ARCHETYPE ONEWS (openEHR-EHR-OBSERVATION.onews.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.onews.v1
ConceptONEWS
DescriptionONEWS (Obstetric Norwegian Early Warning System) er et skåringsverktøy for tidlig oppdagelse, samt for å kunne følge utvikling av en mulig sykdom hos en kvinne fra svangerskapets start til og med seks uker postpartum.
UseBrukes for å registrere en sammensatt skåring, basert på et sett med vitale parametre som registreres systematisk, objektivt og regelmessig for å fange opp sykdomsutvikling på et tidlig tidspunkt, samt å kunne følge utvikling av en mulig sykdom hos en kvinne fra svangerskapets start til og med seks uker postpartum.
MisuseAnvendes ikke for registering av hvert enkelt fysiologisk parameter eller klinisk observasjon. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper for dette formål – OBSERVATION.blood_pressure (Blodtrykk), OBSERVATION.pulse (Puls/hjertefrekvens), OBSERVATION.respirations (Åndedrett), OBSERVATION.body_temperature (Kroppstemperatur), OBSERVATION.avpu-and_confusion, CLUSTER.ambient_oxygen (Innåndet oksygen) og OBSERVATION.indirect_oximetry (Pulsoksymetri). Benyttes ikke før svangerskapsstart og etter seks uker postpartum. Bruk egen arketype for dette formålet, for eksempel OBSERVATION.news2 (NEWS2 Skår). Benyttes ikke i aktiv fødsel eller når obstetrisk pasient er innlagt intensiv/ overvåkingsenhet.
PurposeFor å registrere en sammensatt skåring, basert på et sett med vitale parametre som registreres systematisk, objektivt og regelmessig for å fange opp sykdomsutvikling på et tidlig tidspunkt, samt å kunne følge utvikling av en mulig sykdom hos en kvinne fra svangerskapets start til og med seks uker postpartum.
ReferencesThe Confidential Enquiries into Maternal and Child Health (CEMACH), Saving mother`s life. (UK, 2007, 2011, 2018)
www.npeu.ox.ac.uk/mbrrace-uk/reports

The Irish Maternity Early Warning System (IMEWS) Clinical Practice Guideline
https://www.hse.ie/eng/services/publications/clinical-strategy-and-programmes/imews-guidelines.pdf

The Irish Maternity Early Warning System (IMEWS) National Clinical Guideline No. 4
http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2015/01/National-Clinical-Guideline-No.-4-IMEWS-Nov2014.pdf

Maternal bacteremia and the Irish maternity early warning system.
Maguire PJ, Turner MJ et al Int J Gynaecol Obstet. 2015 May;129(2):142-5. doi: 10.1016/j.ijgo.2014.11.022. Epub 2015 Feb 4.

A validation study of the CEMACH recommended modified early obstetric warning system (MEOWS) Anaesthesia Volume 67, Issue 1, pages 12-18, 9 NOV 2011DOI: 10.1111/j.1365-2044.2011.06896.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2011.06896.x/full#fa1

A validation study of the CEMACH recommended modified early obstetric warning system (MEOWS) Singh, S. , McGlennan, A. , England, A. and Simons, R. (2012)
Anaesthesia, 67: 12-18. doi:10.1111/j.1365-2044.2011.06896.x

Øverland Eva A. “ONEWS Obstetric Norwegian Early Warning Score System.” Gynekologen, Medlemsblad for Norsk Gynekologisk Forening. Vol. 4 2018). 5 februar 2019. Hentet fra: https://www.legeforeningen.no/contentassets/74fe2eab0fa64290aad0d42e6d46a246/gynekologen-4-2018-interactive-oppslag.pdf

