ARCHETYPE Utdanning (openEHR-EHR-CLUSTER.education_record.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.education_record.v0
ConceptUtdanning
DescriptionEn utdanning eller opplæring individet har foretatt i en gitt periode.
UseBrukes for å registrere detaljert informasjon om utdanning eller opplæring individet har foretatt, som vil bidra til et overblikk over utdanningsbakgrunn. Et individ kan ha gjennomføre flere samtidige eller overlappende utdanning eller opplæring. Hver utdanning eller opplæring registreres i egne instanser av denne arketypen. Flere instanser av denne arketypen registrert over tid vil danne en samlet oversikt over nåværende og tidligere utdanning og opplæring. Nåværende utdanning eller opplæring utledes fra "Startdato" hvis det ikke er registrert noe i "Sluttdato". Arketypen er laget for å benyttes i SLOTet "Utdanning" i arketypen EVALUATION.education_summary (Utdanningsammendrag) , men kan også brukes innen andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk relevant.
MisuseBrukes ikke for å beskrive helserisikoer eller eksponering for farlige substanser under skolegangen/utdanningen. Til dette brukes henholdsvis arketypene EVALUATION.health_risk (Helserisiko) eller EVALUATION.exposure. Brukes ikke for å registrere informasjon om utdanning eller opplæring for et individ på en bestemt dato (for eksempel 16. juni 2014) eller i løpet av en relativ tidsperiode, som for eksempel "siste 30 dager". Dette kan utledes fra "Startdato" hvis det ikke er registrert noe i "Sluttdato", og må registreres i en egen OBSERVATION-arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljert informasjon om utdanning eller opplæring individet har foretatt, som vil bidra til et overblikk over utdanningsbakgrunn.
References
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-26
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=John Tore Valand , original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6C9DA54B7EB2FA9D003329B622BF255F, build_uid=1d4987f2-1bad-458b-a8a0-52e29ba2f720, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsutdanning, skole, universitet, videregående, ungdomsskole, barneskole, lærling, læretid, kurs, fagbrev, diplom, studie, bachelor, master, PhD, videreutdanning, realkompetanse, formalkompetanse, sertifikat
Lifecyclein_development
UID31a2e346-0111-4557-99e4-30ad0eac7f0d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2193
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En utdanning eller opplæring individet har foretatt i en gitt periode., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Amund Aakerholt, Helse Stavanger, KORFOR, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Anita Lagos, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsinstitusjon, description=Navnet på institusjonen eller skolen hvor utdanningen eller opplæringen ble gjennomført., comment=For eksempel: University College London., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjonsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om utdanningsinstitusjonen eller skolen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsnivå, description=Navn på utdanningsnivået eller akademisk kvalifikasjon som er oppnådd., comment=Koding av "Utdanningsnivå" med en terminologi er anbefalt der det er mulig. For eksempel med NUS 2000 eller Unescos ISCED klassifikasjon. Sistnevnte forefinnes ikke på norsk, men eksempel er "'Upper secondary vocational education"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; "Bachelor’s or equivalent level, professional"; "Doctoral or equivalent level, academic"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; or "Never attended an educational program"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fagområde, description=Fagområdet som er omfattet av utdanningen eller opplæringen., comment=Koding av fagområde med en terminologi er anbefalt der det er mulig. For eksempel ved hjelp av et nasjonalt kodeverk, siden det ikke finnes noe omforent internasjonalt kodeverk for dette., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om utdanning eller opplæring som er foretatt av individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato, description=Datoen da individet begynte på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsnivå oppnådd, description=Dato da utdanningsnivået var oppnådd eller individet sluttet på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om utdanningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommetar, description=Ytterligere fritekst om utdanningen/opplæringen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsinstitusjon, description=Navnet på institusjonen eller skolen hvor utdanningen eller opplæringen ble gjennomført., comment=For eksempel: University College London., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjonsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om utdanningsinstitusjonen eller skolen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsnivå, description=Navn på utdanningsnivået eller akademisk kvalifikasjon som er oppnådd., comment=Koding av "Utdanningsnivå" med en terminologi er anbefalt der det er mulig. For eksempel med NUS 2000 eller Unescos ISCED klassifikasjon. Sistnevnte forefinnes ikke på norsk, men eksempel er "'Upper secondary vocational education"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; "Bachelor’s or equivalent level, professional"; "Doctoral or equivalent level, academic"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; or "Never attended an educational program"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fagområde, description=Fagområdet som er omfattet av utdanningen eller opplæringen., comment=Koding av fagområde med en terminologi er anbefalt der det er mulig. For eksempel ved hjelp av et nasjonalt kodeverk, siden det ikke finnes noe omforent internasjonalt kodeverk for dette., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om utdanning eller opplæring som er foretatt av individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato, description=Datoen da individet begynte på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsnivå oppnådd, description=Dato da utdanningsnivået var oppnådd eller individet sluttet på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om utdanningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommetar, description=Ytterligere fritekst om utdanningen/opplæringen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]