbarn eller trakeostomi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=4, text=Innåndet oksygen, description=Detaljer om mengden oksygen som gis pasienten ved tidspunktet man har gjort observasjonen., comment=Hvis ikke annet oppgitt antas verdier på 21% oksygenkonsentrasjon, Fi02 på 0,21 og oksygentilførsel på 0,0 l/min., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.inspired_oxygen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om fysisk anstrengelse ved registreringen., comment=Individets fysisk anstrengelse umiddelbart før, eller under observasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0057], code=at0057, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022], code=at0022, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0057]/items[at0058], code=at0058, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]