ARCHETYPE Kroppsmåling - lengde (openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment_length.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment_length.v1
ConceptKroppsmåling - lengde
DescriptionMåling av avstanden mellom to definerte punkter på kroppsoverflaten.
UseBrukes for å registrere måling av avstanden mellom to definerte punkter på kroppsoverflaten. Antropometriske målinger som er vanlige, og ofte er brukt som en del av vekstdiagrammer i barndommen, er modellert som egne arketyper. Hensikten med denne arketypen er å tilby en standard måte å registrere en eller alle mulige målinger mellom to identifiserte punkter på kroppen, identifisert av dataelementelementet "Kroppsdel", heller enn å lage en egen/ separat arketype for alle mulige målinger. Denne målingen kan registreres og følges over tid, for eksempel å følge utvikling av et barns vekst, eller for å gi innblikk i formen og proporsjonene av et individs kropp i en klinisk, antropometrisk eller ergonomisk vurdering. Man kan også følge utviklingen av en tilstand eller sykdom ved å registrere målinger av unormale kliniske funn eller observasjoner i denne arketypen. De vanligste parametrene som blir målt mellom to definerte punkter er lagt til DV_CODED_TEXT-datatype i elementet "Kroppsdel". Når behovet flere målinger blir identifisert kan disse etter hvert bli lagt til listen.
MisuseBrukes ikke til å registrere allment utbredte kliniske målinger, som har sine egne spesifikke arketyper, for eksempel: - bruk OBSERVATION.height (Høyde/lengde) for for å måle en persons høyde eller lengde. - bruk OBSERVATION.head_circumference (Hodeomkrets) for å måle hodeomkrets. - bruk OBSERVATION.waist_circumference (Midjeomkrets) for å måle midjeomkrets. - bruk OBSERVATION.hip_circumference (Hofteomkrets) for å måle hofteomkrets. - bruk OBSERVATION.chest_circumference for å måle brystomkrets. Skal ikke brukes for å registrere omkretsen av en kroppsdel eller del av en kroppsdel. Bruk OBSERVATION.body_segment_circumference (Kroppsmåling - omkrets) for dette. Skal ikke brukes til å registrere areal av kroppsegmenter, bruk arketypen OBSERVATION.body_segment_area (Kroppsmåling - areal) for dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere dimensjonene på et indre organ eller en lesjon/skade. Skal ikke brukes til å registrere målinger av hudfolder - bruk arketyper spesifikke for dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere Isse - sete lengde på foster når det er brukt bildedannende utstyr. Brukes ikke for å registrere måling av sideforskjell i lengde mellom parvise kroppsegmenter. Bruk arketypen OBSERVATION.body_segment_length_discrepancy for dette formålet.
PurposeFor å registrere måling av avstanden mellom to definerte punkter på kroppsoverflaten.
ReferencesDe Mits S, Coorevits P, De Clercq D, Elewaut D, Woodburn J, Roosen P. Reliability and validity of the INFOOT three-dimensional foot digitizer for patients with rheumatoid arthritis. J Am Podiatr Med Assoc. 2011 May-Jun;101(3):198-207. PubMed PMID: 21622631.

Drillis R, Contini R, Bluestein M. Body Segment Parameters; a survey of measurement techniques. Artif Limbs. 1964;8:44-66. PubMed PMID: 14208177. Available from: http://www.oandplibrary.org/al/1964_01_044.asp.

Gordon, Claire C. et. al. 1988 Anthropometric Survey of U.S. Personnel: Summary Statistics Interim Report [Internet]. March 1989 [cited 2019 Mar 25]. Available from: https://multisite.eos.ncsu.edu/www-ergocenter-ncsu-edu/wp-content/uploads/sites/18/2016/06/Anthropometric-Detailed-Data-Tables.pdf.

Júlíusson, P.B., Vinsjansen, S., Nilsen, B., Sælensminde, H., Vågset, R. and Eide, G.E., 2005. Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker. Pediatrisk Endokrinologi, 19, pp.23-9 [cited 2019 June 18]. Available from: http://pediatrisk-endokrinologi.no/2005/1/Juliusson_et_al_2005_1.pdf.

Man-Systems Integration Standards,Volume 1, Section 3. [Internet]. National Aeronautics and Space Administration. Anthropometry and biomechanics; [cited 2019 Mar 25]. Available from: https://msis.jsc.nasa.gov/sections/section03.htm.

National health and nutrition examination survey III: Body Measurements (Anthropometry) [Internet]. Rockville, MD: Westat, Inc; 1988 Oct [cited 2019 May 10]. Available from: https://wwwn.cdc.gov/nchs/data/nhanes3/manuals/anthro.pdf.

