ARCHETYPE Rusmisbruk smerteregisteret (openEHR-EHR-EVALUATION.rusmisbruk_smerteregisteret.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.rusmisbruk_smerteregisteret.v0
ConceptRusmisbruk smerteregisteret
DescriptionAggregert informasjon spesifikt for Smerteregisteret, om hvorvidt individet misbruker rusmidler, og hvorvidt individet er under LAR-behandling.
UseBrukes for aggregert informasjon spesifikt for Smerteregisteret, om hvorvidt individet misbruker rusmidler, og hvorvidt individet er under LAR-behandling.
MisuseBrukes ikke for noe annet formål enn registrering av aggregert informasjon for rapportering til Smerteregisteret.
PurposeFor aggregert informasjon spesifikt for Smerteregisteret, om hvorvidt individet misbruker rusmidler, og hvorvidt individet er under LAR-behandling.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-16
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-16
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=13E4E3376574D77294919AD1FD6EB03B, build_uid=9a0385b5-9f02-4c2d-8725-dfb5aca0150e, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID81322667-02d7-4f84-b83e-170f5249d3cc
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2133
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Aggregert informasjon spesifikt for Smerteregisteret, om hvorvidt individet misbruker rusmidler, og hvorvidt individet er under LAR-behandling., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=4c. Er det uhensiktsmessig bruk av forskrevne opioider og/eller benzodiazepiner og/eller ko-analgetika?, description=Definisjon av uhensiktsmessig bruk: Pasienten bruker analgetika på en måte som er i strid med gjeldende terapianbefalinger og/eller pasienten bruker de annerledes enn utskrivende lege har tenkt, eks resepter blir brukt opp før tiden, bruker injeksjoner når det ikke er indikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
2: Usikker [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=5. Tidligere rusmisbruk, description=Registrering om hvorvidt individet har misbrukt rusmidler tidligere., comment=Nei: Benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal og heller ikke har mistanke om tidligere rusmiddelmisbruk. Ja: Benyttes dersom en finner informasjon i journal og eller pasient forteller om tidligere rusmiddelmisbruk (dvs misbruk av opioider, benzodiazepiner, Lyrica og/eller alkohol). Usikker: Hvis en har mistanke, etter opplysninger fra postpersonale, pårørende eller fra egne observasjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
2: Usikker [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=6. Pågående rusmisbruk, description=Registrering om hvorvidt individet misbruker rusmidler på registreringstidspunktet., comment=Nei: benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal og heller ikke har mistanke om rusmiddelmisbruk. Ja: Benyttes dersom en finner informasjon i journal og/eller pasient bekrefter pågående rusmiddelmisbruk (dvs misbruk av opioider, benzodiazepiner, Lyrica og/eller alkohol). Usikker: hvis en har mistanke, etter opplysninger fra postpersonale, pårørende eller fra egne observasjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
2: Usikker [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=7. LAR, description=Registrering om hvorvidt individet er under LAR-behandling på registreringstidspunktet., comment=Nei: Benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal, eller ved 1. tilsyn (fylles ut automatisk dersom spm 5 og 6 besvart med "Nei". Ja: Pasient befinner seg i et godkjent behandlingsopplegg enten i regi av fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Usikker: Benyttes dersom pasienten står på substitusjonsbehandling, men det er uklart hvor pasienten får den fra., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
2: Usikker [*]
, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=4c. Er det uhensiktsmessig bruk av forskrevne opioider og/eller benzodiazepiner og/eller ko-analgetika?, description=Definisjon av uhensiktsmessig bruk: Pasienten bruker analgetika på en måte som er i strid med gjeldende terapianbefalinger og/eller pasienten bruker de annerledes enn utskrivende lege har tenkt, eks resepter blir brukt opp før tiden, bruker injeksjoner når det ikke er indikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
2: Usikker [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=5. Tidligere rusmisbruk, description=Registrering om hvorvidt individet har misbrukt rusmidler tidligere., comment=Nei: Benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal og heller ikke har mistanke om tidligere rusmiddelmisbruk. Ja: Benyttes dersom en finner informasjon i journal og eller pasient forteller om tidligere rusmiddelmisbruk (dvs misbruk av opioider, benzodiazepiner, Lyrica og/eller alkohol). Usikker: Hvis en har mistanke, etter opplysninger fra postpersonale, pårørende eller fra egne observasjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
2: Usikker [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=6. Pågående rusmisbruk, description=Registrering om hvorvidt individet misbruker rusmidler på registreringstidspunktet., comment=Nei: benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal og heller ikke har mistanke om rusmiddelmisbruk. Ja: Benyttes dersom en finner informasjon i journal og/eller pasient bekrefter pågående rusmiddelmisbruk (dvs misbruk av opioider, benzodiazepiner, Lyrica og/eller alkohol). Usikker: hvis en har mistanke, etter opplysninger fra postpersonale, pårørende eller fra egne observasjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
2: Usikker [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=7. LAR, description=Registrering om hvorvidt individet er under LAR-behandling på registreringstidspunktet., comment=Nei: Benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal, eller ved 1. tilsyn (fylles ut automatisk dersom spm 5 og 6 besvart med "Nei". Ja: Pasient befinner seg i et godkjent behandlingsopplegg enten i regi av fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Usikker: Benyttes dersom pasienten står på substitusjonsbehandling, men det er uklart hvor pasienten får den fra., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
2: Usikker [*]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]