ARCHETYPE Tjenesteanvisning (openEHR-EHR-CLUSTER.service_direction.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.service_direction.v0
ConceptTjenesteanvisning
DescriptionStrukturerte detaljer om kompleks timing for en rekvirert eller bestilt tjeneste.
UseBrukes for å registrere strukturerte detaljer om en enkel timing for en rekvirert eller bestilt tjeneste. Denne arketypen er utviklet for å nøstes i SLOTet "Kompleks timing" i arketypen INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel), men kan benyttes i andre arketyper der det er klinisk relevant. Det kan være nødvendig med flere instanser av denne arketypen for å representerer komplekse forespørsler etter tjenester, særlig tjenester som endrer frekvens eller leveringsmønstre over tid. Hver tjenesteanvisning beskriver en eller flere sekvensielle aktiviteter, der hver aktivitet inneholder en "Mengde" og en "Timing innenfor en dag", sammen med den overordnede varigheten av anvisningen og detaljer om repeterende mønstre utover en enkelt dag. Hvert aktivitetspar gjør det mulig å beskrive et komplekst mønster, for eksempel 2 timer hjemmesykepleie om morgenen og en time om kvelden. Hver tjenesteanvisning kan være gyldig i en begrenset tidsperiode, over et begrenset nummer hendelser beskrevet i dataelementet "Totalmengde". Den totale mengden for hele tjenesteanvisningen registreres i arketypen INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel). For eksempel: - Hjemmesykepleier 2 timer om morgenen og 1 time om kvelden over en tidsperiode på 6 måneder. Etterfulgt av kun 1 time om morgenen i 6 uker. - Dialyseblodprøvepakke tas på onsdager i den andre uken av Januar, Februar, April, Mai, Juli, August, Oktober, November. - INR daglig i 1 uke, ukentlig i 1 måned og månedlig i 6 måneder. - Vitale observasjoner hver time i 4 timer, deretter hver andre time i 12 timer. Arketypen kan gis nye navn i et templat eller en applikasjon for å representere en spesifikk hendelse som f.eks. "første fire timer eller operasjon".
MisuseSkal ikke brukes for å registrere timinginformasjon om en rekvirering eller ordinering der det er behov for en doseangivelse, som legemiddel- eller transfusjonsordinasjoner. Bruk arketypen Terapeutisk anvisning for dette formålet.
PurposeFor å registrere strukturerte detaljer om kompleks timing for en rekvirert eller bestilt tjeneste.
ReferencesAvgrenet fra: Service direction, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-02-07]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3181
Derived from: Therapeutic direction, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-12-05]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2753
Copyright© openEHR Foundation, Alberta Health Services (Canada), Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-22
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Service direction, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-02-07]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3181 Derived from: Therapeutic direction, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-12-05]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2753, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=6C1C4CDFF31E6F6FDEA6EF48C8298B4C, build_uid=6a521db9-2649-40ab-8bab-23ee179efdc4, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsrekvirering, rekvirere, tjeneste, prosedyre, undersøkelse, behandling, timing
Lifecyclein_development
UID6fb3118d-dac6-4c26-b900-63f6c654ecbb
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2055
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Strukturerte detaljer om kompleks timing for en rekvirert eller bestilt tjeneste., archetypeConceptComment=For eksempel: En sekvens av vitale observasjoner de første 24 timene postoperativt, eller en forespørsel om hjemmesykepleie morgen og kveld, gradvis redusert over en måned., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
John Bennett, NEHTA, Australia
SBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Sharmila Biswas, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Susan McIndoe, Royal District Nursing Service, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
John Taylor, NEHTA, Australia
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ines Vaz, UFN, Portugal
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Ed Schwab,RD, CPHIMS-CA, Foundational Knowledge - Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada
Katrina Simpson-Pineda, RN, BN, Clinical Knowledge Topics - Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada
Marlene Mann, BN, MCE, CPHIMS-CA, Prosci Certified, Foundation Knowledge Provincial CMIO, Alberta Health Services, Canada, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokm�l: Silje Ljosland Bakke og John Tore Valand, Helse Vest IKT og Helse Bergen HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={capabilities=[], state=[], credentials=[], context=[], content=[], data=[], details=[], protocol=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller med flere anvisninger spesifiserer "Anvisningsrekkefølge" i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel (1) 4 ganger daglig i 3 dager, (2) to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 gang daglig i 7 dager., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av hele anvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Aktivitet, description=En gruppering av mengde og timing for en del av en tjenesteanvisning., comment=For eksempel: Forespørsel om hjemmesykepleie 2 timer om morgenen som en aktivitet og 1 time om kvelden som en annen aktivitet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitetssekvens, description=Den tiltenkte sekvensielle plasseringen av denne aktiviteten innen alle aktiviteter for tjenesteanvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mengde, description=Mengde av den forespurte tjenesten som en del av en spesifisert aktivitet., comment=Representeres enten som et antall av tjenester eller varighet av tjeneste(r)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Varighet
  >=1 andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tidspunkter innenfor en dag, description=Strukturerte detaljer om tidspunkter tjenesten skal leveres på innenfor en dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 gang daglig i 3 dager", "2 ganger daglig i 4 dager", "3 ganger daglig på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ubestemt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid.]
  • Ubestemt - ikke avslutt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid, med en sterk anbefaling om ikke å avslutte den.]
 •  Varighet
  >=1 andre
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Antall
  min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=1, text=Repetering av anvisning, description=Strukturerte detaljer om mønster for repetering av de daglige aktivitetene., comment=For eksempel "hver 3. dag", "på tirsdager og søndager", "3 dager etter menstruasjonsblødningens 1. dag". Dette SLOTet er ikke for timing innenfor et 24-timersintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Total mengde, description=Det totale antall tjenester eller timer som er tilgjengelige for alle aktiviteter i denne anvisningen., comment=For eksempel: "Gjennomfør kun en gang" = 1, eller "30 timer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Varighet
  >=1 andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om anvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], identities=[], contacts=[], description=[], source=[], events=[], ism_transition=[], activities=[], other_participations=[], relationships=[], provider=[], target=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller med flere anvisninger spesifiserer "Anvisningsrekkefølge" i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel (1) 4 ganger daglig i 3 dager, (2) to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 gang daglig i 7 dager., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av hele anvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Aktivitet, description=En gruppering av mengde og timing for en del av en tjenesteanvisning., comment=For eksempel: Forespørsel om hjemmesykepleie 2 timer om morgenen som en aktivitet og 1 time om kvelden som en annen aktivitet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitetssekvens, description=Den tiltenkte sekvensielle plasseringen av denne aktiviteten innen alle aktiviteter for tjenesteanvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mengde, description=Mengde av den forespurte tjenesten som en del av en spesifisert aktivitet., comment=Representeres enten som et antall av tjenester eller varighet av tjeneste(r)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Varighet
  >=1 andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tidspunkter innenfor en dag, description=Strukturerte detaljer om tidspunkter tjenesten skal leveres på innenfor en dag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 gang daglig i 3 dager", "2 ganger daglig i 4 dager", "3 ganger daglig på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ubestemt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid.]
  • Ubestemt - ikke avslutt [Anvisningen skal videreføres på ubestemt tid, med en sterk anbefaling om ikke å avslutte den.]
 •  Varighet
  >=1 andre
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Antall
  min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=1, text=Repetering av anvisning, description=Strukturerte detaljer om mønster for repetering av de daglige aktivitetene., comment=For eksempel "hver 3. dag", "på tirsdager og søndager", "3 dager etter menstruasjonsblødningens 1. dag". Dette SLOTet er ikke for timing innenfor et 24-timersintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Total mengde, description=Det totale antall tjenester eller timer som er tilgjengelige for alle aktiviteter i denne anvisningen., comment=For eksempel: "Gjennomfør kun en gang" = 1, eller "30 timer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Varighet
  >=1 andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om anvisningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]