ARCHETYPE Lungefunksjonstestresultat (openEHR-EHR-OBSERVATION.pulmonary_function.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.pulmonary_function.v0
ConceptLungefunksjonstestresultat
DescriptionResultat av en lungefunksjonsundersøkelse og utregnede ratioer for å vurdere volum, luftveisfunksjon og gassutveksling.
UseBrukes for å registrere målinger av lungevolum, luftveisfunksjon og gassutveksling, vanligvis som en del av målinger og utregninger kjent som lungefunksjonsundersøkelse, inkludert spirometri. "Uspespesifisert hendelse" kan repeteres og begrenses for å støtte representasjon av: - Flere målinger og gjennomsnitt av disse – "Uspesifisert hendelse" repeteres så mange ganger som nødvendig, samt i tillegg en intervallhendelse med den matematiske funksjonen "gjennomsnitt" - Resultatet av provokasjonstest – repeter "Uspesifisert hendelse" to ganger, omdøp den ene til "Pre-provokasjon", "habitualtilstand" eller lignende og den andre til "Post-provokasjon" eller liknende. Der det er passende, kan det spesifiseres en tidsforskyvning. - Resultat etter bronkodilatorterapi – repeter "Uspesifisert hendelse" og omdøp etter behov. Hvis lungefunksjonsundersøkelsen utføres i forbindelse med administrering av bronkodilatorer eller irritanter/allergener, så bør detaljene om hva som er administrert registreres ved bruk av arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) i samme COMPOSITION.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere blodgassverdier. Til dette brukes arketypen OBSERVATION.laboratory_test_result (Laboratorieresultat). Skal ikke brukes for å registrere pulsoksymetrimålinger. Til dette brukes arketypen OBSERVATION.pulse_oximetry (Pulsoksymetri).
PurposeFor å registrere resultatene fra en samling av lungefunksjonsundersøkelser og utregnede ratio for å vurdere lungevolum, luftveisfunksjon og gassutveksling.
ReferencesJohns DP, Pierce R. Pocket guide to spirometry. McGraw-Hill Medical; 2011.

Pingul EM, de Guia TS, Ayuyao FG. FEV1/FEV6 vs FEV1/FVC in the spirometric diagnosis of airways obstruction among Asians [cited 2019 03 12]. Chest. 2007; 132 (4_MeetingAbstracts): 491c-492. Available from https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)43894-8/pdf.

Tiffeneau R, Pinelli A. Air circulant et air captif dans l'exploration de la fonction ventilatrice pulmonaire. Paris Med. 1947 Dec 27;37(52):624-8.

Wikipedia [Internet]. Wikipedia. Lung volumes; 2019 02 23 [cited 2019 03 12]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Lung_volumes.

Wikipedia [Internet]. Wikipedia. Spirometry; 2019 03 03 [cited 2019 03 12]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Spirometry.
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@freshEHR.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-08
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@freshEHR.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Johns DP, Pierce R. Pocket guide to spirometry. McGraw-Hill Medical; 2011. Pingul EM, de Guia TS, Ayuyao FG. FEV1/FEV6 vs FEV1/FVC in the spirometric diagnosis of airways obstruction among Asians [cited 2019 03 12]. Chest. 2007; 132 (4_MeetingAbstracts): 491c-492. Available from https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)43894-8/pdf. Tiffeneau R, Pinelli A. Air circulant et air captif dans l'exploration de la fonction ventilatrice pulmonaire. Paris Med. 1947 Dec 27;37(52):624-8. Wikipedia [Internet]. Wikipedia. Lung volumes; 2019 02 23 [cited 2019 03 12]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Lung_volumes. Wikipedia [Internet]. Wikipedia. Spirometry; 2019 03 03 [cited 2019 03 12]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Spirometry., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9BAED1AD1251CB4B1E060264B5CB58E1, build_uid=12b68b35-38e3-4be4-9283-62521eb6fc13, revision=0.0.1-alpha}
Keywordspulmonar, lunge, spirometri, PEF, lungefunksjonsundersøkelse, lungefunksjon, lungefunksjonstest, lunge, bronkie, bronkial, luftvei, spirometri, kols, astma
Lifecyclein_development
UIDb89d17c7-1114-4013-aa11-1e2d1ffdd073
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2156
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Resultat av en lungefunksjonsundersøkelse og utregnede ratioer for å vurdere volum, luftveisfunksjon og gassutveksling., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Derek Corrigan, Royal College of Surgeons in Ireland, Ireland
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tiago Jacinto, CINTESIS - FMUP, Portugal
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Valeria Lecca, Sardegna Ricerche, Italia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland Oy, vesa.peltola@tieto.com
Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Silje Ljosland Bakke, Helse-Nord, Forvaltningssenter EPJ, Helse Vest IKT AS, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, Nasjonal IKT HF
Slovenian: ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052], code=at0052, itemType=CLUSTER, level=4, text=Volum, description=Undersøkelsesresultat representert som et målt volum eller kalkulert kapasitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=5, text=Undersøkelsesnavn, description=Navnet på volumundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forsert vitalkapasitet (FVC) [Bestemmelse av vitalkapasitet gjort ved en maksimalt forsert ekspirasjon.]
