ARCHETYPE Modifisert Mallampati-klassifikasjon (openEHR-EHR-OBSERVATION.mallampati_classification.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.mallampati_classification.v1
ConceptModifisert Mallampati-klassifikasjon
DescriptionKlassifisering av grad av innsyn i munnhulen og svelget for å vurdere vanskelighetsgrad av intubasjon ved direkte laryngoskopi.
UseBrukes i forbindelse med evaluering av intubasjonens forventede vanskelighetsgrad hos et individ i forkant av en planlagt anestesi. Undersøkelsen gjøres med pasienten i sittende posisjon, oppreist med hodet i nøytral stilling, med åpen munn og tunga maksimalt utstrakt uten phonasjon.
PurposeEn del av vurderingen av vanskelighetsgrad for intubasjon i forkant av en planlagt anestesi.
ReferencesAvgrenet fra: Modifisert Mallampati-klassifikasjon, Publisert arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2017-12-08]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.896

Lauren C Berkow, Strategies for airway management, Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, Volume 18, Issue 4, December 2004, Pages 531-548, ISSN 1521-6896, http://dx.doi.org/10.1016/j.bpa.2004.05.006.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521689604000400)

Berkow L, Hagberg C, Crowley M. Airway management for induction of general anesthesia. UpToDate.com (Mallampati) 19.05.2015.
http://www.uptodate.com/contents/91218?search=mallampati+score&source=graphics_search&imageKey=EM/75229#graphicRef75229
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-04-29
Other Details LanguageForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: Dips ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-04-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Modifisert Mallampati-klassifikasjon, Publisert arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2017-12-08]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.896 Lauren C Berkow, Strategies for airway management, Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, Volume 18, Issue 4, December 2004, Pages 531-548, ISSN 1521-6896, http://dx.doi.org/10.1016/j.bpa.2004.05.006. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521689604000400) Berkow L, Hagberg C, Crowley M. Airway management for induction of general anesthesia. UpToDate.com (Mallampati) 19.05.2015. http://www.uptodate.com/contents/91218?search=mallampati+score&source=graphics_search&imageKey=EM/75229#graphicRef75229, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=ED43DFEDD3AC0680B6AFCA141817D36D, build_uid=57f76b76-1c15-4b1b-ac07-68a2ff9e5ba7, revision=1.0.0}
Keywordsmallampati, anestesi, intubasjon, luftvei
Lifecyclepublished
UID8a51292a-5297-4430-bb13-36c67a324a8b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1986
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Klassifisering av grad av innsyn i munnhulen og svelget for å vurdere vanskelighetsgrad av intubasjon ved direkte laryngoskopi., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mallampati-klassifikasjon, description=Mallampati-klassifikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Klasse 1 [Tonsillesøylene, uvula, hard og bløt gane er fullstendig synlige.]
2: Klasse 2 [Uvula og bløt gane er delvis synlige.]
3: Klasse 3 [Kun bløt gane er synlig.]
4: Klasse 4 [Ingen visualisering av strukturer bak tungen, kun hard gane er synlig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Kommentar til mallampati klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]