ARCHETYPE Svangerskap (openEHR-EHR-OBSERVATION.gestation.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.gestation.v0
ConceptSvangerskap
DescriptionEstimert eller kjent svangerskapslengde, fosterets gestasjonsalder eller nyfødt.
UseFor registrering av estimert, eller kjent, svangerskapslenge eller nyfødt.
MisuseAnvendes ikke for å registrere historisk svangerskapslengde for fosteret ved fødselen. Dette dokumenteres i oppsummering av svangerskapet.
PurposeFor registrering av estimert, eller kjent, svangerskapslengde av nåværende graviditet eller nyfødt på tidspunktet.
ReferencesMongelli M. Evaluation of Gestation. Medscape Reference. See http://emedicine.medscape.com/article/259269-overview#showall (accessed Jan 2012)

Peek MJ, Devonald KJ, Beilby R, Ellwood D. The value of routine early pregnancy ultrasound in the antenatal booking clinic. Aust N Z J Obstet Gynaecol. May 1994;34(2):140-3.

Geirsson RT, Busby-Earle RM. Certain dates may not provide a reliable estimate of gestational age. Br J Obstet Gynaecol. Jan 1991;98(1):108-9.

Guerrero R, Florez PE. The duration of pregnancy. Lancet. Aug 2 1969;2(7614):268-9.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: NT mEHR Project
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-01-04
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: NT mEHR Project
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-01-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Mongelli M. Evaluation of Gestation. Medscape Reference. See http://emedicine.medscape.com/article/259269-overview#showall (accessed Jan 2012) Peek MJ, Devonald KJ, Beilby R, Ellwood D. The value of routine early pregnancy ultrasound in the antenatal booking clinic. Aust N Z J Obstet Gynaecol. May 1994;34(2):140-3. Geirsson RT, Busby-Earle RM. Certain dates may not provide a reliable estimate of gestational age. Br J Obstet Gynaecol. Jan 1991;98(1):108-9. Guerrero R, Florez PE. The duration of pregnancy. Lancet. Aug 2 1969;2(7614):268-9., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=5D2A52FE2311FE73E793C14103783554, build_uid=032be228-1ac5-4f21-8d37-9c1bcce76021, revision=0.0.1-alpha}
Keywordssvangerskap, gestasjonsalder, tid fra unnfangelse, modenhet, svangerskapslengde
Lifecyclein_development
UID2b95b290-5ba9-40d9-b538-bce3ffb5dca7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.206
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Estimert eller kjent svangerskapslengde, fosterets gestasjonsalder eller nyfødt., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, NTNU and OUS, Registered Nurse and master student in health informatics
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Svangerskapslengde, description=Estimert tid siden unnfangelse + 2 uker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker, dager
0 uker..60 uker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tid fra unnfangelse, description=Tid fra unnfangelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker, dager
0 uker..60 uker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Kommentarer til unnfangelsesdato eller svangerskapslengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0017]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beregning basert på, description=Grunnlaget for beregning av svangerskapslengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ultralyd i 1.trimester [Ultralyd gjennomført før 14. svangerskapsuke.]
 • Ultralyd i 2. trimester [Ultralyd gjennomført mellom 18. og 28. svangerskapsuke.]
 • Ultralyd i 3.trimester [Ultralyd gjennomført etter 28. svangerskapsuke.]
 • Dato for siste menstruasjon [Dato for første dag i siste menstruasjon.]
 • Unnfangelsesdato [Dato for unnfangelse er kjent.]
 • Undersøkelse av livmor i 1.trimester [Størrelse på livmor før 14. svangerskapsuke.]
 • Undersøkelse av livmor i 2.trimester [Symfyse-fundusmåling målt mellom 14. og 28. svangerskapsuke.]
 • Undersøkelse av livmor i 3. trimester [Symfyse-fundusmåling målt etter 28. svangerskapsuke.]
 • Dato for første positive graviditetstest [Dato for første positive graviditetstest, ideelt sett inkludert flere graviditetstester med kjent følsomhet.]
 • Beregnet fra estimert termindato [Tilbakeberegning fra estimert termindato.]
, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Dato for måling, description=Dato og tidspunkt for svangerskapsmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0017], code=at0017, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0017]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beregning basert på, description=Grunnlaget for beregning av svangerskapslengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ultralyd i 1.trimester [Ultralyd gjennomført før 14. svangerskapsuke.]
 • Ultralyd i 2. trimester [Ultralyd gjennomført mellom 18. og 28. svangerskapsuke.]
 • Ultralyd i 3.trimester [Ultralyd gjennomført etter 28. svangerskapsuke.]
 • Dato for siste menstruasjon [Dato for første dag i siste menstruasjon.]
 • Unnfangelsesdato [Dato for unnfangelse er kjent.]
 • Undersøkelse av livmor i 1.trimester [Størrelse på livmor før 14. svangerskapsuke.]
 • Undersøkelse av livmor i 2.trimester [Symfyse-fundusmåling målt mellom 14. og 28. svangerskapsuke.]
 • Undersøkelse av livmor i 3. trimester [Symfyse-fundusmåling målt etter 28. svangerskapsuke.]
 • Dato for første positive graviditetstest [Dato for første positive graviditetstest, ideelt sett inkludert flere graviditetstester med kjent følsomhet.]
 • Beregnet fra estimert termindato [Tilbakeberegning fra estimert termindato.]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]