ARCHETYPE Kurve form (openEHR-EHR-CLUSTER.waveform.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.waveform.v0
ConceptKurve form
DescriptionEn kurveform av en serie av data med samme tidsinterval som fx fra et pulsoksimeter.
UseAnvendes sammen med OBSERVATION arketypen fx OBSERVATION.heart_rate-puls eller OBSERVATION.indirect_oximetry. Detaljer om kurve start og varighet/interval bør lagres i hodearketypen OBSERVATION. Kan brukes som del av direkte pasient vurdering fx. ved bruk av pulsoksimeter kruven som uttrykk/vurdering for cardaic output.
MisuseBør ikke brukes i andre sammenheng enn OBSERVATION arketypen.
PurposeFor registrering av er data serier der kan vises i kurve form som fx. pulsoksimetri kurven eller lign.
ReferencesMichard F. Using Pulse Oximetry Waveform Analysis to Guide Fluid Therapy: Are We There Yet? [Internet]. Anesth Analg 2007 Jun;104(6):1606-1607.[cited 2010 Feb 3 ]
Available from: http://www.anesthesia-analgesia.org

Jubran A. Pulse oximetry [Internet]. Critical Care 1999;3(2):R11-R17.[cited 2009 Oct 29 ]
Available from: http://ccforum.com

HL7 International, Implementation Guide for CDA Release 2.0 Personal Healthcare Monitoring Report (PHMR) (International Realm) Draft Standard for Trial Use Release 1. 2008;[cited 2010 Feb 2 ]
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-01-28
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-01-28
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Michard F. Using Pulse Oximetry Waveform Analysis to Guide Fluid Therapy: Are We There Yet? [Internet]. Anesth Analg 2007 Jun;104(6):1606-1607.[cited 2010 Feb 3 ] Available from: http://www.anesthesia-analgesia.org Jubran A. Pulse oximetry [Internet]. Critical Care 1999;3(2):R11-R17.[cited 2009 Oct 29 ] Available from: http://ccforum.com HL7 International, Implementation Guide for CDA Release 2.0 Personal Healthcare Monitoring Report (PHMR) (International Realm) Draft Standard for Trial Use Release 1. 2008;[cited 2010 Feb 2 ], original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=FE339E15DAFA5073B42CEF6C836D04E4, build_uid=9f1d918e-f020-4bee-9cdf-4b83a9b47dd0, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsOksimetri, Pulsoksimetri, Pletysmografi, puls
Lifecyclein_development
UID03dd65b9-1b74-426d-9df8-841b9f91001d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2257
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En kurveform av en serie av data med samme tidsinterval som fx fra et pulsoksimeter., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
  • Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kurve navn, description=Navnet til kurveformen fx. pulsoksimetri, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kurve bilde, description=Kurve som et bilde eller i annen multimedie visning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidsinterval mellom data enhetene, description=Tidsintervall mellom de enkelte data i kurven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Kurve form visning, description=Multiple kurve visninger.., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nul punkt, description=Kurvens utgangspunkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: null
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skalerings faktor, description=Kurvens skalerings faktor (forstørrelse)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: null
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tall serie, description=De individuelle datapunktene som kurven består av definert av CDA-Continua Alliance documentation., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kurve navn, description=Navnet til kurveformen fx. pulsoksimetri, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kurve bilde, description=Kurve som et bilde eller i annen multimedie visning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidsinterval mellom data enhetene, description=Tidsintervall mellom de enkelte data i kurven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Kurve form visning, description=Multiple kurve visninger.., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nul punkt, description=Kurvens utgangspunkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: null
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skalerings faktor, description=Kurvens skalerings faktor (forstørrelse)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: null
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tall serie, description=De individuelle datapunktene som kurven består av definert av CDA-Continua Alliance documentation., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]