ARCHETYPE Substansanamnese (openEHR-EHR-EVALUATION.substance_use_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.substance_use_summary.v0
ConceptSubstansanamnese
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om bruksmønsteret individet vanligvis har av en spesifikk substans eller klasse av substanser, med unntak av tobakk og alkohol, som kan ha skadelige effekter på individets helse eller sosiale velferd.
UseBrukes for å registrere et sammendrag eller persistent (varig) informasjon om bruksmønsteret individet vanligvis har av en spesifikk substans eller klasse av substanser, med unntak av tobakk og alkohol, som kan ha skadelige effekter på individets helse eller sosiale velferd. Konseptet er med vilje gjort nøytralt for å objektivt dokumentere bruk av en substans, unntatt tobakk eller alkohol, uavhengig av mengde eller hyppighet. Selv om arketypen støtter å kunne identifisere misbruk og avhengighet, er det ikke dens eneste formål. Denne arketypen er tenkt brukt for å registrere både nåværende og tidligere bruk av en substans, og kan bli oppdatert over tid. Det spesifikke omfanget av denne arketypen inkluderer alle typer av vanedannende eller potensielt skadelige substanser, inkludert, men ikke begrenset til: rekreasjonsstoffer, løsemidler, steroider, koffein og terapeutiske legemidler utover deres passende dose eller hensikt. Unntakene er alkohol- og tobakksbruk, inkludert røykfri tobakk, siden det finnes egne arketyper for dette. Clusteret "Episode" gjør det mulig å registrere detaljer innen en spesifisert tidsperiode. Inne i dette Clusteret er det også mulig å registrere endringer i administreringsvei for den navngitte substansen ved å bruke det integrerte Clusteret "Per administreringsvei". Hvis det er vesentlige endringer i bruksmønsteret, mengde eller administreringsvei individet vanligvis har, kan det registreres i en ny forekomst av Clusteret "Episode". Hva som utløser en episodes start eller slutt vil i stor grad reflektere lokale preferanser for datainnsamling, inkludert hvis personen: - slutter i en signifikant periode, eller - endrer betydelig mengde eller administreringsvei for substansbruk. Damping ("Vaping") av substanser er et konsept som krever fokus både på adferd og de substansene som inhaleres. I en slik kontekst, bruk denne arketypen for å registrere mengde av identifiserte ingredienser i væsken som fordampes, som nikotin, og bruk arketypen EVALUATION.vaping_summary for selve dampeadferden. I noen tilfeller er det nødvendig å bruke begge arketypene. Bruk en egen instans av denne arketypen for å registrere hver enkelt substans.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere et sammendrag om tobakksbruk - bruk EVALUATION.tobacco_smoking_summary (Røykeanamnese) eller EVALUATION.smokeless_tobacco_summary (Røykfri tobakkanamnese) til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere et sammendrag om alkoholbruk - bruk EVALUATION.alcohol_use_summary (Alkoholanamnese) til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere informasjon om den FAKTISKE bruken av substansen i en spesifisert tidsperiode, for eksempel en daglig registrering – bruk arketypen OBSERVATION.substance_use til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere feilmedisinering eller eksponering av en substans eller medikasjon, overdose eller forgiftninger. Bruk en av arketypene som handler om overfølsomhetsreaksjon eller eksponering til dette formålet. Skal ikke brukes for spørreskjemalignede registreringer om substansbruk, eksempelvis "Har du brukt kokain siste uke?". Bruk arketypen OBSERVATION.substance_use_screening til dette formålet.
