ARCHETYPE Kjønn (openEHR-EHR-EVALUATION.gender.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.gender.v1
ConceptKjønn
DescriptionDetaljert beskrivelse av et individs kjønn.
UseBrukes for å angi individets kjønn, inkludert administrativt, juridisk, og anatomisk kjønn. I tillegg kjønnsidentitet, fremtoning og foretrukne pronomen. Ambisjonen til denne arketypen er å gjøre det mulig å registrere et bredere spekter av detaljer som er knyttet til kjønnet til et individ, som gjenspeiler moderne tenkning om kjønn så vel som ny kunnskap om hvordan kjønn manifesterer seg psykologisk, biologisk og sosialt. I Norge er det niende sifferet i fødselsnummeret en markering på kjønn. De fleste systemer i Norge benytter dette til å utlede individets kjønn. Med denne arketypen kan man skille mellom det juridiske kjønnet, slik det fremkommer i fødselsnummeret og det kjønnet man administrativt vil tilordne et individ, for eksempel for praktiske formål som å planlegge hvilket rom et individ skal legges på. Det er opp til leverandørene og implementasjon om man som utgangspunkt skal benytte "Administrativt kjønn" eller "Juridisk kjønn", eller om man vil sette verdien i disse to elementene likt og åpne for å kunne endre manuelt i de tilfellene man trenger det. Eksempel på dette siste er om juridisk kjønn ikke er oppdatert i henhold til hvordan et individ fremstår. Denne arketypen kan på et senere utvides til å inneholde informasjon om kjønn som ennå ikke er vanlig brukt, eller dette kan legges inn i SLOT'et "Ytterligere detaljer".
MisuseSkal ikke brukes til å registrere informasjon relatert til seksuell orientering eller adferd. Skal ikke brukes til å registrere genetisk kjønn. Per i dag registeres dette som regel som en diagnose eller et laboratoriesvar. Verdisett for et dataelement som "Genetisk kjønn" er heller ennå ikke godt definert, og kan bestå av kombinasjoner av forskjellige akser, inkludert data knyttet til kromosomer og reseptorkjønn, mosaikktilstander og diagnoser.
PurposeFor å registrere individets kjønn.
ReferencesCopied from deprecated CLUSTER version of this archetype: Gender, Deprecated archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-04-19]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2818.

Originally derived from: Kjønn, Draft archetype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-12-01]. Available from: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1426.

University of California, Santa Barbara (2018), UCSB SexInfo, http://www.soc.ucsb.edu/sexinfo/article/glossary-sexual-orientationgender-terminology

It's Pronounced Metrosexual, (2015), The Genderbread Person v3, http://itspronouncedmetrosexual.com/2015/03/the-genderbread-person-v3
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Vebjørn Arntzen
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: varntzen@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-11-30
Other Details LanguageForfatternavn: Vebjørn Arntzen
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: varntzen@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-11-30
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Copied from deprecated CLUSTER version of this archetype: Gender, Deprecated archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-04-19]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2818. Originally derived from: Kjønn, Draft archetype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-12-01]. Available from: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1426. University of California, Santa Barbara (2018), UCSB SexInfo, http://www.soc.ucsb.edu/sexinfo/article/glossary-sexual-orientationgender-terminology It's Pronounced Metrosexual, (2015), The Genderbread Person v3, http://itspronouncedmetrosexual.com/2015/03/the-genderbread-person-v3, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=DF2C6A576ACD0B9D077B98E1EFF7D0C5, build_uid=b134d267-cf37-4742-8a69-c49f461f6b30, revision=1.1.0}
Keywordskjønn, mann, kvinne, androgyn, gutt, jente, pike, trans, transmann, transkvinne, transseksuell
Lifecyclepublished
UIDbdcb7dc5-4b7a-4755-adbb-6043aff4cd6b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2189
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljert beskrivelse av et individs kjønn., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Amund Aakerholt, Helse Stavanger, KORFOR, Norway
Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Simon Chapman, King's College Hospital, United Kingdom
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Rupert Fawdry, WISDAM Enterprises & Electronic Encyclopaedia of Perinatal Data, United Kingdom
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
henrik haaland jahren, Tankeboksen AS, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord RHF, Norway
Pétur Júlíusson, Barneklinikken, HUS og K2, UIB, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Christian Jasmine Karud-Lund, Forbundet for Transpersoner i Norge, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Phuong Pedersen, DIPS, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Ragnhild Sandvold, Vestre Viken HF, Norway
Danielle Santos Alves, Federal University of Pernambuco, Brazil
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstituttet, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Kim Sommer, Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Portuguese (Portugal): Mariana Pais, Faculty of Medicine of the University of Porto, marianacpais@gmail.com
Swedish: Emma Malm, Karolinska Universitetssjukhuset, emma.malm@cambio.se
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Mikkel Johan Gaup Grønmo, Silje Ljosland Bakke, Oslo universitetssykehus, Helse Nord, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Administrativt kjønn, description=Et individs kjønn til administrativt bruk., comment=Dette elementet tilsvarer det systemer flest bruker for å beskrive 'Kjønn' per i dag. For eksempel 'Mann', 'Kvinne', 'Annet'. I Norge vil det være "Juridisk kjønn" som skal brukes, siden det som regel er samsvar mellom personnummerts kjønn og administrativt kjønn. Begge de to kan bli brukt til praktiske formål, så som rapportering eller tildele sengeplass på en sengepost. "Administrativt kjønn" sammenfaller med HL7 FHIRs 'Person.gender'. Det bør om mulig benyttes terminologi for å angi administrativt kjønn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Juridisk kjønn, description=Et individs kjønn brukt til offentlige eller rettslige formål. I Norge vil det normalt også bli brukt til administrative formål., comment=For eksempel identifikasjonspapirer som fødselsattest eller pass., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kjønn tildelt ved fødsel, description=Kjønnet til et individ, bestemt på bakgrunn av anatomiske karakteristika og registrert ved fødsel., comment=For eksempel: 'Mann', 'Kvinne', 'Intersex'. Koding med en terminologi er anbefalt, der det er mulig. Bruk elementet "Kommentar" eller SLOT'et "Ytterligere detaljer" dersom det er nødvendig å registrere mer spesifikke detaljer om individets kjønn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kjønnsuttrykk, description=Individets kjønnsmessige fremtoning og kjønnsuttrykk, basert på oppførsel, tale, i klesveien eller andre ytre karakteristika., comment=For eksempel 'Maskulin', 'Feminin' eller 'Androgyn'. Eller en fritekstbeskrivelse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kjønnsidentitet, description=Individets oppfatning av eget kjønn., comment=For eksempel 'kvinne', 'mann', eller 'ikke-binær'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Foretrukket pronomen, description=Pronomenet som individet ønsker å identifiseres med og brukt når andre snakker om individet., comment=For eksempel "hun/henne", "han/ham" eller "hen/hen"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kjønnskategori, description=Kategori som beskriver sammenhengen mellom et individs kjønnsidentitet med deres kjønn tildelt ved fødsel., comment=For eksempel "ciskjønnet" eller "transkjønnet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Tilleggsinformasjon om et individs kjønn., comment=Flere detaljer om kjønn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om kjønn som ikke er dekket av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da opplysninger om individets kjønn sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002], code=at0002, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da opplysninger om individets kjønn sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]