ARCHETYPE Kolorektal karsinom (openEHR-EHR-CLUSTER.colorectal_carcinoma_no.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.colorectal_carcinoma_no.v0
ConceptKolorektal karsinom
DescriptionFunn ved resektater med kolorektale karsinom
UseTemplat for registrering av kolorektale karsinom som er basert på nåværende maler som er i bruk i patologiavdelinger og et utkast for "Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kolorektaleresektater med primært karsinom" utarbeidet av Else Marit Løberg, Roger Bjugn og Hege E. G. Russnes.
MisuseBrukes ved OBSERVATION.lab_test.histopathology
PurposeRegistrering av histopatologiske variable ved kolorektale resektater med karsinom
References1. WHO Classification of Tumours of the Digistive System. Bosman FT, Carneiro F, Hruman RH, Theise ND, editors. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2010.
2. Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Navarra, Spain: Wiley Blackwell; 2017.
3. Bateman AC, Jaynes E, Bateman AR. Rectal cancer staging post neoadjuvant therapy--how should the changes be assessed? Histopathology. 2009;54(6):713-21.

Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sonja Steigen
Organisasjon: Universtetssykehuset i Nord-Norge HF
E-post: sonja.eriksson.steigen@unn.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-12-07
Other Details LanguageForfatternavn: Sonja Steigen
Organisasjon: Universtetssykehuset i Nord-Norge HF
E-post: sonja.eriksson.steigen@unn.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-12-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=1. WHO Classification of Tumours of the Digistive System. Bosman FT, Carneiro F, Hruman RH, Theise ND, editors. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2010. 2. Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Navarra, Spain: Wiley Blackwell; 2017. 3. Bateman AC, Jaynes E, Bateman AR. Rectal cancer staging post neoadjuvant therapy--how should the changes be assessed? Histopathology. 2009;54(6):713-21. , original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CEA29EA04D7AAD04BFC4B434C6705E85, build_uid=bedd2296-ca6c-4262-9774-8d6d2d8d4cf3, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsKolorektale karsinom
Lifecyclein_development
UID5dd444a9-9fce-4194-ace5-3ebc2741c176
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1987
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn ved resektater med kolorektale karsinom, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sabine Leh, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Operasjonstype, description=*Type operasjon, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Høyresidig hemikolektomi [*]
 • Reseksjon av kolon transversum [*]
 • Venstresidig hemikolektomi [*]
 • Reseksjon av kolon sigmoideum [*]
 • Total kolektomi [*]
 • Annen kolonreseksjon [*]
 • Reseksjon av rektum og kolon sigmoideum [*]
 • Reseksjon av rektum [*]
 • Reseksjon av rektum og anus [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumorperforasjon av tarm, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Påvist [*]
 • Ikke påvist [*]
 • Kan ikke angis [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall karsinomer, description=*Tallverdi (hele tall), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors lokalisasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Begrensning:
New constraint
[*SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når lokalisasjon velges]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=SNOMED T-kode, description=*SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når lokalisasjon velges i element "Tumor lokalisasjon", comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Kodeverdi for C18.0-C18.9 [T67000 Colon UNS]
 • Kodeverdi for C19.9 [T68200 Rectosigmoid]
 • Kodeverdi for C20.9 [T68000 Rectum UNS]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors histologiske type, description=*Histologisk type (WHO 2010), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Adenokarsinom UNS [*]
 • Adenokarsinom, mucinøs type [> 50 % slim]
 • Adenokarsinom, medullær type [Solid vekstmønster, helt uten kjerteldannelse]
 • Adenokarsinom, signetcelle type [> 50 % signetceller]
 • Adenokarsinom, mikropapillær type [*]
 • Adenoskvamøst karsinom [*]
 • Plateepitelkarsinom [*]
 • Udifferensiert karsinom [< 5 % kjerteldifferensiering]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=SNOMED M-kode primærtumor, description=*SNOMED-kode (M) skal automatisk legges inn når histologisk type velges under "Tumors histologiske type", comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • M81403 [Adenokarsinom UNS]
