ARCHETYPE Tjenesteanvisning (openEHR-EHR-CLUSTER.service_direction.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.service_direction.v1
ConceptTjenesteanvisning
DescriptionDetaljert beskrivelse av en kompleks anvisning for en rekvirert eller bestilt tjeneste.
UseBrukes for å registrere en detaljert beskrivelse av en kompleks anvisning for en rekvirert eller bestilt tjeneste. Denne arketypen er utviklet for å nøstes i SLOTet "Kompleks timing" i arketypen INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel), men kan benyttes i andre arketyper der det er klinisk relevant. Det kan være nødvendig med flere instanser av denne arketypen for å representerer komplekse forespørsler etter tjenester, særlig tjenester som endrer frekvens eller leveringsmønstre over tid. Hver tjenesteanvisning gir en detaljert veiledning om en eller flere sekvensielle aktiviteter, der hver aktivitet inneholder en "Mengde" og en "Timing innenfor en dag" (arketypen "Timing - døgn"), sammen med den overordnede varigheten av anvisningen og detaljer om repeterende mønstre utover en enkelt dag. Hvert aktivitetspar gjør det mulig å beskrive et komplekst mønster, for eksempel 2 timer hjemmesykepleie om morgenen og en time om kvelden. Hver tjenesteanvisning kan være gyldig i en begrenset tidsperiode, over et begrenset nummer hendelser beskrevet i dataelementet "Totalmengde". Den totale mengden for hele tjenesteanvisningen registreres i arketypen INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel). For eksempel: - Hjemmesykepleier 2 timer om morgenen og 1 time om kvelden over en tidsperiode på 6 måneder. Etterfulgt av kun 1 time om morgenen i 6 uker. - Dialyseblodprøvepakke tas på onsdager i den andre uken av Januar, Februar, April, Mai, Juli, August, Oktober, November. - INR daglig i 1 uke, ukentlig i 1 måned og månedlig i 6 måneder. - Vitale observasjoner hver time i 4 timer, deretter hver andre time i 12 timer. Arketypen kan gis nye navn i et templat eller en applikasjon for å representere en spesifikk hendelse som f.eks. "første fire timer eller operasjon".
MisuseSkal ikke brukes for å registrere tidsangivelse om en rekvirering eller ordinering der det er behov for en doseangivelse, som legemiddel- eller transfusjonsordinasjoner. Bruk arketypen CLUSTER.therapeutic_direction (Terapeutisk anvisning) for dette formålet.
PurposeFor å registrere en detaljert beskrivelse av en kompleks anvisning for en rekvirert eller bestilt tjeneste.
ReferencesDerived from: Therapeutic direction, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-12-05]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2753
Copyright© openEHR Foundation, Alberta Health Services (Canada)
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-22
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Therapeutic direction, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-12-05]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2753, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=2B84E288EC80F7D109E4C564852BFBDB, build_uid=4deab281-79b1-4e37-906b-1cee262a4957, revision=1.0.0}
Keywordsrekvirering, rekvirere, tjeneste, prosedyre, undersøkelse, behandling, timing, tidsangivelse, timedefinisjon, tidspunkt, instruks, bestilling, bestille
Lifecyclepublished
UIDab56845d-3f99-4a76-bece-634b4523cb60
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2055
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljert beskrivelse av en kompleks anvisning for en rekvirert eller bestilt tjeneste., archetypeConceptComment=For eksempel: En sekvens av vitale observasjoner de første 24 timene postoperativt, eller en forespørsel om hjemmesykepleie morgen og kveld, gradvis redusert over en måned., otherContributors=Øyvind Aardal, Helse Vest, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
John Bennett, NEHTA, Australia
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Sharmila Biswas, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Marlene Mann, BN, MCE, CPHIMS-CA, Prosci Certified, Foundation Knowledge Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada
Susan McIndoe, Royal District Nursing Service, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Ed Schwab,RD, CPHIMS-CA, Foundational Knowledge - Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Katrina Simpson-Pineda, RN, BN, Clinical Knowledge Topics - Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
John Taylor, NEHTA, Australia
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ines Vaz, UFN, Portugal
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke og John Tore Valand, Liv Laugen, Helse Vest IKT og Helse Bergen HF, ​Oslo University Hospital, Norway, john.tore.valand@helse-bergen.no, liv.laugen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller med flere anvisninger spesifiserer "Anvisningsrekkefølge" i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel (1) 4 ganger daglig i 3 dager, (2) to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 gang daglig i 7 dager., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av hele anvisningen., comment=For eksempel: "Klokken 07:00 hver mandag, 30 minutters varighet, de neste tre månedene"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Aktivitet, description=En gruppering av mengde og timing for en del av en tjenesteanvisning., comment=For eksempel: Forespørsel om hjemmesykepleie 2 timer om morgenen som en aktivitet og 1 time om kvelden som en annen aktivitet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitetssekvens, description=Den tiltenkte sekvensielle plasseringen av denne aktiviteten innen alle aktiviteter for tjenesteanvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mengde, description=Mengde av den forespurte tjenesten som en del av en spesifisert aktivitet., comment=Representeres enten som et antall av tjenester eller varighet av tjeneste(r)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
   min: >=1

