ARCHETYPE Cormack/Lehane-klassifikasjon (openEHR-EHR-OBSERVATION.cormack_lehane.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.cormack_lehane.v1
ConceptCormack/Lehane-klassifikasjon
DescriptionCormack/Lehane-systemet klassifiserer innsynsforhold til larynx ved direkte laryngoskopi, basert på hvilke strukturer som kan ses.
UseBrukes for å beskrive synlige strukturer under direkte laryngoskopi, og indirekte for å indikere en sannsynlig vanskelig intubasjon. Hodets posisjon og annen relevant informasjon registreres i andre relevante ENTRY-arketyper.
MisuseBrukes ikke til å registrere Modifisert Cormack/Lehane-klassifikasjon (Yentis & Lee, 1998). Bruk en spesifikk arketype til dette.
PurposeFor å beskrive synlige strukturer under direkte laryngoskopi, og indirekte for å indikere en sannsynlig vanskelig intubasjon.
ReferencesAvgrenet fra: Cormack/Lehane-klassifikasjon, Publisert arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2017-12-08]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1258

Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984; 39: 1105–11.

Bjerkelund CE, Christensen P, Dragsund S, Aadahl P. [How to secure free airway?]. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke 2010; 130(5): 507-10.

Yentis SM, Lee DJH. Evaluation of an improved scoring system for the grading of direct laryngoscopy. Anaesthesia 1998; 53(11): 1041-4.

OpenAirway. Department of Anaesthesia, University of Cape Town. [internet] Accessed 2016-03-31. http://openairway.org/tag/cormack-lehane/
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-01-06
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-01-06
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Cormack/Lehane-klassifikasjon, Publisert arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2017-12-08]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1258 Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984; 39: 1105–11. Bjerkelund CE, Christensen P, Dragsund S, Aadahl P. [How to secure free airway?]. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke 2010; 130(5): 507-10. Yentis SM, Lee DJH. Evaluation of an improved scoring system for the grading of direct laryngoscopy. Anaesthesia 1998; 53(11): 1041-4. OpenAirway. Department of Anaesthesia, University of Cape Town. [internet] Accessed 2016-03-31. http://openairway.org/tag/cormack-lehane/, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=28748E93A4D22969DD9B5FAEDCEDB957, build_uid=639292fd-bc08-4352-8b12-0546492f9040, revision=1.0.0}
Keywordsintubasjon, laryngoskopi, larynx, luftvei, innsyn, epiglottis, glottis, vanskelig intubasjon
Lifecyclepublished
UID0c04f9af-f570-45ab-a629-e724a3e9bc5f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1982
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Cormack/Lehane-systemet klassifiserer innsynsforhold til larynx ved direkte laryngoskopi, basert på hvilke strukturer som kan ses., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand / Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF / Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0007]/events[at0008]/data[at0009]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Gradering, description=Gradering av anatomisk synlighet i larynx., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Grad 1: Hele larynx synlig [Hele larynx synlig.]
  • Grad 2: Epiglottis og aryregionen synlig [Epiglottis og aryregionen synlig.]
  • Grad 3: Bare epiglottis synlig [Bare epiglottis synlig.]
  • Grad 4: Epiglottis ikke synlig [Epiglottis ikke synlig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0007]/events[at0008]/data[at0009]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Fritekstkommentar til graderingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0007]/events[at0008], code=at0008, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0007]/events[at0008]/data[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]