ARCHETYPE Edmonton Symptom Assessment System - revidert versjon (ESAS-r) (openEHR-EHR-OBSERVATION.esas_r.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.esas_r.v0
ConceptEdmonton Symptom Assessment System - revidert versjon (ESAS-r)
DescriptionThe revised Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r), er et selvrapporteringssystem for åtte av de vanligste symptomene palliative pasienter kan oppleve: Smerte, Slapphet, Døsighet, Kvalme, Matlyst, Tung pust, Depresjon og Angst. I tillegg Opplevelse av velvære.
UseBrukes for å registrere en profil av alvorlighetsgrad av symptomer på et tidspunkt. ESAS er utviklet for å følge åtte av de vanligste symptomer palliative pasienter kan oppleve: Smerte, Slapphet, Døsighet, Kvalme, Matlyst, Tung pust, Depresjon og Angst. I tillegg Opplevelse av velvære. Det er også et åpent felt for pasientspesifikt symptom eller plage. ESAS-r er ment for å følge pasientens perspektiver på symptomer. I noen tilfeller kan det være nødvendig å få en klinikers perspektiv. ESAS-r gir en profil av symptomers alvorlighetsgrad på et gitt tidspunkt. Gjentakende målinger bidrar til å følge utvikling av symptomenes alvorlighetsgrad over tid. Dersom det ikke er mulig å gradere et symptom, kan klinikeren bruke null flavour "Not appliccable" for å indikere at et symptom ikke kan vurderes. Edmonton Symptom Assessment System - revidert versjon (ESAS-r)(1) erstatter ESAS (2). ESAS-r er fritt tilgjengelig for bruk, sammen med passende erkjennelse av dens kilde.
MisuseEsas-r er bare en del av en holistisk klinisk evaluering. Den er ikke en fullstendig symtomvurdering. Brukes ikke for å registrere et enkelt symptom, bruk arketypen CLUSTER.symptom_sign (Symptom) for dette formålet.
PurposeFor å registrere en profil av alvorlighetsgrad av symptomer på et tidspunkt.
References1.Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multi-centre comparison of two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients J Pain Symptom Manage 2011; 41:456-468.

2. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care 1991; 7:6-9.

Guidelines:
http://hpcconnection.ca/wp-content/uploads/2018/02/esas-r-guidelines.pdf

Norwegian translation:
https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/esas-symptomregistrering
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-28
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-28
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=1.Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multi-centre comparison of two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients J Pain Symptom Manage 2011; 41:456-468. 2. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care 1991; 7:6-9. Guidelines: http://hpcconnection.ca/wp-content/uploads/2018/02/esas-r-guidelines.pdf Norwegian translation: https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/esas-symptomregistrering, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=A87676AC4C0EAB606810CE769232C87A, build_uid=c94e2d47-6500-456a-9883-90e2d936ec95, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID96aed9e8-b5bd-460d-b115-02caca102506
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2221
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=The revised Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r), er et selvrapporteringssystem for åtte av de vanligste symptomene palliative pasienter kan oppleve: Smerte, Slapphet, Døsighet, Kvalme, Matlyst, Tung pust, Depresjon og Angst. I tillegg Opplevelse av velvære., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Smerte, description=Gradering av "Smerte" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ingen smerte" og 10 representerer "Verst tenkelig smerte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Slapphet, description=Gradering av "Slapphet" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ingen slapphet" og 10 representerer "Verst tenkelig slapphet". Slapphet = mangel på krefter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Døsighet, description=Gradering av "Døsighet" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ingen døsighet" og 10 representerer "Verst tenkelig døsighet". Døsighet = å føle seg søvnig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kvalme, description=Gradering av "Kvalme" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ingen kvalme" og 10 representerer "Verst tenkelig kvalme"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Nedsatt matlyst, description=Gradering av "Nedsatt matlyst" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ikke nedsatt matlyst" og 10 representerer "Verst tenkelig nedsatt matlyst"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tung pust, description=Gradering av "Tung pust" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ingen tung pust" og 10 representerer "Verst tenkelig tung pust"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Depresjon, description=Gradering av "Depresjon" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ingen depresjon" og 10 representerer "Verst tenkelig depresjon". Depresjon = å føle seg nedstemt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Angst, description=Gradering av "Angst" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ingen angst" og 10 representerer "Verst tenkelig angst". Angst = å føle seg urolig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Velvære, description=Gradering av "Velvære" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Best tenkelig velvære" og 10 representerer "Verst tenkelig velvære". Velvære = hvordan du har det, alt tatt i betraktning., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=CLUSTER, level=4, text=Annet problem, description=Annet symptom eller plage., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=Navn på problem, description=Navn på annet problem, for eksempel forstoppelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Symptomintensitet, description=Gradering av "Annet problem" på en skala fra 0 til 10., comment=0 representerer "Ikke <annet problem>" og 10 representerer "Verst tenkelig <annet problem>"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..10.0 1
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0018], code=at0018, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]