ARCHETYPE Sosialanamnese (openEHR-EHR-EVALUATION.social_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.social_summary.v1
ConceptSosialanamnese
DescriptionOppsummerende informasjon om sosiale omstendigheter eller erfaringer som kan ha en innvirkning på et individs helse.
UseBrukes for å registrere et fritekstsammendrag om sosiale omstendigheter eller opplevelser som kan ha en innvirkning på et individs helse. Brukes for å inkludere fritekstbeskrivelser av sosiale omstendigheter eller erfaringer som allerede er registrert i eksisterende kliniske systemer til et arketypeformat. Bruk som en kontainer arketype for å gi en felles gjenfinnbar ENTRY-arketype som kan inneholde detaljerte CLUSTER-arketyper. Eksempler på passende CLUSTER-arketyper kan være nære relasjoner, sosial støtte, boligforhold, arbeid, utdannelse og livssyn. Bruken av uttrykket "Sosialanamnese" har stor variasjon. Arketypen er utviklet for å tillate representasjon av ulike konsepter som utrykker sosialanamnese i ulike kliniske sammenhenger ved hjelp av en blanding av gjenbrukbare CLUSTER-arketyper.
MisuseBrukes ikke for å registrere informasjon relatert til livsstil. For eksempel: Bruk spesifikke arketyper for bruk av alkohol, tobakk og andre substanser, kosthold og ernæring, og fysisk aktivitet.
PurposeFor å registrere et fritekstsammendrag om sosiale omstendigheter, opplevelser eller erfaringer som kan ha en innvirkning på et individs helse. Arketypen gir et rammeverk der en kan nøste detaljerte CLUSTER-arketyper som beskriver ulike aspekter av sosiale omstendigheter, opplevelser eller erfaringer i detalj.
ReferencesDerived from: Social Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-01-11]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1002
Copyright© National E-Health Transition Authority, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-05-24
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-05-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Social Summary, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-01-11]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1002, original_namespace=au.org.nehta, original_publisher=National E-Health Transition Authority, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=578035E6B05F0E613FB7A70B42E0C1F7, build_uid=f8e651fc-cf4e-4276-a8be-7f23e748eabb, revision=1.1.0}
Keywordssosial, familie, partner, utdanning, utdannelse, arbeid, jobb, ansettelse, miljø, omgivelser, bolig, boforhold, økonomi, fritid, hobby, aktivitet, religion, etnisitet, språk, nasjonalitet, livssyn, mestringsevne, erfaringer, natur, karakter, adferdsmønster
Lifecyclepublished
UIDb980dd81-746f-4da8-9138-105172f30416
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.194
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Oppsummerende informasjon om sosiale omstendigheter eller erfaringer som kan ha en innvirkning på et individs helse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Rita Apelt, Department of Health,NT, Australia
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Margaret Cotter, AMSANT, Australia
Bell Eapen, McMaster University, Canada
Tanya Gardner, CAAC, Australia
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
hanne joensen, Helse- bergen HUS, Norway
Thiago Julio, HIAE, Brazil
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Maria Beate Nupen, Oslo Universitetssykehus, Norway
Jeremy Oats, NT Health, Australia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Steven Schatz, Department of Health (Northern Territory), Australia
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Rosalie Schultz, Central Australia Remote Health, Australia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jo Wright, NT Dept of Health, Australia (Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand og Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen og Nasjonal IKT
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sammendrag, description=Fritekstsammendrag om sosiale omstendigheter eller erfaringer som kan ha en innvirkning på et individs helse., comment=Kan brukes for å registrere et fritekstsammendrag om de totale sosiale omstendigheter eller erfaringer eller nøkkelaspekter av sosialanamnesen, støttet av ytterligere strukturerte data, eller for å importere fritekstdata fra eksisterende/tidligere kliniske system. Spesifikke strukturerte funn kan struktureres ved bruk av CLUSTER-arketyper i SLOTet "Strukturert sosialanamnese"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer, description=Strukturerte detaljer om sosiale omstendigheter eller erfaringer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.education.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.housing.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.household.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.employment.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen sosialanamnesen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen sosialanamnesen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]