ARCHETYPE Behandling og tilsyn Smerteregisteret (openEHR-EHR-EVALUATION.beh_tilsyn_smerteregisteret.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.beh_tilsyn_smerteregisteret.v0
ConceptBehandling og tilsyn Smerteregisteret
DescriptionBeh_tilsyn_smerteregisteret
Purpose
References
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-19
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-19
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=54FBC686FCBABB8E442AADE8430472EC, build_uid=8f336661-8158-46a5-9e56-2d6e5a4de5b2, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDa7b7d6c5-3fae-430f-b192-a14e8265d70a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2121
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Beh_tilsyn_smerteregisteret, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=2, text=1. Smertebehandling initiert og/eller endret av smerteteamet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=1a. Medikamentell behandling, description=Gjelder for all form for medikamentell smertebehandling (iv, sc, po, plaster, PCA, etc). Ved "Ja": Kryss av én eller flere valgmuligheter Ved avkrysning av opioid: Har det oppstått alvorlig respirasjonsdepresjon? Hva er alvorlig respirasjonsdepresjon? Respirasjon < 8/min, comment=OBS! Skal kun krysses av dersom respirasjonsdepresjon har oppstått etter behandling initiert av Smerteteam. Respirasjonsdepresjon i forkant av behandling initiert av Smerteteam skal ikke registreres her., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=3, text=Type medikamentell behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0029]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type medikamentell behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Opioider [F.eks Morfin, Oxynorm, Fentanyl, Metadon, Subutex, Tramadol, Paralgin forte.]
 • Non-opioider [F.eks Paracet, Nsaids, Cox-2 hemmere.]
 • Ko-analgetika [F.eks: Lyrica, Neurontin, Sarotex, Noritren, Cymbalta, Efexor, Klonidin, Ketalar, Ketamin og Steroider (brukt i forbindelse med smertebehandling).]
 • Benzodiazepiner [F.eks: Sobril, Stesolid, Xanor, Vival, Diazepam, Oxazepam.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0029]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har det oppstått alvorlig respirasjonsdepresjon pga denne behandlingen?, description=Hva er alvorlig respirasjonsdepresjon? Respirasjon < 8/min, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0029]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke tiltak er iverksatt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen [*]
 • Oksygenbehandling [*]
 • Motgift [*]
 • Forsterket overvåkning [*]
 • Intensivbehandling [*]
 • Resusitering [*]
 • Respiratorbehandling [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=1b. Psykososial behandling, description=Samtaler mellom pasient og helsepersonell f.eks lege/sykepleier/psykolog/sosionom fra smerteklinikken eller andre, med hovedvekt på smertemestring. (avspenning, tankereise), endringsfokusert samtale, krisehåndtering, angstreduserende samtale., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=3, text=1c. Fysioterapibehandling, description=F.eks TENS, massasje, avspenning, aktivering og mobilisering etc initiert eller utført av smerteteamet, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=3, text=1d. Sentrale blokader, description=F.eks EDA og spinalkateter som brukes kun med formål om smertelindring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=3, text=Type sentrale blokader, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type sentral blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Epidural [*]
 • Spinal [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Medikamenter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Opioider [*]
 • Lokal anestesi [*]
 • Ko-analgetika [*]
 • Annet [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har det oppstått alvorlige komplikasjoner pga denne behandlingen?, description=Gjelder for all form for medikamentell smertebehandling (iv, sc, po, plaster, PCA, etc). Ved "Ja": Kryss av én eller flere valgmuligheter Ved avkrysning av opioid: Har det oppstått alvorlig respirasjonsdepresjon? Hva er alvorlig respirasjonsdepresjon? Respirasjon < 8/min, comment=OBS! Skal kun krysses av dersom respirasjonsdepresjon har oppstått etter behandling initiert av Smerteteam. Respirasjonsdepresjon i forkant av behandling initiert av Smerteteam skal ikke registreres her., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke komplikasjoner?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Intraspinalt/epiduralt hematom [*]
 • Meningitt [*]
 • Epidural abscess [*]
 • Nerveskader [*]
 • Migrering av kateter fra epiduralt til spinalt [*]
 • Intravasal injeksjon av lokalanestesi [*]
 • Postspinal hodepine [*]
 • Falltendens pga lokalanestesi [*]
 • Lekkasje av CNF [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0035]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke tiltak er iverksatt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen [*]
 • Operasjon [*]
 • Antibiotikabehandling [*]
 • Fjerning av kateter [*]
 • Bloodpatch [*]
 • Sengeleie [*]
 • Fenazon/koffein [*]
 • Endring av medikament [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=1e. Perifere blokader, description=I hovedsak via kateter, men kan også være "single shot" perifere blokader som utføres for smertelindring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080], code=at0080, itemType=CLUSTER, level=3, text=Type perifere blokader, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type perifer blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Plexus brachialis blokade [*]
