ARCHETYPE Skjelettalder (openEHR-EHR-OBSERVATION.skeletal_age.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.skeletal_age.v0
ConceptSkjelettalder
DescriptionEt estimat av biologisk alder ved å vurdere graden av modning av skjelettet.
Use*Brukes for å registrere et estimat av biologisk alder ved å vurdere graden av modning av skjelettet. Skjelettalder kan fastlås gjennom flere ulike metoder. For eksempel: Røntgen av håndrot, røyggsøyle, bihuler eller ******
PurposeFor å registrere et estimat av biologisk alder ved å vurdere graden av modning av skjelettet.
ReferencesManzoor Mughal, A., Hassan, N., & Ahmed, A. (2014). Bone Age Assessment Methods: A Critical Review. Pakistan Journal of Medical Sciences, 30(1), 211–215. http://doi.org/10.12669/pjms.301.4295.
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-06-13
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-06-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Manzoor Mughal, A., Hassan, N., & Ahmed, A. (2014). Bone Age Assessment Methods: A Critical Review. Pakistan Journal of Medical Sciences, 30(1), 211–215. http://doi.org/10.12669/pjms.301.4295., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=E53555CC21D4D760135DC89552A1BFA6, build_uid=41607d89-cb9f-4cd4-bd03-763b2b314357, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsbein, skjelett
Lifecyclein_development
UID50b84708-9887-4cdb-8561-4dcd7cd54f7b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1920
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et estimat av biologisk alder ved å vurdere graden av modning av skjelettet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Modalitet, description=Modalitet benyttet for å estimere skjelettalder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Røntgen [*]
  • MR [*]
  • CT [*]
  • Ultralyd [*]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vurderingsmetode, description=Vurderingsmetoden som ble benyttet for å estimere skjelettalder., comment=For eksempel: Greulich & Pyle, Fishman method., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kroppssted, description=Registrering av ett enkelt område på kroppen hvor vurderingen ble utført., comment=Koding av "Kroppssted" med en terminologi er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Hånd og håndledd [https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asyl/aldersundersokelser/wp3-mr-analyse.pdf]
  • *Cervical vertebrae(en) [*]
  • *Frontal sinus(en) [*]
  • *Midpalatal suture(en) [*]
  • *Teeth(en) [*]
  • *Clavicle(en) [*]
  • *Iliac bone(en) [*]
  • *Femoral head(en) [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert kroppssted, description=Strukturert anatomisk lokalisering hvor undersøkelsen ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å tilpasse med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Skjelettalder, description=Et estimat av biologisk alder ved å vurdere graden av modning av skjelettet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder
>=0 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0027]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekstbeskrivelse av problemer eller faktorer som kan ha påvirkning på målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0027], code=at0027, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Modalitet, description=Modalitet benyttet for å estimere skjelettalder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Røntgen [*]
  • MR [*]
  • CT [*]
  • Ultralyd [*]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vurderingsmetode, description=Vurderingsmetoden som ble benyttet for å estimere skjelettalder., comment=For eksempel: Greulich & Pyle, Fishman method., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kroppssted, description=Registrering av ett enkelt område på kroppen hvor vurderingen ble utført., comment=Koding av "Kroppssted" med en terminologi er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Hånd og håndledd [https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asyl/aldersundersokelser/wp3-mr-analyse.pdf]
  • *Cervical vertebrae(en) [*]
  • *Frontal sinus(en) [*]
  • *Midpalatal suture(en) [*]
  • *Teeth(en) [*]
  • *Clavicle(en) [*]
  • *Iliac bone(en) [*]
  • *Femoral head(en) [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert kroppssted, description=Strukturert anatomisk lokalisering hvor undersøkelsen ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å tilpasse med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]