ARCHETYPE Urinanalyse (openEHR-EHR-OBSERVATION.urinalysis.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.urinalysis.v0
ConceptUrinanalyse
DescriptionKvalitativ og semi-kvantitativ urinanalyse som indikerer unormale resultater i urintestmateriale ved bruk av teststrimler, ofte utført som en pasientnær undersøkelse.
UseBruk arketypen for å registrere resultat av en kvalitativ og semi-kvantitativ urinanalyse, ved bruk av urinteststrimler (stix). Når teststrimmelen dyppes i urin, vil de kjemiske testområdene på strimmelen reagere og skifte farge. Resultatet av prøven avleses med en visuell sammenlikning av fargen på teststrimmelen sett sammen med en fargeskala på spesifikke tidspunkt etter gjennomført test. Forskjellige kommersielle produkter innehar varianter av tester/kjemiske testområder. Utformingen av denne arketypen er kraftig påvirket av Multistix-produktet, men intensjonen er å være for universell bruk. Dersom ytterligere krav ved bruk av andre teststrimler tilkommer, kan det være behov for å utvikle produktspesifikke urinanalysearketyper.
MisuseSkal ikke anvendes for å registrere resultat etter mikroskopi av urin eller kvantitative testresultater. Da skal arketypen OBSERVATION.laboratory_test med spesialiseringer brukes. Skal ikke anvendes for registrering av graviditetstester. Bruk arketypen OBSERVATION.pregnancy_test for dette formålet.
PurposeAnvendes for å registrere resultat etter en kvalitativ og semi-kvantitativ urinanalyse, ved bruk av urinteststrimler (stix). Undersøkelsen kan utføres av klinikere pasientnært, av teknikere i en laboratoriesetting eller av individer i hjemmet.
ReferencesUrinalysis, unpublished archetype, National eHealth Transition Authority. NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. Authored: 08 Sep 2006. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1071 (accessed Jan 23, 2015). Forked from original archetype on openEHR CKM to NEHTA CKM on 16 Jan 2012.

Urine Dipstick Multistix (R) 10SG, Johns Hopkins Hospital. The Johns Hopkins Hospital Point-of-Care Testing Program [Internet]. Revised: Oct 2010. Available at: http://pathology.jhu.edu/department/staff/poct/selfstudy/urinedipstick-10sg.pdf (Accessed Mar 4, 2015).

Multistix 9 (R) and Uristix (R) Urinalysis, UCSF Medical Center. Point of Care Testing [Internet]. Revision 2, version 1: Jun 2013. Available at: http://labmed.ucsf.edu/labmanual/mftlng-mtzn/dnld/poct-MultistixUristix.pdf (Accessed Mar 4, 2015).

Various product labels.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-09-08
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-09-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Urinalysis, unpublished archetype, National eHealth Transition Authority. NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. Authored: 08 Sep 2006. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1071 (accessed Jan 23, 2015). Forked from original archetype on openEHR CKM to NEHTA CKM on 16 Jan 2012. Urine Dipstick Multistix (R) 10SG, Johns Hopkins Hospital. The Johns Hopkins Hospital Point-of-Care Testing Program [Internet]. Revised: Oct 2010. Available at: http://pathology.jhu.edu/department/staff/poct/selfstudy/urinedipstick-10sg.pdf (Accessed Mar 4, 2015). Multistix 9 (R) and Uristix (R) Urinalysis, UCSF Medical Center. Point of Care Testing [Internet]. Revision 2, version 1: Jun 2013. Available at: http://labmed.ucsf.edu/labmanual/mftlng-mtzn/dnld/poct-MultistixUristix.pdf (Accessed Mar 4, 2015). Various product labels., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=DFCE5C827AC65A18089BD22FA05B42A0, build_uid=fdf6c2ba-f8a9-41e9-93f9-988b236ef320, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsurin, test, strimmel, multistix, urinstiks, analyse, urinanalyser
Lifecyclein_development
UIDaeb23a10-4e44-4383-87b3-391f019c13f8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.209
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Kvalitativ og semi-kvantitativ urinanalyse som indikerer unormale resultater i urintestmateriale ved bruk av teststrimler, ofte utført som en pasientnær undersøkelse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Sandra Bertram, Ascribe, Australia
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Christian Ghan, The Chris O'Brien Lifehouse at RPA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Oliver Hosking, Remote Health NT, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Chunlan Ma, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (Editor)
Mona Saleh (Translator)
Rosalie Schultz, Anyinginyi Health Aboriginal Corporation, Australia
Fabian Schwarz, NT Health, Australia
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Lin Zhang, BIPH, China, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, NTNU and OUS, Registered Nurse and masterstudent in health informatics
  • Spanish (Argentina): Dr. Leonardo Der Jachadurian, Bitios.com, Medical Doctor (Internal Medicine Specialist)
  • Slovak: ?
