ARCHETYPE Tolkebehov (openEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.translation_requirements.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.translation_requirements.v1
ConceptTolkebehov
DescriptionBehov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester.
UseBrukes for å registrere behov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester. Denne arketypen er tenkt brukt for å støtte logikken i et klinisk informasjonssystem. Det kan være uhensiktsmessig å utveksle informasjon i denne arketypen til et annet klinisk system. Hvis det er flere enn ett administrativt språk (i systemet eller ved lokasjonen der systemet brukes), må det gjøres en separat vurdering om tolkebehov for hvert språk. En ny instans av denne arketypen må da lages for hvert administrative språk.
MisuseBrukes ikke for å registrere individets praktiske evne til å kommunisere, inkludert funksjonsnedsettelser og behov for kommunikasjonshjelpemidler, bruk arketypen EVALUATION.communication_capability (Evne til kommunikasjon) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om et språk, bruk arketypen CLUSTER.language (Språk) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om en forespørsel om tolketjenester. Nøst arketypen CLUSTER.interpreter_requirements (Tolkebehov) i en egnet INSTRUCTION-arketype, for eksempel INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel). Brukes ikke for å registrere detaljer om tolking som er gjennomført. Bruk arketypen ACTION.interpretation for dette formålet.
PurposeFor å registrere behov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-06
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-06
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0BE4E5907D64A602B543086B1F445347, build_uid=70c43914-ae80-4b8f-9e3c-ab3072ff5395, revision=1.0.0}
Keywordsoversetting, oversettelse
Lifecyclepublished
UID7764a106-2a1f-486b-b4bc-9e43e8729830
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2119
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Behov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Birgitte Bjerkely, Senter for sjeldne diagnoser, OUS, Norway
Anita Bjørnnes, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Susanne Trønnes, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand and Vebjørn Arntzen, Helse Bergen HF and Oslo University Hospital, john.tore.valand@helse-bergen.no and varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={protocol=[], activities=[], state=[], content=[], contacts=[], capabilities=[], context=[], target=[], events=[], ism_transition=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Administrasjonsspråk, description=Språket som snakkes eller presenteres når man leverer helsetjenester eller helserelaterte tjenester., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Trengs tolk?, description=Om individet trenger tolk., comment=For eksempel kan et engelsktalende individ i Quebec trenge tolk dersom administrasjonsspråket er fransk, og dermed konsultasjonen gjennomføres på fransk, men ikke dersom administrasjonsspråket er engelsk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om administrasjonsspråket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], source=[], credentials=[], items=[], other_participations=[], description=[], details=[], identities=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Administrasjonsspråk, description=Språket som snakkes eller presenteres når man leverer helsetjenester eller helserelaterte tjenester., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Trengs tolk?, description=Om individet trenger tolk., comment=For eksempel kan et engelsktalende individ i Quebec trenge tolk dersom administrasjonsspråket er fransk, og dermed konsultasjonen gjennomføres på fransk, men ikke dersom administrasjonsspråket er engelsk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om administrasjonsspråket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]