ARCHETYPE Menstruasjonssyklus (openEHR-EHR-OBSERVATION.menstruation.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.menstruation.v1
ConceptMenstruasjonssyklus
DescriptionDetaljer om én menstruasjonssyklus.
UseBrukes for å registrere detaljer om én menstruasjonssyklus.
MisuseBrukes ikke for å registrere dato for siste menstruasjon, bruk arketypen EVALUATION.last_menstrual_period til dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om en spesifikk dag i menstruasjonssyklusen, bruk arketypen OBSERVATION.menstrual_diary til dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om menarke eller overgangsalder - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om typiske eller vanlige menstruasjonssykluser eller mønstre - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om én menstruasjonssyklus.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=91B4B5EA35D10AAB9436F63561C7FDB6, build_uid=a8a6ed95-3a61-4cf7-944f-e77b1ef4e74d, revision=1.0.0}
Keywordsmenstruasjon, mensen, syklus, dysmenoré, smerte, oppblåsthet
Lifecyclepublished
UID9d5787e1-198f-4212-8e5b-389d1a859f2d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.207
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om én menstruasjonssyklus., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Saioa Arostegui, DIPS AS
Astrid Askeland, DIPS AS
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
itai Basel, Private, Israel
SB BHATTACHARYYA, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Hanne Joensen, Helse Bergen HUS, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Runar Kristiansen, DIPS AS
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Nagaraj Malipatil, Sagar Private Limited, United Kingdom
Anna Moore, University of Cambridge, United Kingdom
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Bjorn Naess, DIPS AS
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ørjan Vermeer, Haukeland Universitetssjukehus, Kvinneklinikken, Norway
Sigrid Daae Mæland, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland, vesa.peltola@tieto.com
  • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
  • Portuguese (Brazil): Marivan Abrahão, Gabriela Alves, Adriana Kitajima e Maria Ângela Scatena, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0022]/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Menstruasjonens start, description=Startdato for menstruasjonsblødningen i én syklus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Menstruasjonens varighet, description=Menstruasjonsblødningens varighet i denne syklusen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: dager
>=0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse av menstruasjonssyklusen, description=Fritekstbeskrivelse av menstruasjonssyklusen., comment=For eksempel en gjennombruddsblødning eller avvik fra en typisk syklus., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Relativ mengde, description=En subjektiv vurdering av blødningsmengden for gjeldende syklus, relatert til typiske sykluser for individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Mer enn normalt [Økt blødning i forhold til normalt.]
  • Normal, eller typisk blødning [Normal menstruasjonsblødning.]
  • Mindre enn normalt [Mindre blødning enn normalt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blodkoagler, description=Tilstedeværelse av koagler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede [Det forekom blodkoagler i menstruasjonsblødningen.]
  • Fraværende [Det forekom ikke blodkoagler i menstruasjonsblødningen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om menstruasjonssyklusen., comment=For eksempel menstruasjonssymptomer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om menstruasjonssyklusen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bakenforliggende faktorer, description=Bakenforliggende faktorer som kan ha innvirkning på menstruasjonen, comment=For eksempel: stress, Hormonell antikonsepsjon, postpartum perioden, perimenopausal eller hormonerstatningsterapi (HRT), kjente fibromyomer, intrauterin antikonsepsjon (ikke hormonell) eller medisiner. Koding med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0020], code=at0020, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0022], code=at0022, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0022]/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]