Norsk Gynekologisk forening, Veileder i fødselshjelp (2020) ONEWS: Obstetric Norwegian Early Warning Score System. Hentet fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp-2020/onews/
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2019-01-18
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2019-01-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=The Confidential Enquiries into Maternal and Child Health (CEMACH), Saving mother`s life. (UK, 2007, 2011, 2018) www.npeu.ox.ac.uk/mbrrace-uk/reports The Irish Maternity Early Warning System (IMEWS) Clinical Practice Guideline https://www.hse.ie/eng/services/publications/clinical-strategy-and-programmes/imews-guidelines.pdf The Irish Maternity Early Warning System (IMEWS) National Clinical Guideline No. 4 http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2015/01/National-Clinical-Guideline-No.-4-IMEWS-Nov2014.pdf Maternal bacteremia and the Irish maternity early warning system. Maguire PJ, Turner MJ et al Int J Gynaecol Obstet. 2015 May;129(2):142-5. doi: 10.1016/j.ijgo.2014.11.022. Epub 2015 Feb 4. A validation study of the CEMACH recommended modified early obstetric warning system (MEOWS) Anaesthesia Volume 67, Issue 1, pages 12-18, 9 NOV 2011DOI: 10.1111/j.1365-2044.2011.06896.x http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2011.06896.x/full#fa1 A validation study of the CEMACH recommended modified early obstetric warning system (MEOWS) Singh, S. , McGlennan, A. , England, A. and Simons, R. (2012) Anaesthesia, 67: 12-18. doi:10.1111/j.1365-2044.2011.06896.x Øverland Eva A. “ONEWS Obstetric Norwegian Early Warning Score System.” Gynekologen, Medlemsblad for Norsk Gynekologisk Forening. Vol. 4 2018). 5 februar 2019. Hentet fra: https://www.legeforeningen.no/contentassets/74fe2eab0fa64290aad0d42e6d46a246/gynekologen-4-2018-interactive-oppslag.pdf Norsk Gynekologisk forening, Veileder i fødselshjelp (2020) ONEWS: Obstetric Norwegian Early Warning Score System. Hentet fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp-2020/onews/, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=12451EE0FE95330991D140A7C6EDAD49, build_uid=7c08da95-82c5-425b-ada1-c40892c6d88f, revision=1.0.1-alpha}
KeywordsVarsling, triage, ONEWS, forverring, graviditet, fødsel, preeklampsi, risikovurdering, svangerskap, barsel, komplikasjon, NEWS, gravid, sepsis, skåring, scoring, HELLP
Lifecyclein_development
UID1e47338e-af9c-4fae-be24-b1a1d205c14c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2137
Revision Number1.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=ONEWS (Obstetric Norwegian Early Warning System) er et skåringsverktøy for tidlig oppdagelse, samt for å kunne følge utvikling av en mulig sykdom hos en kvinne fra svangerskapets start til og med seks uker postpartum., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Einar Engtrø, DIPS AS, Norway
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Anne Hedvig Mellbye Pfeffer, OUS, Norway
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Chen Sun, Haukeland universitetssykehus, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ørjan Vermeer, Haukeland Universitetssjukehus, Kvinneklinikken, Norway
Eva Øverland, Kvinneklinikken, Ahus, Norway, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjon, description=Kvinnens respirasjonsfrekvens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Rød: ≤10 eller ≥25 [Respirasjonsfrekvens mindre enn eller lik 10 pust per min, eller større enn eller lik 25 pust per min; skåres som Rød.]
2: Gul: 20 - 24 [Respirasjonsfrekvens fra og med 20 til og med 24 pust per min; skåres som Gul.]
3: Hvit: 11 - 19 [Respirasjonsfrekvens fra og med 11 til og med 19 pust per min; skåres som Hvit.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=4, text=Oksygenmetning, description=Kvinnens oksygenmetning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Rød: ≤95 [Oksygenmetning mindre enn eller lik 95 prosent; skåres som Rød.]
3: Hvit: ≥96 [Oksygenmetning større enn eller lik 99 prosent; skåres som Hvit.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppstemperatur, description=Kvinnens kroppstemperatur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Rød: ≤35,0 eller ≥38,0 [Kroppstemperatur mindre enn eller lik 35,0 grader Celsius og større enn eller lik 38,0 grader Celcius; skåres som Rød.]
2: Gul: 35,1 - 35,9 eller 37,5 - 37,9 [Kroppstemperatur fra og med 35,1 til og med 35,9 grader Celsius eller fra og med 37,5 og til og med 37,9 grader Celcius; skåres som Gul.]
3: Hvit: 36,0 - 37,4 [Kroppstemperatur fra og med 36,0 til og med 37,4 grader Celsius; skåres som Hvit.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Kvinnens systoliske blodtrykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Rød: <90 eller ≥160 [Systolisk blodtrykk mindre enn 90 mmHg og over eller lik 160 mmHg; skåres som Rød.]
2: Gul: 90 - 99 eller 140 - 159 [Systolisk blodtrykk fra og med 90 til og med 99 mmHg eller fra og med 140 til og med 159 mmHg; skåres som Gul.]
3: Hvit: 100 - 139 [Systolisk blodtrykk fra og med 100 til og med 139 mmHg; skåres som Hvit.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=4, text=Diastolisk blodtrykk, description=Kvinnens diastoliske blodtrykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Rød: <40 eller ≥100 [Diastolisk blodtrykk mindre enn 40 mmHg eller større eller lik 100 mmHg; skåres som Rød.]
2: Gul: 40 - 49 eller 90 - 99 [Diastolisk blodtrykk fra og med 40 til og med 49 mmHg eller fra og med 90 til og med 99 mmHg; skåres som Gul.]
3: Hvit: 50 - 89 [Diastolisk blodtrykk fra og med 50 til og med 89 mmHg; skåres som Hvit.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=Puls, description=Kvinnens puls., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Rød: ≤50 eller ≥120 [Puls mindre enn eller lik 50 pulsslag per min og større enn eller lik 120 pulsslag per min; skåres som Rød.]
2: Gul: 51 – 60 eller 100 – 119 [Puls fra og med 51 til og med 60 pulsslag per min eller fra og med 100 til og med 119 pulsslag per min; skåres som Gul.]
3: Hvit: 61 – 99 [Puls fra og med 61 til og med 99 pulsslag per min; skåres som Hvit.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bevissthetsgrad, description=Observert kategori for ACVPU scoring av kvinnens bevissthetstilstand., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Rød: C, V, P eller U [C- Er desorientert, V - Reagerer på lyd/tiltale, P - Reagerer på smerte, U - reagerer ikke; skåres som Rød.]
3: Hvit: A [Pasienten er våken og orientert; skåres som Hvit.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antall gule registreringer, description=Antall registreringer av Gul ONEWS-parameter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antall røde registreringer, description=Antall registreringer av Rød ONEWS-parameter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=7

, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0038]/items[at0070], code=at0070, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0038], code=at0038, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0038]/items[at0070], code=at0070, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]