ARCHETYPE 4AT (openEHR-EHR-OBSERVATION.four_a_test.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.four_a_test.v1
Concept4AT
DescriptionEt screeningsverktøy for å oppdage delirium og kognitiv svikt.
UseBrukes for å registrere resultatet av hver enkelt parameter som kombinert gir en 4AT skår. Denne arketypen er ment å representere versjon 1.2 av 4AT.
PurposeFor å registrere resultatet av hver enkelt parameter som kombinert gir en 4AT skår.
References4AT Rapid Clinical Test For Delirium [Internet]. 2014 [cited 2021 Feb 11]. Available from: https://www.the4at.com/.

Bellelli G, Morandi A, Davis DH, Mazzola P, Turco R, Gentile S, Ryan T, Cash H, Guerini F, Torpilliesi T, Del Santo F, Trabucchi M, Annoni G, MacLullich AM. Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalised older people. Age Ageing. 2014 Jul;43(4):496-502. doi: 10.1093/ageing/afu021. Epub 2014 Mar 2. Erratum in: Age Ageing. 2015 Jan;44(1):175. PMID: 24590568; PMCID: PMC4066613.
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
Opprinnelig skrevet dato: 2019-02-18
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
Opprinnelig skrevet dato: 2019-02-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=4AT Rapid Clinical Test For Delirium [Internet]. 2014 [cited 2021 Feb 11]. Available from: https://www.the4at.com/. Bellelli G, Morandi A, Davis DH, Mazzola P, Turco R, Gentile S, Ryan T, Cash H, Guerini F, Torpilliesi T, Del Santo F, Trabucchi M, Annoni G, MacLullich AM. Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalised older people. Age Ageing. 2014 Jul;43(4):496-502. doi: 10.1093/ageing/afu021. Epub 2014 Mar 2. Erratum in: Age Ageing. 2015 Jan;44(1):175. PMID: 24590568; PMCID: PMC4066613., current_contact=John Tore Valand, john.tore.valand@helse-bergen.no, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=22E24738D448EE3DF2AA43BA156D021D, build_uid=2d806ee5-d1f9-4980-aaf4-faaf223458bf, revision=1.0.1}
Keywordsforvirring, akutt forvirring, delir, delirium, kognitiv svikt, vurdering, screening
Lifecyclepublished
UIDfbe21219-d4ca-4583-adf0-671e836dc5a3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2229
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et screeningsverktøy for å oppdage delirium og kognitiv svikt., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Aleocidio Balzanelo, UHG Brasil, Brazil
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hugo Claudio Briceño García, Catsalut, Spain
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Kirvil Flygel, UNN, Helse Nord, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Nina Hauge, Helse Fonna, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ieva Martinaityte, UNN Tromsø, Norway
Christine Mikalsen, Regional forvaltning EPJ, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Vilde Richardsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Marte Rime Bø, Direktoratet for e-helse, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Mikkel Johan Gaup Grønmo, Haukeland Universitetssjukehus, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, john.tore.valand@helse-bergen.no, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, Nasjonal IKT

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Årvåkenhet (forholder seg normalt til omgivelsene), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal (helt årvåken, ikke urolig ved undersøkelse)
  0: Lett søvnig <10 sekunder etter oppvåkning, deretter normal
  4: Tydelig unormal(t)
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=AMT4 (forkortet mental vurdering), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen feil
  1: 1 feil
  2: 2 feil eller flere/ikke testbar
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Oppmerksomhet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Oppgir 7 måneder eller flere korrekt
  1: Begynner, men klarer <7 måneder/avslår å begynne
  2: Ikke testbar (er uvel, døsig, uoppmerksom)
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Akutt endring eller fluktuasjon i tilstand, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  4: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Summen av hvert parameter i 4AT., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard uspesifisert tidspunkt- eller intervallhendelse som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0020], code=at0020, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]