ARCHETYPE Røykeanamnese (openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1
ConceptRøykeanamnese
DescriptionSammendrag eller detaljer om et individs tidligere og nåværende tobakksrøykevaner.
UseBrukes for å registrere et sammendrag om individets mønster for røyking av tobakk og produkter som inneholder tobakk. Denne arketypen brukes for å registrere både nåværende og tidligere tobakksrøyking. Arketypen fokuserer spesifikt på dokumentasjon om bruk av alle typer inhalert tobakksrøyk, på grunn av helserisikoen knyttet til inhalering og kjemikaliene tilknyttet dette. Mengden av nikotin og tjære, filterbruk og tilsetningstoffer er ikke dekket av arketypen, men kan legges til i SLOTet "Episodedetaljer" ved behov. Arketypen omfatter ikke utilsiktet eksponering for tobakksrøyk (se Feil bruk). Clusteret "Per type" tillater registrering av spesifikke detaljer og episoder om hver enkelt ulik type tobakk som røykes og kan repeteres en gang per type. I mange tilfeller vil individet bare røyke en type tobakk, for eksempel filtersigaretter. Røykes også andre typer tobakk, legges detaljene om dette i en annen instans av Clusteret "Per type". Historikken knyttet til økt eller redusert bruk av hver enkelt tobakkstype over tid kan registreres ved å bruke Clusteret "Per episode". Denne samlingen av dataelementer åpner for en veldig detaljert registrering av røykeadferd, for eksempel kan en registrere at man daglig røyker rullings, en sigar hver fredag og Bidi-røyking når man er på ferie på Bali. Hva som trigger en avslutning av en episode og start av en ny avhenger av behovet, for eksempel: - Individet slutter å røyke en periode (kan defineres lokalt). - Betydningsfulle endringer i mengde eller røykemønster. Røyker individet kun en type tobakk vil verdien for dataelementet "Pakkeår" være identisk med dataelementet "Overordnet pakkeår". Røykes mer enn en type tobakk vil kalkulasjonen av verdien for "Overordnet pakkeår" kreve en mer kompleks algoritme som http://smokingpackyears.com/. Dataelementet "Overordnet beskrivelse" brukes til å overføre fritekstbeskrivelser fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat. Merk: Definisjon av verdien "Røyker" i dataelementet "Status" kan variere fra land til land. For eksempel refererer USAs Center for Disease Control til røyking den siste måneden, og New Zealand Ministry of Health til røyking i løpet av de siste 28 dagene.
MisuseBrukes ikke for å registrere informasjon som ikke handler om tobakksrøyking eller som handler om tobakk blandet med andre rusmidler, bruk egne arketyper for dette formålet. Brukes ikke for å registrere hendelses- eller periodisk informasjon om tobakksrøyking, for eksempel: faktisk daglig bruk eller gjennomsnittlig bruk over en spesifisert tidsperiode. Bruk arketypen OBSERVATION.tobacco_smoking for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om bruk av røykfri tobakk, for eksempel snus, luktsnus/snuff, tyggetobakk, dip og gutka. Bruk arketypen EVALUATION.smokeless_tobacco_summary for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om nikotinavhengighet. Bruk arketypen OBSERVATION.fagerstrom til dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om passiv røyking. Bruk arketypen EVALUATION.exposure for dette formålet. Brukes heller ikke for annen tilførsel av nikotin som e-sigarett, nikotinplaster eller niktotintyggegummi. Bruk egne arketyper for dette formålet.
PurposeFor å registrere et sammendrag om individets mønster for røyking av tobakk og produkter som inneholder tobakk.
ReferencesCenters for Disease Control and Prevention (CDC). State-specific secondhand smoke exposure and current cigarette smoking among adults - United States, 2008. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2009 Nov 13;58(44):1232-5. PubMed PMID: 19910910.

Centres for Disease Control (CDC). Tobacco glossary [cited: 2016-07-05]. Available from: http://www.cdc.gov/nchs/nhis/tobacco/tobacco_glossary.htm.

Definitions of smoking status [Internet]. New Zealand Ministry of Health; 2015 Jun 04 [cited: 2016-11-23]. Available from: http://www.health.govt.nz/our-work/preventative-health-wellness/tobacco-control/tobacco-control-guidance-practitioners/definitions-smoking-status.

Feng X, Qian Z, Zhang B, Guo E, Wang L, Liu P, Wen X, Xu W, Jiang C, Li Y, et al. Number of Cigarettes Smoked Per Day, Smoking Index, and Intracranial Aneurysm Rupture: A Case-Control Study. Front Neurol. 2018 May 31;9:380. doi: 10.3389/fneur.2018.00380. eCollection 2018. PubMed PMID: 29904368; PubMed Central PMCID: PMC5990590.

