ARCHETYPE Obstetrisk sammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.obstetric_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.obstetric_summary.v0
ConceptObstetrisk sammendrag
DescriptionEn oversikt over en kvinnes obstetriske historie, inkludert et sammendrag av alle svangerskap med tilhørende resultater eller intervensjoner.
UseBrukes for å lage et sammendrag av en kvinnes obstetriske anamnese, inkludert et sammendrag av alle graviditeter, resultater og intervensjoner. Bruk dette sammendraget som et grunnlag for å rapportere data til ulike registre. Brukes for å registrere en TPAL oversikt over kvinnens obstetriske anamnese, Fødsler til termin (T), Premature fødsler (P), Aborter (A), Levende barn (L). Noen varianter bruker Gravida (G) og antall Flerlingefødsler (M). Noen data kan bli kalkulert ut fra, eller hentet fra andre svangerskapsjournaler dersom disse er tilgjengelige.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere informasjon om ett enkelt svangerskap. Bruk EVALUATION.pregnancy_summary til det formålet. Brukes ikke for å dokumentere informasjon for hvert enkelt svangerskap, abort (spontan, missed abortion, provosert)/svangerskapsavbrudd eller fødsel. Bruk arketypen ACTION.procedure (Prosedyre) for dette formålet.
PurposeFor å lage et sammendrag av en kvinnes obstetriske anamnese og kan brukes får å: - Få et raskt overblikk over hennes tidligere svangerskap og fødsler. - Rapportere inn lovbestemte data. - Kunne gi klinisk beslutningsstøtte.
ReferencesAvgrenet fra: Obstetric summary, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-05-03]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1093
Obstetric Summary, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australia, ADHA Clinical Knowledge Manager [2011 Aug 17]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showArchetype_1013.1.971_4 (now discontinued).
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-24
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Obstetric summary, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2019-05-03]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1093 Obstetric Summary, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australia, ADHA Clinical Knowledge Manager [2011 Aug 17]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showArchetype_1013.1.971_4 (now discontinued)., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=38AF7432425BBB11F7A65E80AAED4CD9, build_uid=39b2edd0-2695-405e-b456-0cba61ab4384, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsobstetrikk, svangerskap, parietet, gravida, para, svangerskapsavbrudd, spontanabort, aborter, spontan, levende, fødsler, dødfødsler, keisersnitt, ekstrauterin graviditet, neonatal, død, levende, multippel, missed abortion, provosert abort
Lifecyclein_development
UIDa4ed16d4-f3cf-429f-84e6-e0d1d1ce112e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2183
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En oversikt over en kvinnes obstetriske historie, inkludert et sammendrag av alle svangerskap med tilhørende resultater eller intervensjoner., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sheryl Alexander, NT Department of Health, Australia
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Michelle Dowden, Miwatj Health Ngalkanbuy Health, Australia
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Michelle Kealy, Australia
Bernadette Lack, Deptartment of Health, NT, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Cherie Whitbread, Royal Darwin Hospital, Australia
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Portuguese (Brazil): Marivan Abrahão, Gabriela Alves, Adriana Kitajima e Maria Ângela Scatena, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
Spanish (Colombia): Francisco Ramirez ante, SITIS SAS, framirez74@gmail.com, Ingeniero de Sistemas
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], state=[], capabilities=[], contacts=[], details=[], identities=[], description=[], events=[], source=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato oppdatert, description=Dette sammendraget ble sist oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødfødsel definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Dødfødsler" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=Kan være nyttig å dokumentere når en sammenligner data fra ulike regioner, siden definisjonene av dødfødsel kan variere. For eksempel, i Australia vil en dødfødt baby være eldre enn gestasjonsuke 20, eller om gestasjonsalder er ukjent, veie mer enn 400 gram., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prematur fødsel definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Premature fødsler" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødsel til termin definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Fødsler til termin" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spontanabort definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Spontanaborter" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Para definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Para" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende barn definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Levende barn" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], items=[], credentials=[], ism_transition=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om kvinnens obstetriske historie., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gravida (G), description=Antall tidligere svangerskap, inkludert gjeldende svangerskap, dersom dette er aktuelt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Para, description=Antall ganger kvinnen har født., comment=Når både "Fødsler til termin (T)" og "Premature fødsler (P)" er dokumentert, skal dette tallet bli summen av de to. Obs: Para er ikke det samme antall som fødte barn, for eksempel vil en tvillingfødsel telle som en fødsel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødsler til termin (T), description=Antall barn født ved eller etter gestasjonsuke 37., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Premature fødsler (P), description=Antall barn født før gestasjonsuke 37., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aborter (A), description=Antall avbrutte svangerskap, uavhengig av årsak og gestasjonsuke, inkludert spontanaborter, provoserte aborter og ekstrauterine graviditeter., comment=Når alle "Spontanaborter", "Provoserte aborter" og "Ekstrauterine graviditeter"er dokumentert, skal summen være lik dette antallet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spontanaborter, description=Antall ganger en kvinne har spontanabortert., comment=Inkludert missed abortion., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Provoserte aborter, description=Antall ganger en kvinne har fått uført eller uført en provosert abort, uavhengig av gestasjonsuke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekstrauterine graviditeter, description=Antall ekstrauterine graviditeter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <10

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødfødsler, description=Antall dødfødsler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende fødte, description=Antall levende fødte barn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Keisersnitt, description=Antall keisersnitt utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Flerlingefødsler (M), description=Antall fødsler der mer enn ett barn ble født., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende barn (L), description=Antall levende barn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om individets obstetriske historie som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], other_participations=[], target=[], content=[], provider=[], activities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato oppdatert, description=Dette sammendraget ble sist oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødfødsel definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Dødfødsler" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=Kan være nyttig å dokumentere når en sammenligner data fra ulike regioner, siden definisjonene av dødfødsel kan variere. For eksempel, i Australia vil en dødfødt baby være eldre enn gestasjonsuke 20, eller om gestasjonsalder er ukjent, veie mer enn 400 gram., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prematur fødsel definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Premature fødsler" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødsel til termin definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Fødsler til termin" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spontanabort definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Spontanaborter" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Para definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Para" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levende barn definisjon, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Levende barn" i dataelementet benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]