ARCHETYPE Problem/diagnose (openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1
ConceptProblem/diagnose
DescriptionDetaljer om én identifisert helsetilstand, skade, funksjonshemming eller annet forhold som påvirker et individs fysiske, mentale og/eller sosiale velvære.
UseBrukes til å registrere detaljer om ett identifisert helseproblem eller en diagnose. Å klart definere skillet mellom et "problem" og en "diagnose" er i praksis nesten umulig, og vi kan ikke på en pålitelig måte si når et problem skal ses på som en diagnose. Når diagnostiske- eller klassifikasjonskriterier er innfridd kan vi trygt kalle tilstanden en formell diagnose, men før disse kriteriene er møtt kan det dersom det finnes støttende funn også være riktig å kalle den en diagnose. Mengden støttende funn som kreves for å sette merkelappen "diagnose" er ikke lett å definere, og varierer sannsynligvis i praksis fra tilstand til tilstand. Mange standardiseringskomiteer har arbeidet med dette definisjonsproblemet i årevis uten å komme til noen klar konklusjon. Når det gjelder klinisk dokumentasjon med denne arketypen må problemer og diagnoser ses på som deler av et spektrum der økende detaljgrad og mengde støttende funn som regel gir vekt mot merkelappen "diagnose". I denne arketypen er det ikke nødvendig å klassifisere tilstanden som enten et problem eller en diagnose. Datastrukturen for å dokumentere dem er identisk, med tilleggsstrukturer som støtter inklusjon av nye funn når eller hvis de blir tilgjengelige. Eksempler på problemer kan være et individs uttrykte ønske om å gå ned i vekt uten en formell diagnose av fedme, eller problemer i forholdet til et familiemedlem. Eksempler på formelle diagnoser kan være en kreftsvulst der diagnosen er støttet av historisk informasjon, undersøkelsesfunn, histologiske funn, radiologiske funn, og som møter alle diagnosekriterier. I praksis er de fleste problemer eller diagnoser ikke i hver sin ende av problem/diagnose-spektrumet, men et sted mellom. Denne arketypen kan brukes i mange sammenhenger. Eksempler kan være å registrere et problem eller en klinisk diagnose under en klinisk konsultasjon, fylle en persistent problemliste, eller for å gi oppsummerende informasjon i en epikrise. I praksis bruker klinikere mange kvalifikatorer som nåværende/tidligere, hoved/bidiagnose, aktiv/inaktiv, innleggelse/utskriving, etc. Sammenhengene kan være steds-, spesialiserings-, episode- eller arbeidsflytspesifikke, og disse kan forårsake forvirring eller til og med mulige sikkerhetsrisikoer dersom de videreføres i problemlister eller deles i dokumenter utenfor sin opprinnelige sammenheng. Disse kvalifikatorene kan arketypes separat og inkluderes i "Status"-SLOTet, fordi bruken varierer i ulike settinger. Disse vil sannsynligvis hovedsakelig brukes i passende sammenhenger, og ikke deles utenfor sammenhengen uten en klar forståelse av mulige konsekvenser. For eksempel kan en hoveddiagnose for en kliniker være en bidiagnose for en annen spesialist, et aktivt problem kan bli inaktivt (og omvendt), og dette kan ha innvirkning på sikkerhet og beslutningsstøtte. Generelt burde disse kvalifikatorene brukes lokalt og innenfor kontekst i det kliniske systemet, og i praksis bør de manuelt administreres av klinikere for å sikre at lister over nåværende/tidligere, aktiv/inaktiv eller hoved/bidiagnoser er klinisk presise. Denne arketypen vil bli brukt som en komponent i den problemorienterte journalen som beskrevet av Larry Weed. Tilleggsarketyper som representerer kliniske konsepter som f.eks. "tilstand" som en overbygning for diagnoser etc, vil måtte utvikles for å støtte dette. I noen situasjoner antas det at å stille en diagnose ligger fullstendig innenfor legers domene, men dette er ikke hensikten med denne arketypen. Diagnoser kan registreres av alt helsepersonell ved hjelp av denne arketypen.