  • Arabic (Syria): ?
  • Chinese (PRC): Lin Zhang, Bethune International Peace Hospital, linforest@163.com, What go here?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=4, text=Glukose, description=Påvisning av glukose i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Negativ [Glukose ikke påvist.]
2: Spor [Mengde ekvivalent til 1/10 g/dl (100 mg/dl eller 5 mmol/l) påvist.]
3: 1+ [Mengde ekvivalent til 1/4 g/dl (250 mg/dl eller 15 mmol/l) påvist.]
4: 2+ [Mengde ekvivalent til 1/2 g/dl (500 mg/dl eller 30 mmol/l) påvist.]
5: 3+ [Mengde ekvivalent til 1 g/dl (1000 mg/dl eller 60 mmol/l) påvist.]
6: 4+ [Mengde ekvivalent til >2 g/dl (> 2000 mg/dl eller >120 mmol/l) påvist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bilirubin, description=Påvisning av bilirubin i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Negativ [Bilirubin ikke påvist.]
2: 1+ [Liten mengde påvist.]
3: 2+ [Moderat mengde påvist.]
4: 3+ [Stor mengde påvist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ketoner, description=Påvisning av ketoner i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Negativ [Ketoner ikke påvist.]
2: Spor [Mengde ekvivalent til 5 mg/dl (eller 0,5 mmol/l) påvist.]
3: Liten [Mengde ekvivalent til 15 mg/dl (eller 1.5 mmol/l) påvist.]
4: Moderat [Mengde ekvivalent til 40 mg/dl (eller 4.0 mmol/l) påvist.]
5: Stor [Mengde ekvivalent til 80 mg/dl (eller 8.0 mmol/l) påvist.]
6: Stor+ [Mengde ekvivalent til 160 mg/dl (eller 16 mmol/l) påvist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spesifikk vekt, description=Resultat som viser konsentrasjonen av oppløste substanser i urinen, sammenliknet med destillert vann., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1.000 [Spesifikk vekt er ekvivalent til 1.000.]
2: 1.005 [Spesifikk vekt er ekvivalent til 1.005.]
3: 1.010 [Spesifikk vekt er ekvivalent til 1.010.]
4: 1.015 [Spesifikk vekt er ekvivalent til 1.015.]
5: 1.020 [Spesifikk vekt er ekvivalent til 1.020.]
6: 1.025 [Spesifikk vekt er ekvivalent til 1.025.]
7: 1.030 [Spesifikk vekt er ekvivalent til 1.030.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blod, description=Utslag på blod i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Negativ [Blod ikke påvist.]
2: Spor av ikke-hemolysert [Spor av ikke-hemolysert blod i urinprøven er påvist.]
3: Moderat mengde av ikke-hemolysert [Moderat mengde av ikke-hemolysert blod i urinprøven er påvist.]
4: Spor - hemolysert [Spor av hemolysert blod i urinprøven er påvist.]
5: 1+ [Liten mengde blod påvist.]
6: 2+ [Moderat mengde blod påvist.]
7: 3+ [Stor mengde blod påvist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0126], code=at0126, itemType=ELEMENT, level=4, text=pH, description=Måling av pH-verdi i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 5.0 [pH-verdien til urinen svarer til 5,0.]
2: 5.5 [pH-verdien til urinen svarer til 5,5.]
3: 6.0 [pH-verdien til urinen svarer til 6,0.]
4: 6.5 [pH-verdien til urinen svarer til 6,5.]
5: 7.0 [pH-verdien til urinen svarer til 7,0.]
6: 7.5 [pH-verdien til urinen svarer til 7,5.]
7: 8.0 [pH-verdien til urinen svarer til 8,0.]
8: 8.5 [pH-verdien til urinen svarer til 8,5.]
9: 9.0 [pH-verdien til urinen svarer til 9,0.]
