ARCHETYPE Smerteregistrering smerteregisteret (openEHR-EHR-OBSERVATION.smerteregistrering_smerteregisteret.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.smerteregistrering_smerteregisteret.v0
ConceptSmerteregistrering smerteregisteret
DescriptionAggregert informasjon om smerteregistreringer i Smerteregisteret.
UseBrukes for å registrere aggregert informasjon om smerteregistreringer i Smerteregisteret.
MisuseBrukes ikke for noen andre formål enn å registrere aggregert informasjon om smerteregistreringer i Smerteregisteret.
PurposeFor å registrere aggregert informasjon om smerteregistreringer i Smerteregisteret.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-16
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-16
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=DD6BF23821481E27B02FFCD3A8AFF3D7, build_uid=3beae376-6020-4f92-ab65-c11a0e26a50a, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID4bb73926-dfa8-4a03-8aca-f004f6d63597
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2132
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Aggregert informasjon om smerteregistreringer i Smerteregisteret., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], state=[], capabilities=[], contacts=[], details=[], identities=[], description=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Uspesifisert intervallhendelse, description=Uspesifisert tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], protocol=[], items=[], credentials=[], ism_transition=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kan angi smerteintensitet?, description=Er pasient i stand til å angi smerteintensitet med NRS?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • 0 [Nei]
  • 1 [Ja]
  • 2 [Ikke aktuelt]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antall smerteregistreringer, description=Antall ganger det er utført smerteregistrering i tidsintervallet for hendelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=4, text=Smerteregistrering, description=Smerteregistering med arketypen Symptom/sykdomstegn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1, extendedValues=null]], relationships=[], other_participations=[], target=[], content=[], provider=[], activities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kan angi smerteintensitet?, description=Er pasient i stand til å angi smerteintensitet med NRS?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • 0 [Nei]
  • 1 [Ja]
  • 2 [Ikke aktuelt]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antall smerteregistreringer, description=Antall ganger det er utført smerteregistrering i tidsintervallet for hendelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=4, text=Smerteregistrering, description=Smerteregistering med arketypen Symptom/sykdomstegn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]