ARCHETYPE Modifisert Rankin Skala (mRS) (openEHR-EHR-OBSERVATION.modified_rankin_scale.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.modified_rankin_scale.v1
ConceptModifisert Rankin Skala (mRS)
DescriptionSkala for å registrere omfang av funksjonsnedsettelse eller behov for bistand i aktiviteter i dagliglivet hos et individ som har hatt hjerneslag eller en annen form for nevrologisk hendelse.
UseFor å registrere graden av funksjonsnedsettelse eller behov for bistand i aktiviteter i dagliglivet hos et individ som har hatt hjerneslag eller en annen form for nevrologisk hendelse.
PurposeBrukes for å registrere graden av funksjonsnedsettelse eller behov for bistand i aktiviteter i dagliglivet hos et individ som har hatt hjerneslag eller en annen form for nevrologisk hendelse.
Referencesvan Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. Stroke. 1988 May;19(5):604-7. doi: 10.1161/01.str.19.5.604. PubMed PMID: 3363593.

Banks JL, Marotta CA. Outcomes validity and reliability of the modified Rankin scale: implications for stroke clinical trials: a literature review and synthesis. Stroke. 2007 Mar;38(3):1091-6. doi: 10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6. Epub 2007 Feb 1. Review. PubMed PMID: 17272767. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6

Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60. II. Prognosis. Scott Med J. 1957 May;2(5):200-15. doi: 10.1177/003693305700200504. PMID: 13432835.

H.. Pakkeforløp hjerneslag, modified rankin scale. [Internet]. Helsedirektoratet; 2018 January. 1 PDF. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag/hjerneslag-pakkeforlop-dokumenter/Pakkeforl%C3%B8p%20hjerneslag%20-%20mRS.pdf.
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Helse Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Helse Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. Stroke. 1988 May;19(5):604-7. doi: 10.1161/01.str.19.5.604. PubMed PMID: 3363593. Banks JL, Marotta CA. Outcomes validity and reliability of the modified Rankin scale: implications for stroke clinical trials: a literature review and synthesis. Stroke. 2007 Mar;38(3):1091-6. doi: 10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6. Epub 2007 Feb 1. Review. PubMed PMID: 17272767. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.STR.0000258355.23810.c6 Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60. II. Prognosis. Scott Med J. 1957 May;2(5):200-15. doi: 10.1177/003693305700200504. PMID: 13432835. H.. Pakkeforløp hjerneslag, modified rankin scale. [Internet]. Helsedirektoratet; 2018 January. 1 PDF. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjerneslag/hjerneslag-pakkeforlop-dokumenter/Pakkeforl%C3%B8p%20hjerneslag%20-%20mRS.pdf., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=org.openEHR Foundation, MD5-CAM-1.0.1=61DC75068DD9104070A4F227730B498F, build_uid=b5b51a16-e954-4908-b7cb-898b2a19908e, revision=1.0.0}
Keywordsmrs, funksjonssvikt, funksjonsnedsettelse, hjelpebehov, hjerneblødning, ADL, kroppsfunksjon, nevrologisk skade, nevrologisk uførhet
Lifecyclepublished
UID0a73ee5f-ae63-477b-8d9b-c6a5b40bb34d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2219
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Skala for å registrere omfang av funksjonsnedsettelse eller behov for bistand i aktiviteter i dagliglivet hos et individ som har hatt hjerneslag eller en annen form for nevrologisk hendelse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Astrid Askeland, Dips ASA, Norway
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Rui Coutinho, University Hospital Southampton, United Kingdom
Veronica Dahl Hvitstein, Finnmarkssykehuset HF, Norway
Tom Dahlberg, Helgelandssykehuset HF, Fag, forskning og utdanning, Norway
Celeste Dias, Faculty of Medicine, Portugal
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Morten Hørthe, DIPS, Norway
Hanne Joensen, Helse Bergen HUS, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Tone Løkse, UNN, Norway
Anne M Gromsrud, DIPS AS, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Nils Ottar Henryson Talle, Seksjon for Ergoterapi og Velferdsteknologi, Helse Førde, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, Nasjonal IKT HF

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Modified Rankin Skala, description=Grad av funksjonsnedsettelse eller behov for bistand i aktiviteter i dagliglivet hos et individ som har hatt hjerneslag eller en annen form for nevrologisk hendelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen symptomer [Ingen symptomer i det hele tatt.]
  1: Ingen betydningsfull funksjonssvikt til tross for symptomer [Klarer å utføre alle oppgaver og aktiviteter som før.]
  2: Lett funksjonssvikt [Klarer ikke å utføre alle aktiviteter som før, men klarer sine daglige gjøremål.]
  3: Moderat funksjonssvikt [Trenger noe hjelp, men går uten hjelp.]
  4: Alvorlig funksjonssvikt [Klarer ikke å gå uten hjelp og klarer ikke å ivareta sine grunnleggende behov uten hjelp.]
  5: Svært alvorlig funksjonssvikt [Sengeliggende og behov for konstant tilsyn og hjelp.]
  6: Død [Død.]
  , extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]