PurposeFor å registrere et sammendrag om bruksmønsteret individet vanligvis har av en spesifikk substans eller klasse av substanser, med unntak av tobakk og alkohol, som kan ha skadelige effekter på individets helse eller sosiale velferd.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-02-13
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-02-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=639F13778CB27A74D8F4D3789E785B6C, build_uid=c264de09-6895-4d01-8a7b-fa46d5bb3a56, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsstoff, avhengighet, misbruk, doping, rus, narkotika, vanedannende, prestasjonsfremmende, anabole steroider
Lifecyclein_development
UIDf1a78761-abf7-4170-9e38-d0aa1c8d172e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2112
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om bruksmønsteret individet vanligvis har av en spesifikk substans eller klasse av substanser, med unntak av tobakk og alkohol, som kan ha skadelige effekter på individets helse eller sosiale velferd., archetypeConceptComment=Substanser inkluderer, men er ikke begrenset til, psykostimulanter, barbiturater, cannabis, hallusinogener, opioider, GHB, MDMA, sniffing av hydrokarboner, "bath salt", anabole steroider, såvel som terapeutiske substanser utover passende dosering eller tiltenkt formål, som for eksempel avføringsmidler., otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Hugo Claudio Briceño García, Catsalut, Spain
Clara Calleja Vega, CatSalut. Servei Català de la Salut., Spain
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Julio de Sosa, Servei Català de la Salut, Spain
Giovanni Delussu, crs4, Italy
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Astrid Gjelstad, Antidoping Norge, Norway
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mika Kiviaho, Tietoevry, Finland
Peter Krajci, OUS, Norway
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
michel laji!, Karolinska Institutet, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
June Marie Knappskog, Helse Nord IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør), Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Christine Mikalsen, Helse Nord IKT, Norway
Laura Moral Lopez, Sistema de Salut de Catalunya, Spain
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Mari Sandlund, Oslo Universitetssykehus, avdeling for teknologi og e-helse, Norway
Benjamin Senst, Germany
Ingrid Skard, DIPS AS, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Erik Sundvall, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Sweden
Venkatesh Thoppae, Dedalus, United Kingdom
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Substansnavn, description=Navnet på substansen eller klassen av substanser., comment=Koding med ekstern terminologi anbefales om det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet status, description=Utsagn om nåværende substansbruk, uansett form eller administreringsvei., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Aldri brukt [Individet har aldri brukt den identifiserte substansen.]
  • Nåværende bruker [Individet er nåværende bruker av den identifiserte substansen.]
  • Tidligere bruker [Individet har tidligere brukt den identifiserte substansen.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om all bruk av substansen gjennom individets livsløp., comment=Fritekstsammendrag om all bruk av substansen gjennom individets livsløp., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Første gangs bruk, description=Dato for når individet brukte stoffet/substansen første gang., comment=Kan være en deldato, for eksempel bare et årstall, eller måned og årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startet regelmessig bruk, description=Dato eller deldato da individet for første gang begynte å bruke substansen hyppig eller regelmessig, men vanligvis ikke daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel bare et årstall, eller måned og årstall. For eksempel kan denne datoen representere tidspunktet da individet begynte å bruke substansen hver fredagskveld eller på fest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start daglig bruk, description=Dato eller deldato individet begynte å bruke substansen daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel bare et årstall, eller måned og årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per episode, description=Detaljer om en avgrenset periode med bruk av den spesifiserte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodenavn, description=Identifisering av en episode med bruk av substansen, enten som et nummer i en sekvens eller som en navngitt hendelse., comment=For eksempel: "2" som den andre episoden i en serie av episoder, "Livtidsbruk" eller "Gravid med tvillinger" om en beskriver bruken av substansen under en helserelatert hendelse, som en spesifikk graviditet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
   min: >=0

  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodens startdato, description=Dato da episoden startet., comment=Kan være en deldato, for eksempel bare et årstall, eller måned og årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn på spesifikk substans, description=Navnet på den spesifikke substansen som brukes., comment=Dette elementet kan være overflødig dersom den spesifikke substansen eller stoffet har blitt identifisert i elementet "Substansnavn". Det kan imidlertid være nødvendig å gi mer spesifikk betegnelse av aktuelt stoff/substans for episoden dersom elementet "Substansnavn" på arketypens rotnivå er brukt for en gruppe eller klasse av substanser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Utsagn om bruk av den aktuelle substansen i denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Brukt [Individet brukte den identifiserte substansen i løpet av denne episoden.]
