ARCHETYPE Blodtrykk (openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2
ConceptBlodtrykk
DescriptionMåling av blodtrykket som uttrykk for det arterielle blodtrykk i det systemiske kretsløp.
UseBrukes til å registrere alle typer av systemisk arteriell blodtrykksmåling, uansett hvilken metode eller kroppsplassering som anvendes. Arketypen er ment for registrering av blodtrykksmåling i alle kliniske scenarier - for eksempel selvmåling med blodtrykksapparat hjemme, akutt måling av det systoliske blodtrykket ved radialispalpasjon og et sfygmomanometer, målinger tatt i kliniske konsultasjoner eller under trening/stresstesting, eller en serie med invasive eller noninvasive målinger i en intensivavdeling. Arketypen understøtter registrering av målinger tatt under de fleste forhold med hensyn til individets stilling (liggende/sittende/stående osv.), under trening inklusiv kompliserende faktorer som for eksempel vinkelen på leiet i forbindelse med forskning. Spesifiserte hendelser er begrenset til gjennomsnittstrykket gjennom en periode på 24 timer, men i templates kan man ved hjelp av "uspesifisert hendelse" oppfylle spesifikke krav til blodtrykksmåling, som registrering av blodtrykk på bestemte tidspunkter, serier av målinger, eller over en periode (med eller uten matematiske funksjoner som minimum eller maksimum).
MisuseAnvendes ikke til sentralvenøst trykk. Anvendes ikke til måling av arterielle blodtrykk som ikke representerer et systemisk arterielt trykk f.eks spesifikk måling av pulmonalt arterietrykk. Bruk OBSERVATION.intravascular_pressure og relaterte spesialiseringer i disse situasjonene.
PurposeFor registrering av et individs systemiske arterielle blodtrykk.
ReferencesO'Brien E, Asmar R, Beilin L, et al. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood pressure measurement. Journal of Hypertension [Internet]. 2003 [cited 2009 Jul 30] ; 21(5):821-848. Available from http://www.bhsoc.org/bp_monitors/ESH_BP_rec.pdf

Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, Morgenstern BZ. Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation [Internet]. 1993 [cited 2009 Jul 29] 88 (5): 2460. Available from: http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/88/5/2460
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-22
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=O'Brien E, Asmar R, Beilin L, et al. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood pressure measurement. Journal of Hypertension [Internet]. 2003 [cited 2009 Jul 30] ; 21(5):821-848. Available from http://www.bhsoc.org/bp_monitors/ESH_BP_rec.pdf Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, Morgenstern BZ. Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation [Internet]. 1993 [cited 2009 Jul 29] 88 (5): 2460. Available from: http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/88/5/2460, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0EFF779D6FB4534C9B78E30C9211BCB2, build_uid=666b83c3-99c5-4a84-aede-5f060856a793, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=2.0.2}
KeywordsBT, NIBP, pulstrykk, pulsamplitude, MAP, IBP, IBPM, ABP, ambulatorisk, 24t, BP, ikke-invasivt, invasivt, NIBPS, NIBPD, NIBPM, middelarterietrykk, SAP, DAP, PP, systolisk, diastolisk, blodtrykk
Lifecyclepublished
UIDf8de2354-eaf8-4ffb-88d6-91a0a78ade91
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2165
Revision Number2.0.2
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT(2003)::364090009 | Systemic arterial pressure], archetypeConceptDescription=Måling av blodtrykket som uttrykk for det arterielle blodtrykk i det systemiske kretsløp., archetypeConceptComment=Vanligvis brukes begrepet "blodtrykk" om måling av brakialt arterietrykk i overarmen., otherContributors=Karin Aarsheim, Helse Førde, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Knut Bernstein, MEDIQ, Denmark
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Fredrik Borchsenius, Oslo universitetssykehus, Norway
Pål Brekke, OUS Rikshospitalet, Norway
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Beatriz de Faria Leão, Zilics, Brazil
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Torsten Eken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Norway
Jose Florez Arango, Universidad de Antioquia, Colombia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Gerard Freriks, ERC, Netherlands
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Soon Ghee Yap, Singapore Health Services Pte Ltd, Singapore