  •  Varighet
   >=1 andre
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tidspunkter innenfor en dag, description=Strukturerte detaljer om tidspunkter tjenesten skal leveres på innenfor en dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 gang daglig i 3 dager", "2 ganger daglig i 4 dager", "3 ganger daglig på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ubestemt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid.]
  •  Varighet
   >=1 andre
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=1, text=Repetering av anvisning, description=Strukturerte detaljer om mønster for repetering av de daglige aktivitetene., comment=For eksempel "hver 3. dag", "på tirsdager og søndager", "3 dager etter menstruasjonsblødningens 1. dag". Dette SLOTet er ikke for timing innenfor et 24-timersintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Total mengde, description=Det totale antall tjenester eller timer som er tilgjengelige for alle aktiviteter i denne anvisningen., comment=For eksempel: "Gjennomfør kun en gang" = 1, eller "30 timer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
   min: >=1

  •  Varighet
   >=1 andre
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om anvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller med flere anvisninger spesifiserer "Anvisningsrekkefølge" i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel (1) 4 ganger daglig i 3 dager, (2) to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 gang daglig i 7 dager., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av hele anvisningen., comment=For eksempel: "Klokken 07:00 hver mandag, 30 minutters varighet, de neste tre månedene"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Aktivitet, description=En gruppering av mengde og timing for en del av en tjenesteanvisning., comment=For eksempel: Forespørsel om hjemmesykepleie 2 timer om morgenen som en aktivitet og 1 time om kvelden som en annen aktivitet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitetssekvens, description=Den tiltenkte sekvensielle plasseringen av denne aktiviteten innen alle aktiviteter for tjenesteanvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mengde, description=Mengde av den forespurte tjenesten som en del av en spesifisert aktivitet., comment=Representeres enten som et antall av tjenester eller varighet av tjeneste(r)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
   min: >=1

  •  Varighet
   >=1 andre
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tidspunkter innenfor en dag, description=Strukturerte detaljer om tidspunkter tjenesten skal leveres på innenfor en dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 gang daglig i 3 dager", "2 ganger daglig i 4 dager", "3 ganger daglig på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ubestemt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid.]
  •  Varighet
   >=1 andre
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=1, text=Repetering av anvisning, description=Strukturerte detaljer om mønster for repetering av de daglige aktivitetene., comment=For eksempel "hver 3. dag", "på tirsdager og søndager", "3 dager etter menstruasjonsblødningens 1. dag". Dette SLOTet er ikke for timing innenfor et 24-timersintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Total mengde, description=Det totale antall tjenester eller timer som er tilgjengelige for alle aktiviteter i denne anvisningen., comment=For eksempel: "Gjennomfør kun en gang" = 1, eller "30 timer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Antall
   min: >=1

  •  Varighet
   >=1 andre
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om anvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]