 • FEV 0,5 [Volum som har blitt utåndet etter det første halve sekundet av en forsert ekspirasjon.]
 • FEV 0,75 [Volum som har blitt utåndet etter det første trekvart sekund av en forsert ekspirasjon.]
 • FEV1 [Volum som har blitt utåndet etter det første sekundet av en forsert ekspirasjon.]
 • FEV2 [Volum som har blitt utåndet etter de første to sekundene av en forsert ekspirasjon.]
 • FEV3 [Volum som har blitt utåndet etter de første tre sekunder av en forsert ekspirasjon.]
 • FEV6 [Volum som har blitt utåndet etter de første seks sekunder av en forsert ekspirasjon.]
 • Treg vitalkapasitet (SVC/EVC) [Volum luft som kan pustes ut etter en maksimal inspirasjon. Legg vekt på fullførelse av ekspirasjon. Også omtalt som ekspiratorisk vitalkapasitet (EVC). Utregning = IRV+TV+ERV.]
 • Total lungekapasitet (TLC) [Lungevolum ved maksimal innpust. Kalkulering = VC+RV.]
 • Tidalvolum (TV/VT) [Volum luft som blir forflyttet ved normal inspirasjon og ekspirasjon uten ekstra innsats.]
 • Ekspiratorisk reservevolum (ERV) [Maksimalt luftvolum som kan pustes ut etter ende-ekspiratorisk tilstand.]
 • Inspiratorisk reservevolum (IRV) [Maksimalt volum som kan pustes inn etter ende-inspiratorisk nivå.]
 • Inspiratorisk kapasitet (IC) [Maksimalt luftvolum inhalert etter ende-inspiratorisk nivå, kalkulert som summen av IRV og TV. Også kjent som Inspiratorisk vitalkapasitet (IVC).]
 • Residualvolum (RV) [Gjenværende luftvolum i lungene etter maksimal utånding.]
 • Funksjonell residualkapasitet (FRC) [Gjenværende luftvolum i lungene etter ende-ekspiratorisk tilstand. Kalkulering = ERV+RV.]
 • Anatomisk dødrom [Volumet av tilførende luftveier.]
 • Vitalkapasitet (VC) [Luftvolum utåndet etter maksimal inhalasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=5, text=Resultat, description=Målt volum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 l
 • >=0.0 ml
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forventet resultat, description=Forventet volum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 l
 • >=0.0 ml
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=5, text=Faktisk/antatt ratio, description=Ratio mellom målt og forventet testresultat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Tallforhold
 • Prosent
Teller: >=0.0
Nevner: 0.0..100.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0125], code=at0125, itemType=ELEMENT, level=5, text=Intet testresultat, description=Resultat av lungefunksjonstesten er ikke tilgjengelig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0052]/items[at0126], code=at0126, itemType=ELEMENT, level=5, text=Begrunnelse for intet testresultat, description=Begrunnelse for hvorfor resultat av lungefunksjonstesten ikke er tilgjengelig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057], code=at0057, itemType=CLUSTER, level=4, text=Strømningshastighet, description=Testresultat representert som en målt strømningshastighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0088], code=at0088, itemType=ELEMENT, level=5, text=Testnavn, description=Navnet på strømningshastighetstesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Maksimal ekspiratorisk strømning (PEF) [Høyeste ekspiratorisk strømning målt med strømningsmåler. Også kjent som Peak Expiratory Flow Rate (PEFR).]
 • Forsert ekspiratorisk strømning (FEFmax) [Maksimal forsert strømning oppnådd under en forsert vitalkapasitetsmanøver.]
 • Forsert ekspiratorisk strømning 25-75% (FEF25-75%) [Den forserte ekspiratoriske strømning av luft fra lungene midtveis (25-75%) i ekspirasjonsdelen av forsert vitalkapasitetkurven.]
 • Forsert ekspiratorisk strømning 25-50% (FEF25-50%) [Den forserte ekspiratoriske strømning av luft fra lungene midtveis (25-50%) i ekspirasjonsdelen av forsert vitalkapasitetkurven.]
