ARCHETYPE Obstetrisk sammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.obstetric_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.obstetric_summary.v1
ConceptObstetrisk sammendrag
DescriptionSammendrag eller vedvarende informasjon om antall sentrale obstetriske hendelser.
UseBrukes for å registrere sammendrag eller vedvarende informasjon om antall sentrale obstetriske hendelser som kan påvirke risikovurdering eller beslutningsstøtte. Intensjonen med denne arketypen er at den skal gjennomgås og oppdateres etter hvert svangerskap, enten manuelt av helsepersonell eller automatisk oppdatert i et klinisk system. Det er antatt at denne arketypen kun representerer en komponent av en obstetrisk historie. Ved å bruke flere arketyper inn i en templat vil det oppnås en komplett obstetrisk historie. For å registrere en TPAL oversikt kan denne arketypen brukes til å registrere Fødsler til termin (T), Premature fødsler (P), Aborter (A). For å registrere Levende barn (L) benyttes arketypen EVALUATION.social_network. Noen varianter bruker også Gravida (G) og antall Flerlingefødsler (M). Definisjonen for noen av disse dataelementene vil variere mellom myndighetsområder, det er derfor mulig å legge til definisjonen i Protocol-delen av arketypen. Dette er viktig dersom utveksling av data forekommer mellom myndighetsområder.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere informasjon om ett enkelt svangerskap. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere detaljer rundt et inngrep i svangerskapet, for eksempel svangerskapsavbrudd eller forløsning. Bruk arketypen ACTION.procedure (Prosedyre) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om funn under hver enkelt svangerskapskontroll eller under fødsel. Dette registreres i egne arketyper for dette formålet som for eksempel: OBSERVATION.story (Anamnese) sammen med CLUSTER.symptom_sign (Symptom/sykdomstegn), OBSERVATION.blood_pressure (Blodtrykk), OBSERVATION.urinalysis (Urinanalyse) eller EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose).
PurposeFor å registrere sammendrag eller vedvarende informasjon om antall sentrale obstetriske hendelser som kan påvirke risikovurdering eller beslutningsstøtte.
ReferencesBorn Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2012. Available from: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/born_too_soon/en/.

Derived from: Obstetric summary, draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. No longer available.

Fact sheet: Preterm birth [Internet]. Geneva: World Health Organisation. Preterm birth; 2018 Feb 19 [cited 2020 May 07]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth.

Opara EI, Zaidi J. The interpretation and clinical application of the word 'parity': a survey [Internet]. BJOG. 2007 Oct;114(10):1295-7. doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01435.x. PMID: 17877683. Available from: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-0528.2007.01435.x.

reVITALize: Obstetrics Data Definitions V1.0 [Internet]. Washington, American College of Obstetricians and Gynecologists; 2014 [cited 2020 May 07]. Available from: https://www.acog.org/practice-management/health-it-and-clinical-informatics/revitalize-obstetrics-data-definitions.

