ARCHETYPE Informert samtykke (openEHR-EHR-ACTION.informed_consent.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.informed_consent.v0
ConceptInformert samtykke
DescriptionFor å registrere status og detaljer av informert samtykke fra en person (ellers personens verge) for en foreslått prosedyre, klinisk utprøving eller annen helserelatert aktivitet (inkludert behandlinger eller undersøkelser), basert på en tilstrekkelig forståelse av fakta, implikasjoner og mulige fremtidige konsekvenser fra samtykkende part.
UseBrukes for å registrere status på forespørsel om informert samtykke, inkludert hva som er planlagt, forespurt, avgitt eller tilbaketrukket. Denne arketypen er utformet for å være et rammeverk som vil være tilstrekkelig for å be om og registrere et enkelt samtykke, men tillater også registrering av ytterligere detaljer i "Detaljer"-SLOTet for å møte de spesifikke kravene til et mer komplekst klinisk scenario. For eksempel kan ytterligere detaljer inkluderes ved å bruke arketypen CLUSTER.consent_details. Andre arketyper kan utvikles og eventuelt inkluderes i det samme SLOTet med formålet om å registrere spesifikke detaljer om prosedyren, utprøvingen eller aktiviteten. Status til det informerte samtykket reflekteres av prosesstrinnene - forespurt, avslått, avgitt, tilbaketrukket.
PurposeFor å registrere informert samtykke eller status på en forespørsel om informert samtykke før en prosedyre, klinisk utprøving eller helserelatert aktivitet utføres.
ReferencesASTM Standard E2369 - 05, "Standard Specification for Continuity of Care Record (CCR)", ASTM International, West Conshohocken, PA, 2003, DOI: 10.1520/E2369-05E02, www.astm.org.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 09-10-2012
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 09-10-2012
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=ASTM Standard E2369 - 05, "Standard Specification for Continuity of Care Record (CCR)", ASTM International, West Conshohocken, PA, 2003, DOI: 10.1520/E2369-05E02, www.astm.org., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=7229DFAFA43B2D9ABD13B0228E2F0181, build_uid=3be1588a-c4f0-4ef3-8bd3-0a3e7a0c7585, revision=0.0.1-alpha}
Keywordssamtykke, informert, cave
Lifecyclein_development
UIDb016cdb3-d685-4f86-a623-dba44ebe1586
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1995
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=For å registrere status og detaljer av informert samtykke fra en person (ellers personens verge) for en foreslått prosedyre, klinisk utprøving eller annen helserelatert aktivitet (inkludert behandlinger eller undersøkelser), basert på en tilstrekkelig forståelse av fakta, implikasjoner og mulige fremtidige konsekvenser fra samtykkende part., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • German: Aurelie Tomczak, Natalia Strauch, Institute of Pathology, University Hospital Heidelberg, Germany, Medizinische Hochschule Hannover, au.tomczak@yahoo.com, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
  • Russian: Art Latyp; Латыпов Артур Шамилевич, RusBITech РусБИТех, hmm
  • Norwegian Bokmål: Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0013]_526_at0013, code=at0013, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Planlagt, description=Behov for informert samtykke er identifisert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0019]_527_at0019, code=at0019, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Utsatt, description=Intensjon om å be om informert samtykke er utsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0018]_528_at0018, code=at0018, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Kansellert, description=Intensjon om å be om informert samtykke er kansellert før samtykke fra person eller personens verge er bedt om., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0027]_529_at0027, code=at0027, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Time er planlagt, description=En time er planlagt for å be om samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0014]_245_526_at0014, code=at0014, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Informert samtykke forespurt, description=Det er bedt om informert samtykke fra personen eller personens verge, men svaret er ikke mottatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0015]_245_at0015, code=at0015, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Informert samtykke avgitt, description=Informert samtykke er avgitt av personen eller personens verge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0021]_245_at0021, code=at0021, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Informert samtykke ikke oppnådd, description=Informert samtykke ikke oppnådd fra hverken personen ellers personens verge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0016]_531_at0016, code=at0016, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Informert samtykke avslått, description=Som respons på en forespørsel om informert samtykke har det blitt avslått av personen eller personens verge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0017]_531_at0017, code=at0017, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Informert samtykke tilbaketrukket, description=Etter å ha initialt avgitt informert samtykke, har personen eller personens verge trukket det tilbake., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0022]_532_at0022, code=at0022, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Fullført, description=Informert samtykke er avgitt av personen eller personens verge, og aktiviteten er nå fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], contacts=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosedyre/utprøving/aktivitet, description=Prosedyre, klinisk utprøving eller helserelatert aktivitet (inkludert riktig side/riktig sted, hvor aktuelt) som samtykkestatus og detaljene registreres for., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse prosedyre/utprøving/aktivitet, description=Beskrivelse av prosedyre, klinisk utprøving eller helserelatert aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Intensjon, description=Beskrivelse av intensjonen med prosedyre, klinisk utprøving eller helserelatert aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse samtykke, description=Beskrivelse av det informerte samtykket som kreves eller registreres før utførelse av foreslått prosedyre, klinisk utprøving eller helserelatert aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer, description=Ytterligere strukturert detaljer om selve prosedyre/utprøving/aktivitet eller ytterligere strukturerte detaljer om samtykket., comment=For eksempel: intensjon/formål, anestesidetaljer, formidling av vesentlige risikoer og foreslåtte fordeler diskutert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.consent_details.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.procedure_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type samtykke, description=Type samtykke som spørres om eller avgis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Skriftlig [Type samtykke er skriftlig.]