 • M81403 og M84803 [Adenokarsinom, mucinøs type]
 • M81403 og M85103 [Adenokarsinom, medullær type]
 • M81403 og M84903 [Adenokarsinom, signetcelle type]
 • M81403 og M82653 [Adenokarsinom, mikropapillær type]
 • M85603 [Adenoskvamøst karsinom]
 • M80703 [Plateepitelkarsinom]
 • M80203 [Udifferensiert karsinom]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors differensieringsgrad, adenokarsinom, description=*Kodeverdi for adenokarsinom (WHO 2010), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Høyt differensiert [> 95 % kjertler]
 • Middels differensiert [50-95 % kjertler]
 • Lavt differensiert [5-50 % kjertler]
 • Udifferensiert [< 5 % kjertler]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors differensieringsgrad, plateepitelkarsinom, description=*Kodeverdi for plateepitelkarsinom (WHO 2010), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Høyt differensiert [Keratinisering]
 • Middels differensiert [Plateepitelmodning, ikke/lite keratinisering]
 • Lavt differensiert [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors største diameter, description=*Største diameter av tumor i millimeter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors dypeste infiltrasjon, description=*Tumors dypeste infiltrasjonn vurdert mikroskopisk, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tumor infilterer submucosa [*]
 • Tumor infiltrer muscularis propria [*]
 • Tumor infiltrerer perikolisk vev [*]
 • Tumor infiltrerer perikolisk/perirektalt vev [*]
 • Tumor vokser gjennom viscerale peritoneum (serosa) [*]
 • Tumor infiltrer annet organ (mikroskopisk) [*]
 • Kan ikke angis [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=1, text=Nærmeste endereseksjonsrand, description=*Avstand i millimeter til nærmeste endereseksjonsrand, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Proksimal (oral) endereseksjonsrand [*]
 • Distal (anal) enderesksjonsrand [*]
 • Kan ikke angis [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjerneste endereseksjonsrand, description=*Fjerneste endereseksjonsrand målt i millimeter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Proksimal (oral) endereseksjonsrand [*]
 • Distal (anal) endereseksjonsrand [*]
 • Kan ikke angis [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=1, text=Minste avstand til sirkumferente reseksjonsrand, description=*Avstand til sirkumferente reseksjonsflate målt i millimeter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Påvist [*]
 • Ikke påvist [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perineural infiltrasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Påvist [*]
 • Ikke påvist [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086], code=at0086, itemType=ELEMENT, level=1, text=Neoadjuvant behandling, description=*Stråling og/eller cellegift før operasjon, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [*]
 • Nei [*]
 • Ikke angitt [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=1, text=Neoadjuvant behandlingseffekt, description=*Ad modum Bateman 2009, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • m-RCRG 1 [Ikke påvist karsinomceller/ foci av karsinomceller i < 5 % av tumorområdet. Mucinsjøer kan sees, men mangler karsinomceller]
 • m-RCRG 2 [Kombinasjon av karsinomceller of fibrose der karsinomcellene utgjøre 5-50 % av tumorområdet]
 • m-RCRG 3 [Karsinomcellene utgjør >50 % av tumorområdet. Noe fibrose kan sees, kan være vanskelig å skjelne fra desmoplastisk respons]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0090], code=at0090, itemType=ELEMENT, level=1, text=Totalt antall lymfeknuter, description=*Tallverdi (hele tall), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall regionale lymfeknuter med metastaser, description=*Tallverdi (hele tall), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall regionale lymfeknuter med metastaser med perinodal vekst, description=*Tallverdi (hele tall), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=1, text=Isolerte tumorknuter, description=*Isolerte tumorknuter i mesocolon uten sikker lymfeknuteopprinnelse (ujevne eller infiltrative ytre begrensninger) kan representere diskontinuerlig spredning, venøs invasjon med ekstavaskulær spredning eller en totalt reorganisert lymfeknute (N1/2). I T1 eller T2 lesjoner defineres disse som N1c. Dersom man er sikker på at det er en lymfeknute klassifiseres den som dette og antall lymfeknuter beregnes ut fra dette. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Påvist [*]
