ARCHETYPE Tjenesteanvisning (openEHR-EHR-CLUSTER.service_direction.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.service_direction.v0
ConceptTjenesteanvisning
Description*Structured details of a complex timing direction for an ordered or requested service. (en)
UseBrukes for å registrere strukturerte detaljer om en enkelt timinganvisning for en rekvirert tjeneste. En anvisning beskriver en eller flere sekvensielle timingmønstre, koblet med en overordnet anvisningsvarighet og detaljer om repetisjon utover én dag. For eksempen: Dialyseblodprøvepakke 1 på: Onsdager i den andre uken av Januar, Februar, April, Mai, Juli, August, Oktober, November. Denne CLUSTER-arketypen kan repeteres slik at man kan representere det komplettet settet av timinganvisninger for én tjenesteforespørsel. For eksempel "INR daglig i 1 uke, ukentlig i 1 måned, månedlig i 6 måneder" eller "Observasjoner av vitale tegn hver time i 4 timer, deretter hver 2. time i 12 timer". Arketypen kan gis nye navn i templaten eller applikasjoner for å representere en spesifikk hendelse som f.eks. "første fire timer eller operasjon" eller "baselineundersøkelse". Arketypen vil generelt bli brukt innenfor en overordnet INSTRUCTION-arketype, primært Helsetjenesteforespørsel.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere timinginformasjon om en rekvirering eller ordinering der det er behov for en doseangivelse, som legemiddel- eller transfusjonsordinasjoner. Bruk arketypen Terapeutisk anvisning for dette formålet.
PurposeBrukes for å registrere strukturerte detaljer om en enkelt timinganvisning for en rekvirert tjeneste. Hver anvisning er generelt gyldig i et gitt tidsintervall eller antall ganger en tjeneste utføres.
ReferencesDerived from: Therapeutic direction, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-12-05]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2753
Copyright© openEHR Foundation, Alberta Health Services (Canada)
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-22
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Therapeutic direction, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-12-05]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2753, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=24B8E07F5B89B747F67E5CF1569BDC8A, build_uid=d6ad329d-441c-42bf-bc5c-6df3dd611a5c, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsrekvirering, rekvirere, tjeneste, prosedyre, undersøkelse, behandling, timing
Lifecyclein_development
UID98de9f9d-3eab-4735-8563-720f0c371176
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2055
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=*Structured details of a complex timing direction for an ordered or requested service. (en), archetypeConceptComment=*For example: a sequence of vital signs obervations over the first 24 hours post-operatively; or a request for home nursing attendance in the morning and evening, gradually reducing over a month. (en), otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
John Bennett, NEHTA, Australia
SBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Sharmila Biswas, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Susan McIndoe, Royal District Nursing Service, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
John Taylor, NEHTA, Australia
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ines Vaz, UFN, Portugal
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Ed Schwab,RD, CPHIMS-CA, Foundational Knowledge - Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada
Katrina Simpson-Pineda, RN, BN, Clinical Knowledge Topics - Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada
Marlene Mann, BN, MCE, CPHIMS-CA, Prosci Certified, Foundation Knowledge Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller der ordineringen består av flere doseringsanvisninger, spesifiserer anvisningsrekkefølgen i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel "(1) 4 ganger daglig i 3 dager, (2) to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 gang daglig i 7 dager.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Direction description (en), description=*Narrative description about the whole direction. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=*Activity (en), description=*A grouping of an amount and timing for a part of a service direction. (en), comment=*For example: home nursing request for 2 hours in the morning as one activity and 1 hour in the evening as a second activity. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Activity sequence (en), description=*The intended sequential position of this activity within all activities for the service direction. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Amount (en), description=*The amount of service requested as part of a specified activity. (en), comment=*Represented either as the number of services or the duration of service/s. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Varighet
  >=1 andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=*Intraday timing (en), description=Strukturerte detaljer om timing av tjenesten innenfor en dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 gang daglig i 3 dager", "2 ganger daglig i 4 dager", "3 ganger daglig på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ubestemt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid.]
  • Ubestemt - ikke avslutt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid, med en sterk anbefaling om ikke å avslutte den.]
 •  Varighet
  >=1 andre
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Antall
  min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=1, text=Repetering av anvisning, description=*Structured details about pattern of repetition for each set of intraday activities. (en), comment=For eksempel "hver 3. dag", "på tirsdager og søndager", "3 dager etter menstruasjonsblødningens 1. dag". Dette SLOTet er ikke for timing innenfor et 24-timersintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Total amount (en), description=*The total number of services or hours available for all activities in this direction. (en), comment=*Example: 'Perform once only' = 1; or '30 hours'. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Varighet
  >=1 andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om anvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller der ordineringen består av flere doseringsanvisninger, spesifiserer anvisningsrekkefølgen i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel "(1) 4 ganger daglig i 3 dager, (2) to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 gang daglig i 7 dager.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Direction description (en), description=*Narrative description about the whole direction. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=*Activity (en), description=*A grouping of an amount and timing for a part of a service direction. (en), comment=*For example: home nursing request for 2 hours in the morning as one activity and 1 hour in the evening as a second activity. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Activity sequence (en), description=*The intended sequential position of this activity within all activities for the service direction. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Amount (en), description=*The amount of service requested as part of a specified activity. (en), comment=*Represented either as the number of services or the duration of service/s. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Varighet
  >=1 andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=*Intraday timing (en), description=Strukturerte detaljer om timing av tjenesten innenfor en dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 gang daglig i 3 dager", "2 ganger daglig i 4 dager", "3 ganger daglig på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ubestemt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid.]
  • Ubestemt - ikke avslutt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid, med en sterk anbefaling om ikke å avslutte den.]
 •  Varighet
  >=1 andre
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Antall
  min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=1, text=Repetering av anvisning, description=*Structured details about pattern of repetition for each set of intraday activities. (en), comment=For eksempel "hver 3. dag", "på tirsdager og søndager", "3 dager etter menstruasjonsblødningens 1. dag". Dette SLOTet er ikke for timing innenfor et 24-timersintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Total amount (en), description=*The total number of services or hours available for all activities in this direction. (en), comment=*Example: 'Perform once only' = 1; or '30 hours'. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Varighet
  >=1 andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om anvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]