MisuseBrukes ikke til å registrere symptomer slik de beskrives av individet. Til dette brukes CLUSTER.symptom-arketypen, som regel innenfor OBSERVATION.story-arketypen. Brukes ikke til å registrere funn ved klinisk undersøkelse. Til dette brukes gruppen av undersøkelsesrelaterte CLUSTER-arketyper, som regel innenfor OBSERVATION.exam-arketypen. Brukes ikke til å registrere laboratoriesvar eller relaterte diagnoser for eksempel patologiske diagnoser. Til dette brukes en passende arketype fra laboratoriefamilien av OBSERVATION-arketyper. Brukes ikke til å registrere billeddiagnostiske svar eller diagnoser. Til dette brukes en passende arketype fra billeddiagnostikkfamilien av OBSERVATION-arketyper. Brukes ikke til å registrere differensialdiagnoser. Til dette brukes EVALUATION.differential_diagnosis-arketypen. Brukes ikke til å registrere kontaktårsak eller klinisk problemstilling ved kontakt. Til dette brukes EVALUATION.reason_for_encounter-arketypen. Brukes ikke til å registrere prosedyrer, til dette brukes ACTION.procedure-arketypen. Brukes ikke til å registrere detaljer om graviditet utover diagnoser. Til dette brukes EVALUATION.pregnancy_bf_status og EVALUATION.pregnancy, samt relaterte arketyper. Brukes ikke til å registrere vurderinger av potensiale og sannsynlighet for fremtidige problemer, diagnoser eller andre uønskede helseeffekter, til dette brukes EVALUATION.health_risk-arketypen. Brukes ikke til å registrere utsagn om uønskede reaksjoner, allergier eller intoleranser - bruk EVALUATION.adverse_reaction-arketypen. Brukes ikke til å registrere et eksplisitt fravær (eller negativ tilstedeværelse) av et problem eller en diagnose, f.eks. "ingen kjente problemer eller diagnoser" eller "ingen kjent diabetes". Bruk EVALUATION.exclusion-problem_diagnosis for å uttrykke fravær av et problem eller en diagnose. Brukes ikke til å registrere pasientens tilgjengelige ressurser for egenomsorg - bruk egne EVALUATION-arketyper for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om ett identifisert helseproblem eller en diagnose. Omfanget for et helseproblem er med vilje løst definert, for å kunne registrere en reell eller selvoppfattet bekymring som i større eller mindre grad kan påvirke et individs velvære negativt. Et helseproblem kan identifiseres av individet selv, en omsorgsperson eller av helsepersonell. En diagnose er derimot definert basert på objektive kliniske kriterier, og stilles som regel bare av helsepersonell.
ReferencesProblem/Diagnosis, Draft Archetype [Internet]. National eHealth Transition Authority, NEHTA Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-03-12]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.896.

ISO/DIS 13940 Health informatics -- System of concepts to support continuity of care., International Organization for Standardization [Internet]. Available at: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=58102 (accessed 2015 -04-09).

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) [Internet]. National Cancer Institute, USA. Available from: http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm (accessed 2015-07-13).

Weed LL. Medical records that guide and teach. N Engl J Med. 1968 Mar 14;278(11):593-600. PubMed PMID: 5637758. Available from: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM196803142781105 (accessed 2015-07-13).
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-04-23
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-04-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Problem/Diagnosis, Draft Archetype [Internet]. National eHealth Transition Authority, NEHTA Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-03-12]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.896. ISO/DIS 13940 Health informatics -- System of concepts to support continuity of care., International Organization for Standardization [Internet]. Available at: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=58102 (accessed 2015 -04-09). Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) [Internet]. National Cancer Institute, USA. Available from: http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm (accessed 2015-07-13). Weed LL. Medical records that guide and teach. N Engl J Med. 1968 Mar 14;278(11):593-600. PubMed PMID: 5637758. Available from: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM196803142781105 (accessed 2015-07-13)., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=808AFCC062571B42A5906F63A364C731, build_uid=05b7bbe0-b77f-4228-b33d-30fc2bb2ee49, revision=1.3.0}
Keywordsemne, problem, tilstand, hindring, diagnose, helseproblem, bekymring, funn, helsetilstand, konflikt, utfordring, klinisk bilde
Lifecyclepublished
UIDf27a2633-acfa-4843-a416-5b6c937a1a43
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.195
Revision Number1.3.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om én identifisert helsetilstand, skade, funksjonshemming eller annet forhold som påvirker et individs fysiske, mentale og/eller sosiale velvære., archetypeConceptComment=Det er i praksis ikke lett å oppnå et klart skille mellom et problem og en diagnose. I klinisk dokumentasjon med denne arketypen ses problem og diagnose som et kontinuum, med økende krav til detaljer og støttende evidens for å underbygge en diagnose., otherContributors=Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
John Bennett, NEHTA, Australia
