ARCHETYPE Bergs balanseskala (openEHR-EHR-OBSERVATION.berg_balance_scale.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.berg_balance_scale.v0
ConceptBergs balanseskala
DescriptionEn 14 punktsskala som brukes for å vurdere pasientens evne til å balansere sikkert under en rekke forhåndsbestemte oppgaver.
UseBrukes for å bestemme eldre pasienters evne til å balansere sikkert under en rekke forhåndsbestemte oppgaver, eller hos pasienter med akutt hjerneslag. Skalaen består av 14 punkt hvor hvert element består av en fempunktsskala som varierer fra 0 til 4, der 0 angir laveste funksjonsnivå og 4 høyeste funksjonsnivå.
MisuseTesten vurderer ikke ganglag.
PurposeFor å bestemme eldre pasienters evne til å balansere sikkert under en rekke forhåndsbestemte oppgaver.
ReferencesBerg, Katherine, et al. "Measuring balance in the elderly: preliminary development of an instrument." Physiotherapy Canada 41.6 (1989): 304-311. Hentet 24.7.18 fra https://www.researchgate.net/publication/244941396_Measuring_balance_in_the_elderly_Preliminary_development_of_an_instrument.

Norsk geriatrisk forening, tester og registreringsskjema. Bergs balanseskala (BBS). Hentet 24.7.18 fra http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-geriatrisk-forening/Geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/bergs-balanseskala-bbs/
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Arild Stangeland
Organisasjon: Helse Bergen University Hospital
E-post: arild.stangeland@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-07-23
Other Details LanguageForfatternavn: Arild Stangeland
Organisasjon: Helse Bergen University Hospital
E-post: arild.stangeland@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-07-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Berg, Katherine, et al. "Measuring balance in the elderly: preliminary development of an instrument." Physiotherapy Canada 41.6 (1989): 304-311. Hentet 24.7.18 fra https://www.researchgate.net/publication/244941396_Measuring_balance_in_the_elderly_Preliminary_development_of_an_instrument. Norsk geriatrisk forening, tester og registreringsskjema. Bergs balanseskala (BBS). Hentet 24.7.18 fra http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-geriatrisk-forening/Geriatrisk-test--og-undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/bergs-balanseskala-bbs/, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=4D930B5F7F3EE4875E1EAA064EFA7158, build_uid=7b5f92b2-3ed3-4a4d-ad10-b55c51f8cbf6, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsferdighetstester, aldring, fysisk fungering
Lifecyclein_development
UID1328b960-c559-4328-bf38-b87eff13b35b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2082
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En 14 punktsskala som brukes for å vurdere pasientens evne til å balansere sikkert under en rekke forhåndsbestemte oppgaver., archetypeConceptComment=null, otherContributors=John Tore Valand, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0098]/items[at0099], code=at0099, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekst om faktorer som kan ha bidratt til skåringen av Bergs balanseskala., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=1. Sittende til stående, description=Reis deg opp. Forsøk å ikke bruke hendene som støtte., comment=For å få 2 poeng kan pasienten gjøre flere enn ett forsøk på oppgaven., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Trenger middels eller maksimal hjelp av en eller flere personer for å reise seg opp. [*]
1: Trenger minimal hjelp av en person for å reise seg opp eller for å finne balansen. [*]
2: Kan reise seg opp med hjelp av hendene etter flere forsøk. [*]
3: Kan reise seg opp på egen hånd med hjelp av hendene. [*]
4: Kan reise seg opp uten å bruke hendene og finner selv balansen. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=2. Stående uten støtte, description=Stå i 2 minutter uten støtte., comment=For å få 1 poeng får pasienten flere enn et forsøk på denne oppgaven., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke stå i 30 sekunder uten støtte. [*]
1: Trenger flere forsøk for å stå i 30 sekunder, uten støtte. [*]
2: Kan stå i 30 sekunder uten støtte. [*]
3: Kan stå i 2 minutter med tilsyn. [*]
4: Kan stå stødig i 2 minutter. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=3. Sitte uten ryggstøtte med føttene på golvet eller på en skammel., description=Sitt med armene i kors i 2 minutter., comment=Sitt med armene i kors i 2 minutter. (Hvis pasienten ikke forstår at han/hun ikke skal lene seg mot ryggstøtten bør oppgaven utføres uten ryggstøtte, for eksempel på sengen eller sengekanten)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke sitte i 10 sekunder uten støtte. [*]
1: Kan sitte i 10 sekunder. [*]
2: Kan sitte i 30 sekunder. [*]
3: Kan sitte i 2 minutter med tilsyn. [*]
4: Kan sitte trygt og sikkert i 2 minutter. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=4. Stående til sittende, description=Sett deg ned., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Trenger hjelp av en person for å sette seg. [*]
1: Setter seg selvstendig men ukontrollert. [*]
2: Bruker baksiden av bena mot stolen for å kontrollere det å sette seg. [*]
3: Kontrollerer det å sette seg ved hjelp av hendene. [*]
4: Setter seg på en trygg måte med minimal hjelp av hendene. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=5. Fra sittende på en stol med armlene til en annen uten armlen og vice versa, description=Flytt deg fra stolen med armlene til stolen uten armlene/sengen. Bruk hendene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Trenger hjelp av to personer (for å støtte eller veilede for å være trygg). [*]
1: Trenger hjelp av en person. [*]
2: Kan forflytte seg ved hjelp av muntlige ledetråder og/eller tilsyn. [*]
3: Kan forflytte seg på en trygg måte med mye hjelp av hendene. [*]
