ARCHETYPE Boligsammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.housing_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.housing_summary.v1
ConceptBoligsammendrag
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere bolig- eller bosituasjon.
UseBrukes for å registrere sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere bolig- eller bosituasjon. Ved å benytte flere instanser av arketypen CLUSTER.housing_record (Bolig) i SLOTet "Bolig" kan man registrere en historikk over tidligere og nåværende boliger. Dette gir fleksibilitet til å registrere at et individ bor på mer enn ett sted i samme tidsperiode, for eksempel primærbolig og feriehus etc. Dataelementet "Sist oppdatert" brukes for å registrere når "Boligsammendrag" sist ble oppdatert, inkludert opplysninger som er registrert i SLOTet "Bolig". Dataelementet "Beskrivelse" brukes til å overføre fritekstbeskrivelser fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om hvor et individ vanligvis har bopel, bruk CLUSTER.housing_record (Bolig) nøstet i SLOTet "Bolig" i denne arketypen. Brukes ikke for å registrere detaljer om menneskene et individ bor sammen med, bruk arketypen CLUSTER.living_arrangement nøstet i SLOTet "Ytterligere detaljer" i arketypen CLUSTER.housing_record (Bolig) eller en lignende arketype. Brukes ikke for å registrere detaljer om de fysiske forholdene i boligen individet bor i, bruk arketypen CLUSTER.dwelling nøstet i SLOTet "Ytterligere detaljer" i arketypen CLUSTER.housing_record (Bolig) eller en lignende arketype. Brukes ikke for å registrere den fysiske adressen hvor individet bor, bruk demografiske arketyper for dette formålet. Hvis det er nødvendig at adressen lagres i journaldelen av pasientjournalen, bruk CLUSTER.address (Adresse) arketypen i CLUSTER.housing_record (Bolig) eller lignende arketyper.
PurposeFor å registrere sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere bolig- eller bosituasjon.
ReferencesHousing, Rejected archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-05-30]. Available from: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1667.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Housing, Rejected archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-05-30]. Available from: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1667., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=2D2BEB3DF2A1FC8122E498486A2B1565, build_uid=524c6604-af26-4e15-900e-ee9d90eee1b6, revision=1.0.0}
Keywordsbolig, aldersbolig, hjem, hjemmesituasjon, sykehjem, omsorgsbolig, midlertidig, institusjon, leilighet, hospits, uten fast bopel, bopel, UFB, enebolig, oppholdssted, bokollektiv, hybel, aldershjem, tilrettelagt, støtte, bofellesskap, leieforhold, botrening
Lifecyclepublished
UID11b23bc6-228b-4516-af41-924f8425fe07
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2170
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere bolig- eller bosituasjon., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Amund Aakerholt, Helse Stavanger, KORFOR, Norway
Morten Aas, Diakonhjemmet Sykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Carrick Gillespie, Omniq AB, Sweden
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Anita Lagos, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Ragnhild Sandvold, Vestre Viken HF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ingrid Vange, Helse Bergen, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Helse Bergen, Oslo universitetssykehus, john.tore.valand@helse-bergen.no, varntzen@ous-hf.no

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om individets overordnede bosituasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Bolig, description=Strukturerte detaljer om nåværende og tidligere bolig- eller bosituasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    openEHR-EHR-CLUSTER.housing_record.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer om den overordnede bolig- eller bosituasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om den overordnede bolig- eller bosituasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da boligsammendraget eller underliggende boligregistreringer sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0012], code=at0012, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da boligsammendraget eller underliggende boligregistreringer sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]