ARCHETYPE Høyde/Lengde (openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.height.v2
ConceptHøyde/Lengde
DescriptionIndividets høyde eller lengde målt fra isse til fotsåle.
UseBrukes til registrering av høyden eller lengden til et individ ved et gitt tidspunkt. En kommentar som identifiserer eventuelle fysiske mangler kan ved behov registreres i dataelementet "Supplerende opplysninger". Dette er standardarketypen som skal brukes for en vanlig måling av høyde eller lengde, uavhengig av klinisk miljø. Kan også brukes for registrering av estimert høyde eller lengde i en klinisk situasjon hvor det ikke er mulig å måle en nøyaktig høyde eller lengde - for eksempel måling av et ikke-samarbeidsvillig barn. Dette er ikke eksplisitt modellert inn i arketypen idet openEHR referansemodellen tillater estimater for datatypen kvantitet (magnitude_status settes til "~"). Ved implementasjon kan det for eksempel settes kryss i en boks ved siden av datafeltet for høyde/lengde for å indikere at den registrerte høyden/lengden er et estimat. Generelt sett er det anbefalt å måle lengde for barn under 2 år og individer som ikke kan stå, og høyde for alle andre. Ved registrering av den første lengden til et spedbarn kort tid etter fødselen, "fødselslengde '- bruk hendelsen "Fødsel". Brukes til å registrere vekst eller tap av høyde. Dette kan modelleres ved å begrense "Uspesifisert hendelse" til en tidsintervallhendelse i en templat, og legge til en matematisk funksjon for økning eller minking, ettersom hva som passer.
MisuseBrukes ikke til å registrere justert høyde eller lengde, det vil si en beregning av den fulle høyden av en person som for eksempel mangler hele eller deler av underekstremitetene eller har kontrakturer. En justert høyde/lengde kan være basert på målinger av andre kroppsdeler samt en algoritme. Bruk spesfikke arketyper laget for dette formålet. Brukes ikke til å registrere veksthastighet. Brukes ikke til å registrere lengden av et ikke-kroppslig objekt eller en bestemt del av kroppen.
PurposeBrukes til registrering av et individs høyde/lengde fra isse til fotsåle - både målt, estimert og justert, enten stående, tilbakelent eller liggende.
ReferencesWilks Z, Bryan S, Mead V and Davies EH. Clinical guideline: Height, measuring a child [Internet]. London, United Kingdom: UCL Institute of Child Health; 2008 Apr 01 [cited 2009 Jul 28 ]. Available from: https://www.gosh.nhs.uk/health-professionals/clinical-guidelines/height-measuring-childyoung-person

Avgrenet fra: Height/Length, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3210
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Wilks Z, Bryan S, Mead V and Davies EH. Clinical guideline: Height, measuring a child [Internet]. London, United Kingdom: UCL Institute of Child Health; 2008 Apr 01 [cited 2009 Jul 28 ]. Available from: https://www.gosh.nhs.uk/health-professionals/clinical-guidelines/height-measuring-childyoung-person Avgrenet fra: Height/Length, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3210, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=7FCE9979883A8CE7E86C912A947C2467, build_uid=c422a9e0-2ef2-4355-b117-5e475a67012b, revision=2.0.1}
Keywordshøydetap, høyde, lengde, vekst, høydevekst, lengdevekst, kroppshøyde, kroppslengde
Lifecyclepublished
UIDb938f791-b8f3-4275-9fa9-8e45152b369b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2274
Revision Number2.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Individets høyde eller lengde målt fra isse til fotsåle., archetypeConceptComment=Høyde måles stående og lengde liggende., otherContributors=Karin Aarsheim, Helse Førde, Norway
Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hans Demski, Helmholtz Zentrum München, Germany
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Torsten Eken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Soon Ghee Yap, Singapore Health Services Pte Ltd, Singapore
Anneke Goossen, Results 4 Care, Netherlands
Gyri Gradek, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anne Harbison, Australia
Knut Harboe, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Omer Hotomaroglu, Turkey
Jan Inge Sørheim, Helse Bergen, Haukeland uniersitetssjukehus, Norway
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Sundaresan Jagannathan, Scottish NHS, United Kingdom
Andrew James, University of Toronto, Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Pétur Júlíusson, Barneklinikken, HUS og K2, UIB, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sabine Leh, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Camilla Lund, Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Jeroen Meintjen, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Tilde Ostborg, SUS, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Thilo Schuler, Germany
Kari Sygnestveit, Helse Bergen, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, Natalia Strauch, University of Heidelberg, Ocean Informatics, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Russian: Andrey Tsaplin, ДГП 99 г. Москвы, Russian Medical State University
 • Swedish: Kirsi Poikela, Åsa Skagerhult, Tieto Sweden AB, Region Östergötland, ext.kirsi.poikela@tieto.com, asa.skagerhult@regionostergotland.se
 • Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland, vesa.peltola@tieto.com
 • Spanish (Argentina): Dr. Leonardo Der Jachadurian, Bitios.com, Medical Doctor (Internal Medicine Specialist)
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, University Hospital of Bergen Norway., MD,DEAA, MBA, specialist in anesthesia, specialist in tropical medicine
 • Portuguese (Brazil): Marco Borges, P2D, marco.borges@p2d.com.br, P2D Health Advisor Council
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics
 • French: Bassem Khouzam, Vanessa Pereira, Medtronic, Better - Pathfinder, bassem.khouzam@medtronic.com, vanessapereira@protonmail.com
 • Chinese (PRC): Lin Zhang, BIPH, linforest@163.com, ?
 • Dutch: Marja Buur, Joost Holslag, Medisch Centrum Alkmaar, Nedap, m.buur-krom@mca.nl, joost.holslag@nedap.com, ;MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppsstilling, description=Individets kroppsstilling på måletidspunktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående [Høyde måles optimalt uten sko, uten sokker (for å se fotstillingen skikkelig), rumpen inntil veggen, skuldrene inntil veggen, hodet i Frankfurt stilling (nedre orbitalkant horisontalt med ytre øregang). En skal si til vedkommende "stå rett", men ikke skyve opp hodet.]
 • Liggende [Lengde måles i en helt utstrakt, liggende posisjon med bekkenet flatt, beina strekte og føtter verken flektert eller ekstendert.]

Antatt verdi: Stående, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Registrering av faktorer som kan ha innflytelse på måling av kroppslengden., comment=For eksempel: Notat om amputasjon, lue, håroppsett, klemmer eller lignende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Høyde/lengde, description=Høyde/lengde fra isse til fotsåle., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[LOINC::8302-2 | Body height], values=Egenskap: Length
Enheter:
 • 0.0..1000.0 cm
 • 0.0..250.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere beskrivelse av målingen av høyde/lengde som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0021], code=at0021, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Fødsel, description=Den første lengden målt etter fødselen. Denne hendelsen skal kun benyttes én gang per journal., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Beskrivelse av måleutstyret brukt til måling av høyde eller lengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Beskrivelse av måleutstyret brukt til måling av høyde eller lengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]