ARCHETYPE Bolig (openEHR-EHR-CLUSTER.housing_record.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.housing_record.v1
ConceptBolig
DescriptionDetaljer om et individs bolig eller boform i en spesifisert tidsperiode.
UseBrukes for å registrere detaljer om et individs bolig eller boform i en spesifisert tidsperiode. Arketypen omfatter alle former for bolig og/eller boform. For eksempel: alle leide eller eide boliger over tid, veksling mellom to boliger i en spesifisert tidsperiode, gjennomreisende som nomader som flytter gjennom sesongen, omreisende eller hjemløse. Et individ kan ha flere aktive boliger samtidig. Hver bolig/boform eller adresse registreres i egne instanser av denne arketypen, for eksempel dersom et individ flytter fra ett hus til et annet eller til en leilighet, eller flytter den samme bobilen/campingvognen fra en adresse til en annen. Flere instanser av denne arketypen registrert over tid vil gi en oversikt over tidligere og nåværende bolig og/eller boform. En aktiv eller nåværende bolig/boform kan bli utledet fra "Dato for oppstart" hvis det ikke er registrert noe i "Dato for opphør". Hvis detaljer om en bolig/boform endrer seg vesentlig, som ved endring av adresse eller besittelsesrett, registreres dette i egne instanser av denne arketypen. Arketypen er laget for å benyttes i SLOTet "Bolig" i arketypen EVALUATION.housing_summary (Boligsammendrag), men kan også brukes innen andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk relevant. Det kan være tilsynelatende eller reell overlapp mellom dataelementene i denne arketypen og opplysninger om bolig/adresse i demografisk informasjon i kliniske systemer. Dataelementene i denne arketypen er laget spesifikt for å støtte kliniske formål.
MisuseBrukes ikke for å registrere informasjon om en den fysiske bygningen der individet bor. Bruk arketypen CLUSTER.dwelling for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om individets boforhold. Bruk arketypen CLUSTER.household for dette formålet. Brukes ikke for å registrere hvem et individ bor med. Bruk arketypen EVALUATION.social_network for dette formålet. Brukes ikke for å registrere midlertidige endringer eller episoder innen en enkelt bolig eller boform, som å være på en kort ferie. Brukes ikke for å beskrive helserisikoer eller eksponering for farlige substanser i boligen eller boformen. Til dette brukes henholdsvis arketypene EVALUATION.health_risk eller EVALUATION.exposure. Brukes ikke for å registrere informasjon om bolig/boform for et individ på en bestemt dato (for eksempel 16. juni 2014) eller i løpet av en relativ tidsperiode, som for eksempel "siste 30 dager". Bruk en egnet OBSERVATION-arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om et individs bolig eller boform i en spesifisert tidsperiode.
ReferencesHousing, Rejected archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-05-30]. Available from: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1667.

National Health Data Dictionary [Internet]. Canberra, Australia: Australian Institute of Health and Welfare (AIHW); 2012 [cited 2018 May 30]. Version 16 Cat. no.
HWI 119. Available from: https://www.aihw.gov.au/getmedia/a90ff140-8abf-4e30-8861-da2ebf368d35/14306.pdf
Copyright© 2010 NEHTA, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Housing, Rejected archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-05-30]. Available from: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1667. National Health Data Dictionary [Internet]. Canberra, Australia: Australian Institute of Health and Welfare (AIHW); 2012 [cited 2018 May 30]. Version 16 Cat. no. HWI 119. Available from: https://www.aihw.gov.au/getmedia/a90ff140-8abf-4e30-8861-da2ebf368d35/14306.pdf, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B6E9BF318530E942C142329A2B110F6C, build_uid=242693e3-e7ca-402c-a973-101cb27743da, revision=1.0.0}
Keywordsbolig, aldersbolig, hjem, hjemmesituasjon, sykehjem, omsorgsbolig, midlertidig, institusjon, leilighet, hospits, uten fast bopel, bopel, UFB, enebolig, oppholdssted, bokollektiv, hybel, hospice, aldershjem, bosted, adresse, hytte, fritidsbolig, tilrettelagt, bofellesskap, støtte, botrening, leieforhold, småbruk, gård
Lifecyclepublished
UID0685619e-070a-4cf7-8b85-c6b6aec243be
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2171
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om et individs bolig eller boform i en spesifisert tidsperiode., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Amund Aakerholt, Helse Stavanger, KORFOR, Norway
Morten Aas, Diakonhjemmet Sykehus, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Angela Crovetti, CDC/NIOSH, United States
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Jayne Donaldson, University of Stirling, United Kingdom
Bjørg Eli Hollund, helse-bergen, Norway
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Samuel Frade, Marand, Portugal
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sergio Freire, State University of Rio de Janeiro, Brazil
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Carrick Gillespie, Omniq AB, Sweden
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anne Gunn Haugland, Helse Bergen HF, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Jørn Henrik Vold, Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Teresa Highway, Alberta Health Services, Canada
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Susanna Jönsson, Landstinget i Värmland, Sweden