Masters N & Tutt C. Smoking Pack Years [Internet]. United Kingdom: Highfield Surgery; 2007. Available from: http://smokingpackyears.com/.

Tobacco Use Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-06-06]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1026 [no longer available].

Tobacco Use Summary, Rejected Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-06-06]. Available from: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1520.

Wood DM, Mould MG, Ong SB, Baker EH. "Pack year" smoking histories: what about patients who use loose tobacco? Tob Control. 2005 Apr;14(2):141-2. PubMed PMID: 15791025; PubMed Central PMCID: PMC1748001.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Centers for Disease Control and Prevention (CDC). State-specific secondhand smoke exposure and current cigarette smoking among adults - United States, 2008. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2009 Nov 13;58(44):1232-5. PubMed PMID: 19910910. Centres for Disease Control (CDC). Tobacco glossary [cited: 2016-07-05]. Available from: http://www.cdc.gov/nchs/nhis/tobacco/tobacco_glossary.htm. Definitions of smoking status [Internet]. New Zealand Ministry of Health; 2015 Jun 04 [cited: 2016-11-23]. Available from: http://www.health.govt.nz/our-work/preventative-health-wellness/tobacco-control/tobacco-control-guidance-practitioners/definitions-smoking-status. Feng X, Qian Z, Zhang B, Guo E, Wang L, Liu P, Wen X, Xu W, Jiang C, Li Y, et al. Number of Cigarettes Smoked Per Day, Smoking Index, and Intracranial Aneurysm Rupture: A Case-Control Study. Front Neurol. 2018 May 31;9:380. doi: 10.3389/fneur.2018.00380. eCollection 2018. PubMed PMID: 29904368; PubMed Central PMCID: PMC5990590. Masters N & Tutt C. Smoking Pack Years [Internet]. United Kingdom: Highfield Surgery; 2007. Available from: http://smokingpackyears.com/. Tobacco Use Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-06-06]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1026 [no longer available]. Tobacco Use Summary, Rejected Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-06-06]. Available from: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1520. Wood DM, Mould MG, Ong SB, Baker EH. "Pack year" smoking histories: what about patients who use loose tobacco? Tob Control. 2005 Apr;14(2):141-2. PubMed PMID: 15791025; PubMed Central PMCID: PMC1748001., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=A91E957509CD6EABCD1648EDEBA467DD, build_uid=2b63caf8-d79b-4d50-8c92-eb231371dd9b, revision=1.0.1-alpha}
Keywordstobakk, sigarett, sigar, pipe, røyking, kretek, beedi, bidi, sigarillo, røyker, vannpipe, shisha, hookah, narguileh, rulletobakk, rullings, røyk
Lifecyclein_development
UIDf2f44559-22cb-4a03-8d9d-4b093e56a16f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.200
Revision Number1.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller detaljer om et individs tidligere og nåværende tobakksrøykevaner., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Amund Aakerholt, Helse Stavanger, KORFOR, Norway
Morten Aas, Diakonhjemmet Sykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Gustavo Bacelar-Silva, Healthcare Designs, Brazil
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Fredrik Borchsenius, Oslo universitetssykehus, Norway
Chris Bullen, University of Auckland, New Zealand
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Grøtvedt, Folkehelseinstituttet, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Adriana Kitajima, CORE Consulting, Brazil
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ole Kristian Losvik, Losol AS, Norway
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Camilla Lund, Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Rosalie Schultz, Anyinginyi Health Aboriginal Corporation, Australia
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Raymond Simkus, Brookswood Family Practice, Canada
Lisbeth Sommervoll, Akershus Universitetssykehus, Norway
Arne Løberg Sæter, OUS, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jørn Henrik Vold, Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Norway
Ping-Cheng Wei, New Zealand, originalLanguage=en, translators=
 • German: Caroline Thoms, Eva-Maria Rieß, Natalia Strauch, UMG, Universitätsmedizin Göttingen, Medizinische Hochschule Hannover, Caroline.Thoms@med.uni-goettingen.de, eva-maria.riess@med.uni-goettingen.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Swedish: Erik Sundvall, Region Östergötland + Linköping University, erik.sundvall@regionostergotland.se
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF
 • French: Bassem Khouzam, Vanessa Pereira, Medtronic, Better - Pathfinder, bassem.khouzam@medtronic.com, vanessapereira@protonmail.com
 • Dutch: Martijn van Eenennaam, Nedap, martijn.vaneenennaam@nedap.com, Ph.D.
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet status, description=Utsagn om nåværende røykeadferd for alle typer tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aldri røykt [Individet har aldri røykt tobakk.]
 • Røyker [Individet er en nåværende tobakksrøyker.]
 • Tidligere røyker [Individet har tidligere røykt tobakk, men er ikke en nåværende røyker.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om individets overordnede røykemønster og historikk., comment=Bruk dette datalementet til å registrere en fritekstbeskrivelse av individets tobakksrøykevaner, eller for å overføre ustrukturert informasjon fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startet regelmessig røyking, description=Dato eller deldato da individet for første gang begynte å røyke hyppig eller regelmessig, men ikke daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. For eksempel kan denne datoen representere tidspunktet da individet begynte å røyke hver fredagskveld eller på fest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start daglig røyking, description=Dato eller deldato individet begynte å røyke daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per type, description=Detaljer om røyking for en spesifikk type røyketobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type, description=Typen røyketobakk indvidet røyker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Sigaretter [Også kjent som ferdigsigaretter eller fabrikksigaretter. Fint skåret tobakk, rullet inn i en sylinder laget av papir eller en annen substans som ikke inneholder tobakk.]
 • Håndrullede sigaretter [Også kjent som "rullings". Løs tobakk som rulles inn i sigarettpapir.]
 • Sigarer [Tobakk som rulles i et tobakksblad eller i en substans som inneholder tobakk.]
 • Cigarillos [Også kjent som minisigar. Kort og smal sigar.]
 • Pipe [Løs tobakk plassert i pipens hode.]
 • Vannpipe [Også kjent som "hookah", "shisha" og "narguileh". Tobakk som ofte er smaksatt brennes, for deretter å kjøles ned i en vannfylt beholder. Røyken inhaleres gjennom en slange og et munnstykke.]
 • Bidis [Også kjent som Beedis. Tynne håndrullede sigaretter fylt med tobakk, pakket inn i et blad ofte bundet sammen med en fargerik tråd i en eller begge endene. Kan være både smaksatt og ikke smaksatt.]
 • Kretek [Sigaretter som inneholder en blanding av tobakk, nellik og andre tilsetningsstoffer.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Utsagn om nåværende røykeadferd for en spesifisert tobakkstype., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Røyker [Individet er en nåværende røyker av den spesifiserte typen tobakk.]
 • Tidligere røyker [Individet har tidligere røykt den spesifiserte typen tobakk, men er ikke en nåværende røyker.]