Steve Bentley, Allscripts, United Kingdom
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Terje Bless, Helse Nord FIKS, Norway
Fredrik Borchsenius, Oslo universitetssykehus, Norway
Ian Bull, ACT Health, Australia
Sergio Carmona, Chile
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Ed Conley, Cardiff University, United Kingdom
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Inderjit Daphu, Helse Bergen, Norway
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
Aitor Eguzkitza, UPNA (Public University of Navarre) - CHN (Complejo Hospitalario de Navarra), Spain
Tone Engen, Norway
David Evans, Queensland Health, Australia
Arild Faxvaag, NTNU, Norway
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Peter Garcia-Webb, Australia
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Andrew Goodchild, NEHTA, Australia
Anneke Goossen, Results 4 Care, Netherlands
Gyri Gradek, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Bjørn Grøva, Diretoratet for e-helse, Norway
Dag Hanoa, Oslo universitetssykehus, Norway
Knut Harboe, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Eugene Igras, IRIS Systems, Inc., Canada
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Aud Jorunn Mjelstad, Helse Bergen, Norway
Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Eizen Kimura, Ehime Univ., Japan
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Hallvard Lærum, Norwegian Directorate of e-health, Norway
Luis Marco Ruiz, NST, Spain
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Rohan Martin, Ambulance Victoria, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Jörg Niggemann, compugroup, Germany
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Mona Oppedal, Helse Bergen, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Thilo Schuler, Australia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Arild Stangeland, Helse Bergen, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sørensen, Helse Bergen, Norway
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
Donna Truran, ACCTI-UoW, Australia
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • German: Aljoscha Kindermann, Jasmin Buck, Sebastian Garde, Natalia Strauch, Alina Rehberg, Universityhospital of Heidelberg, University of Heidelberg, Central Queensland University, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
 • Swedish: Kirsi Poikela, Tieto Sweden AB, ext.kirsi.poikela@tieto.com
 • Finnish:
 • Korean: Seung-Jong Yu, InfoClinic Co.,Ltd., seungjong.yu@gmail.com, M.D.
 • Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Gabriela Alves, Maria Angela Scatena, Marivan Abrahäo, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Italian: Cecilia Mascia, CRS4 - Center for advanced studies, research and development in Sardinia, Pula (Cagliari), Italy, cecilia.mascia@crs4.it
 • Spanish (Spain): Pablo Pazos, Julio de Sosa, CaboLabs, Servei Català de la Salut, juliodesosa@catsalut.cat, Computer Engineer
 • Chinese: Yexuan Cheng, 浙江大学, 3160100913@zju.edu.cn
 • Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina, alandmarch@gmail.com, -
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Helse Bergen HF, ​Oslo University Hospital, Norway, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
 • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
 • Catalan: Elisa Asensio, easensiob@clinic.cat
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Problem/diagnosenavn, description=Identifisering av problemet eller diagnosen ved hjelp av navn., comment=Koding av navnet på problemet eller diagnosen med en terminologi er foretrukket hvis mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Variant, description=Spesifikk variant eller subtype av diagnose, hvis det er relevant., comment=For eksempel "akutt motorisk aksonal nevropati" som en variant av Guillain-Barre Syndrom. Koding av navnet på varianten med en terminologi er foretrukket hvis mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av problemet eller diagnosen., comment=Brukes til å gi bakgrunn og kontekst, inkludert utvikling, episoder eller forverringer, fremgang og alle andre relevante detaljer, om problemet eller diagnosen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anatomisk lokalisering, description=Registrering av et enkelt og usammensatt anatomisk sted der problemet eller diagnosen er lokalisert., comment=Koding av navnet på den anatomiske lokaliseringen ved hjelp av en terminologi er foretrukket når dette er mulig. Bruk dette dataelementet for å registrere prekoordinerte anatomiske lokaliseringer. Dersom behovene for å registrere anatomisk sted bestemmes i applikasjonen eller trenger større grad av kompleksitet som f.eks. relativ lokalisering, er det anbefalt å bruke CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location innenfor SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" i denne arketypen. Dette dataelementet kan ha ubegrenset antall forekomster, for å gjøre det mulig å registrere kliniske scenarier som f.eks. å beskrive et utslett som opptrer flere steder på kroppen, men der alle andre attributter er identiske. Dersom den anatomiske lokaliseringen inkluderes i feltet "Problem/diagnosenavn" via prekoordinerte koder blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=SLOT som kan inneholde en eller flere detaljerte og strukturerte anatomiske lokaliseringer., comment=Dersom behovene for å