4: Kan forflytte seg på en trygg måte med minimal hjelp av hendene. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=6. Stå uten støtte med lukkede øyne, description=Lukk øynene og stå stille i 10 sekunder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Trenger hjelp for ikke å falle. [*]
1: Står stille, men må åpne øynene i løpet av 3 sekunder. [*]
2: Kan stå i 3 sekunder. [*]
3: Kan stå i 10 sekunder med tilsyn. [*]
4: Kan stå sikkert i 10 sekunder. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=7. Stående med føttene inntil hverandre, description=Sett føttene inntil hverandre og stå uten støtte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Trenger hjelp for å innta stillingen og kan ikke stå i stillingen i 15 sekunder. [*]
1: Trenger hjelp for å innta stillingen, men kan stå i 15 sekunder med føttene inntil hverandre. [*]
2: Kan selv sette føttene inntil hverandre, men kan ikke stå slik i 1 minutt. [*]
3: Kan selv sette føttene inntil hverandre og stå i 1 minutt med tilsyn. [*]
4: Kan selv sette føttene inntil hverandre og stå sikkert i 1 minutt. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=8. Stå og strekke seg fremover med utstrakt arm, description=Løft armen opp til 90 grader. Strekk fingrene. Strekk deg framover så langt du kan., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Mister balansen ved forsøket/trenger ytre støtte. [*]
1: Strekker seg fremover men trenger tilsyn. [*]
2: Kan strekke seg fremover mer enn 5 centimeter på en sikker måte. [*]
3: Kan strekke seg fremover mer enn 12 centimeter på en sikker måte. [*]
4: Kan strekke seg fremover mer enn 25 centimeter på en sikker måte. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=9. Ta opp noe fra gulvet, description=Ta opp skoen/tøffelen som ligger foran føttene dine., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Mister balansen ved forsøket/trenger ytre støtte. [*]
1: Kan ikke ta opp skoen og trenger tilsyn under forsøket. [*]
2: Kan ikke ta opp skoen, men når 2,5 – 5 cm fra skoen og vedlikeholder balansen. [*]
3: Kan ta opp skoen men trenger tilsyn. [*]
4: Kan ta opp skoen på en enkelt og sikker måte. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=4, text=10. Vri seg og se bak over høyre og venstre skulder, description=Vri kroppen og se bak deg over venstre skulder. Gjør det samme mot høyre., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Trenger støtte for ikke å miste balansen eller falle. [*]
1: Trenger tilsyn under utførelsen. [*]
2: Vrir seg bare til siden, men opprettholder balansen. [*]
3: Ser bak seg til den ene siden, har mindre rotasjon til den andre siden. [*]
4: Ser bak seg til begge sider og roterer i hele kroppen og det foregår “tyngdeoverføring”. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=11. Snu seg 360 grader, description=Snu deg rundt en hel omgang. Stans. Snu deg så rundt en hel omgang den andre veien., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Trenger støtte under vendingen. [*]
1: Trenger tilsyn eller muntlige ledetråder. [*]
2: Kan snu seg sikkert 360 grader, men trenger mer enn 4 sek. [*]
3: Kan snu seg sikkert 360 grader på 4 sek. eller mindre kun en retning.. [*]
4: Kan snu seg sikkert 360 grader på 4 sek. eller mindre. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=12. Sette en og en fot vekselvis på et trappetrinn, description=Sett vekselvis høyre og venstre fot opp på trinnet/skammelen. Fortsett til hver fot har berørt trinnet/ skammelen 4 ganger., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Trenger hjelp for ikke å falle/er ikke i stand til å prøve. [*]
1: Kan klare mer enn 1 gang på hver fot med minimal hjelp. [*]
2: Kan klare å sette opp hver fot 2 ganger på trinnet uten hjelp men med tilsyn. [*]
3: Kan stå selvstendig og klarer å sette hver fot på trinnet på mer enn 20 sek. [*]
4: Kan stå selvstendig og trygt og greier (eller klarer) å sette hver fot 4 ganger på trinnet i løpetav 20 sek. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=13. Stå med en fot fremfor den andre, description=Sett den ene foten rett foran den andre (tandemstilling). Hvis du ikke greier å sette foten rett foran den andre, prøv å sette foten så langt frem at hælen på den forreste foten er lenger fram enn den bakerste fotens tær., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Mister balansen under steget eller i stillingen. [*]
1: Trenger hjelp med å flytte en fot fram, men kan stå i stillingen i 15 sek. [*]
2: Kan selv flytte en fot et lite skritt fram og stå der i 30 sek. [*]
3: Kan selv sette en fot foran den andre og stå der i 30 sek. [*]
4: Kan selv plassere føttene i tandemstilling og stå der i 30 sek. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=14. Stå på ett ben, description=Stå på ett ben så lenge du kan uten støtte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke eller forsøker ikke å løfte benet, eller trenger hjelp for ikke å falle. [*]
1: Forsøker å løfte benet, men kan ikke stå på ett ben i 3 sekunder, men kan likevel stå på egenhånd. [*]
2: Kan selv løfte benet og stå der i 3 sek. [*]
3: Kan selv løfte benet og stå der i 5 sek. [*]
4: Kan selv løfte benet og stå der i 10 sek. [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Sum av verdiene som er registrert for hver enkelt av de 14 undersøkelsesdelene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=56

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen som ikke er fanget i andre felt., comment=Hvis hele eller deler av testen ikke var gjennomførbar, skal årsak til dette registreres i dataelementet "Konfunderende faktorer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0040]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0098], code=at0098, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=4..*, subCardinalityText=Minimum 4 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0040], code=at0040, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0040]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]