ARCHETYPE Kroppsmasseindeks (openEHR-EHR-OBSERVATION.body_mass_index.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.body_mass_index.v2
ConceptKroppsmasseindeks
DescriptionBeregnet verdi som gjenspeiler individets kroppsmasse på grunnlag av dens høyde og vekt.
UseBrukes for å registrere kroppsmasseindeks hos både voksne og barn. Brukes til manuell registrering av kroppsmasseindeks (dvs. beregnet og skrives inn direkte av klinikeren), eller automatisk (dvs. beregning og oppføring er gjort automatisk av et program, basert på måling av høyde og vekt). Formler: Kroppsmasseindeks utregnes på følgende måte: vekt (kg) / [høyde (m) x høyde(m)]. Dette er den antatte formelen, med mindre annet er angitt i elementet som beskriver formel i protokollen. I enkelte situasjoner kan en modifisert beregning benyttes, for eksempel ved bruk hos en person som har amputert begge bein, - denne spesifikke formelen kan tas opp som en del av protokollen. Alternativt kan den vanlige formelen for kroppsmasseindeks brukes for personer med amputerte lemmer og lignende skader eller funksjonshemminger hvis du bruker justert høyde og / eller justert vekt. Se openEHR-EHR-OBSERVATION.height og openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight. Se WHO referanse for justert høyde / lengde for kroppsmasseindeks i pediatri. For barn og tenåringer vurderes BMI ved hjelp av aldersjusterte referansediagrammer.
MisuseIkke beregnet til å registrere informasjon om persentiler av kroppsmasseindeks - disse vil bli registrert i egne arketyper.
PurposeÅ registrere et individs kroppsmasseindeks/body mass index (KMI/BMI). Forkortelsen BMI foretrekkes i arketyper, siden dette er et innarbeidet uttrykk også i norsk klinisk praksis. Kroppsmasseindeks er en beregnet verdi som beskriver hvordan individets kroppsvekt forholder seg til høyden.
ReferencesClinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: The Evidence Report [Internet]. Bethesda (MD): National Heart, Lung, and Blood Institute; NIH Publication No. 98-4083, Sep 1998, [cited 2009 July 02]. Available from: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/

About BMI for Children and Teens [Internet]. Atlanta (GA): Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity, Centers for Disease Control and Prevention; 2009 Jan 27 [cited 2009 Jul 28 ]. Available from: http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_BMI/about_childrens_BMI.html

WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. [Internet] Geneva, Switzerland: WHO Multicentre Growth Reference Study Group, World Health Organization; 2006 [cited 2009 July 02]. Chapter 6, BMI-for-age standards. Available from: http://www.who.int/childgrowth/standards/Chap_6.pdf.

Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation [Internet]. Geneva, Switzerland: World Health Organisation; 2000 [cited 2009 Jul 28]. Available from: http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/index.html