 • Paravertebral blokade [*]
 • Intercostal blokade [*]
 • PECS blokade(Pectoral nerve) [*]
 • TAP blokade (Transversus abdominis plan) [*]
 • Femoral blokade [*]
 • Adduktor kanal blokade [*]
 • Ischiadicus blokade [*]
 • Plexus Lumbalis blokade [*]
 • Fascia iliaca compartment blokade [*]
 • Serratus plane Block [*]
 • Annen blokade [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type plexus brachialis-blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Interscalen [*]
 • Supraklavikulær [*]
 • Infraklavikulær [*]
 • Axillær [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0099], code=at0099, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type PECS-blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Underkategori 1 [*]
 • Underkategori 2 [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type ischiadicus-blokade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Subgluteal [*]
 • Poplitea [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=4, text=Administrasjonsmåte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Singelshot [*]
 • Infusjon [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har det oppstått alvorlige komplikasjoner pga denne behandlingen?, description=Gjelder for all form for medikamentell smertebehandling (iv, sc, po, plaster, PCA, etc). Ved "Ja": Kryss av én eller flere valgmuligheter Ved avkrysning av opioid: Har det oppstått alvorlig respirasjonsdepresjon? Hva er alvorlig respirasjonsdepresjon? Respirasjon < 8/min, comment=OBS! Skal kun krysses av dersom respirasjonsdepresjon har oppstått etter behandling initiert av Smerteteam. Respirasjonsdepresjon i forkant av behandling initiert av Smerteteam skal ikke registreres her., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke komplikasjoner?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Nerveskade [*]
 • Infeksjon [*]
 • Intravasal injeksjon av lokalanestesi [*]
 • Intoksikasjon [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027]/items[at0080]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilke tiltak er iverksatt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen [*]
 • Operasjon [*]
 • Antibiotikabehandling [*]
 • Fjerning av kateter [*]
 • Endret medisinering og intensivmedisinske tiltak [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=2, text=2. Behandler av smertetilstand, description=En kan krysse av for flere behandlere. Her oppføres hvem som faktisk har vært involvert i pasientbehandlingen og hvor mye ressurser som ble brukt. Antall tilsyn i denne kategorien kan avvike fra antall tilsyn i spørsmål 3 om antall pasienttilsyn. Presisering: Dersom både lege/LIS og sykepleier har vært hos pasient på tilsyn, registreres det som et legetilsyn og et sykepleietilsyn i spørsmål 1, dersom en anser det som nødvendig for pasientbehandlingen at begge to er med. En LIS-lege som følger en overlege pga opplæring registrers ikke som ekstra legetilsyn. I spørsmål 3 telles det derimot kun som 1 tilsyn. Ved vaktromtilsyn skal det ikke registreres tilsyn i spørsmål 3., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0123], code=at0123, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandler av smertetilstand, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lege [*]
 • Sykepleier [*]
 • Fysioterapeut [*]
 • Psykolog [*]
 • Sosionom [*]
 • Ambulerende lege [*]
 • Ambulerende sykepleier [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0131], code=at0131, itemType=ELEMENT, level=3, text=(Antall tilsyn), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1; max: <=100


Runtime name constraint:
 • Antall tilsyn lege [*]
 • Antall tilsyn sykepleier [*]
 • Antall tilsyn fysioterapeut [*]
 • Antall tilsyn psykolog [*]
 • Antall tilsyn sosionom [*]
 • Antall tilsyn ambulerende lege [*]
 • Antall tilsyn ambulerende sykepleier [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall pasienttilsyn, description=Antall ganger pasienten har møtt personale fra smerteklinikken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028]/items[at0141], code=at0141, itemType=ELEMENT, level=3, text=Total tidsbruk, description=Tidsbruk beregnes ut fra ALLE tilsyn fra ALLE involverte behandlere gjennom hele behandlingsforløpet., comment=Et behandlertilsyn regnes som 1 time. Dette inkluderer: Tilsyn av pasient Tidsbruk forbundet med lesing av journal Kontakt med leg/sykepleier på sengepost Råd gitt på telefon Skriving av journalnotat ol. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: minutter
0 minutter..500 minutter
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=2, text=5. Bør pasient følges videre opp for sin smertetilstand etter utskrivelse?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=2, text=5a. Er det anbefalt videre oppfølging hos fastlege?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja, formidlet via tilsynsnotat/epikrise [*]
2: Kontaktet direkte skriftlig og/eller muntlig [*]
3: Usikker [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=2, text=5b. Er det anbefalt videre oppfølging hos annen institusjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja, formidlet via tilsynsnotat/epikrise [*]
2: Kontaktet direkte skriftlig og/eller muntlig [*]
3: Usikker [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0150], code=at0150, itemType=ELEMENT, level=2, text=6. Anbefalt videre oppfølging ved smerteklinikk?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]