ARCHETYPE Utdanning (openEHR-EHR-CLUSTER.education_record.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.education_record.v1
ConceptUtdanning
DescriptionEn utdanning eller opplæring individet har foretatt i en gitt periode.
UseBrukes for å registrere detaljert informasjon om utdanning eller opplæring individet har foretatt, som vil gi en oversikt over utdanningsbakgrunn. Et individ kan ha gjennomføre flere samtidige eller overlappende utdanning eller opplæring. Hver utdanning eller opplæring registreres i egne instanser av denne arketypen. Flere instanser av denne arketypen registrert over tid vil danne en samlet oversikt over nåværende og tidligere utdanning og opplæring. Nåværende utdanning eller opplæring utledes fra "Startdato" hvis det ikke er registrert noe i "Sluttdato". Arketypen er laget for å benyttes i SLOTet "Utdanning" i arketypen EVALUATION.education_summary (Utdanningsammendrag) , men kan også brukes innen andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk relevant.
MisuseBrukes ikke for å beskrive helserisikoer eller eksponering for farlige substanser under skolegangen/utdanningen. Til dette brukes henholdsvis arketypene EVALUATION.health_risk (Helserisiko) eller EVALUATION.exposure. Brukes ikke for å registrere informasjon om utdanning eller opplæring for et individ på en bestemt dato (for eksempel 16. juni 2014) eller i løpet av en relativ tidsperiode, som for eksempel "siste 30 dager". Dette kan utledes fra "Startdato" hvis det ikke er registrert noe i "Sluttdato", og må registreres i en egen OBSERVATION-arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljert informasjon om utdanning eller opplæring individet har foretatt, som vil gi en oversikt over utdanningsbakgrunn.
References
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-26
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=John Tore Valand , original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9E44B9C08D3EB43569ED22E695D773C8, build_uid=86a0df5d-0713-4e6c-b63e-0f380d1fb7aa, revision=1.0.0}
Keywordsutdanning, skole, universitet, videregående, ungdomsskole, barneskole, lærling, læretid, kurs, fagbrev, diplom, studie, bachelor, master, PhD, videreutdanning, realkompetanse, formalkompetanse, sertifikat, studiekompetanse
Lifecyclepublished
UIDf2b006a8-f7dc-4899-a2c1-4471391ff3e2
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2193
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En utdanning eller opplæring individet har foretatt i en gitt periode., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Amund Aakerholt, Helse Stavanger, KORFOR, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Linda Bokn, Helse Fonna, Norway
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Anita Lagos, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Erhard Lohse, Fjell kommune, Norway
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Tesfay Teame, Folkehelseinstituttet, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Susanne Trønnes, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsinstitusjon, description=Navnet på institusjonen eller skolen hvor utdanningen eller opplæringen ble gjennomført., comment=For eksempel: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) eller University College London., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjonsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om utdanningsinstitusjonen eller skolen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsnivå, description=Navn på utdanningsnivået eller akademisk kvalifikasjon som er oppnådd., comment=Koding av "Utdanningsnivå" med en terminologi er anbefalt der det er mulig. For eksempel med NUS 2000 eller Unescos ISCED klassifikasjon. Sistnevnte forefinnes ikke på norsk, men eksempel er "'Upper secondary vocational education"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; "Bachelor’s or equivalent level, professional"; "Doctoral or equivalent level, academic"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; or "Never attended an educational program"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fagområde, description=Fagområdet som er omfattet av utdanningen eller opplæringen., comment=Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig. For eksempel: Økonomi eller helseinformatikk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om utdanning eller opplæring som er foretatt av individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato, description=Datoen da individet begynte på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sluttdato, description=Dato da utdanningsnivået var oppnådd eller individet sluttet på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om utdanningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommetar, description=Ytterligere fritekst om utdanningen/opplæringen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsinstitusjon, description=Navnet på institusjonen eller skolen hvor utdanningen eller opplæringen ble gjennomført., comment=For eksempel: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) eller University College London., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjonsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om utdanningsinstitusjonen eller skolen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utdanningsnivå, description=Navn på utdanningsnivået eller akademisk kvalifikasjon som er oppnådd., comment=Koding av "Utdanningsnivå" med en terminologi er anbefalt der det er mulig. For eksempel med NUS 2000 eller Unescos ISCED klassifikasjon. Sistnevnte forefinnes ikke på norsk, men eksempel er "'Upper secondary vocational education"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; "Bachelor’s or equivalent level, professional"; "Doctoral or equivalent level, academic"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; or "Never attended an educational program"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fagområde, description=Fagområdet som er omfattet av utdanningen eller opplæringen., comment=Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig. For eksempel: Økonomi eller helseinformatikk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om utdanning eller opplæring som er foretatt av individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato, description=Datoen da individet begynte på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sluttdato, description=Dato da utdanningsnivået var oppnådd eller individet sluttet på utdanningen eller opplæringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om utdanningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommetar, description=Ytterligere fritekst om utdanningen/opplæringen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]