 • Ikke påvist [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0093], code=at0093, itemType=ELEMENT, level=1, text=SNOMED M-kode lymfeknuter, description=*Kode dersom man har >0 lymfeknuter med metastaser, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • M09450 [Malignt tumorvev ikke påvist]
 • m81406 [Metastase påvist]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=1, text=Immunhistokjemisk MMR proteinuttrykk-test, description=*Undersøkelse på reperasjonsproteiner med tanke på Lynch eller immunterapi, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Utført [*]
 • Ikke utført [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0103], code=at0103, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultat av immunhistokjemisk MMR proteinuttykk-test, description=*Fritekst dersom utført, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mikrosatelitt instabilitet (MSI)-test, description=*I forbindelse med utredning for Lynch syndrom eller immunterapi, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Utført [*]
 • Ikke utført [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultat av mikrosatelitt instabilitet (MSI)-test, description=*Fritekst dersom utført, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=1, text=Somatisk mutasjons-test (RAS/BRAF), description=*Test på KRAS, NRAS og BRAF, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Utført [*]
 • Ikke utført [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0111], code=at0111, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultat av somatisk mutasjons-test (RAS/BRAF), description=*Fritekst dersom utført, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon - pT, description=*Kodeverdi som automatisk generes ettersom hva man har valt under "Tumors dypeste infiltrasjon". Dersom neoadjuvant behandling skal prefikset y komme foran p, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • pT1 [Tumor vokser inn i submucosa]
 • pT2 [Tumor vokser inn i muscularis propria]
 • pT3 [Tumor vokser inn i perikolisk /perirektalt fettvev]
 • pT4 [Tumor vokser gjennom serosa (viscerale peritoneum). ]
 • pT4b [Tumor vokser inn i andre organer eller strukturer, også tumorer som vokser inn i andre colonsegment.]
 • pTx [Kan ikke angis]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0119], code=at0119, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon - pN, description=*Kodeverdi automatisk genereres som følge av hva man har valg under Antaøø regionale lymfeknutemetastaser og isolerte tumorknuter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • pN0 [Ikke påvist lymfeknutemetastaser]
 • pN1a [Metastase til 1 regional lymfeknute.]
 • pN1b [Metastaser til 2-3 regionale lymfeknuter]
 • pN1c [Tumorknute (satellitt(er)) i subserosa eller i ikke-peritonealisert pericolisk bløtvev uten regionale lymfeknutemetastaser]
 • pN2a [Metastaser til 4-6 regionale lymfeknuter]
 • pN2b [Metastaser til ≥ 7 regionale lymfeknuter]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0128], code=at0128, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon - pM, description=*Fjernmetastaser, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • pM1a [Metastaser til et organ (lever, lunge, ovarium, ikke-regional lymfeknute)]
 • pM1b [Metastaser til mer enn et organ eller til peritoneum]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0131], code=at0131, itemType=ELEMENT, level=1, text=Annet, description=*Fritekst, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Operasjonstype, description=*Type operasjon, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Høyresidig hemikolektomi [*]
 • Reseksjon av kolon transversum [*]
 • Venstresidig hemikolektomi [*]
 • Reseksjon av kolon sigmoideum [*]
 • Total kolektomi [*]
 • Annen kolonreseksjon [*]
 • Reseksjon av rektum og kolon sigmoideum [*]
 • Reseksjon av rektum [*]
 • Reseksjon av rektum og anus [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumorperforasjon av tarm, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Påvist [*]
 • Ikke påvist [*]
 • Kan ikke angis [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall karsinomer, description=*Tallverdi (hele tall), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors lokalisasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Begrensning:
New constraint
[*SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når lokalisasjon velges]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=SNOMED T-kode, description=*SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når lokalisasjon velges i element "Tumor lokalisasjon", comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Kodeverdi for C18.0-C18.9 [T67000 Colon UNS]
