ARCHETYPE Kroppsvekt (openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v2
ConceptKroppsvekt
DescriptionIndividets kroppsvekt.
UseBrukes til registrering av den faktiske måling av kroppsvekt, også når kroppsdel(er) mangler på grunn av en medfødt defekt eller etter kirurgisk/traumatisk fjerning. En kommentar som identifiserer eventuelt manglende kroppsdeler kan registreres i feltet "Konfunderende faktorer". Dette er standardarketypen som skal brukes for en vanlig måling av vekt, for eksempel selvmålt i hjemmet, på en klinikk/sykehus, på legekontor, helsestasjon eller skolehelsetjenesten, eller av en treningsinstruktør på et treningssenter. Kan også brukes for registrering av estimert kroppsvekt, i en klinisk situasjon hvor det ikke er mulig å måle nøyaktig kroppsvekt - for eksempel veiing av et ikke-samarbeidsvillig barn, eller estimere vekten av et foster (hvor subjektet er fosteret og registreringen skjer i mors journal). Dette er ikke modellert eksplisitt inn i arketypen idet openEHR referansemodellen tillater estimater for datatypen kvantitet (magnitude_status settes til "~"). Ved implementasjon kan det for eksempel settes kryss i en boks ved siden av datafeltet for vekt for å indikere at den registrerte vekten er et estimat. Skal arketypen brukes til å påvise vekttap eller vektøkning, kan dette skje ved å sette begrensninger i "Uspesifisert hendelse" til et intervall med tilhørende matematisk funksjon. Ved registrering av den første vekten av et spedbarn kort tid etter fødselen, "fødselsvekt"- bruk hendelsen "Fødsel".
MisuseSkal ikke brukes til å registrere justert kroppsvekt, det vil si en utregning av den fullstendige kroppsvekten av en person som mangler et eller flere lemmer, basert på måling av andre kroppsdeler og en algoritme. Bruk arketypen OBSERVATION.body_weight-adjusted til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere vekten av et ikke-kroppslig objekt eller en kroppsdel.
PurposeBrukes til registrering av et individs kroppsvekt - både målt og estimert.
References
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=35F2C79623D501CBCB9DDF2AABEB22C2, build_uid=670efb6b-6ce5-46e6-9f35-64adc39efacd, revision=2.0.1}
KeywordsVekt, fedme, anoreksi, kroppsmasse, obesitas, overvekt, avmagring, undervekt, vektøkning, vekttap, kakexi, underernæring
Lifecyclepublished
UID45d80d0c-156b-4642-8022-adfe08da3799
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2273
Revision Number2.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Individets kroppsvekt., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Karin Aarsheim, Helse Førde, Norway
Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Magnus Alvestad, Helse Bergen HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Einar Bugge, UNN HF, Fag- og forskningssenteret, Norway
Marja Buur-Krom, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hans Demski, Helmholtz Zentrum München, Germany
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Torsten Eken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Norway
Bjørg Eli Hollund, helse-bergen, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Soon Ghee Yap, Singapore Health Services Pte Ltd, Singapore
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Morten Granum, DIPS ASA, Norway
Bjørn Grøva, Diretoratet for e-helse, Norway
Anne Harbison, CPCER, Australia
Knut Harboe, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Terje Hellemo, Helse Nord FIKS, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Jan Inge Sørheim, Helse Bergen, Haukeland uniersitetssjukehus, Norway
Andrew James, University of Toronto, Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Nils Jonsson, Landstinget i Östergötland, Sweden
Konstantinos Kalliamvakos, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Sabine Leh, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Camilla Lund, Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Tinna Magnusdottir, Helse Bergen, Norway
Jone Marius Vignes, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Anne-Berit Norman Paulsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Tilde Ostborg, SUS, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Lars Retterstøl, OUS, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Kari Sygnestveit, Helse Bergen, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sørensen, Helse Bergen, Norway
Eli Taranger Ljønes, Bodø kommune, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • German: Sebastian Garde, Jasmin Buck, Natalia Strauch, Ocean Informatics, University of Heidelberg, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland Oy
 • Russian: Igor Lizunov, i.lizunov@infinnity.ru
 • Swedish: Kirsi Poikela, Tieto Sweden AB, ext.kirsi.poikela@tieto.com, Åsa Skagerhult
 • Portuguese (Brazil): Débora Farage, Adriana Kitajima, Fernanda Maia, Clóvis Puttini, Ana Paula de Andrade, Core Consulting, ana.andrade@coreconsulting.com.br
 • Arabic (Syria): Mona Saleh, monasaleh01@live.com
 • French: Bassem Khouzam, Vanessa Pereira, Medtronic, Better - Pathfinder, bassem.khouzam@medtronic.com, vanessapereira@protonmail.com
 • Chinese (PRC): Lin Zhang, BIPH, linforest@163.com
 • Spanish (Spain): Jose Fernandez-Engo, Andalusian Healthcare Ministry - IT Division, joser.fernandez.exts@juntadeandalucia.es, Responsible IOP Estrategy
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, MD,DEAA, MBA, specialist in anesthesia, specialist in tropical medicine
 • Japanese: Shinji Kobayashi
 • Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Shahla.foozonkhah@oceaninformatics.com
 • Dutch: Marja Buur, Joost Holslag, Medisch Centrum Alkmaar, Nederland, Nedap, m.buur-krom@mca.nl, joost.holslag@nedap.com, Nurse informatics, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Påkledning, description=Beskrivelse av personens påkledning på måletidspunktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Naken [Uten klær.]
 • Bleie [Bare ikledt bleie - kan legge til signifikant vekt.]
 • Lette klær / undertøy [Påkledning som ikke endrer vekten signifikant.]
 • Fullt påkledt, uten sko [Påkledning som kan øke vekten signifikant.]
 • Fullt påkledt inklusive sko [Påkledning som kan øke vekten signifikant, inklusive sko.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0008]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Registering av emner eller faktorer som kan ha betydning for måling av kroppsvekten, f.eks. inntak av mat og drikke, stort saltinntak, menstruasjonssyklus, tidspunkt for avføring, ødem eller uke av graviditet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppsvekt, description=Et individs totale kroppsmasse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[LOINC::29463-7 | Body weight], values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • 0.0..1000.0 kg
 • 0.0..2000.0 [lb_av]
 • 0.0..1000000.0 g
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere beskrivelse av målingen av kroppsvekt som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003], code=at0003, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0026], code=at0026, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Fødsel, description=Den første vekten målt etter fødselen. Denne hendelsen skal kun benyttes én gang per journal., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt til vektmålingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/state[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0015], code=at0015, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt til vektmålingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]