ARCHETYPE NIH Stroke Scale (NIHSS) (openEHR-EHR-OBSERVATION.nihss.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.nihss.v0
ConceptNIH Stroke Scale (NIHSS)
Description15-punkts nevrologisk hjerneslagskalaundersøkelse som gir en kvantitativ måling av slag-relaterte nevrologiske avvik.
UseBrukes for å registrere resultat av National Institutes of Health Stroke Score som en kvantitativ måling av slag-relaterte nevrologiske avvik. Total skåren er en aritmetisk sum av alle 15 svarene, med alle Ikke testbar verdier ekskludert.
PurposeFor å registrere resultat av National Institutes of Health Stroke Score som en kvantitativ måling av slag-relaterte nevrologiske avvik.
ReferencesNIH Stroke Scale [Internet]. Bethesda, MD: National Institute of Health; [cited 2023 Mar 04]. Available from: https://www.stroke.nih.gov/resources/scale.htm.

Validated translation of the NIHSS with cultural adaptation [Internet]. Sykepleien Forskning; [cited 2023 Mar 04]. Available from: https://sykepleien.no/forskning/2020/11/validert-oversettelse-av-nihss-med-kulturell-tilpasning
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Gustavo M Bacelar-Silva
Organisasjon: Healthcare Designs
E-post: mail@gustavobacelar.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-05-11
Other Details LanguageForfatternavn: Gustavo M Bacelar-Silva
Organisasjon: Healthcare Designs
E-post: mail@gustavobacelar.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-05-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=NIH Stroke Scale [Internet]. Bethesda, MD: National Institute of Health; [cited 2023 Mar 04]. Available from: https://www.stroke.nih.gov/resources/scale.htm. Validated translation of the NIHSS with cultural adaptation [Internet]. Sykepleien Forskning; [cited 2023 Mar 04]. Available from: https://sykepleien.no/forskning/2020/11/validert-oversettelse-av-nihss-med-kulturell-tilpasning, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=64079E512797368E7F78AF96E18C14A5, build_uid=c6f59529-59e3-434c-a9de-15cfda83fd5f, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsskala, nevrologisk, hjerneslag, vurdering, undersøkelse, NIHSS, pakkeforløp
Lifecyclein_development
UID6359150e-4104-4044-b81d-855ba7c4b643
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2191
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=15-punkts nevrologisk hjerneslagskalaundersøkelse som gir en kvantitativ måling av slag-relaterte nevrologiske avvik., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Gustavo Bacelar-Silva, Healthcare Designs, Portugal
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Ricardo Cruz-Correia, Faculty of Medicine of Porto University, Portugal
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, Nasjonal IKT
  • Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Baseline, description=Vurdering ved mottak., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0087], code=at0087, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=2 timer etter behandling, description=Vurdering utført 2 timer etter behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0088], code=at0088, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=24 timer etter symptomdebut, description=Vurdering utført 24 timer etter symptomdebut (med et slingringsmonn på +-20 minutter)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0089], code=at0089, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=7–10 dager, description=Vurdering utført 7-10 dager etter hjerneslag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0090], code=at0090, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=3 måneder, description=Vurdering utført 3 måneder etter hjerneslag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0091], code=at0091, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard uspesifisert tidspunkt- eller intervallhendelse som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bevissthetsnivå, description=Observert bevissthetsnivå av individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Våken og adekvat
1: Døsig, reagerer adekvat ved lett stimulering
2: Døsig, reagerer først ved kraftigere/gjentatt stimulering
3: Reagerer ikke, eller bare med ikke-målrettet bevegelse
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Orientering, description=Individet spørres om måned og alder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Riktig svar på begge spørsmål
1: Riktig svar på ett spørsmål
2: Ingen riktige svar
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respons på kommando, description=Individet bes åpne og lukke øyne, og knyte hånd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Utfører begge kommandoer korrekt
1: Utfører en kommando korrekt
2: Utfører ingen korrekt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blikkbevegelse, description=Horisontal bevegelse til begge sider., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal øyebevegelse
1: Delvis blikkparese (eller ved øyemuskelparese)
2: Fiksert blikkdreining til siden eller total blikkparese
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Synsfelt, description=Bevege fingre/fingertelling i laterale synsfelt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normalt
1: Delvis hemianopsi
2: Total hemianopsi
3: Bilateral hemianopsi/blind
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ansikt, description=Individet spørres om å vise tenner, knipe igjen øynene og løfte øyenbryn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normale symmetriske bevegelser
1: Utvisket nasolabalfure, asymmetri ved smil
2: Betydelig lammelse i nedre ansiktshalvdel
3: Total lammelse i halve ansiktet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kraft i armen - venstre arm, description=Holde venstre arm utstrakt 45 grader i 10 sekunder., comment=Bare i tilfeller så som amputasjon eller skulderleddfusjon, bør helsepersonell registrere verdien 'Ikke testbar' og registrere beskrivelsen i 'Beskriv Ikke testbar - venstre arm' dataelementet. Implementeringsnotat: selv om 'Ikke testbar' verdien er inkludert i ordinalen for å tillate inkludering i brukergrensesnittets nedtrekksmeny, tilegner NIHSS ikke en numerisk skår for 'Ikke testbar'-valget til total NIHSS-Score., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen drifting
1: Drifter til lavere posisjon (treffer ikke underlag)
2: Noe bevegelse mot tyngdekraften, drifter til sengen
3: Kun små muskelbevegelser, faller til sengen
4: Ingen bevegelse
0: Ikke testbar