Anneke Goossen, Results 4 Care, Netherlands
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Bjørn Grøva, Helsedirektoratet, Norway
Johan Gustav Bellika, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Karsten Heusser, Hannover Medical School, Germany
Omer Hotomaroglu, Turkey
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Derek Hoy, United Kingdom
Pieter Hummel, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Eugene Igras, IRIS Systems, Inc., Canada
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Sundaresan Jagannathan, Scottish NHS, United Kingdom
Andrew James, University of Toronto, Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Luis Marco Ruiz, NST, Spain
Rohan Martin, Ambulance Victoria, Australia
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Udo Müller-Oest, CompuGROUP Software, Germany
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Melvin Reynolds, United Kingdom
Steinar Sandvik, Helse Vest IKT, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Tony Shannon, NHS, United Kingdom
Thor-Einar Stemland, Helse Bergen, FOU Seksjon for e-helse, Norway
Line Sæle, Helse Vest IKT, Norway
Hwei-Yee Tai, Tan Tock Seng Hospital, Singapore
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Camilla Tøndel, Haukeland University Hospital, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stef Verlinden, Vivici, Netherlands
Ole Øyen, Oslo University Hospital, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • German: Sebastian Garde, Jasmin Buck, Ocean Informatics, University of Heidelberg
 • Russian: Igor Lizunov, i.lizunov@infinnity.ru
 • Swedish: Kirsi Poikela, Sofia Janstad, Tieto Sweden AB, SLL, ext.kirsi.poikela@tieto.com, sofia.lang-janstad@sll.se
 • Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland, vesa.peltola@tieto.com
 • Korean: Seung-Jong Yu, NOUSCO Co.,Ltd., seungjong.yu@gmail.com, Certified Board of Family Medicine in South Korea
 • Portuguese (Brazil): Jussara Rözsch, OpenEHR Foundation, jussara.macedo@gmail.com, Medical Doctor, Psychiarist, Clinical Modeller, openEHR Diretor, ehealth infostructuture WG ccoordinator- brazilian ehealth program
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Chinese (PRC): Chunlan Ma; Lin Zhang, Ocean Informatics; Taikang Insurance Group, chunlan.ma@oceaninformatics.com; linforest@163.com
 • Spanish (Spain): Pablo Pazos, CaboLabs, Computer Engineer
 • Spanish (Argentina): Domingo Liotta, Universidad de Morón, domingo_liotta@hotmail.com, Universidad de Morón
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland Uinversity Hospital, Bergen, Norway, lbla@helse-bergen.no, MD, DEAA. specialist in anaesthesia and tropical medicine.
 • Japanese: Shinji Kobayashi, Kyoto University, skoba@moss.gr.jp
 • Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, shahla.foozonkhah@oceaninformatics.com
 • Dutch: Marja Buur, Sebastian Iancu, M.C.A., Code24 BV, m.buur-krom@mca.nl, sebastian@code24.nl
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets posisjon ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående [Stående ved tidspunktet for målingen.]
 • Sittende [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng med føttene på gulvet) på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Tilbakelent [Sittende tilbakelent ca 45º og med beina hevet til samme høyde som hoften på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Liggende [Liggende flatt på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Liggende lent mot venstre [Liggende flatt med noe lateral tilt, vanligvis vinklet mot venstre side. Vanligvis nødvendig i siste trimester av svangerskapet for å avlaste aortocaval komprimering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at1052], code=at1052, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Kommentar til og registrering av andre faktorer som kan påvirke blodtrykksmålingen. For eksempel angst eller "hvit frakk syndrom", smerter eller feber, endringer i atmosfærisk trykk osv., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at1030], code=at1030, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om fysisk aktivitet på tidspunkt for blodtrykksmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at1043], code=at1043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Søvnstatus, description=Søvnstatus - understøtter tolkning av 24 timers ambulant blodtrykksmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Våken [Individet er ved full bevissthet.]