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Tone Klund, DIPS AS, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Ron Krawec, Alberta Health Services, Canada
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Anita Lagos, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Pedro Leuschner, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Anne M Gromsrud, DIPS AS, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
John Meredith, NHS Wales Informatics Service, United Kingdom
Erik Nissen, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Martin Paulson, Sykehuset i Vestfold, Norway
Georg Reinhardt, Helse Fonna, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Ragnhild Sandvold, Vestre Viken HF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Ingrid Skard, Edproof, Norway
Niclas Skyttberg, Karolinska Institutet, Sweden
Andreas Sundstrom, Capio S:t Gorans Hospital, Sweden
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstittutet, Norway
Susanne Trønnes, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ingrid Vange, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand and Vebjørn Arntzen, Nasjonal IKT HF, Helse Bergen HF, Oslo University Hospital HF, silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no / john.tore.valand@helse-bergen.no / varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn/merkelapp, description=Et navn eller merkelapp (label) på denne boligen eller boformen, slik at den kan atskilles fra andre registrerte boliger., comment=For eksempel: "Feriehus", "Primærbolig", "Uten fast bopæl" eller navnet på institusjonen individet bor på., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av boligen eller boformen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for oppstart, description=Datoen da individet begynte å bo i boligen eller boformen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Boform, description=Kategori som beskriver stedet individet bor., comment=Koding av boform med en terminologi er foretrukket om mulig. Verdisettet vil sannsynligvis variere mellom myndighetsområder, det forventes at det vil defineres i en bruksspesifikk templat. For eksempel: "Egen bolig", "Institusjon", "Hospits", "Fengsel", "Hybelhus"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Råderett, description=Den juridiske rettigheten individet har for å bo på stedet., comment=Koding av råderett med en terminologi er foretrukket om mulig. Verdisettet vil sannsynligvis variere mellom myndighetsområder, det forventes at det vil defineres i en bruksspesifikk templat. For eksempel: "Selveier", "Leietaker", "Fast plass"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Adressedetaljer, description=Adressen til boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om boligen eller boformen., comment=For eksempel: Detaljer om boligkonstruksjon (trapper, heis, elektrisitet eller fuktig kjeller), eller folkene som bor på samme sted (som familie og antall barn i boligen)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.living_arrangement.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.dwelling.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for opphør, description=Datoen da individet sluttet å bo i boligen eller det ble endring i boformen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om bolig eller boformen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn/merkelapp, description=Et navn eller merkelapp (label) på denne boligen eller boformen, slik at den kan atskilles fra andre registrerte boliger., comment=For eksempel: "Feriehus", "Primærbolig", "Uten fast bopæl" eller navnet på institusjonen individet bor på., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av boligen eller boformen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for oppstart, description=Datoen da individet begynte å bo i boligen eller boformen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Boform, description=Kategori som beskriver stedet individet bor., comment=Koding av boform med en terminologi er foretrukket om mulig. Verdisettet vil sannsynligvis variere mellom myndighetsområder, det forventes at det vil defineres i en bruksspesifikk templat. For eksempel: "Egen bolig", "Institusjon", "Hospits", "Fengsel", "Hybelhus"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Råderett, description=Den juridiske rettigheten individet har for å bo på stedet., comment=Koding av råderett med en terminologi er foretrukket om mulig. Verdisettet vil sannsynligvis variere mellom myndighetsområder, det forventes at det vil defineres i en bruksspesifikk templat. For eksempel: "Selveier", "Leietaker", "Fast plass"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Adressedetaljer, description=Adressen til boligen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om boligen eller boformen., comment=For eksempel: Detaljer om boligkonstruksjon (trapper, heis, elektrisitet eller fuktig kjeller), eller folkene som bor på samme sted (som familie og antall barn i boligen)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.living_arrangement.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.dwelling.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for opphør, description=Datoen da individet sluttet å bo i boligen eller det ble endring i boformen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om bolig eller boformen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]