  • Muntlig [Type samtykke er muntlig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=Årsak for at prosesstrinnet for prosedyre, klinisk utprøving eller helserelatert aktivitet var utført., comment=For eksempel: årsak for "informert samtykke avslått" eller "informert samtykke tilbaketrukket"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato, description=Dato, og eventuelt klokkeslett, når gyldigheten for det informerte samtykket blir aktivt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttdato, description=Dato, og eventuelt klokkeslett, da gyldigheten for det informerte samtykket opphørte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Cave, description=Detaljer om eventuelle kvalifikasjoner eller unntak for det informerte samtykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lenke bevis, description=Lenke til bevis på informert samtykke., comment=For eksempel: hyperkobling til bevis som finnes andre steder i pasientjournalen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere detaljer om informert samtykke, ikke fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer bevis, description=Digital representasjon av beviset på samtykke., comment=For eksempel: en PDF av et samtykkeautorisasjonsskjema eller en lydfil., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0, extendedValues=null]], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samtykkeskjema brukt, description=Skjemaet eller dokumentet som ble brukt for å innhente samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vurderingssdato, description=Dato for når samtykkestatus skal vurderes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Anmoder av samtykke, description=Detaljer om helsepersonell som ber om eller registrerer samtykket., comment=Sett inn arketypede demografiske detaljer i dette SLOTet dersom det ikke er mulig å bruke andre_deltakelser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Samtykke avgiver, description=Detaljer om personen eller personens verge som blir bedt om eller gir samtykke for prosedyre, klinisk utprøving eller helserelatert aktivitet., comment=Sett inn arketypede demografiske detaljer i dette SLOTet dersom det ikke er mulig å bruke andre_deltakelser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0033], code=at0033, itemType=CLUSTER, level=2, text=Pasientinformasjon, description=Detaljer om pasientinformasjon gjort tilgjengelig for personen eller personens verge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0033]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=Informasjonen som er gjort tilgjengelig., comment=For eksempel: navnet på informasjonsskrivet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0033]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av pasientinformasjonen som er gjort tilgjengelig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0033]/items[at0038], code=at0038, itemType=SLOT, level=3, text=Multimediarepresentasjon, description=Digital representasjon av beviset på samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0013], code=at0013, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0024], code=at0024, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samtykkeskjema brukt, description=Skjemaet eller dokumentet som ble brukt for å innhente samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vurderingssdato, description=Dato for når samtykkestatus skal vurderes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Anmoder av samtykke, description=Detaljer om helsepersonell som ber om eller registrerer samtykket., comment=Sett inn arketypede demografiske detaljer i dette SLOTet dersom det ikke er mulig å bruke andre_deltakelser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Samtykke avgiver, description=Detaljer om personen eller personens verge som blir bedt om eller gir samtykke for prosedyre, klinisk utprøving eller helserelatert aktivitet., comment=Sett inn arketypede demografiske detaljer i dette SLOTet dersom det ikke er mulig å bruke andre_deltakelser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0033], code=at0033, itemType=CLUSTER, level=2, text=Pasientinformasjon, description=Detaljer om pasientinformasjon gjort tilgjengelig for personen eller personens verge., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0033]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=Informasjonen som er gjort tilgjengelig., comment=For eksempel: navnet på informasjonsskrivet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0033]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av pasientinformasjonen som er gjort tilgjengelig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0024]/items[at0033]/items[at0038], code=at0038, itemType=SLOT, level=3, text=Multimediarepresentasjon, description=Digital representasjon av beviset på samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]