Avgrenet fra: Body segment length, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3669
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-07
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-03-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=De Mits S, Coorevits P, De Clercq D, Elewaut D, Woodburn J, Roosen P. Reliability and validity of the INFOOT three-dimensional foot digitizer for patients with rheumatoid arthritis. J Am Podiatr Med Assoc. 2011 May-Jun;101(3):198-207. PubMed PMID: 21622631. Drillis R, Contini R, Bluestein M. Body Segment Parameters; a survey of measurement techniques. Artif Limbs. 1964;8:44-66. PubMed PMID: 14208177. Available from: http://www.oandplibrary.org/al/1964_01_044.asp. Gordon, Claire C. et. al. 1988 Anthropometric Survey of U.S. Personnel: Summary Statistics Interim Report [Internet]. March 1989 [cited 2019 Mar 25]. Available from: https://multisite.eos.ncsu.edu/www-ergocenter-ncsu-edu/wp-content/uploads/sites/18/2016/06/Anthropometric-Detailed-Data-Tables.pdf. Júlíusson, P.B., Vinsjansen, S., Nilsen, B., Sælensminde, H., Vågset, R. and Eide, G.E., 2005. Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker. Pediatrisk Endokrinologi, 19, pp.23-9 [cited 2019 June 18]. Available from: http://pediatrisk-endokrinologi.no/2005/1/Juliusson_et_al_2005_1.pdf. Man-Systems Integration Standards,Volume 1, Section 3. [Internet]. National Aeronautics and Space Administration. Anthropometry and biomechanics; [cited 2019 Mar 25]. Available from: https://msis.jsc.nasa.gov/sections/section03.htm. National health and nutrition examination survey III: Body Measurements (Anthropometry) [Internet]. Rockville, MD: Westat, Inc; 1988 Oct [cited 2019 May 10]. Available from: https://wwwn.cdc.gov/nchs/data/nhanes3/manuals/anthro.pdf. Avgrenet fra: Body segment length, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3669, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=EB9FDF0C0ECE3F3AE63FC49122FDE4F6, build_uid=151c38f4-d53e-44f3-8243-867bb6987f9a, revision=1.1.0}
Keywordsantropometri, måling, lengde, høyde, bredde, avstand, spenn
Lifecyclepublished
UID46333cc0-bfa7-48d5-b604-c1b0369d57ca
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2184
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av avstanden mellom to definerte punkter på kroppsoverflaten., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Andreas Abildgaard, OUS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Malin Berg, DIPS ASA, Norway
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Angela Crovetti, CDC/NIOSH, United States
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anne M Gromsrud, DIPS AS, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Alfred Honore, Haukeland, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Heidi Koikkalainen, United Kingdom (openEHR Editor)
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Brit Jorun Liseth, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Johannes Michael Strehle, Helse-Nord, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Swedish: Emma Malm, Karolinska Universitetssjukhuset, emma.malm@cambio.se
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Helse Bergen HF, Oslo universitetssykehus HF, john.tore.valand@helse-bergen.no; varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0012], code=at0012, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Gjennomsnittsmåling, description=Gjennomsnittet av flere målinger av den samme kroppsdelen tatt under en enkelt undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Mean
, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Navn på kroppsdel, description=Navn på del av kroppen som måles., comment=Måten kroppsdelen måles på skal registreres ved hjelp av elementet "Metode" og/eller av "Startmålepunkt" og "Endemålepunkt"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Sittehøyde [Vertikal avstand mellom sitteflaten og toppen av hodet. Måling av overkroppens lengde mens en person sitter med rak rygg.]
  • Armspenn [Avstanden fra fingertupp til fingertupp med begge armer strukket ut vinkelrett fra kroppen.]
  • Lengde av overarm [Avstanden mellom skulder og albue.]
  • Benlengde [Avstanden fra hofteledd til ankelledd.]
  • Lårlengde [Avstanden mellom hofteledd og kneledd.]
  • Fotlengde [Avstanden fra hælen til spissen av den lengste tåen.]
  • Isse - sete lengde [Avstanden fra toppen av hodet til den nederste delen av overkroppen.]
  • Knehøyde [Avstanden fra sålen til toppen av leggen.]
  • Underarmslengde [Avstanden fra albue til håndledd.]
  • Legglengde [Avstanden fra kneledd til ankelledd.]
  • Skulderhøyde [Vertikal avstand fra gulv til acromion.]
  • Sittende skulderhøyde [Vertikal avstand fra sitteflate til acromion.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lateralitet, description=Hvilken side av kroppen kroppsdelen er på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Venstre [Venstre side av kroppen.]
 • Høyre [Høyre side av kroppen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lengde, description=Den målte lengden av kroppsdelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen av en kroppsdel som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrumentet som ble brukt i måling av kroppsdelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Fritekstbeskrivelse av metoden som ble benyttet for målingen., comment=Spesifiser for å sikre at en sekvens av målinger blir gjort på de samme punktene og på samme måte. For eksempel "Sittende med kneet bøyd 90 grader"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startmålepunkt, description=En fritekstbeskrivelse som identifiserer stedet på kroppen som er startpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert startmålepunkt, description=En strukturert anatomisk identifikasjon av stedet på kroppen som er startpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttmålepunkt, description=En fritekstbeskrivelse som identifiserer stedet på kroppen som er sluttpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0035], code=at0035, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert sluttpunkt, description=En strukturert anatomisk identifikasjon av stedet på kroppen som er sluttpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Forhold eller omstendigheter som kan påvirke målingen av kroppsdelen., comment=For eksempel: et barn som ikke samarbeider, eller pasienter med skoliose/ kyfose., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0010]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets posisjon ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Stående [Stående ved tidspunktet for målingen.]
  • Sittende [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng med føttene på gulvet) på tidspunkt for målingen.]
  • Liggende [Liggende flatt på tidspunkt for målingen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0014], code=at0014, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=2..*, subCardinalityText=Minimum 2 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrumentet som ble brukt i måling av kroppsdelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Fritekstbeskrivelse av metoden som ble benyttet for målingen., comment=Spesifiser for å sikre at en sekvens av målinger blir gjort på de samme punktene og på samme måte. For eksempel "Sittende med kneet bøyd 90 grader"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startmålepunkt, description=En fritekstbeskrivelse som identifiserer stedet på kroppen som er startpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert startmålepunkt, description=En strukturert anatomisk identifikasjon av stedet på kroppen som er startpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttmålepunkt, description=En fritekstbeskrivelse som identifiserer stedet på kroppen som er sluttpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0035], code=at0035, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert sluttpunkt, description=En strukturert anatomisk identifikasjon av stedet på kroppen som er sluttpunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]