ARCHETYPE Behandling og tilsyn Smerteregisteret (openEHR-EHR-EVALUATION.beh_tilsyn_smerteregisteret.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.beh_tilsyn_smerteregisteret.v0
ConceptBehandling og tilsyn Smerteregisteret
DescriptionBeh_tilsyn_smerteregisteret
Purpose
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-19
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-19
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=8CBE5F878C8ECAA046C338CDE243BD6B, build_uid=df233ee6-a79b-40b1-8bb0-e6b3e709c897, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDa7b7d6c5-3fae-430f-b192-a14e8265d70a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2121
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Beh_tilsyn_smerteregisteret, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], state=[], capabilities=[], contacts=[], details=[], identities=[], description=[], events=[], source=[], protocol=[], items=[], credentials=[], ism_transition=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=2, text=1. Smertebehandling initiert og/eller endret av smerteteamet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=1a. Medikamentell behandling, description=Gjelder for all form for medikamentell smertebehandling (iv, sc, po, plaster, PCA, etc). Ved "Ja": Kryss av én eller flere valgmuligheter Ved avkrysning av opioid: Har det oppstått alvorlig respirasjonsdepresjon? Hva er alvorlig respirasjonsdepresjon? Respirasjon < 8/min, comment=OBS! Skal kun krysses av dersom respirasjonsdepresjon har oppstått etter behandling initiert av Smerteteam. Respirasjonsdepresjon i forkant av behandling initiert av Smerteteam skal ikke registreres her., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Nei]
 • 1 [Ja]
 • 9 [Vet ikke]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=3, text=Type medikamentell behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0029]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type medikamentell behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Opioider [F.eks Morfin, Oxynorm, Fentanyl, Metadon, Subutex, Tramadol, Paralgin forte.]
 • Non-opioider [F.eks Paracet, Nsaids, Cox-2 hemmere.]
 • Ko-analgetika [F.eks: Lyrica, Neurontin, Sarotex, Noritren, Cymbalta, Efexor, Klonidin, Ketalar, Ketamin og Steroider (brukt i forbindelse med smertebehandling).]
 • Benzodiazepiner [F.eks: Sobril, Stesolid, Xanor, Vival, Diazepam, Oxazepam.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0029]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har det oppstått alvorlig respirasjonsdepresjon pga denne behandlingen?, description=Hva er alvorlig respirasjonsdepresjon? Respirasjon < 8/min, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Nei]
 • 1 [Ja]
 • 9 [Vet ikke]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0029]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke tiltak er iverksatt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen []
 • Oksygenbehandling []
 • Motgift []
 • Forsterket overvåkning []
 • Intensivbehandling []
 • Resusitering []
 • Respiratorbehandling []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=1b. Psykososial behandling, description=Samtaler mellom pasient og helsepersonell f.eks lege/sykepleier/psykolog/sosionom fra smerteklinikken eller andre, med hovedvekt på smertemestring. (avspenning, tankereise), endringsfokusert samtale, krisehåndtering, angstreduserende samtale., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Nei]
 • 1 [Ja]
 • 9 [Vet ikke]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=3, text=1c. Fysioterapibehandling, description=F.eks TENS, massasje, avspenning, aktivering og mobilisering etc initiert eller utført av smerteteamet, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Nei]
 • 1 [Ja]
 • 9 [Vet ikke]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=3, text=1d. Sentrale blokader, description=F.eks EDA og spinalkateter som brukes kun med formål om smertelindring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Nei]
 • 1 [Ja]
 • 9 [Vet ikke]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=3, text=Type sentrale blokader, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type sentral blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Epidural []
 • Spinal []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Medikamenter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Opioider []
 • Lokal anestesi []
 • Ko-analgetika []
 • Annet []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har det oppstått alvorlige komplikasjoner pga denne behandlingen?, description=Gjelder for all form for medikamentell smertebehandling (iv, sc, po, plaster, PCA, etc). Ved "Ja": Kryss av én eller flere valgmuligheter Ved avkrysning av opioid: Har det oppstått alvorlig respirasjonsdepresjon? Hva er alvorlig respirasjonsdepresjon? Respirasjon < 8/min, comment=OBS! Skal kun krysses av dersom respirasjonsdepresjon har oppstått etter behandling initiert av Smerteteam. Respirasjonsdepresjon i forkant av behandling initiert av Smerteteam skal ikke registreres her., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Nei]
 • 1 [Ja]
 • 9 [Vet ikke]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke komplikasjoner?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Intraspinalt/epiduralt hematom []
 • Meningitt []
 • Epidural abscess []
 • Nerveskader []
 • Migrering av kateter fra epiduralt til spinalt []
 • Intravasal injeksjon av lokalanestesi []
 • Postspinal hodepine []
 • Falltendens pga lokalanestesi []
