ARCHETYPE Obstetrisk sammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.obstetric_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.obstetric_summary.v0
ConceptObstetrisk sammendrag
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om en kvinnes obstetriske historie, inkludert en oversikt over av alle svangerskap med tilhørende resultater eller intervensjoner.
UseBrukes for å registrere et sammendrag eller varig (persistent) informasjon om en kvinnes obstetriske historie, inkludert en oversikt over av alle svangerskap med tilhørende resultater eller intervensjoner. Intensjonene med denne arketypen er å gi et øyeblikksbilde (snapshot view) av alle svangerskapene til en kvinne. Den kan brukes som en komponent inn i en nåværende svangerskaps dokumentasjon, som grunnlag for å rapportere data til ulike registre eller til å gi klinisk beslutningsstøtte. Brukes for å registrere en TPAL oversikt over kvinnens obstetriske anamnese, Fødsler til termin (T), Premature fødsler (P), Aborter (A), Levende barn (L). Noen varianter bruker Gravida (G) og antall Flerlingefødsler (M). Definisjonen for noen av disse dataelementene vil variere mellom myndighetsområder, det er derfor mulig å legge til definisjonen i Protocol-delen av arketypen. Dette er viktig dersom utveksling av data forekommer mellom myndighetsområder. Noen data kan bli kalkulert ut fra, eller hentet fra andre svangerskapsjournaler dersom disse er tilgjengelige.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere informasjon om ett enkelt svangerskap. Bruk EVALUATION.pregnancy_summary til det formålet. Brukes ikke for å dokumentere informasjon for hvert enkelt svangerskap, abort (spontan, missed abortion, provosert)/svangerskapsavbrudd eller fødsel. Bruk arketypen ACTION.procedure (Prosedyre) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om funn under hver enkelt svangerskapskontroll eller under fødsel. Dette registreres i egne arketyper for dette formålet som for eksempel: OBSERVATION.story (Anamnese) sammen med CLUSTER.symptom_sign (Symptom/sykdomstegn), OBSERVATION.blood_pressure (Blodtrykk), OBSERVATION.urinalysis (Urinanalyse) eller EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose).
PurposeFor å registrere et sammendrag eller varig (persistent) informasjon om en kvinnes obstetriske historie, inkludert en oversikt over av alle svangerskap med tilhørende resultater eller intervensjoner.
ReferencesObstetric Summary, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australia, ADHA Clinical Knowledge Manager [2011 Aug 17]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showArchetype_1013.1.971_4 (now discontinued).
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-24
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Obstetric Summary, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australia, ADHA Clinical Knowledge Manager [2011 Aug 17]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showArchetype_1013.1.971_4 (now discontinued)., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=5AE8F2AFDE22E438F750614C5DC829D4, build_uid=b16e74f2-f81b-4dce-936d-42c9473e9f3e, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsobstetrikk, svangerskap, parietet, gravida, para, svangerskapsavbrudd, spontanabort, aborter, spontan, levende, fødsler, dødfødsler, keisersnitt, ekstrauterin graviditet, neonatal, død, levende, multippel, missed abortion, provosert abort, ektopisk, extrauterin, ekstrauterin, svangerskapshistorikk, fødsel
Lifecyclein_development
UIDa4ed16d4-f3cf-429f-84e6-e0d1d1ce112e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2183
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om en kvinnes obstetriske historie, inkludert en oversikt over av alle svangerskap med tilhørende resultater eller intervensjoner., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sheryl Alexander, NT Department of Health, Australia
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Michelle Dowden, Miwatj Health Ngalkanbuy Health, Australia
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anne M Gromsrud, DIPS AS, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Michelle Kealy, Australia
Bernadette Lack, Deptartment of Health, NT, Australia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
rogerio neri, soft & solutions, Brazil
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Cherie Whitbread, Royal Darwin Hospital, Australia
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Portuguese (Brazil): Marivan Abrahão, Gabriela Alves, Adriana Kitajima e Maria Ângela Scatena, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
Spanish (Colombia): Francisco Ramirez ante, SITIS SAS, framirez74@gmail.com, Ingeniero de Sistemas
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato oppdatert, description=Datoen da det obstetriske sammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Para definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Para" i dataelementet benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av para kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prematur fødsel definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Premature fødsler" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av prematur fødsel kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødsel til termin definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Fødsler til termin" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av fødsel til termin kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spontane aborter definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Spontanaborter" benyttet i datainnsamlingen., comment=Avhengig av lokale definisjoner kan missed abortion inngå i dette dataelementet. Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Provosert abort definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Provoserte aborter" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av provosert abort kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende fødte definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Levende fødte" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av levende fødte kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødfødsel definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Dødfødsler" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av dødfødsel kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende barn definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Levende barn" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av levende barn kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om kvinnens svangerskap og fødsler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gravida (G), description=Antall tidligere svangerskap, inkludert gjeldende svangerskap, hvis pågående., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Para, description=Antall ganger kvinnen har født., comment=Summen av antall "Fødsler til termin (T)" og "Premature fødsler (P)". Para er ikke det samme antall som fødte barn, for eksempel vil en tvillingfødsel telle som én fødsel. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødsler til termin (T), description=Antall barn født til termin, eller etter., comment=Definisjonen av fødsler til termin kan registreres i Protocol-delen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Premature fødsler (P), description=Antall barn født før termin., comment=Definisjonen av prematur fødsel kan registreres i Protocol-delen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aborter (A), description=Antall avbrutte svangerskap, uavhengig av årsak og gestasjonsuke. Dette inkluderer spontanaborter, provoserte aborter og ekstrauterine graviditeter., comment=Summen av alle "Spontane aborter", "Provoserte aborter" og "Ekstrauterine graviditeter"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spontane aborter, description=Antall ganger en kvinne har spontanabortert., comment=Definisjonen av spontane aborter kan registreres i Protocol-delen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Provoserte aborter, description=Antall ganger en kvinne har fått uført eller uført en provosert abort, uavhengig av gestasjonsuke., comment=Definisjonen av provosert abort kan registreres i Protocol-delen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekstrauterine graviditeter, description=Antall svangerskap utenfor livmoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <10

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødfødsler, description=Antall dødfødsler., comment=Definisjonen av dødfødsel kan registreres i Protocol-delen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levendefødte, description=Antall levende fødte barn., comment=Definisjonen av levendefødte kan registreres i Protocol-delen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Keisersnitt, description=Antall keisersnitt utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Flerlingefødsler (M), description=Antall fødsler der mer enn ett barn ble født., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende barn (L), description=Antall levende barn., comment=Definisjonen av levende barn kan registreres i Protocol-delen av arketypen. Antallet registrert i dette dataelementet skal være korrekt på tidspunktet arketypen sist ble oppdatert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om individets obstetriske historie som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato oppdatert, description=Datoen da det obstetriske sammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Para definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Para" i dataelementet benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av para kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prematur fødsel definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Premature fødsler" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av prematur fødsel kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødsel til termin definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Fødsler til termin" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av fødsel til termin kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spontane aborter definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Spontanaborter" benyttet i datainnsamlingen., comment=Avhengig av lokale definisjoner kan missed abortion inngå i dette dataelementet. Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Provosert abort definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Provoserte aborter" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av provosert abort kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende fødte definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Levende fødte" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av levende fødte kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødfødsel definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Dødfødsler" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av dødfødsel kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende barn definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Levende barn" benyttet i datainnsamlingen., comment=Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, da definisjoner av levende barn kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]