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskriv Ikke testbar - venstre arm, description=Fritekstlig beskrivelse om hvorfor venstre arm er Ikke testbar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kraft i armen - høyre arm, description=Holde høyre arm utstrakt 45 grader i 10 sekunder., comment=Bare i tilfeller så som amputasjon eller skulderleddfusjon, bør helsepersonell registrere verdien 'Ikke testbar' og registrere beskrivelsen i 'Beskriv Ikke testbar - høyre arm' dataelementet. Implementeringsnotat: selv om 'Ikke testbar' verdien er inkludert i ordinalen for å tillate inkludering i brukergrensesnittets nedtrekksmeny, tilegner NIHSS ikke en numerisk skår for 'Ikke testbar'-valget til total NIHSS-Score., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen drifting
1: Drifter til lavere posisjon (treffer ikke underlag)
2: Noe bevegelse mot tyngdekraften, drifter til sengen
3: Kun små muskelbevegelser, faller til sengen
4: Ingen bevegelse
0: Ikke testbar
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskriv Ikke testbar - høyre arm, description=Fritekstlig beskrivelse om hvorfor venstre arm er Ikke testbar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kraft i benet - venstre ben, description=Holde venstre ben utstrakt 30 grader i 5 sekunder., comment=Bare i tilfeller så som amputasjon eller hofteleddfusjon, bør helsepersonell registrere verdien 'Ikke testbar' og registrere beskrivelsen i 'Beskriv Ikke testbar - venstre fot' dataelementet. Implementeringsnotat: selv om 'Ikke testbar' verdien er inkludert i ordinalen for å tillate inkludering i brukergrensesnittets nedtrekksmeny, tilegner NIHSS ikke en numerisk skår for 'Ikke testbar'-valget til total NIHSS-Score., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen drifting
1: Drifter til lavere posisjon (treffer ikke underlag)
2: Noe bevegelse mot tyngdekraften, drifter til sengen
3: Ingen bevegelse mot tyngdekraften, faller til sengen
4: Ingen bevegelse
0: Ikke testbar
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskriv Ikke testbar - venstre ben, description=Fritekstlig beskrivelse om hvorfor venstre ben er Ikke testbar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0141], code=at0141, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kraft i benet - høyre ben, description=Holde høyre ben utstrakt 30 grader i 5 sekunder., comment=Bare i tilfeller så som amputasjon eller hofteleddfusjon, bør helsepersonell registrere verdien 'Ikke testbar' og registrere beskrivelsen i 'Beskriv Ikke testbar - høyre fot' dataelementet. Implementeringsnotat: selv om 'Ikke testbar' verdien er inkludert i ordinalen for å tillate inkludering i brukergrensesnittets nedtrekksmeny, tilegner NIHSS ikke en numerisk skår for 'Ikke testbar'-valget til total NIHSS-Score., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen drifting
1: Drifter til lavere posisjon (treffer ikke underlag)
2: Noe bevegelse mot tyngdekraften, drifter til sengen
3: Kun små muskelbevegelser, faller til sengen
4: Ingen bevegelse
0: Ikke testbar
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskriv Ikke testbar - høyre ben, description=Fritekstlig beskrivelse om hvorfor høyre ben er Ikke testbar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ataksi, description=Finger-nese-finger test/kne-hæl test., comment=Bare i tilfeller så som amputasjon eller leddfusjon, bør helsepersonell registrere verdien 'Ikke testbar' og registrere beskrivelsen i 'Beskriv Ikke testbar ataksi' dataelementet. Implementeringsnotat: selv om 'Ikke testbar' verdien er inkludert i ordinalen for å tillate inkludering i brukergrensesnittets nedtrekksmeny, tilegner NIHSS ikke en numerisk skår for 'Ikke testbar'-valget til total NIHSS-Score., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen ataksi
1: Tilstede i en ekstremitet
2: Tilstede i to ekstremiteter
0: Ikke testbar
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskriv Ikke testbar - ataksi, description=Fritekstlig beskrivelse om hvorfor ataksi er Ikke testbar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sensibilitet, description=Sensibilitet for stikk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal
1: Mild til moderat utfall (kjenne stikk som mindre skarpt)
2: Alvorlig til total utfall (også ved coma, kvadriplegisk)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=4, text=Språk, description=Tale, taleforståelse, leseforståelse, benevning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen afasi
1: Mild til moderat afasi, samtale mulig
2: Alvorlig afasi, samtale svært vanskelig eller umulig
3: Ikke språk (også ved coma)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dysartri, description=Spontan tale., comment=Kun hvis individet er intubert eller har en annen fysisk sperre for å produsere tale, bør helsepersonell registrere verdien 'Ikke testbar' og registrere beskrivelsen i 'Beskriv Ikke testbar dysartri' dataelementet. Implementeringsnotat: selv om 'Ikke testbar' verdien er inkludert i ordinalen for å tillate inkludering i brukergrensesnittets nedtrekksmeny, tilegner NIHSS ikke en numerisk skår for 'Ikke testbar'-valget til total NIHSS-Score., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen dysartri
1: Mild - moderat dysartri (lett snøvling)
2: Nær uforståelig tale eller stum/global afasi (også coma)
0: Ikke testbar
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskriv Ikke testbar - dysartri, description=Fritekstlig beskrivelse om hvorfor dysartri er Ikke testbar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=4, text=Neglekt, description=Bilateral simultan stimulering av syn og hudfølelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen neglekt (også ved hemianopsi med normal sensibilitet)
1: Neglekt i en sansemodalitet
2: Neglekt i begge sansemodaliteter
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0086], code=at0086, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total NIHSS-Score, description=Summen av ordinalverdier registrert for hver av de 15 komponentsvarene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=42

, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0092]/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller eller formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0092], code=at0092, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0092]/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller eller formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]