 • Kodeverdi for C19.9 [T68200 Rectosigmoid]
 • Kodeverdi for C20.9 [T68000 Rectum UNS]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors histologiske type, description=*Histologisk type (WHO 2010), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Adenokarsinom UNS [*]
 • Adenokarsinom, mucinøs type [> 50 % slim]
 • Adenokarsinom, medullær type [Solid vekstmønster, helt uten kjerteldannelse]
 • Adenokarsinom, signetcelle type [> 50 % signetceller]
 • Adenokarsinom, mikropapillær type [*]
 • Adenoskvamøst karsinom [*]
 • Plateepitelkarsinom [*]
 • Udifferensiert karsinom [< 5 % kjerteldifferensiering]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=SNOMED M-kode primærtumor, description=*SNOMED-kode (M) skal automatisk legges inn når histologisk type velges under "Tumors histologiske type", comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • M81403 [Adenokarsinom UNS]
 • M81403 og M84803 [Adenokarsinom, mucinøs type]
 • M81403 og M85103 [Adenokarsinom, medullær type]
 • M81403 og M84903 [Adenokarsinom, signetcelle type]
 • M81403 og M82653 [Adenokarsinom, mikropapillær type]
 • M85603 [Adenoskvamøst karsinom]
 • M80703 [Plateepitelkarsinom]
 • M80203 [Udifferensiert karsinom]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors differensieringsgrad, adenokarsinom, description=*Kodeverdi for adenokarsinom (WHO 2010), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Høyt differensiert [> 95 % kjertler]
 • Middels differensiert [50-95 % kjertler]
 • Lavt differensiert [5-50 % kjertler]
 • Udifferensiert [< 5 % kjertler]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors differensieringsgrad, plateepitelkarsinom, description=*Kodeverdi for plateepitelkarsinom (WHO 2010), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Høyt differensiert [Keratinisering]
 • Middels differensiert [Plateepitelmodning, ikke/lite keratinisering]
 • Lavt differensiert [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors største diameter, description=*Største diameter av tumor i millimeter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumors dypeste infiltrasjon, description=*Tumors dypeste infiltrasjonn vurdert mikroskopisk, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tumor infilterer submucosa [*]
 • Tumor infiltrer muscularis propria [*]
 • Tumor infiltrerer perikolisk vev [*]
 • Tumor infiltrerer perikolisk/perirektalt vev [*]
 • Tumor vokser gjennom viscerale peritoneum (serosa) [*]
 • Tumor infiltrer annet organ (mikroskopisk) [*]
 • Kan ikke angis [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=1, text=Nærmeste endereseksjonsrand, description=*Avstand i millimeter til nærmeste endereseksjonsrand, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Proksimal (oral) endereseksjonsrand [*]
 • Distal (anal) enderesksjonsrand [*]
 • Kan ikke angis [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjerneste endereseksjonsrand, description=*Fjerneste endereseksjonsrand målt i millimeter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Proksimal (oral) endereseksjonsrand [*]
 • Distal (anal) endereseksjonsrand [*]
 • Kan ikke angis [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=1, text=Minste avstand til sirkumferente reseksjonsrand, description=*Avstand til sirkumferente reseksjonsflate målt i millimeter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Påvist [*]
 • Ikke påvist [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perineural infiltrasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Påvist [*]
 • Ikke påvist [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086], code=at0086, itemType=ELEMENT, level=1, text=Neoadjuvant behandling, description=*Stråling og/eller cellegift før operasjon, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [*]
 • Nei [*]
 • Ikke angitt [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=1, text=Neoadjuvant behandlingseffekt, description=*Ad modum Bateman 2009, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • m-RCRG 1 [Ikke påvist karsinomceller/ foci av karsinomceller i < 5 % av tumorområdet. Mucinsjøer kan sees, men mangler karsinomceller]
 • m-RCRG 2 [Kombinasjon av karsinomceller of fibrose der karsinomcellene utgjøre 5-50 % av tumorområdet]