 • Aldri røykt [Individet har aldri røykt den spesifiserte typen tobakk.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om røykeadferden for den spesifiserte tobakkstypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064], code=at0064, itemType=CLUSTER, level=3, text=Per episode, description=Detaljer om en avgrenset periode med røyking av den spesifiserte tobakkstypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodenavn, description=Identifisering av en episode med røyking, enten som et nummer i en sekvens eller som en navngitt hendelse., comment=For eksempel: "2" som den andre episoden i en serie av episoder, eller "Gravid med tvillinger" om en beskriver røyking under en helserelatert hendelse som for eksempel under graviditet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens startdato, description=Dato da episoden startet., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens sluttdato, description=Datoen episoden opphørte., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Dette dataelementet vil være tomt om episoden er pågående., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mønster, description=Typisk røykemønster for den spesifiserte tobakkstypen., comment=Bruksmønster kan kodes med en terminologi eller med et lokalt verdisett i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Daglig [Individet røyker den spesifiserte tobakkstypen minst en gang per dag.]
  • Ikke daglig [Individet røyker ikke den spesifiserte tobakkstypen daglig.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Typisk bruk (enheter), description=Anslått forbruk av spesifisert tobakkstype, antall enheter., comment=For eksempel: Antall sigaretter eller piper per dag eller per uke. Dette dataelementet er overflødig om verdien er registrert for "Typisk bruk (vekt)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter:
 • >=0.0 1/d
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 1/wk
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=4, text=Typisk bruk (vekt), description=Anslått forbruk av spesifisert tobakkstype, vekt., comment=Dette dataelementet vil vanligvis brukes for piper eller håndrullede sigaretter. For eksempel: Antall gram løstobakk per dag eller per uke. Dette dataelementet er overflødig om verdien er registrert for "Typisk bruk (enheter)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Flow rate, mass
Enheter:
 • >=0.0 g/d
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 g/wk
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [oz_av]/d
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [oz_av]/wk
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antall forsøk på å slutte, description=Totalt antall ganger individet har forsøkt å slutte å røyke den spesifiserte typen tobakk innenfor denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=4, text=Episodedetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte episoden med tobakksrøyking., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.cessation_attempts.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar til episoden, description=Ytterligere fritekst om tobakksrøyking innenfor den spesifiserte episoden, som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sluttdato, description=Datoen da individet sist røykte den spesifiserte tobakkstypen., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Definisjoner for "Sluttdato" varierer enormt og kan defineres ved å bruke datalementet "Definisjon på Sluttdato" i protokolldelen av denne arketypen. Denne datoen vil være identisk med "Episodens sluttdato" for den siste episoden. Denne datoen kan brukes av beslutningsstøttesystemer for å beregne om individet er i faresonen for tilbakefall, for eksempel i løpet av de først 12 månedene etter å ha sluttet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0077], code=at0077, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om tobakkstypen, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte typen tobakksrøyking., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pakkeår, description=Anslått kumulativ mengde tobakk røykt av den spesifiserte typen tobakk., comment=Vanligvis gjøres vurderingen på sigarettbruk. Den kalkuleres ved å multiplisere antall sigarettpakker røykt hver dag med antall år individet har røykt. Et pakkeår tilsvarer 365 pakker sigaretter. Detaljer om hvordan man kalkulerer pakkeår for andre typer tobakk kan finnes på http://smokingpackyears.com. Definisjonen på en pakke kan registreres i protokollen av denne arketypen, ved å bruke dataelementet "Pakkedefinisjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om røyking av den spesifiserte tobakkstypen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0086], code=at0086, itemType=SLOT, level=2, text=Samlede detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om overordnet røykeadferd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.change.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.change.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet sluttdato, description=Datoen da individet sist røykte en hvilken som helst type tobakk., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Denne datoen kan brukes av beslutningsstøttesystemer for å beregne om individet er i faresonen for tilbakefall, for eksempel i løpet av de først 12 månedene etter å ha sluttet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0093], code=at0093, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall år røkt, description=Samlet antall år individet har røkt tobakk., comment=Dette dataelementet tar ikke høyde for mengden av tobakk som er røkt. Det kan brukes for å regne ut "Røykeindeks"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: >=0.0 a
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=2, text=Røykeindeks, description=En indikasjon på den samlede eksponeringen for tobakk., comment=Denne parameteren er liknende pakkeår, men baserer seg på antall sigaretter, bidis etc. røkt per dag, i stedet for pakker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet pakkeår, description=Anslått kumulativ mengde av alle tobakkstyper som er røykt., comment=Definisjonen på en pakke kan registreres i protokollen av denne arketypen, ved å bruke dataelementet "Pakkedefinisjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet kommentar, description=Ytterligere fritekst om tobakksrøyking som ikke er omfattet av andre felt., comment=For eksempel: Sluttet å røyke eller reduserte mengde ved graviditet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Sluttdato, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Sluttdato" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0085], code=at0085, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Forsøk på å slutte, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Antall forsøk på å slutte" benyttet i denne arketypen., comment=For eksempel "sluttet å røyke i en dag eller lenger, med den hensikt å slutte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Røyker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Røyker" i datalementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. Definisjon av nåværende røyker kan variere fra land til land. For eksempel refererer USAs Center for Disease Control til røyking den siste måneden, og New Zealand Ministry of Health til røyking i løpet av de siste 28 dagene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Tidligere røyker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjon av verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" kan variere fra land til land. For eksempel refererer New Zealand Ministry of Health til at individet ikke har røkt i løpet av de siste 28 dagene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Aldri røykt, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel kan definisjon være ikke null, men mindre enn en spesifisert mengde (som antall enheter eller vekt) røykt over et spesifisert tidsintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pakkedefinisjon, description=Definisjon for pakkestørrelse som brukes som en del av algoritmen for å kalkulere datelementene for "Pakkeår" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel, antall enheter i en pakke sigaretter kan være annerledes for sigarer; mengden løstobakk i en pakke som benyttes for håndrullede sigaretter eller piper., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=0