  • Ikke brukt [Individet har ikke brukt den identifiserte substansen i løpet av denne episoden.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodebeskrivelse, description=Fritekstsammendrag om individets overordnede bruksmønster av substansen i løpet av episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mønster, description=Bruksmønsteret individet vanligvis har av substansen., comment=Dette elementet er repeterbart, for å tillate flere dimensjoner av bruksmønster. Det typiske bruksmønsteret kan gjøres mer finkornet ved å kode med en terminologi eller med et lokalt verdisett i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Daglig [Bruker substansen minst en gang per dag.]
   • Ikke daglig [Bruker ikke substansen daglig.]
  •  Kvantitet
   Enheter:
   • >=0.0 1/d
   • >=0.0 1/wk
   • >=0.0 1/mo
   • >=0.0 1/a
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Typisk bruk, description=Mengden som vanligvis blir brukt., comment=For eksempel "6 g/uke" eller "Varierende mengde etter stressnivå, mellom 1 og 10 gram per uke"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kvantitet
   Enheter:
   • >=0.0 mg/d
   • >=0.0 g/d
   • >=0.0 mg/wk
   • >=0.0 g/wk
   • >=0.0 mg/mo
   • >=0.0 g/mo
   • >=0.0 ug/d
   • >=0.0 ug/wk
   • >=0.0 ug/mo
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodens sluttdato, description=Datoen episoden opphørte., comment=Kan være en deldato, for eksempel bare et årstall, eller måned og årstall. Dette dataelementet vil være tomt om episoden er pågående., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0033], code=at0033, itemType=CLUSTER, level=3, text=Per administreringsvei eller form, description=Detaljer om substansbruken per administreringsvei eller form, i løpet av episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0033]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=(Administreringsvei/Form), description=Navnet på administreringsveien eller formen., comment=Koding med en ekstern terminologi er ønskelig, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • Administreringsvei [Administreringsveien til substansen. For eksempel intravenøst eller inhalasjon.]
  • Form [Formen til substansen. For eksempel pulver eller olje.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0033]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av substansen via den identifiserte administreringsveien eller formen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0033]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mønster, description=Bruksmønsteret individet vanligvis har av substansen via den identifiserte administreringsveien eller formen., comment=Dette elementet er repeterbart, for å tillate flere dimensjoner av bruksmønster. Det typiske bruksmønsteret kan gjøres mer finkornet ved å kode med en terminologi eller med et lokalt verdisett i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Daglig [Bruker substansen minst en gang per dag, via den identfiserte administreringsveien eller formen.]
   • Ikke daglig [Bruker ikke substansen daglig via den identifiserte administreringsveien eller formen.]
  •  Kvantitet
   Enheter:
   • >=0.0 1/d
   • >=0.0 1/wk
   • >=0.0 1/mo
   • >=0.0 1/a
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0033]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Typisk bruk, description=Mengden som vanligvis blir brukt via den identifiserte administreringsveien., comment=For eksempel "6 g/uke" eller "Varierende mengde etter stressnivå, mellom 1 og 10 gram per uke"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kvantitet
   Enheter:
   • >=0.0 mg/d
   • mg/wk
   • mg/mo
   • g/mo
   • g/wk
   • g/d
   • >=0.0 ug/d
   • >=0.0 ug/wk
   • >=0.0 ug/mo
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0033]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om bruken av substansen via den identifiserte administreringsveien eller formen, og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall forsøk på å slutte, description=Totalt antall ganger individet har forsøkt å slutte å bruke den spesifiserte substansen innenfor denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=3, text=Episodedetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodekommentar, description=Ytterligere fritekst om bruk av den spesifikke substansen innenfor denne episoden, og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Overordnede detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om overordnet bruk av substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet sluttdato, description=Datoen da individet sist brukte substansen., comment=Kan være en deldato, for eksempel bare et årstall, eller måned og årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet kommentar, description=Ytterligere fritekst om den overordnede bruken av substansen, og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0029], code=at0029, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0029]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]