 • m-RCRG 3 [Karsinomcellene utgjør >50 % av tumorområdet. Noe fibrose kan sees, kan være vanskelig å skjelne fra desmoplastisk respons]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0090], code=at0090, itemType=ELEMENT, level=1, text=Totalt antall lymfeknuter, description=*Tallverdi (hele tall), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall regionale lymfeknuter med metastaser, description=*Tallverdi (hele tall), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall regionale lymfeknuter med metastaser med perinodal vekst, description=*Tallverdi (hele tall), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=1, text=Isolerte tumorknuter, description=*Isolerte tumorknuter i mesocolon uten sikker lymfeknuteopprinnelse (ujevne eller infiltrative ytre begrensninger) kan representere diskontinuerlig spredning, venøs invasjon med ekstavaskulær spredning eller en totalt reorganisert lymfeknute (N1/2). I T1 eller T2 lesjoner defineres disse som N1c. Dersom man er sikker på at det er en lymfeknute klassifiseres den som dette og antall lymfeknuter beregnes ut fra dette. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Påvist [*]
 • Ikke påvist [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0093], code=at0093, itemType=ELEMENT, level=1, text=SNOMED M-kode lymfeknuter, description=*Kode dersom man har >0 lymfeknuter med metastaser, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • M09450 [Malignt tumorvev ikke påvist]
 • m81406 [Metastase påvist]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=1, text=Immunhistokjemisk MMR proteinuttrykk-test, description=*Undersøkelse på reperasjonsproteiner med tanke på Lynch eller immunterapi, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Utført [*]
 • Ikke utført [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0103], code=at0103, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultat av immunhistokjemisk MMR proteinuttykk-test, description=*Fritekst dersom utført, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0104], code=at0104, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mikrosatelitt instabilitet (MSI)-test, description=*I forbindelse med utredning for Lynch syndrom eller immunterapi, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Utført [*]
 • Ikke utført [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultat av mikrosatelitt instabilitet (MSI)-test, description=*Fritekst dersom utført, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=1, text=Somatisk mutasjons-test (RAS/BRAF), description=*Test på KRAS, NRAS og BRAF, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Utført [*]
 • Ikke utført [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0111], code=at0111, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultat av somatisk mutasjons-test (RAS/BRAF), description=*Fritekst dersom utført, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon - pT, description=*Kodeverdi som automatisk generes ettersom hva man har valt under "Tumors dypeste infiltrasjon". Dersom neoadjuvant behandling skal prefikset y komme foran p, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • pT1 [Tumor vokser inn i submucosa]
 • pT2 [Tumor vokser inn i muscularis propria]
 • pT3 [Tumor vokser inn i perikolisk /perirektalt fettvev]
 • pT4 [Tumor vokser gjennom serosa (viscerale peritoneum). ]
 • pT4b [Tumor vokser inn i andre organer eller strukturer, også tumorer som vokser inn i andre colonsegment.]
 • pTx [Kan ikke angis]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0119], code=at0119, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon - pN, description=*Kodeverdi automatisk genereres som følge av hva man har valg under Antaøø regionale lymfeknutemetastaser og isolerte tumorknuter, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • pN0 [Ikke påvist lymfeknutemetastaser]
 • pN1a [Metastase til 1 regional lymfeknute.]
 • pN1b [Metastaser til 2-3 regionale lymfeknuter]
 • pN1c [Tumorknute (satellitt(er)) i subserosa eller i ikke-peritonealisert pericolisk bløtvev uten regionale lymfeknutemetastaser]
 • pN2a [Metastaser til 4-6 regionale lymfeknuter]
 • pN2b [Metastaser til ≥ 7 regionale lymfeknuter]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0128], code=at0128, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon - pM, description=*Fjernmetastaser, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • pM1a [Metastaser til et organ (lever, lunge, ovarium, ikke-regional lymfeknute)]
 • pM1b [Metastaser til mer enn et organ eller til peritoneum]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0131], code=at0131, itemType=ELEMENT, level=1, text=Annet, description=*Fritekst, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]