ARCHETYPE Fosterhjertelyd (openEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_heart.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_heart.v0
ConceptFosterhjertelyd
DescriptionDetaljer om fosterets hjertelyd.
UseAnvendes til å registrere periodiske observasjoner av fosterets hjertelyd og –frekvens i svangerskapet. Skal kun anvendes når individet som skal måles er fosteret.
MisuseSkal ikke anvendes for å registrere komplekse intervallmålinger av fosterhjerterytme og –frekvens. Bruk da spesialiseringen OBSERVATION.fetal_heart-monitoring. Skal ikke anvendes for å registrere hjertelyd til nyfødte, barn eller voksne.
PurposeÅ registrere detaljer om fosterets hjertelyd ved hjelp av periodiske observasjoner.
ReferencesSOGC Fetal health Surveillance: antepartum and intrapartum Consensus Guideline: http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui197CPG0709r.pdf

Intrapartum care: management and delivery of care to women in labour: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11837/36275/36275.pdf
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-12-20
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-12-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=SOGC Fetal health Surveillance: antepartum and intrapartum Consensus Guideline: http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui197CPG0709r.pdf Intrapartum care: management and delivery of care to women in labour: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11837/36275/36275.pdf, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=33BB3C7D5C46382E1277C1BD2C3C85C3, build_uid=c8a5e341-0651-4f0d-b9eb-2e45e017b672, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfoster, hjerte, slag, frekvens, rytme, hjertelyd
Lifecyclein_development
UID552bbe80-2ce6-42df-a102-734f01a8a5e4
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.204
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om fosterets hjertelyd., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Tanya Gardner, CAAC, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Chunlan Ma, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia (Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, NTNU and OUS, Registered Nurse
, subjectOfData=Foetus, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Er hjertelyd tilstede?, description=Fosterhjertelyd er funnet., comment=Merkes som sant dersom fosterets hjertelyd > 0., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Frekvens, description=Den målte frekvensen av fosterets hjertelyd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter: >=0.0 /min
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Tilleggskommentarer vedrørende fosterets hjertelyd, som ikke kan dokumenteres i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konklusjon, description=Kontekstualiserende, kortfattet beskrivelse av den kliniske vurdering av fosterets hjertelyd., comment=For eksempel, bradycardi eller tachycardi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparat brukt til å måle fosterets hjertelyd. For eksempel jordmorstetoskop eller Doppler ultralydapparat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Alle uspesifiserte hendelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mors posisjon, description=Posisjonen til mor ved tidspunktet for målingen av fosterets hjertelyd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Stående [Mor er stående på tidspunktet for målingen av fosterets hjertelyd.]
  • Sittende [Mor sitter på tidspunktet for målingen av fosterets hjertelyd.]
  • Tilbakelent [Mor er tilbakelent på tidspunktet for målingen av fosterets hjertelyd.]
  • Liggende [Mor ligger flatt på tidspunktet for målingen av fosterets hjertelyd.]
  • Liggende lent mot venstre [Mor ligger flatt med noe lateral tilt, vinklet mot venstre side.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0011]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kompliserende faktorer i svangerskapet, description=Beskrivelse av tilfeldige faktorer i svangerskapet, ikke registrert i andre felt, som kan ha en påvirkning på målingen av fosterets hjertelyd., comment=For eksempel, feber hos mor eller grad av anstrengelse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0018], code=at0018, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparat brukt til å måle fosterets hjertelyd. For eksempel jordmorstetoskop eller Doppler ultralydapparat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]