ARCHETYPE Edmonton Symptom Assessment System - revidert versjon (ESAS-r) (openEHR-EHR-OBSERVATION.esas_r.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.esas_r.v1
ConceptEdmonton Symptom Assessment System - revidert versjon (ESAS-r)
DescriptionSelvrapporteringsverktøy som brukes til å vurdere intensitet av symptomer hos pasienter som får palliativ behandling.
UseBrukes for å registrere en selvrapportert vurdering av symptomer, vanligvis innenfor en palliativ omsorg. ESAS-r er ment for å følge pasientens perspektiv på symptomer, men i noen tilfeller der pasienten ikke er i stand til å selvrapportere, kan det være nødvendig å registrere en klinikers perspektiv. I slike tilfeller registreres klinikeren som kilden til informasjonen ved å benytte attributtet "Information provider" fra referansemodellen. Hvert symptom er rangert på en skala fra 0 til 10, med 0 som representerer fravær av symptomet og 10 representerer den maksimale opplevelsen av symptomet. Hvis det ikke er mulig å vurdere et symptom, bruk nullverdien "Not applicable"' for å indikere "Kan ikke vurdere" på det aktuelle symptomet.
MisuseBrukes ikke for å registrere et enkelt symptom eller sykdomstegn, bruk arketypen CLUSTER.symptom_sign (Symptom/Sykdomstegn) for dette formålet.
PurposeFor å registrere en selvrapportert vurdering av symptomer, vanligvis innenfor en palliativ omsorg.
ReferencesBruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care. 1991 Summer;7(2):6-9. PubMed PMID: 1714502.

Guidelines for using the revised Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r) [Internet]. Edmonton: Alberta Health Services; 2010 Sep 16 [cited 2019 11 13]. Available from: http://hpcconnection.ca/wp-content/uploads/2018/02/esas-r-guidelines.pdf.

Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus [Internet]. Bergen: Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus; c 2019. ESAS symptomregistrering; 2019 May 07 [cited 2019 Oct 25]. Available from: https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/esas-symptomregistrering. Norwegian.

Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multicenter study comparing two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients. J Pain Symptom Manage. 2011 Feb;41(2):456-68. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2010.04.020. Epub 2010 Sep 15. PubMed PMID: 20832987.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-28
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-28
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care. 1991 Summer;7(2):6-9. PubMed PMID: 1714502. Guidelines for using the revised Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r) [Internet]. Edmonton: Alberta Health Services; 2010 Sep 16 [cited 2019 11 13]. Available from: http://hpcconnection.ca/wp-content/uploads/2018/02/esas-r-guidelines.pdf. Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus [Internet]. Bergen: Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus; c 2019. ESAS symptomregistrering; 2019 May 07 [cited 2019 Oct 25]. Available from: https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/esas-symptomregistrering. Norwegian. Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multicenter study comparing two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients. J Pain Symptom Manage. 2011 Feb;41(2):456-68. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2010.04.020. Epub 2010 Sep 15. PubMed PMID: 20832987., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0F570B7F00D4E49B843FCFC910EDCA1B, build_uid=41fb82d0-3f28-4b6f-a6de-83961be2ba2c, revision=1.0.0}
Keywordspalliativ
Lifecyclepublished
UID81a9f283-95db-4456-8ee5-aabff4625661
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2221
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Selvrapporteringsverktøy som brukes til å vurdere intensitet av symptomer hos pasienter som får palliativ behandling., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nuno Abreu, Oporto Hospital Center, Portugal
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
June Susanne Berge, DIPS AS, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Nina Hauge, Helse Fonna, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Sergey Kovalenko, Chelyabinsk Regional Children Hospital, Russia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Kjersti Solvåg, HAraldsplass Diakonale Sykehus, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sebastian von Hofacker, Haradsplass Diakonale Sykehus, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, john.tore.valand@helse-bergen.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Smerte, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende smerte., comment=0 representerer "Ingen smerte" og 10 representerer "Verst tenkelig smerte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Slapphet, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende slapphet eller mangel på krefter., comment=0 representerer "Ingen slapphet" og 10 representerer "Verst tenkelig slapphet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Døsighet, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende døsighet eller søvnighet., comment=0 representerer "Ingen døsighet" og 10 representerer "Verst tenkelig døsighet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kvalme, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende kvalme., comment=0 representerer "Ingen kvalme" og 10 representerer "Verst tenkelig kvalme"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Nedsatt matlyst, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende matlyst., comment=0 representerer "Ikke nedsatt matlyst" og 10 representerer "Verst tenkelig nedsatt matlyst"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tung pust, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende tung pust., comment=0 representerer "Ingen tung pust" og 10 representerer "Verst tenkelig tung pust"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Depresjon, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende depresjon., comment=0 representerer "Ingen depresjon" og 10 representerer "Verst tenkelig depresjon". Depresjon = å føle seg nedstemt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Angst, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende angst eller føle seg urolig., comment=0 representerer "Ingen angst" og 10 representerer "Verst tenkelig angst"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Velvære, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende velvære., comment=0 representerer "Best tenkelig velvære" og 10 representerer "Verst tenkelig velvære". Velvære = hvordan du har det, alt tatt i betraktning., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=CLUSTER, level=4, text=Annet problem, description=Annet symptom eller plage., comment=Name-value pair (navn-verdi par) for å registrere ytterligere symptomer eller plager og tilhørende verdi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=Navn på problem, description=Navn på problem., comment=For eksempel forstoppelse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vurdering, description=Egenrapportert oppfatning av nåværende problem., comment=0 representerer "Ikke <Problem>" og 10 representerer "Verst tenkelig <Problem>"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0018], code=at0018, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]