ARCHETYPE Fosterbevegelse (openEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_movement.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_movement.v0
ConceptFosterbevegelse
DescriptionSpontane fosterbevegelser I svangerskapet slik det er observert av den gravide. Fosterbevegelser inkluderer spark, bevegelser, iilinger, prikkinger og at fosteret vrir og vender på seg.
UseAnvendes for å registrere fosterbevegelse/- aktivitet som en indirekte måleindikator for at fosteret utvikler seg normalt og har det bra. Anvendes for å registrere tilstedeværelse av fosterbevegelser, og mønsteret for dette, som del av rutine svangerskapskontroller fra og med andre trimester. Anvendes for å registrere antall fosterbevegelser og spark innenfor et begrenset tidsintervall. Kan registreres vha et “sparkeskjema”, som oftes innenfor tredje trimester.
MisuseSkal ikke anvendes for å registrere fosterets respons på aktiv stimulering, for eksempel vibroakustisk stimulering. Skal ikke anvendes for registrere fosterhjertelyd, for eksempel vha CTG (kardiotocografer).
PurposeÅ registrere tilstedeværelse og mønster av all spontan fosterbevegelse i løpet av svangerskapet, slik det er opplevd av den gravide selv.
ReferencesopenEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: openEHR Foundation. [Draft archetype] Movement of the Fetus; [authored 2007 Mar 04, cited 2011 May 24]. Available from : http://www.openehr.org/knowledge/OKM.html#showArchetype_1013.1.216_1.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-03-04
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-03-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: openEHR Foundation. [Draft archetype] Movement of the Fetus; [authored 2007 Mar 04, cited 2011 May 24]. Available from : http://www.openehr.org/knowledge/OKM.html#showArchetype_1013.1.216_1., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=C620FA21D7DF4ED7B7A508249343F4C8, build_uid=b657c036-af6d-4bc7-bee3-bd9216eacb60, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfoster, spark, bevegelse, iilninger, prikking, baby
Lifecyclein_development
UIDdadd4d80-26af-4290-a3b5-1580fcbbf14f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.205
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spontane fosterbevegelser I svangerskapet slik det er observert av den gravide. Fosterbevegelser inkluderer spark, bevegelser, iilinger, prikkinger og at fosteret vrir og vender på seg., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sheryl Alexander, NT Department of Health, Australia
Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Michelle Dowden, Miwatj Health Ngalkanbuy Health, Australia
Tim Garden, NTG Department of Health, Australia
Tanya Gardner, CAAC, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Bernadette Lack, Department of Health, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Chunlan Ma, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Steven Schatz, Department of Health (Northern Territory), Australia
Rosalie Schultz, Central Australia Remote Health, Australia
Cherie Whitbread, Royal Darwin Hospital, Australia
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia (Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, NTNU and OUS, ingrihei@hotmail.com, Registered nurse
 • Spanish (Chile): ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller intervallhendelse som kan være eksplisitt definert i en mal eller i applikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0027], code=at0027, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Tidsintervall for observasjon, description=Tidsperiode for når antall spontane fosterbevegelser har blitt observert og talt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Total
, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilstedeværelse, description=Tilstedeværelse av spontane fosterbevegelser., comment=Dersom registreringen foretas på et bestemte tidspunkt, representerer målingen den gravides opplevelse av fosterbevegelse frem til registreringstidspunktet. Dersom registreringen er en intervall-måling, representerer målingen den gravides opplevelse av fosterbevegelse innenfor tidsintervallet. Dette kan være beskrevet på et 2-timers “sparkeskjema”., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Fosterbevegelse er tilstede [Den gravide har kjent spontane fosterbevegelser.]
 • Fravær [Den gravide har ikke kjent spontane fosterbevegelser.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mønster, description=Mønster av de spontane fosterbevegelsene., comment=Dersom registreringen foretas på et identifisert tidspunkt, representerer målingen den gravides opplevelse av fosterbevegelse frem til registreringstidspunktet. Dersom registreringen er en intervall-måling, representerer målingen den gravides opplevelse av fosterbevegelse innenfor tidsintervallet. Dette kan være registrert vha et 2-timers “sparkeskjema”., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Økt [De spontane fosterbevegelsen har økt, eller er sterkere, sammenliknet med normalen.]
 • Normal [Normale fosterbevegelser.]
 • Redusert [De spontane fosterbevegelsene er redusert, eller er svakere, sammenliknet med normalen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fosterbevegelse, description=Antall spontane fosterbevegelser i løpet av observasjonen., comment=Registreres som regel kun som del av en intervall hendelse – som regel innenfor et spesifikt tidsintervall (registrert vha et “sparkeskjema”)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tid fra sist kjente fosterbevegelse, description=Tid fra den gravide sist kjente spontane fosterbevegelser., comment=Som regel registreres dette kun dersom den gravide beskriver ingen kjente fosterbevegelser. Som regel registreres dette som del av en bestemt tidspunktmåling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker, dager, timer
>=0 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Utdypende beskrivelse av fosterbevegelser, slik det har blitt fortalt av den gravide., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilstedeværelse, description=Tilstedeværelse av spontane fosterbevegelser., comment=Dersom registreringen foretas på et bestemte tidspunkt, representerer målingen den gravides opplevelse av fosterbevegelse frem til registreringstidspunktet. Dersom registreringen er en intervall-måling, representerer målingen den gravides opplevelse av fosterbevegelse innenfor tidsintervallet. Dette kan være beskrevet på et 2-timers “sparkeskjema”., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Fosterbevegelse er tilstede [Den gravide har kjent spontane fosterbevegelser.]
 • Fravær [Den gravide har ikke kjent spontane fosterbevegelser.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mønster, description=Mønster av de spontane fosterbevegelsene., comment=Dersom registreringen foretas på et identifisert tidspunkt, representerer målingen den gravides opplevelse av fosterbevegelse frem til registreringstidspunktet. Dersom registreringen er en intervall-måling, representerer målingen den gravides opplevelse av fosterbevegelse innenfor tidsintervallet. Dette kan være registrert vha et 2-timers “sparkeskjema”., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Økt [De spontane fosterbevegelsen har økt, eller er sterkere, sammenliknet med normalen.]
 • Normal [Normale fosterbevegelser.]
 • Redusert [De spontane fosterbevegelsene er redusert, eller er svakere, sammenliknet med normalen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fosterbevegelse, description=Antall spontane fosterbevegelser i løpet av observasjonen., comment=Registreres som regel kun som del av en intervall hendelse – som regel innenfor et spesifikt tidsintervall (registrert vha et “sparkeskjema”)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tid fra sist kjente fosterbevegelse, description=Tid fra den gravide sist kjente spontane fosterbevegelser., comment=Som regel registreres dette kun dersom den gravide beskriver ingen kjente fosterbevegelser. Som regel registreres dette som del av en bestemt tidspunktmåling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: uker, dager, timer
>=0 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Utdypende beskrivelse av fosterbevegelser, slik det har blitt fortalt av den gravide., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]