Tzamaloukas AH, Patron A, Malhotra D. Body Mass Index in Amputees. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition [Internet]. 1994 [cited 2009 Jul 28]; 18 (4): 355. Available from: http://pen.sagepub.com/cgi/content/abstract/18/4/355
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-26
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: The Evidence Report [Internet]. Bethesda (MD): National Heart, Lung, and Blood Institute; NIH Publication No. 98-4083, Sep 1998, [cited 2009 July 02]. Available from: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ About BMI for Children and Teens [Internet]. Atlanta (GA): Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity, Centers for Disease Control and Prevention; 2009 Jan 27 [cited 2009 Jul 28 ]. Available from: http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_BMI/about_childrens_BMI.html WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. [Internet] Geneva, Switzerland: WHO Multicentre Growth Reference Study Group, World Health Organization; 2006 [cited 2009 July 02]. Chapter 6, BMI-for-age standards. Available from: http://www.who.int/childgrowth/standards/Chap_6.pdf. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation [Internet]. Geneva, Switzerland: World Health Organisation; 2000 [cited 2009 Jul 28]. Available from: http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/index.html Tzamaloukas AH, Patron A, Malhotra D. Body Mass Index in Amputees. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition [Internet]. 1994 [cited 2009 Jul 28]; 18 (4): 355. Available from: http://pen.sagepub.com/cgi/content/abstract/18/4/355, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=40A7F09DFB7ABCE6DDAF27A26A2385C6, build_uid=2cf8ddaf-9181-48f9-83cf-35dbf826f25d, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=2.0.1}
Keywordsfedme, indeks, kroppsmasse, BMI, KMI, anoreksi, Quetelet indeks, feilernæring, vektøkning, vektutvikling, bulimi, spiseforstyrrelse, overvekt, undervekt, slanking, vekttap, høyde, vekt, underernæring, ernæringsmessig risiko, underernæring, adipositas, kroppsmasseindeks, muskelmasse
Lifecyclepublished
UID6dc1bf5b-bca8-4eca-ae00-d9ccd34f0b37
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2276
Revision Number2.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Beregnet verdi som gjenspeiler individets kroppsmasse på grunnlag av dens høyde og vekt., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar/ Code24, Netherlands
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Angela de Zwart, Orion Health, New Zealand
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Samuel Frade, Marand, Portugal
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Soon Ghee Yap, Singapore General Hospital, Singapore
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anne Harbison, CPCER, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Andrew James, University of Toronto, Canada
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse,Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway;
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Arturo Romero, SESCAM, Spain
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kari Sygnestveit, Helse Bergen, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • German: Sarah Ballout, MHH-Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de
 • Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland, vesa.peltola@tieto.com
 • Swedish: Kirsi Poikela, Tieto Sweden AB, ext.kirsi.poikela@tieto.com
 • Spanish (Argentina): Domingo Liotta, Universidad de Morón, Universidad de Morón
 • Norwegian Bokmål: Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, lmk@dips.no
 • Portuguese (Brazil): Ana Paula de Andrade, Core Consulting, ana.andrade@coreconsulting.com.br
 • Greek: George Nikolaidis, Ergobyte Informatics S.A., gnikolaidis@ergobyte.gr
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, shahla.foozonkhah@oceaninformatics.com
 • Chinese (PRC): Lin Zhang, BIPH, Taikang Insurance Group, linforest@163.com, Laboratory Medicine
 • Dutch: Marja Buur, Joost Holslag, Medisch Centrum Alkmaar, Nedap, m.buur-krom@mca.nl, joost.holslag@nedap.com, Nurse Informatics, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0014]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekstbeskrivelse av problemer eller faktorer som kan ha påvirkning på utregningen., comment=For eksempel: utregningen var basert på justert høyde eller vekt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppsmasseindeks, description=Indeks som beskriver forholdet mellom vekt og høyde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::60621009 | Body mass index]
[LOINC::39156-5 | Body mass index (BMI) [Ratio]], values=Egenskap: Mass per area
Enheter:
 • 0.0..<1000.0 kg/m2
  Begrens antall desimaler: 1
 • 0.0..<1000.0 [lb_av]/[in_i]2
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen og signifikansen av kroppsmasseindeksen., comment=For eksempel undervektig, normalvektig, overvektig eller fedme., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om utregningen, som ikke passer inn i andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metode for registrering av kroppsmasseindeks., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Automatisk registrering [Kroppsmasseindeks beregnes og legges inn automatisk, uten brukermedvirkning.]
 • Manuell registrering [Kroppsmasseindeks beregnes og registreres manuelt av brukeren.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel, description=Formel som er benyttet for beregning av kroppsmasseindeks. Brukes kun dersom det benyttes en annen formel enn den som er definert under Use., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0014], code=at0014, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metode for registrering av kroppsmasseindeks., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Automatisk registrering [Kroppsmasseindeks beregnes og legges inn automatisk, uten brukermedvirkning.]
 • Manuell registrering [Kroppsmasseindeks beregnes og registreres manuelt av brukeren.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel, description=Formel som er benyttet for beregning av kroppsmasseindeks. Brukes kun dersom det benyttes en annen formel enn den som er definert under Use., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]