ARCHETYPE Evne til kommunikasjon (openEHR-EHR-EVALUATION.communication_capability.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.communication_capability.v1
ConceptEvne til kommunikasjon
DescriptionIndividets evne til å kommunisere.
UseBrukes for å registrere detaljer om individets praktiske evne til å kommunisere, inkludert funksjonsnedsettelser og behov for kommunikasjonshjelpemidler. Hensikten med arketypen er å registrere hvordan individet kommuniserer med andre og hvordan klinikere best kan kommunisere med individet.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om et språk, bruk arketypen CLUSTER.language (Språk) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om en forespørsel om tolketjenester. Bruk arketypen CLUSTER.interpreter_requirements (Tolkebehov) i en egnet INSTRUCTION-arketype, for eksempel INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel). Brukes ikke for å registrere detaljer om tolking som er gjennomført. Bruk arketypen ACTION.interpretation for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om individets praktiske evne til å kommunisere, inkludert funksjonsnedsettelser og behov for kommunikasjonshjelpemidler.
References
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-03-26
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-03-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=5EFEBA1B614CC41DE70716D441894412, build_uid=b6d40c66-0d95-497e-8025-87611b69b7b4, revision=1.0.0}
Keywordsspråk, tolk, oversettelse, oversetter, kommunikasjon, informasjonsutveksling, formidle, videreformidle, tilpasset kommunikasjon, tilrettelagt kommunikasjon, samtale, translatør, språkassistent, ytring, verbal, nonverbal, dialog
Lifecyclepublished
UID876038dc-5164-4ff6-b864-55c475ddedfb
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2087
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Individets evne til å kommunisere., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Paula Anderson, UCLH, United Kingdom
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Birgitte Bjerkely, Senter for sjeldne diagnoser, OUS, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Rose Mari Eikås, Helse Bergen, Norway
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Jessica Hansen, Universitetet i Oslo, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Siren Kraakenes, Helse Vest IKT, Norway
Panita Laksuktom, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Jagan Mohan, Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute, India
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anine Ramberg, DIPS ASA, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Liv Ingrid Svela, Helse Bergen HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Susanne Trønnes, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om individets overordnede evne til kommunikasjon, inkludert funksjonsnedsettelser og behov for kommunikasjonshjelpemidler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=CLUSTER, level=2, text=(Per språk), description=Detaljer om individets evne til kommunikasjon for et spesifikt språk., comment="Run-time name constraint" (navnebegrensning) lagt på clusteret "Per språk" kan brukes for å spesifisere om språket er foretrukket i kommunikasjonen med individet eller om det er et alternativt språk som kan benyttes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • Foretrukket språk [Individets foretrukne språk og kommunikasjonsmetode.]
  • Alternativt språk [Individets alternative språk og/eller kommunikasjonsmetoder.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015]/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=3, text=Språk, description=Evne og kommunikasjonsmetode for et spesifikt språk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om evne, description=Ytterligere strukturerte detaljer om individets evne til å kommunisere ved hjelp av det spesifiserte språket., comment=For eksempel detaljer om språkferdigheter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om individets evne til kommunikasjon på et spesifikt språk, som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommunikasjonshjelpemidler, description=Identifisert behov for et kommunikasjonshjelpemiddel., comment=For eksempel: Et høreapparat, lesebriller eller leselist. Koding av elementet "Kommunikasjonshjelpemidler" med en terminologi er ønskelig om mulig. Detaljer om det faktiske kommunikasjonshjelpemiddelet registreres i arketypen EVALUATION.device_summary., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om individets evne til å kommunisere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet kommentar, description=Ytterligere overordnet fritekstbeskrivelse om individets evne til kommunikasjon som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da evne til kommunikasjon sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da evne til kommunikasjon sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]