Tidy C, Payne J. Gravidity and Parity Definitions: Implications in Risk Assessment [Internet]. Leeds: Patient Platform Limited; 2019 Jan 21 [cited 2020 May 07]. Available from: https://patient.info/doctor/gravidity-and-parity-definitions-and-their-implications-in-risk-assessment#.
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-24
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-02-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2012. Available from: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/born_too_soon/en/. Derived from: Obstetric summary, draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. No longer available. Fact sheet: Preterm birth [Internet]. Geneva: World Health Organisation. Preterm birth; 2018 Feb 19 [cited 2020 May 07]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth. Opara EI, Zaidi J. The interpretation and clinical application of the word 'parity': a survey [Internet]. BJOG. 2007 Oct;114(10):1295-7. doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01435.x. PMID: 17877683. Available from: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-0528.2007.01435.x. reVITALize: Obstetrics Data Definitions V1.0 [Internet]. Washington, American College of Obstetricians and Gynecologists; 2014 [cited 2020 May 07]. Available from: https://www.acog.org/practice-management/health-it-and-clinical-informatics/revitalize-obstetrics-data-definitions. Tidy C, Payne J. Gravidity and Parity Definitions: Implications in Risk Assessment [Internet]. Leeds: Patient Platform Limited; 2019 Jan 21 [cited 2020 May 07]. Available from: https://patient.info/doctor/gravidity-and-parity-definitions-and-their-implications-in-risk-assessment#., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=E8FED7E4DB2951124205D02140C309B7, build_uid=48b33bdb-953c-4f6f-bd74-e25c687ca270, revision=1.0.0}
Keywordsobstetrikk, svangerskap, paritet, gravida, para, svangerskapsavbrudd, spontanabort, aborter, spontan, levende, fødsler, dødfødsler, keisersnitt, ekstrauterin graviditet, neonatal, død, levende, multippel, missed abortion, provosert abort, ektopisk, extrauterin, ekstrauterin, svangerskapshistorikk, fødsel, TPAL, GTPAL
Lifecyclepublished
UID41f30c11-fa62-46b6-a50b-4edcf13fa319
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2183
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller vedvarende informasjon om antall sentrale obstetriske hendelser., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sheryl Alexander, NT Department of Health, Australia
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Michelle Dowden, Miwatj Health Ngalkanbuy Health, Australia
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Kristin Grødem, Helse Vest IKT, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Anne Hedvig Mellbye Pfeffer, OUS, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Michelle Kealy, Australia
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Bernadette Lack, Deptartment of Health, NT, Australia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Anne M Gromsrud, DIPS AS, Norway
Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Rogerio Neri, Soft & Solutions, Brazil
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Danielle Santos Alves, Federal University of Pernambuco, Brazil
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
trine stavseth, Oslo universitetsykehus, Norway
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Chen Sun, Haukeland universitetssykehus, Norway
June Susanne Berge, DIPS AS, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ørjan Vermeer, Haukeland Universitetssjukehus, Kvinneklinikken, Norway
Cherie Whitbread, Royal Darwin Hospital, Australia
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia
Krister Åkesson, Region Örebro län, Sweden, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Portuguese (Brazil): Marivan Abrahão, Gabriela Alves, Adriana Kitajima e Maria Ângela Scatena, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
Spanish (Colombia): Francisco Ramirez ante, SITIS SAS, framirez74@gmail.com, Ingeniero de Sistemas
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om kvinnens svangerskap og fødsler., comment=Innholdet i denne beskrivelsen er ment å gi komplementerende informasjon til de antall sentrale obstetriske hendelser fanget ved hjelp av denne arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gravida, description=Antall ganger en kvinne har vært gravid, nåværende og tidligere, uavhengig av svangerskapets utfall., comment=Kliniske systemer kan representere dette dataelementet med begrepet 'Gravida' i et klinisk skjema., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Para, description=Antall ganger en kvinne har født et levedyktig barn, uavhengig av svangerskapet utfall., comment=Paritet inkluderer alle svangerskap som blir fullført etter at fosteret anses som levedyktig, som definert i elementet "Definisjon av levedyktig". Dødfødsel, senaborter og alle fødsler med et levedyktig barn er inkludert i vurderingen av paritet. I tilfeller av flerlingefødsler økes pariteten bare ved fødsel av det siste fosteret., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødsler til termin, description=Antall fødsler til eller etter termin., comment=Definisjonen av fødsel til termin er hvor det blir født et levedyktig barn ved eller etter gestasjonsuke 37 og 0 dager., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Preterme fødsler, description=Antall fødsler før termin., comment=Definisjonen av preterm førsel er hvor det blir født et levedyktig barn før gestasjonsuke 37., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aborter, description=Antall svangerskap der fosteret ikke blir vurdert som levedyktig, uavhengig av årsak. Dette inkluderer spontanaborter, provoserte aborter og ekstrauterine graviditeter., comment=Summen registrert for "Aborter" skal være lik summen av alle "Spontane aborter", "Provoserte aborter" og "Ekstrauterine graviditeter", dersom det er registrert noe i disse tilleggsfeltene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spontane aborter, description=Antall ganger en kvinne har spontanabortert., comment=Definisjonen av spontane aborter kan registreres i dataelementet "Definisjon av levedyktighet" i Protocol-delen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Provoserte aborter, description=Antall ganger en kvinne har fått uført eller uført en provosert abort, uavhengig av gestasjonsuke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekstrauterine graviditeter, description=Antall svangerskap utenfor livmoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Levendefødte, description=Antall levende fødte barn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Flerlingefødsler, description=Antall fødsler der mer enn ett barn ble født., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødfødsler, description=Antall dødfødsler., comment=Definisjonen av dødfødsel kan registreres i Protocol-delen av arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Neonatale dødsfall, description=Antall neonatale dødsfall., comment=Nyfødtperioden begynner ved fødselen og slutter ved 28 fullførte levedager., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Keisersnitt, description=Antall keisersnitt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det obstetriske sammendraget som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det obstetriske sammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon av levedyktighet, description=Antall gestasjonsuker benyttet i denne datainnsamlingen som definerer skillet mellom et ikke levedyktig foster og et levedyktig foster., comment=Dersom barnet blir født før definert gestasjonsuke eller veier mindre enn definert vekt, brukes dataelementet "Spontanabort" til registrering. Dersom barnet blir født etter definert gestasjonsuke eller veier mer enn definert vekt, brukes dataelementet "Para" til registrering. Er barnet dødfødt etter definert gestasjonsuke eller veier mer enn definert vekt registreres dette også i dataelemendet "Dødfødsel." Avhengig av lokale definisjoner kan missed abortion inngå i dette dataelementet. Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, ettersom definisjoner av spontanabort kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  Tillatte verdier: uker

 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter: g
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det obstetriske sammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon av levedyktighet, description=Antall gestasjonsuker benyttet i denne datainnsamlingen som definerer skillet mellom et ikke levedyktig foster og et levedyktig foster., comment=Dersom barnet blir født før definert gestasjonsuke eller veier mindre enn definert vekt, brukes dataelementet "Spontanabort" til registrering. Dersom barnet blir født etter definert gestasjonsuke eller veier mer enn definert vekt, brukes dataelementet "Para" til registrering. Er barnet dødfødt etter definert gestasjonsuke eller veier mer enn definert vekt registreres dette også i dataelemendet "Dødfødsel." Avhengig av lokale definisjoner kan missed abortion inngå i dette dataelementet. Kan være nyttig når man skal sammenligne data mellom ulike myndighetsområder, ettersom definisjoner av spontanabort kan variere., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  Tillatte verdier: uker

 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter: g
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]