 • Sovende [Individet er i den naturlige tilstand av kroppslig hvile.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at1005], code=at1005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilt, description=Kranio-caudal tilt av overflaten som individet ligger på på tidspunkt for blodtrykksmåling., comment=Negative verdier betegner posisjoner med hodet ned., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
Enheter: -90.0..90.0 deg
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk, description=Maksimalt systemisk arterielt blodtrykk - målt i systolen, det vil si i hjertets kontraksjonsfase., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT(2003)::271649006 | Systolic blood pressure], values=Egenskap: Pressure
Enheter: 0.0..<1000.0 mm[Hg]
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Diastolisk, description=Laveste systemiske arterielle blodtrykk - målt i diastolen, det vil si under hjertets relaksasjonsfase., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT(2003)::271650006 | Diastolic blood pressure], values=Egenskap: Pressure
Enheter: 0.0..<1000.0 mm[Hg]
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at1006], code=at1006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Middelarterietrykk, description=Det gjennomsnittlige trykket mot arterieveggen gjennom en enkelt hjertesyklus. Middeltrykk/MAP måles direkte eller beregnes ut fra systolisk og diastolisk trykk ved hjelp av en matematisk formel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Pressure
Enheter: 0.0..<1000.0 mm[Hg]
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at1007], code=at1007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pulstrykk, description=Differansen mellom det systoliske og diastoliske arterielle blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Pressure
Enheter: 0.0..<1000.0 mm[Hg]
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at1059], code=at1059, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen og signifikansen av blodtrykksmålingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen, som ikke omfattes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0006], code=at0006, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at1042], code=at1042, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=24-timers gjennomsnitt, description=Estimert gjennomsnittsblodtrykk over en 24-timers periode., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Mean
Intervall-vidde: 24 timer
, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mansjettstørrelse, description=Størrelse på blodtrykkmansjetten som anvendes til måling av blodtrykket. (Cuffstørrelse), comment=Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, Morgenstern BZ. Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation 1993;88;2460-2470., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[SNOMED-CT(2003)::246153002 | Type of cuff], values=
 • Lår voksne [Mansjett for bruk rundt låret til voksne individer.]
 • Store voksne [En blodtrykksmansjett for voksne med store armer.]
 • Voksne [En standard blodtrykksmansjett til voksne.]
 • Små voksne [En blodtrykksmansjett for små voksne.]
 • Barn [En blodtrykksmansjett til barn eller små voksne med tynne armer.]
 • Spedbarn [En blodtrykksmansjett til bruk for spedbarn.]
 • Neonatale [En blodtrykksmansjett til bruk for neonatale, forutsatt at blodtrykksmansjetten er tilpasset i størrelse for modenhet og fødselsvekt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor blodtrykket måles. Bruk listen over interne koder for valg av vanlige målesteder. Bruk fri eller kodet tekst for registrering av mer spesifikke detaljer eller et målested som ikke inngår i listen over vanlige steder. Henvis eventuelt til ekstern terminologi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Overarm, høyre [Individets høyre overarm.]
  • Overarm, venstre [Individets venstre overarm.]
  • Lår, høyre [Individets høyre lår.]
  • Lår, venstre [Individets venstre lår.]
  • Håndledd, høyre [Individets høyre håndledd.]
  • Håndledd, venstre [Individets venstre håndledd.]
  • Ankel, høyre [Individets høyre ankel.]
  • Ankel, venstre [Individets venstre ankel.]
  • Finger [Individets finger. Dersom identifikasjon av den spesifikke fingeren er nødvendig, kan dette legges inn ved hjelp av feltet med fri eller kodet tekst.]
  • [Individets tå. Dersom identifikasjon av den spesifikke tåen er nødvendig, kan dette legges inn ved hjelp av feltet med fri eller kodet tekst.]
  • Fotrygg [Individets fotrygg.]
  • Intra-arterielt [Invasiv måling i en artiere via en transducer.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1057], code=at1057, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturert anatomisk lokalisering av stedet målingen ble gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1035], code=at1035, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metode for måling av blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Auskultasjon [Metode for måling av blodtrykk eksternt, ved hjelp av stetoskop og Korotkofflyder.]
 • Palpasjon [Metode for måling av blodtrykket eksternt, ved hjelp av palpasjon (vanligvis av arteriene brachialis eller radialis).]
 • Automatisk, non-invasivt [Metode for non-invasiv måling av blodtrykket ved hjelp av en maskin som automatisk måler blodtrykket, for eksempel et måleapparat eller en blodtrykksmåler for hjemmebruk.]
 • Automatisk, invasivt [Metode for måling av blodtrykket invasivt med innleggelse av intravasalkateter i en blodåre.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1038], code=at1038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av MAP, description=Eventuell formel som er anvendt til beregning av middeltrykket (MAP)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1054], code=at1054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av systolisk trykk, description=Formelen som anvendes til beregning av systolisk blodtrykk dersom det benyttes en maskin som måler middeltrykket og beregner systolisk og diastolisk trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1055], code=at1055, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av diastolisk trykk, description=Formelen som anvendes til beregning av diastolisk blodtrykk dersom det benyttes en maskin som måler middeltrykket og beregner systolisk og diastolisk trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1010], code=at1010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diastolisk endepunkt, description=Registrering av hvilken av Korotkofflydene som brukes for å bestemme det diastoliske blodtrykket ved hjelp av auskultasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Fase IV [Den fjerde Korotkoff lyd som identifieres som en brå demping av lydene.]
