ARCHETYPE Utdanningssammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v0
ConceptUtdanningssammendrag
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring.
UseBrukes for å registrere sammendrag om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring for å få et overblikk over utdanningsbakgrunn og lese- og skriveferdigheter. Arketypen er laget for å være en frittstående arketype, og kan benyttes som del av individets sosialanamnese i et templat. Arketypen er ment å gi et sammendrag over all utdanning eller opplæring i den videste forstand. For hver enkelt utdanning eller opplæring brukes én instans av arketypen CLUSTER.education_record (Utdanning) i SLOTet "Utdanningsdetaljer".
MisuseBrukes ikke for å registrere strukturerte detaljer om en spesifikk utdanning eller opplæring. Bruk arketypen CLUSTER.education_record (Utdanning) i SLOTet "Utdanningsdetaljer" for dette formålet.
PurposeFor å registrere sammendrag om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring, som gir et overblikk over utdanningsbakgrunn og lese- og skriveferdigheter.
ReferencesAvgrenet fra: Education summary, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-04-12]. Available from: https://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.3184
Derived from: Education and Training, Draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2010 Dec 21. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm#showArchetype_1013.1.924_5 (discontinued).
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Education summary, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-04-12]. Available from: https://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.3184 Derived from: Education and Training, Draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2010 Dec 21. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm#showArchetype_1013.1.924_5 (discontinued)., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=8C01174E433416D02DB6378D31A7CDB7, build_uid=ffc4c82f-4092-4af7-8eb0-5b237db29aec, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsutdanning, skole, universitet, videregående, ungdomsskole, barneskole, lærling, læretid, kurs, fagbrev, diplom, studie, bachelor, master, PhD
Lifecyclein_development
UID9095338c-d59a-4cbc-ac73-c1d1c6428b97
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2192
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring., archetypeConceptComment=null, otherContributors=John Bennett, NEHTA, Australia
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Andrew Goodchild, NEHTA, Australia
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
John Taylor, NEHTA, Australia
Gordon Tomes, National Disability Insurance Scheme Agency, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], state=[], capabilities=[], contacts=[], details=[], identities=[], description=[], events=[], source=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da dette sammendraget om utdanning sist ble oppdatert., comment=Ved implementering av arketypen forutsettes det at dersom en utdanning eller opplæring legges til eller oppdateres i CLUSTER.education_record (Utdanning), vil også denne datoen oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], items=[], credentials=[], ism_transition=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om individets overordnede utdannings- og opplæringshistorikk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alder skolestart, description=Alder da individet begynte sin skolegang., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder
>=0 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alder skoleslutt, description=Alder da individet avsluttet sin formelle skolegang., comment=Registreres vanligvis når et individ ikke fullfører en formell utdanning (eller obligatorisk skole)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder
>=0 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyeste fullførte utdanning, description=Beskrivelse av det høyeste fullførte nivået av utdanning eller opplæring., comment=Koding med en terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel: "Ikke avsluttet grunnskole", "Grunnskole", "Faglig yrkesutdanning", "Mer enn treårig høgskole/universitet" (fra OID 8707), "Fag/Svennebrev" (fra OID 7703) eller "Har aldri gått på skole"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Utdanningsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om hver enkelt utdanning eller opplæring, både nåværende og tidligere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behov for spesialundervisning, description=Fritekstbeskrivelse om krav til spesialundervisning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om individets nåværende eller tidligere skolegang/utdanning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstkommentar til individets skolegang/utdanning som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], other_participations=[], target=[], content=[], provider=[], activities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0026], code=at0026, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da dette sammendraget om utdanning sist ble oppdatert., comment=Ved implementering av arketypen forutsettes det at dersom en utdanning eller opplæring legges til eller oppdateres i CLUSTER.education_record (Utdanning), vil også denne datoen oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]