ARCHETYPE Modified Rankin scale (openEHR-EHR-OBSERVATION.modified_rankin_scale.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.modified_rankin_scale.v0
ConceptModified Rankin scale
DescriptionSkala for å registrere omfang av funksjonshemning eller pleiebehov hos personer som har hatt et hjerneslag.
UseBrukes for å registrere graden av funksjonshemning eller pleiebehov i dagliglivets aktiviteter hos personer som har hatt et hjerneslag.
MisuseIkke ment brukt til kartlegging av funksjon eller pleiebehov i annen kontekst enn registrering av modified rankin scale.
PurposeFor å registrere graden av funksjonshemning eller pleiebehov i dagliglivets aktiviteter hos personer som har hatt et hjerneslag.
Referencesvan Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. Stroke. 1988 May;19(5):604-7. doi: 10.1161/01.str.19.5.604. PubMed PMID: 3363593.

Banks JL, Marotta CA. Outcomes validity and reliability of the modified Rankin scale: implications for stroke clinical trials: a literature review and synthesis. Stroke. 2007 Mar;38(3):1091-6. doi: 10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6. Epub 2007 Feb 1. Review. PubMed PMID: 17272767. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6

H.. Pakkeforløp hjerneslag, modified rankin scale. [Internet]. Helsedirektoratet; 2018 January. 1 PDF. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag/hjerneslag-pakkeforlop-dokumenter/Pakkeforl%C3%B8p%20hjerneslag%20-%20mRS.pdf. .

Hjerneslagregister N. Veiledning for nasjonalt slagregister, Brukermanual 2017. [Internet]. Trondheim: Norsk Hjerneslagregister; 2017 January. Available from: https://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/Norsk-hjerneslagregister/Brukermanual%20Norsk%20hjerneslagregister%202017.pdf.
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Helse Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Helse Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. Stroke. 1988 May;19(5):604-7. doi: 10.1161/01.str.19.5.604. PubMed PMID: 3363593. Banks JL, Marotta CA. Outcomes validity and reliability of the modified Rankin scale: implications for stroke clinical trials: a literature review and synthesis. Stroke. 2007 Mar;38(3):1091-6. doi: 10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6. Epub 2007 Feb 1. Review. PubMed PMID: 17272767. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6 H.. Pakkeforløp hjerneslag, modified rankin scale. [Internet]. Helsedirektoratet; 2018 January. 1 PDF. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag/hjerneslag-pakkeforlop-dokumenter/Pakkeforl%C3%B8p%20hjerneslag%20-%20mRS.pdf. . Hjerneslagregister N. Veiledning for nasjonalt slagregister, Brukermanual 2017. [Internet]. Trondheim: Norsk Hjerneslagregister; 2017 January. Available from: https://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/Norsk-hjerneslagregister/Brukermanual%20Norsk%20hjerneslagregister%202017.pdf., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=org.openEHR Foundation, MD5-CAM-1.0.1=1442EC28D508490C5328C4BD621BFF61, build_uid=8122bbd6-a29b-4503-bb30-ef5fc9ddf856, revision=0.0.1-alpha}
Keywordshjerneslag, funksjon, nevrologisk handicap, pleiebehov
Lifecyclein_development
UID54f68047-fa64-4cb6-ae3b-7db906781c71
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2219
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Skala for å registrere omfang av funksjonshemning eller pleiebehov hos personer som har hatt et hjerneslag., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Modified Rankin scale, description=Grad av funksjonshemning eller pleiebehov i dagliglivets aktiviteter hos personer som har hatt et hjerneslag eller andre årsaker som forårsaker nevrologisk funksjonshemning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen symptomer [Ingen symptomer i det hele tatt.]
1: Ingen betydelig funksjonssvikt [Ingen betydningsfull funksjonssvikt til tross for symptomer; klarer å utføre alle oppgaver og aktiviteter som før.]
2: Lett funksjonssvikt [Klarer ikke å utføre alle aktiviteter som før, men klarer sine daglige gjøremål.]
3: Moderat funksjonssvikt [Trenger noe hjelp, men går uten hjelp.]
4: Alvorlig funksjonssvikt [Klarer ikke å gå uten hjelp og klarer ikke å ivareta sine grunnleggende behov uten hjelp.]
5: Svært alvorlig funksjonssvikt [Sengeliggende og trenger konstant tilsyn og hjelp.]
6: Død [Død.]
, extendedValues=null]], identities=[], content=[], context=[], contacts=[], relationships=[], details=[], items=[], description=[], ism_transition=[], state=[], provider=[], source=[], activities=[], capabilities=[], target=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]