 • Lekkasje av CNF []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke tiltak er iverksatt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen []
 • Operasjon []
 • Antibiotikabehandling []
 • Fjerning av kateter []
 • Bloodpatch []
 • Sengeleie []
 • Fenazon/koffein []
 • Endring av medikament []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=1e. Perifere blokader, description=I hovedsak via kateter, men kan også være "single shot" perifere blokader som utføres for smertelindring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Nei]
 • 1 [Ja]
 • 9 [Vet ikke]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080], code=at0080, itemType=CLUSTER, level=3, text=Type perifere blokader, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type perifer blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Plexus brachialis blokade []
 • Paravertebral blokade []
 • Intercostal blokade []
 • PECS blokade(Pectoral nerve) []
 • TAP blokade (Transversus abdominis plan) []
 • Femoral blokade []
 • Adduktor kanal blokade []
 • Ischiadicus blokade []
 • Plexus Lumbalis blokade []
 • Fascia iliaca compartment blokade []
 • Serratus plane Block []
 • Annen blokade []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type plexus brachialis-blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Interscalen []
 • Supraklavikulær []
 • Infraklavikulær []
 • Axillær []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0099], code=at0099, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type PECS-blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Underkategori 1 []
 • Underkategori 2 []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type ischiadicus-blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Subgluteal []
 • Poplitea []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=4, text=Administrasjonsmåte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Singelshot []
 • Infusjon []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har det oppstått alvorlige komplikasjoner pga denne behandlingen?, description=Gjelder for all form for medikamentell smertebehandling (iv, sc, po, plaster, PCA, etc). Ved "Ja": Kryss av én eller flere valgmuligheter Ved avkrysning av opioid: Har det oppstått alvorlig respirasjonsdepresjon? Hva er alvorlig respirasjonsdepresjon? Respirasjon < 8/min, comment=OBS! Skal kun krysses av dersom respirasjonsdepresjon har oppstått etter behandling initiert av Smerteteam. Respirasjonsdepresjon i forkant av behandling initiert av Smerteteam skal ikke registreres her., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 [Nei]
 • 1 [Ja]
 • 9 [Vet ikke]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke komplikasjoner?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nerveskade []
 • Infeksjon []
 • Intravasal injeksjon av lokalanestesi []
 • Intoksikasjon []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke tiltak er iverksatt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen []
 • Operasjon []
 • Antibiotikabehandling []
 • Fjerning av kateter []
 • Endret medisinering og intensivmedisinske tiltak []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=2, text=2. Behandler av smertetilstand, description=En kan krysse av for flere behandlere. Her oppføres hvem som faktisk har vært involvert i pasientbehandlingen og hvor mye ressurser som ble brukt. Antall tilsyn i denne kategorien kan avvike fra antall tilsyn i spørsmål 3 om antall pasienttilsyn. Presisering: Dersom både lege/LIS og sykepleier har vært hos pasient på tilsyn, registreres det som et legetilsyn og et sykepleietilsyn i spørsmål 1, dersom en anser det som nødvendig for pasientbehandlingen at begge to er med. En LIS-lege som følger en overlege pga opplæring registrers ikke som ekstra legetilsyn. I spørsmål 3 telles det derimot kun som 1 tilsyn. Ved vaktromtilsyn skal det ikke registreres tilsyn i spørsmål 3., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0123], code=at0123, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandler av smertetilstand, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lege []
 • Sykepleier []
 • Fysioterapeut []
 • Psykolog []
 • Sosionom []
 • Ambulerende lege []
 • Ambulerende sykepleier []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0131], code=at0131, itemType=ELEMENT, level=3, text=(Antall tilsyn), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1; max: <=100


Runtime name constraint:
 • Antall tilsyn lege []
 • Antall tilsyn sykepleier []
 • Antall tilsyn fysioterapeut []
 • Antall tilsyn psykolog []
 • Antall tilsyn sosionom []
 • Antall tilsyn ambulerende lege []
 • Antall tilsyn sykepleier []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall pasienttilsyn, description=Antall ganger pasienten har møtt personale fra smerteklinikken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0141], code=at0141, itemType=ELEMENT, level=3, text=Total tidsbruk, description=Tidsbruk beregnes ut fra ALLE tilsyn fra ALLE involverte behandlere gjennom hele behandlingsforløpet., comment=Et behandlertilsyn regnes som 1 time. Dette inkluderer: Tilsyn av pasient Tidsbruk forbundet med lesing av journal Kontakt med leg/sykepleier på sengepost Råd gitt på telefon Skriving av journalnotat ol. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: minutter
0 minutter..500 minutter
, extendedValues=null]], relationships=[], other_participations=[], target=[], content=[], provider=[], activities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]