10: 9.5 [pH-verdien til urinen svarer til 9,5.]
11: 10.0 [pH-verdien til urinen svarer til 10,0.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=4, text=Protein, description=Påvisning av protein i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Negativ [Protein ikke påvist.]
2: Spor [Spor av protein er påvist.]
3: 1+ [Mengde ekvivalent til 30 mg/dl (eller 0,3 g/l) er påvist.]
4: 2+ [Mengde ekvivalent til 100 mg/dl (eller 1,0 g/l) er påvist.]
5: 3+ [Mengde ekvivalent til 300 mg/dl (eller 3,0 g/l) er påvist.]
6: 4+ [Mengde ekvivalent til >2000 mg/dl (eller >20 g/l) er påvist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Urobilinogen, description=Påvisning av urobilinogen i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Normal(nedre) [Mengde ekvivalent til 0,2 mg/dl er påvist.]
2: Normal (øvre) [Mengde ekvivalent til 1 mg/dl er påvist.]
3: 2 mg/dL [Mengde ekvivalent til 2 mg/dl er påvist.]
4: 4 mg/dL [Mengde ekvivalent til 4 mg/dl er påvist.]
5: 8 mg/dL [Mengde ekvivalent til 8 mg/dl er påvist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Nitritt, description=Påvisning av nitritt i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Negativ [Nitritt ikke påvist.]
2: Positiv [Nitritt er påvist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=4, text=Leukocytter, description=Påvisning av hvite blodlegemer i urinprøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Negativ [Leukocytter ikke påvist.]
2: Spor [Spor påvist.]
3: 1+ [Liten mengde påvist.]
4: 2+ [Moderat mengde påvist.]
5: 3+ [Stor mengde påvist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0182], code=at0182, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om den pasientnære urinanalysen, inkludert makroskopisk utseende eller andre prøver som ikke er strukturert pr. nå i arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0181], code=at0181, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk fortolkning, description=Et enkelt ord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen og viktigheten av funnene ved urinanalysen., comment=Kommentar: Bruk av koder fra terminologi er foretrukket, dersom mulig. For eksempel: Normal urinprøve, mild proteinuri eller spor av blod. Flere utsagn er tillatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Fritekstbeskrivelse om urinanalysen som ikke er kan registreres i andre felt., comment=For eksempel; om urinprøven er fersk, liten mengde prøvemateriale, metode for innsamling av prøvemateriale eller problemer som oppstod under urinanalysen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0185], code=at0185, itemType=SLOT, level=4, text=Undersøkelse ikke utført, description=Eksplisitt registrering av at urinanalysen ikke ble utført., comment=Bruk dette SLOTet og en ledsagende CLUSTER-arketype om det er et eksplisitt behov for å registrere at analysen ikke ble gjort, for eksempel, ikke mulig å få tatt urinprøven fra et barn på tross av at det var rekvirert eller nødvendig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Tidspunkt, description=En spesifikk dato og/eller tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0079]/items[at0180], code=at0180, itemType=SLOT, level=2, text=Teststrimler, description=Detaljer om den brukte teststrimmelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0079]/items[at0186], code=at0186, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Beskrivelse av metoden for hvordan teststrimlene ble avlest., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Manuelt [Urinanalysen ble utført av en person.]
  • Automatisk [Urinanalysen ble utført av et medisinsk utstyr.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0079]/items[at0183], code=at0183, itemType=SLOT, level=2, text=Medisinsk utstyr, description=Detaljer om måleinstrument som ble brukt ved teststrimmelanalysen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0079]/items[at0184], code=at0184, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonskrav eller ytterligere metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0079], code=at0079, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0079]/items[at0180], code=at0180, itemType=SLOT, level=2, text=Teststrimler, description=Detaljer om den brukte teststrimmelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0079]/items[at0186], code=at0186, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Beskrivelse av metoden for hvordan teststrimlene ble avlest., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Manuelt [Urinanalysen ble utført av en person.]
  • Automatisk [Urinanalysen ble utført av et medisinsk utstyr.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0079]/items[at0183], code=at0183, itemType=SLOT, level=2, text=Medisinsk utstyr, description=Detaljer om måleinstrument som ble brukt ved teststrimmelanalysen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0079]/items[at0184], code=at0184, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonskrav eller ytterligere metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]