 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter:
  • >=0.0 g
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=0.0 [oz_av]
   Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget av tobakksbruk sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Sluttdato, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Sluttdato" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0085], code=at0085, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Forsøk på å slutte, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Antall forsøk på å slutte" benyttet i denne arketypen., comment=For eksempel "sluttet å røyke i en dag eller lenger, med den hensikt å slutte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Røyker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Røyker" i datalementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. Definisjon av nåværende røyker kan variere fra land til land. For eksempel refererer USAs Center for Disease Control til røyking den siste måneden, og New Zealand Ministry of Health til røyking i løpet av de siste 28 dagene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Tidligere røyker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjon av verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" kan variere fra land til land. For eksempel refererer New Zealand Ministry of Health til at individet ikke har røkt i løpet av de siste 28 dagene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Aldri røykt, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel kan definisjon være ikke null, men mindre enn en spesifisert mengde (som antall enheter eller vekt) røykt over et spesifisert tidsintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pakkedefinisjon, description=Definisjon for pakkestørrelse som brukes som en del av algoritmen for å kalkulere datelementene for "Pakkeår" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel, antall enheter i en pakke sigaretter kan være annerledes for sigarer; mengden løstobakk i en pakke som benyttes for håndrullede sigaretter eller piper., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=0

 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter:
  • >=0.0 g
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=0.0 [oz_av]
   Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget av tobakksbruk sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]