ARCHETYPE Utdanning (openEHR-EHR-CLUSTER.education_record.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.education_record.v0
ConceptUtdanning
DescriptionEn utdanning eller opplæring individet har foretatt i en gitt periode.
UseBrukes for å registrere detaljert informasjon om utdanning eller opplæring individet har foretatt, som vil bidra til et overblikk over utdanningsbakgrunn og lese- og skriveferdigheter. Et individ kan ha gjennomføre flere samtidige eller overlappende utdanning eller opplæring. Hver utdanning eller opplæring registreres i egne instanser av denne arketypen. Flere instanser av denne arketypen registrert over tid vil danne en samlet oversikt over nåværende og tidligere utdanning og opplæring. Nåværende utdanning eller opplæring utledes fra "Startdato" hvis det ikke er registrert noe i "Sluttdato". Arketypen er laget for å benyttes i SLOTet "Utdanning" i arketypen EVALUATION.education_summary (Utdanningsammendrag) , men kan også brukes innen andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk relevant.
MisuseBrukes ikke for å beskrive helserisikoer eller eksponering for farlige substanser under skolegangen/utdanningen. Til dette brukes henholdsvis arketypene EVALUATION.health_risk (Helserisiko) eller EVALUATION.exposure. Brukes ikke for å registrere informasjon om utdanning eller opplæring for et individ på en bestemt dato (for eksempel 16. juni 2014) eller i løpet av en relativ tidsperiode, som for eksempel "siste 30 dager". Dette kan utledes fra "Startdato" hvis det ikke er registrert noe i "Sluttdato", og må registreres i en egen OBSERVATION-arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljert informasjon om utdanning eller opplæring individet har foretatt, som vil bidra til et overblikk over utdanningsbakgrunn og lese- og skriveferdigheter.
ReferencesAvgrenet fra: Education record, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-04-12]. Available from: https://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.3718
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-26
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Education record, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-04-12]. Available from: https://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.3718, current_contact=John Tore Valand , original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=AAFC7CBBC59762C7CD191B94AE14511B, build_uid=8d1e3721-f5cf-4304-8c13-b7be8e1e65b2, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsutdanning, skole, universitet, videregående, ungdomsskole, barneskole, lærling, læretid, kurs, fagbrev, diplom, studie, bachelor, master, PhD
Lifecyclein_development
UID31a2e346-0111-4557-99e4-30ad0eac7f0d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2193
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En utdanning eller opplæring individet har foretatt i en gitt periode., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], state=[], capabilities=[], contacts=[], details=[], identities=[], description=[], events=[], source=[], protocol=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsinstitusjon, description=Navnet på institusjonen eller skolen hvor utdanningen eller opplæringen ble gjennomført., comment=For eksempel: University College London., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjonsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om utdanningsinstitusjonen eller skolen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsnivå, description=Navn på utdanningsnivået eller akademisk kvalifikasjon som er oppnådd., comment=For eksempel: "Bachelorgrad" eller "Grunnskole"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fagområde, description=Fagområdet som er omfattet av utdanningen eller opplæringen., comment=For eksempel: Økonomi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om utdanning eller opplæring som er foretatt av individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato, description=Datoen da individet begynte på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sluttdato, description=Datoen da nivået var oppnådd eller individet sluttet på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om utdanningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommetar, description=Ytterligere fritekst om utdanningen/opplæringen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], ism_transition=[], data=[], relationships=[], other_participations=[], target=[], content=[], provider=[], activities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsinstitusjon, description=Navnet på institusjonen eller skolen hvor utdanningen eller opplæringen ble gjennomført., comment=For eksempel: University College London., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjonsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om utdanningsinstitusjonen eller skolen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsnivå, description=Navn på utdanningsnivået eller akademisk kvalifikasjon som er oppnådd., comment=For eksempel: "Bachelorgrad" eller "Grunnskole"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fagområde, description=Fagområdet som er omfattet av utdanningen eller opplæringen., comment=For eksempel: Økonomi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om utdanning eller opplæring som er foretatt av individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato, description=Datoen da individet begynte på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sluttdato, description=Datoen da nivået var oppnådd eller individet sluttet på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om utdanningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommetar, description=Ytterligere fritekst om utdanningen/opplæringen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]