 • Forsert inspiratorisk strømning 25-75% (FEF25-75%) [Den forserte inspiratoriske strømningen av luft fra lungene midtveis (25-75%) i inspirasjonsdelen av forsert vitalkapasitetkurven.]
 • Forsert inspiratorisk strømning 25-50% (FEF25-50%) [Den forserte inspiratoriske strømningen av luft fra lungene midtveis (25-50%) i inspirasjonsdelen av forsert vitalkapasitetkurven.]
 • Maksimal frivillig ventilasjon [Luftvolum utåndet i en spesifikk periode under gjentatte maksimal innsats.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=5, text=Resultat, description=Målt flow-mål (flow rate)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Flow rate, volume
Enheter:
 • 0.0..60000.0 l/s
  Begrens antall desimaler: 0
 • 0.0..200000.0 ml/s
  Begrens antall desimaler: 0
 • 0.0..1000.0 l/min
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forventet resultat, description=Forventet flow-mål (flow rate)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Flow rate, volume
Enheter:
 • 0.0..60000.0 l/s
  Begrens antall desimaler: 0
 • 0.0..200000.0 ml/s
  Begrens antall desimaler: 0
 • 0.0..1000.0 l/min
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0122], code=at0122, itemType=ELEMENT, level=5, text=Faktisk/forventet resultat, description=Ratio mellom det faktiske og det forventede måleresultatet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Tallforhold
 • Prosent
Teller: 0.0..100.0
Nevner: 0.0..100.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0134], code=at0134, itemType=ELEMENT, level=5, text=Resultat ikke tilgjengelig, description=Lungefunksjonsresultatet er ikke tilgjengelig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057]/items[at0135], code=at0135, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak til resultat ikke tilgjengelig, description=Årsaken til at resultatet fra lungefunksjonsundersøkelsen ikke er tilgjengelig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055], code=at0055, itemType=CLUSTER, level=4, text=Ratio, description=Kalkulert undersøkelsesresultat uttrykt som ratio., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=5, text=Navn på ratio, description=Navnet på den kalkulerte ratioen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • FEV1/FVC ratio (FEV1%FVC) [Ratio av "Forsert ekspiratorisk etter ett sekund" til "Forsert vitalkapasitet".]
 • Tiffenau indeksen (FEV1/SVC) [Ratio av 'Forsert ekspiratorisk volum i løpet av 1 sekund' og 'Inspirert vitalkapasitet'. Kalkulasjon = FEV1/ IVC.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=5, text=Resultat, description=Kalkulert ratio., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Tallforhold
 • Prosent
Teller: >=0.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forventet resultat, description=Forventet ratio., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Tallforhold
 • Prosent
Teller: >=0.0
Nevner: >=0.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forsert ekspiratorisk tid (FET), description=Tiden det tar å fullføre en forsert ekspirasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: sekunder
>=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=TLCO, description=En test av transferfaktor i lungene for karbonmonoksid (TLCO)., comment=Også kalt DLCO., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter:
 • >=0.0 ml/min/mm[Hg]
 • >=0.0 mmol/min/kPa
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0131], code=at0131, itemType=SLOT, level=4, text=Multimediarepresentasjon, description=Bilde eller annet medium brukt for å understøtte undersøkelsesresultatet., comment=For eksempel: Strømningsvolumsløyfe; eller volumtid tegning., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=Overordnet klinisk tolkning av målinger og kalkulerte ratioer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om undersøkelsesresultatet og tolkningen som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0133], code=at0133, itemType=SLOT, level=4, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], relationships=[], description=[], identities=[], content=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], ism_transition=[], details=[], credentials=[], target=[], items=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt til å utføre måling av lungefunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0132], code=at0132, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel, description=Formelen brukt til å kalkulere verdien av et spesifisert parameter., comment=Dataelementet er satt til repeterbart for å tillate så mange formler som behøves. Feltene kan omdøpes i et templat eller under registrering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0031]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Forhold eller omstendigheter som kan ha betydning for undersøkelsene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0031]/items[at0115], code=at0115, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets posisjon ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående [Stående ved tidspunktet for målingen.]
 • Sittende [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng) på tidspunkt for målingen.]
 • Tilbakelent [Sittende tilbakelent på tidspunkt for målingen.]
 • Liggende [Liggende flatt på tidspunkt for målingen.]
, extendedValues=null]], contacts=[], source=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0031], code=at0031, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt til å utføre måling av lungefunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0132], code=at0132, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel, description=Formelen brukt til å kalkulere verdien av et spesifisert parameter., comment=Dataelementet er satt til repeterbart for å tillate så mange formler som behøves. Feltene kan omdøpes i et templat eller under registrering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]