 • Fase V [Den femte Korotkoff lyd som identifiseres som fraværet av lyder idet mansjettrykket faller under det diastoliske blodtrykket.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1025], code=at1025, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om sfygmomanometeret eller annet måleapparat brukt til blodtrykksmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1058], code=at1058, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mansjettstørrelse, description=Størrelse på blodtrykkmansjetten som anvendes til måling av blodtrykket. (Cuffstørrelse), comment=Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, Morgenstern BZ. Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation 1993;88;2460-2470., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[SNOMED-CT(2003)::246153002 | Type of cuff], values=
 • Lår voksne [Mansjett for bruk rundt låret til voksne individer.]
 • Store voksne [En blodtrykksmansjett for voksne med store armer.]
 • Voksne [En standard blodtrykksmansjett til voksne.]
 • Små voksne [En blodtrykksmansjett for små voksne.]
 • Barn [En blodtrykksmansjett til barn eller små voksne med tynne armer.]
 • Spedbarn [En blodtrykksmansjett til bruk for spedbarn.]
 • Neonatale [En blodtrykksmansjett til bruk for neonatale, forutsatt at blodtrykksmansjetten er tilpasset i størrelse for modenhet og fødselsvekt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor blodtrykket måles. Bruk listen over interne koder for valg av vanlige målesteder. Bruk fri eller kodet tekst for registrering av mer spesifikke detaljer eller et målested som ikke inngår i listen over vanlige steder. Henvis eventuelt til ekstern terminologi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Overarm, høyre [Individets høyre overarm.]
  • Overarm, venstre [Individets venstre overarm.]
  • Lår, høyre [Individets høyre lår.]
  • Lår, venstre [Individets venstre lår.]
  • Håndledd, høyre [Individets høyre håndledd.]
  • Håndledd, venstre [Individets venstre håndledd.]
  • Ankel, høyre [Individets høyre ankel.]
  • Ankel, venstre [Individets venstre ankel.]
  • Finger [Individets finger. Dersom identifikasjon av den spesifikke fingeren er nødvendig, kan dette legges inn ved hjelp av feltet med fri eller kodet tekst.]
  • [Individets tå. Dersom identifikasjon av den spesifikke tåen er nødvendig, kan dette legges inn ved hjelp av feltet med fri eller kodet tekst.]
  • Fotrygg [Individets fotrygg.]
  • Intra-arterielt [Invasiv måling i en artiere via en transducer.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1057], code=at1057, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturert anatomisk lokalisering av stedet målingen ble gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1035], code=at1035, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metode for måling av blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Auskultasjon [Metode for måling av blodtrykk eksternt, ved hjelp av stetoskop og Korotkofflyder.]
 • Palpasjon [Metode for måling av blodtrykket eksternt, ved hjelp av palpasjon (vanligvis av arteriene brachialis eller radialis).]
 • Automatisk, non-invasivt [Metode for non-invasiv måling av blodtrykket ved hjelp av en maskin som automatisk måler blodtrykket, for eksempel et måleapparat eller en blodtrykksmåler for hjemmebruk.]
 • Automatisk, invasivt [Metode for måling av blodtrykket invasivt med innleggelse av intravasalkateter i en blodåre.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1038], code=at1038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av MAP, description=Eventuell formel som er anvendt til beregning av middeltrykket (MAP)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1054], code=at1054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av systolisk trykk, description=Formelen som anvendes til beregning av systolisk blodtrykk dersom det benyttes en maskin som måler middeltrykket og beregner systolisk og diastolisk trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1055], code=at1055, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av diastolisk trykk, description=Formelen som anvendes til beregning av diastolisk blodtrykk dersom det benyttes en maskin som måler middeltrykket og beregner systolisk og diastolisk trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1010], code=at1010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diastolisk endepunkt, description=Registrering av hvilken av Korotkofflydene som brukes for å bestemme det diastoliske blodtrykket ved hjelp av auskultasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Fase IV [Den fjerde Korotkoff lyd som identifieres som en brå demping av lydene.]
 • Fase V [Den femte Korotkoff lyd som identifiseres som fraværet av lyder idet mansjettrykket faller under det diastoliske blodtrykket.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1025], code=at1025, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om sfygmomanometeret eller annet måleapparat brukt til blodtrykksmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at1058], code=at1058, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]