ARCHETYPE Sitering (openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0
ConceptSitering
DescriptionSitering av informasjon som lagres en annen plass i samme elektronisk journal eller utenfor elektronisk journal.
UseBrukes for å henvise til informasjon som er lagret en annen plass i samme elektronsik pasientjournal eller ekstern til den aktive elektronsike pasientjournalen, slik at den kan inkluderes i det aktuelle dokumentet, som opprettes aktuelt. For eksempel kan en utskrivingsrapport inkludere en henvising til laboratoriefunn heller enn å duplisere alle laboratoriefunnene. Denne arketypen er bevist designet som CLUSTER arketype, slik at hnvisningen kan gjøres via en slot innenfor kontaksten av andre arketyper, eller som en selvstendig instans innenfor den spesifikke EVALUATION.citation arketypen.
PurposeFor å gjøre det mulig å inkludere spesifikk helseinformasjon, som er lagret en annen plass i pasientens journal, i den aktuelle kliniske dokumentasjonen.
References
Copyright© copyright (c) 2010 openEHR Foundation, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 18/06/2010
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 18/06/2010
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=79A932331C2792107C0451AFE708108A, build_uid=6129194a-81ae-4611-a3cb-8e2fa25a9190, revision=0.0.1-alpha}
Keywordshenvisning, referens
Lifecyclein_development
UID99717f0b-2adc-42b1-bfd1-a1fd58b9d32e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2168
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sitering av informasjon som lagres en annen plass i samme elektronisk journal eller utenfor elektronisk journal., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=
  • German: Aurelie Tomczak, Institute of Pathology, University Hospital Heidelberg, Germany, au.tomczak@yahoo.com
  • Norwegian Bokmål: Anca Heyd, Dips ASA, Ahe@Dips.No: ahe@dips.no
  • Portuguese (Brazil): Gabriela Alves, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
  • Arabic (Syria): Mona Saleh
  • Chinese (PRC):
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av siteringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sitering, description=Representasjon av siteringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Analyserbar
  •  Multimedia
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=URL til original data, description=Lenke til original data., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Kommentar til siteringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av siteringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sitering, description=Representasjon av siteringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Analyserbar
  •  Multimedia
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=URL til original data, description=Lenke til original data., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Kommentar til siteringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]