ARCHETYPE Tolkebehov (openEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.translation_requirements.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.translation_requirements.v1
ConceptTolkebehov
DescriptionBehov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester.
UseBrukes for å registrere behov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester. Denne arketypen er tenkt brukt for å støtte logikken i et klinisk informasjonssystem. Det kan være uhensiktsmessig å utveksle informasjon i denne arketypen til et annet klinisk system. Hvis det er flere enn ett administrativt språk (i systemet eller ved lokasjonen der systemet brukes), må det gjøres en separat vurdering om tolkebehov for hvert språk. En ny instans av denne arketypen må da lages for hvert administrative språk.
MisuseBrukes ikke for å registrere individets praktiske evne til å kommunisere, inkludert funksjonsnedsettelser og behov for kommunikasjonshjelpemidler, bruk arketypen EVALUATION.communication_capability (Evne til kommunikasjon) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om et språk, bruk arketypen CLUSTER.language (Språk) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om en forespørsel om tolketjenester. Nøst arketypen CLUSTER.interpreter_requirements (Tolkebehov) i en egnet INSTRUCTION-arketype, for eksempel INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel). Brukes ikke for å registrere detaljer om tolking som er gjennomført. Bruk arketypen ACTION.interpretation for dette formålet.
PurposeFor å registrere behov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester.
ReferencesAvgrenet fra: Translation requirement, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3539
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-06
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-06
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Avgrenet fra: Translation requirement, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3539, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=3A3CAE927D02237B5EEE7DC762CDBE7A, build_uid=9b4793e5-0ec0-472a-b7b5-5461e62ecc6c, revision=1.1.0}
Keywordsoversetting, oversettelse
Lifecyclepublished
UID7764a106-2a1f-486b-b4bc-9e43e8729830
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2119
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Behov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Birgitte Bjerkely, Senter for sjeldne diagnoser, OUS, Norway
Anita Bjørnnes, Helse Bergen, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Susanne Trønnes, Bergen kommune, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand and Vebjørn Arntzen, Marit Alice Venheim, Helse Bergen HF and Oslo University Hospital, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-bergen.no and varntzen@ous-hf.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Administrasjonsspråk, description=Språket som snakkes eller presenteres når man leverer helsetjenester eller helserelaterte tjenester., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Trengs tolk?, description=Om individet trenger tolk., comment=For eksempel kan et engelsktalende individ i Quebec trenge tolk dersom administrasjonsspråket er fransk, og dermed konsultasjonen gjennomføres på fransk, men ikke dersom administrasjonsspråket er engelsk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Boolsk
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Ikke behov for tolk [Individet trenger normalt ikke tolk.]
   • Behov for tolk [Individet trenger normalt tolk.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om administrasjonsspråket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Administrasjonsspråk, description=Språket som snakkes eller presenteres når man leverer helsetjenester eller helserelaterte tjenester., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Trengs tolk?, description=Om individet trenger tolk., comment=For eksempel kan et engelsktalende individ i Quebec trenge tolk dersom administrasjonsspråket er fransk, og dermed konsultasjonen gjennomføres på fransk, men ikke dersom administrasjonsspråket er engelsk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Boolsk
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Ikke behov for tolk [Individet trenger normalt ikke tolk.]
   • Behov for tolk [Individet trenger normalt tolk.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om administrasjonsspråket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]