ARCHETYPE ASA-klassifikasjon (openEHR-EHR-OBSERVATION.asa_status.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.asa_status.v1
ConceptASA-klassifikasjon
DescriptionKlassifikasjonssystem definert av American Society of Anesthesiologists for vurdering av preoperativ fysisk status.
UseBrukes for journaldokumentasjon, for kommunikasjon mellom kolleger og for å skape en enhetlig system for statistisk analyse.
MisuseIkke beregnet for bruk som eneste mål for å forutsi operasjonsrisiko.
PurposeFor registrering av graden av sykelighet eller fysisk status før valg av anestesi eller oppstart av operasjon.
ReferencesAvgrenet fra: ASA-klassifikasjon, Publisert arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2017-12-08]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.619

American Society for Anesthesiologists: ASA Physical Status Classification System. http://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system [retrieved 2016-06-29]

Norwegian Association of Anaesthesiologists: ASA-klassifikasjonen. http://nafweb.no/standarder/asa-klassifikasjon/ [retrieved 2016-06-29]
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-06-25
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-06-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Avgrenet fra: ASA-klassifikasjon, Publisert arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2017-12-08]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.619 American Society for Anesthesiologists: ASA Physical Status Classification System. http://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-system [retrieved 2016-06-29] Norwegian Association of Anaesthesiologists: ASA-klassifikasjonen. http://nafweb.no/standarder/asa-klassifikasjon/ [retrieved 2016-06-29], current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=E38D8D60597AB050B6EE0B1AF5A70EA5, build_uid=b5594381-3dc3-4df4-8dfc-502a90bae08c, revision=1.0.0}
KeywordsASA, preoperativ, kirurgi, klassifisering
Lifecyclepublished
UID0eef377c-3295-4ee4-986b-a1a3a7d7637e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1980
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Klassifikasjonssystem definert av American Society of Anesthesiologists for vurdering av preoperativ fysisk status., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Torsten Eken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Terje Meling, Stavanger University Hospital, Norway
Mette Monsen, Helse Bergen HF, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ørjan Vermeer, Haukeland Universitetssjukehus, Kvinneklinikken, Norway
Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, Pilar, Buenos Aires, Argentina, alandmarch@gmail.com, MD
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen; Einar Fosse, Helse Vest; Helse Nord
 • Portuguese (Brazil): Daniele Bacelar, Healthcare Designs, danielembacelar@gmail.com, Danielembacelar@Gmail.Com: danielembacelar@gmail.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0015]/events[at0016]/data[at0017]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=ASA-status, description=Et individs vurderte preoperative status., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • ASA I [Frisk pasient. Ingen organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykiatrisk forstyrrelse. Den aktuelle lidelsen er lokalisert og gir ikke generelle systemforstyrrelser. Mindre enn 5 sigaretters røyking per dag. Alder under 80 år. Eksempel: Frisk 50-åring, ikke-røyker, til åreknuteoperasjon.]
 • ASA II [Moderat organisk lidelse eller forstyrrelse som ikke forårsaker funksjonelle begrensninger, men som kan medføre spesielle forholdsregler eller anestesitekniske tiltak. Lidelsen(e) kan enten være forårsaket av den aktuelle sykdommen pasienten skal opereres for, eller av en annen patologisk prosess. Alder over 80 år og nyfødte under 3 måneder. Mer enn 5 sigaretters røyking per dag. Eksempler: Lett organisk hjertesykdom. Ukomplisert diabetes (type 1 og 2). Godartet, ukomplisert hypertensjon. Frisk 20-åring med kjeveleddsperre.]
 • ASA III [Alvorlig organisk sykdom eller forstyrrelse som gir definerte funksjonelle begrensninger. Eksempler: Diabetes med organkomplikasjoner. Invalidiserende hjertesykdom. Moderat til alvorlig lungesykdom. Angina pectoris. Gjennomgått hjerteinfarkt (mer enn 6 måneder siden).]
 • ASA IV [Livstruende organisk sykdom som ikke behøver å være relatert til den aktuelle kirurgiske lidelsen eller som ikke alltid bedres ved det kirurgiske inngrepet. Eksempler: Malign hypertensjon. Nylig gjennomgått hjerteinfarkt (mindre enn 6 måneder siden). Sterkt framskreden lever-, nyre-, lunge- eller endokrin dysfunksjon. Manifest hjertesvikt. Ustabil angina pectoris. Subaraknoidalblødning, pasienten våken eller somnolent.]
 • ASA V [Moribund pasient som ikke forventes å overleve 24 timer, med eller uten kirurgi. Eksempler: Pasient i sjokk med aortaaneurisme. Dypt komatøs pasient med intrakraniell blødning.]
 • ASA VI [Erklært hjernedød pasient som skal få organer fjernet for donasjon.]
 • ASA 1E [ASA status 1, i en akuttsituasjon.]
 • ASA 2E [ASA status 2, i en akuttsituasjon.]
 • ASA 3E [ASA status 3, i en akuttsituasjon.]
 • ASA 4E [ASA status 4, i en akuttsituasjon.]
 • ASA 5E [ASA status 5, i en akuttsituasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0015]/events[at0016]/data[at0017]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Fritekstvurdering av individets ASA-status., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0015]/events[at0016], code=at0016, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0015]/events[at0016]/state[at0002], code=at0002, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0015]/events[at0016]/data[at0017], code=at0017, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0018], code=at0018, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]