ARCHETYPE Økonomisammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.financial_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.financial_summary.v1
ConceptØkonomisammendrag
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs økonomiske situasjon.
UseBrukes for å registrere et sammendrag om den økonomiske situasjonen for et individ, spesielt faktorer som kan ha betydning for helsen, helsedeterminanter. Ved å nøste flere instanser av arketypen CLUSTER.financial_record (Økonomi) inn i utbyggingssporet "Økonomi", kan man få med seg aggregert informasjon om både tidligere og nåværende finansiell situasjon. Dataelementet "Sist oppdatert" brukes for å registrere når "Økonomisammendrag" sist ble oppdatert, inkludert opplysninger som er registrert i SLOTet "Økonomi". Dataelementet "Beskrivelse" brukes til å overføre fritekstbeskrivelser fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere informasjon om individets arbeidsforhold. Bruk arketypen "Arbeidssammendrag" (EVALUATION.occupation_summary) eller "Arbeidsforhold/Rolle" (CLUSTER.occupation_record) til dette.
PurposeFor å registrere et sammendrag om den økonomiske situasjonen til et individ, spesielt faktorer som kan ha betydning for helsen, helsedeterminanter.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-10-09
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-10-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B93321CA3929FBD5FBBDFBAA38371EE8, build_uid=a8b6ea30-1f2d-48f1-9d2d-b40f64d03fe6, revision=1.0.0}
Keywords
Lifecyclepublished
UID1dc87b9a-3a5a-47be-9713-54b4c75d8ec6
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1947
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs økonomiske situasjon., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Heidi Koikkalainen, United Kingdom (openEHR Editor)
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
pirkko kortekangas, UNA oy, Finland
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Susanne Trønnes, Bergen kommune, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Vebjørn Arntzen, John Tore Valand, Liv Laugen, Nasjonal IKT HF, Oslo University Hospital, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om den økonomiske situasjonen til individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Økonomisk trygghet, description=Kategori som beskriver individets egen oppfatning om inntekten er nok til å dekke utgiftene., comment=Dette dataelementet er ment for å finne ut om mulig økonomisk utrygghet kan påvirke helsen til individet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Trygg [Individet har en opplevelse av økonomisk sikkerhet/trygghet og er avslappet med hensyn til egen økonomi - inntekten er stabil og/eller nok til å dekke utgifter.]
  • Vekslende [Individet har en opplevelse av økonomisk usikkerhet - inntekten kan variere og/eller noen ganger ikke være nok til å dekke utgifter.]
  • Utrygg [Individet har en opplevelse av økonomisk bekymring - inntekten er ikke stabil og/eller er ikke nok til å dekke utgifter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av økonomisk trygghet, description=Friteksbeskrivelse om individets økonomiske trygghet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hovedinntekstkilde, description=Den viktigste inntektskilden til individet., comment=For eksempel: lønnet arbeid, forsørges av familie, studielån, uførepensjon. Koding av inntektskilde med en terminologi er foretrukket, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Økonomi, description=Strukturerte detaljer om tidligere og nåværende finansiell situasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.financial_record.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om økonomisammendraget som ikke er dekket av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da dette økonomisammendraget ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da dette økonomisammendraget ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]