ARCHETYPE Arbeidssammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1
ConceptArbeidssammendrag
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende eller tidligere arbeid og/eller roller.
UseBrukes for å registrere et sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende eller tidligere arbeid og/eller roller. Arketypen er laget for å være en frittstående arketype, og kan benyttes som del av individets sosialanamnese i en templat. Den er ment å gi et sammendrag over alle former for arbeid/roller. For hver enkelt jobb eller rolle brukes én instans av arketypen CLUSTER.occupation_record (Arbeidsforhold/rolle) i SLOTet "Arbeidsepisode".
MisuseBrukes ikke for å registrere strukturerte detaljer om en spesifikk rolle eller bidrag. Bruk arketypen CLUSTER.occupation_record (Arbeidsforhold/rolle) i SLOTet "Arbeidsepisode" for dette formålet. Brukes ikke for detaljerte beskrivelser av helserisikoer eller eksponering for farlige substanser i arbeidssituasjonen. Til dette brukes henholdsvis arketypene EVALUATION.health_risk (Helserisiko) eller EVALUATION.exposure. Brukes ikke for å registrere informasjon om individets inntekt eller inntektskilder. Bruk arketypen CLUSTER.income_summary for dette formålet.
PurposeFor å registrere et sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende eller tidligere arbeid og/eller roller.
ReferencesDerived from: Employment Summary, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2010 Dec 17 (discontinued).
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-17
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Employment Summary, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2010 Dec 17 (discontinued)., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=390FE85BFBBBFFD67B213B1D55F7E680, build_uid=a6c932d9-2ad1-4ec3-b7b4-2e295b637072, revision=1.0.0}
Keywordsarbeid, arbeidstaker, arbeidsgiver, arbeidsforhold, arbeidshistorikk, jobb, ansatt, yrke, arbeidsløs, studerer, student, elev, trygdet, ufør, arbeidssituasjon, erverv, yrkestilknytning, pensjon, pensjonist, attføring, bransje, arbeidsledig, hjemmeværende, stilling, profesjon, frivillig
Lifecyclepublished
UIDc1ab306a-6bfc-4b39-b285-c0823c559feb
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1945
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende eller tidligere arbeid og/eller roller., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Paula Anderson, UCLH, United Kingdom
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
Anita Bjørnnes, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Angela Crovetti, CDC/NIOSH, United States
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Jayne Donaldson, University of Stirling, United Kingdom
Rose Mari Eikås, Helse Bergen, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sergio Freire, State University of Rio de Janeiro, Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anne Gunn Haugland, Helse Bergen HF, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Bjørg Eli Hollund, helse-bergen, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Kaja Irgens-Hansen, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Norway
Susanna Jönsson, Landstinget i Värmland, Sweden
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Ron Krawec, Alberta Health Services, Canada
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
John Meredith, NHS Wales Informatics Service, United Kingdom
Erik Nissen, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Maria Beate Nupen-Stieng, Oslo Universitetssykehus, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Martin Paulson, Sykehuset i Vestfold, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Niclas Skyttberg, Karolinska Institutet, Sweden
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstittutet, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Pelle Viana Lindén, Capio, Sweden, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av hele historikken av arbeid og/eller roller til individet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arbeidsstatus, description=Utsagn om individets nåværende jobb/rolle., comment=For eksempel: "Inntektsgivende arbeid", "Arbeidsledig", "Pensjonist". Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig, for eksempel OID 8150 (Volven.no). Detaljene om hver enkel jobb/ rolle kan registreres i arketypen CLUSTER.occupation_record (Arbeidsforhold/rolle)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=2, text=Arbeidsepisode, description=Strukturerte detaljer om hver enkelt jobb eller rolle, både tidligere og nåværende., comment=Et individ kan ha flere aktive arbeidsepisoder samtidig. For eksempel "Hjemmeværende 2 dager i uken og butikkansatt 3 dager i uken", eller "Deltidsansatt i en bedrift mens man studerer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.occupation_record.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om individets nåværende eller tidligere arbeid og/eller roller., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstkommentar til individets nåværende eller tidligere jobber/roller, som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da arbeidssammendraget eller tilknyttede arbeidsepisoder sist ble oppdatert., comment=Ved implementering av arketypen forutsettes det at dersom en arbeidsepisode legges til eller oppdateres, vil også denne datoen oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da arbeidssammendraget eller tilknyttede arbeidsepisoder sist ble oppdatert., comment=Ved implementering av arketypen forutsettes det at dersom en arbeidsepisode legges til eller oppdateres, vil også denne datoen oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]