registrere anatomisk sted bestemmes i applikasjonen eller trenger større grad av kompleksitet som f.eks. relativ lokalisering, er det anbefalt å bruke CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location i dette SLOTet. Dersom den anatomiske lokaliseringen inkluderes i feltet "Problem/diagnosenavn" via prekoordinerte koder blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0078], code=at0078, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=En årsak, kjede av årsaker til, eller hendelsesforløp forut for problemet eller diagnosen., comment=Også kjent som 'etiologi'. Det anbefales å kode "Årsak" med en ekstern terminologi dersom det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/ tid for debut, description=Antatt eller faktisk dato/tid da tegn eller symptomer på problemet eller diagnosen først ble observert., comment=Data registrert eller importert som "alder ved debut" bør konverteres til en dato ved hjelp av individets fødselsdato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/tid for klinisk bekreftelse, description=Anslått eller faktisk dato/tid da diagnosen eller problemet ble bekreftet av helsepersonell., comment=Delvise datoer er tillatt. Dersom individet er under ett år gammel, må komplett dato eller som et minimum måned og år oppgis for å muliggjøre presise beregninger av alder, f.eks. ved bruk i beslutningsstøttesystemer. Data registrert eller importert som "alder ved tidspunkt når diagnosen stilles" bør konverteres til en dato ved hjelp av individets fødselsdato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alvorlighetsgrad, description=En vurdering av problemet eller diagnosens overordnede alvorlighetsgrad., comment=Dersom alvorlighetsgrad inkluderes i feltet "Problem/diagnosenavn" via prekoordinerte koder blir dette dataelementet overflødig. Merk: Mer spesifikk gradering av alvorlighetsgrad kan registreres ved å bruke SLOTet "Spesifikke detaljer", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mild [Problemet eller diagnosen forstyrrer ikke normal aktivitet.]
  • Moderat [Problemet eller diagnosen forstyrrer normal aktivitet.]
  • Alvorlig [Problemet eller diagnosen forhindrer normal aktivitet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=SLOT, level=2, text=Spesifikke detaljer, description=Detaljer som er nødvendige for å registrere det aktuelle problemet eller diagnosens unike egenskaper., comment=Kan omfatte strukturerte detaljer om klassifisering eller stadier av diagnosen; diagnosiske kriterier, klassifikasjon eller formelle vurderinger av alvorlighetsgrad, som f.eks. Common Terminology Criteria for Adverse Events., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forløpsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av forløpet av problemet eller diagnosen siden debut., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/tid for bedring/remisjon, description=Estimert eller faktisk dato/tid for bedring eller remisjon av det aktuelle problemet eller diagnosen, fastslått av helsepersonell., comment=Delvise datoer er tillatt. Dersom individet er under ett år gammel, må komplett dato eller som et minimum måned og år oppgis for å muliggjøre presise beregninger av alder, f.eks. ved bruk i beslutningsstøttesystemer. Data registrert eller importert som "alder ved bedring" bør konverteres til en dato ved hjelp av individets fødselsdato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Status, description=Strukturerte detaljer for lokalisering-, fagområde-, episode- eller arbeidsflytsspesifikke aspekter av den diagnostiske prosessen., comment=Bruk status eller kontekstkvalifikatorer med omhu, da bruken varierer og interoperabilitet kan ikke garanteres med mindre bruken er klart definert innen miljøet som bruker dem. F.eks. aktiv status - aktiv, inaktiv, løst, i bedring; utviklingsstatus - første, midlertidig, endelig; tidsstatus - nåværende, tidligere; episodisk status - første, ny, pågående; innleggelsesstatus - innleggelse, utskriving; eller prioritetsstatus - primær, sekundær., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.problem_qualifier.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diagnostisk sikkerhet, description=Grad av sikkerhet i identifikasjonen av diagnosen., comment=Hvis et alternativt verdisett er nødvendig, kan disse verdiene legges til DV_TEXT-datatypen i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mistenkt [Diagnoses er identifisert med en lav grad av sikkerhet.]
  • Sannsynlig [Diagnosen er identifisert med en stor grad av sikkerhet.]
  • Bekreftet [Diagnosen er bekreftet opp mot anerkjente kriterier.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Utdypende fritekst om problemet eller diagnosen, som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0032]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da problemet eller diagnosen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0032]/items[at0071], code=at0071, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov, eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0032], code=at0032, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0032]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da problemet eller diagnosen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0032]/items[at0071], code=at0071, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov, eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]